Wednesday, March 25, 2009

ĐẶC TRƯNG

http://dactrung.net/tacgia/default.aspx?TacGiaID=8OCRGPGZbDei6pydCx8SIw%3D%3D


Tác giả: Thanh Tâm Tuyền
Tên thật là Dzư Văn Tâm, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1936 tại Vinh
Bắt đầu con đường văn nghệ khá sớm, cùng bạn Doãn Quốc Sĩ, Trần Thanh Hiệp...
Chủ trương nguyệt san Lửa Việt năm 1954
Một trong những cây bút nòng cốt của nhóm Sáng Tạo từ năm 1956 đến năm 1960

Nhập ngũ năm 62, giải ngũ năm 66, rồi tái ngũ năm 68
Sau 75 bị bắt đi cải tạo ở Việt Bắc

Tác phẩm tiêu biểu: Các tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc (1956), Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy (1964), Thơ Ở Đâu Xa (1990); các tập truyện Bếp Lửa (1957), Khuôn Mặt (1964), Tiếng Động (1970)...

Đứng đầu dòng thơ tự do trong nhóm Sáng Tạo; thơ Thanh Tâm Tuyền tựu trung ba mạch tư tưởng tượng trưng, siêu thực và xã hội; thơ ông dầy đặc những tứ thơ, ngôn ngữ, nhạc điệu mới lạ, bất thường, đôi khi rất khó hiểu !

No comments: