Wednesday, March 25, 2009

ĐẶC TRƯNG

Tác giả: Hà Thúc Sinh

http://dactrung.net/tacgia/default.aspx?TacGiaID=sRPki3rBR1EgCsWVMQfnWQ%3D%3D


Hà Thúc Sinh tên thật là Phạm Vĩnh Xuân.
Sinh ngày 7-7-1943 tại Thanh Hoá.
Di cư vào Nam năm 1954. Sĩ quan.
Ông bắt đầu viết từ năm 1964 trên một số tạp chí ấn hành tại Sài Gòn.
Sau tháng 5-1975 bị giam giữ hơn năm năm.
Ông vượt biển sang Mỹ 30-4-1981.

Ông chủ trương tạp chí văn học nghệ thuật Tân Văn (đình bản sau 8 số vì thiếu thì giờ lẫn tài chính).

Ông cùng Nguyễn Khoa (giám đốc nhà in Kim) thành lập nhà xuất bản Văn Mới tại miền Nam California.

Ông được xếp vào phần Thi Sĩ và Văn Sĩ trên Thư Viện Việt Nam vì ông đã có công đóng góp đáng kể trong cả hai lãnh vực này.

Tác phẩm đã ấn hành gồm 4 thi tập, 6 dịch phẩm văn và sử trước năm 1975. Ở Mỹ, ông ấn hành thêm 2 thi tập, 1 tiểu thuyết, 1 ký sự, 2 dịch phẩm (đăng báo), 1 biên khảo (hợp soạn), 2 album băng (cassette) ca khúc và 4 tập truyện.

Quyển Đại Học Máu của ông được nhiều người Việt hải ngoại lẫn trong nước đọc.

- Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -


Nguồn: thuvienvietnam.com

No comments: