Sunday, June 4, 2017

VẠN MỘC CƯ SĨ * TỬ VI PHÚ II

 TỬ VI PHÚ
VẠN MỘC CƯ SĨ SƯU TẬP


PHÚ THẦN KHÊ ĐỊNH SỐ 
LÊ QUÝ ĐÔN

Mệnh có Nhật Nguyệt tại sửu mùi
Những người mệnh có Âm dương
Phải xem ngay mặt, thần quang thế nào.
Nếu mặt tròn, không hao chẳng khuyết,
Thì tÍnh hiền và biết thủy chung
Lại như thêm cặp mắt trong
Trên đường khoa bảng có công đạt thành.
Những người hứa hẹn khoe màu,
Mặt thường khuyết hãm mắt, mắt sÂu, nhọn mồm
Phải coi số lại cho tường,
Kẻo lầm không, kiếp, Âm, dương, kị, hình
Nên suy đoÁn cho tinh mọi lẽ
Thì mới tường cội rễ sÂu nông
Bởi chừng nhật nguyệt ngộ không
Tham tàn, e lại hung bạo không lường
Dù thêm có khÚc xương thủ chiếu
Càng cơ mưu lắm mẹo hại đời.
Tham lang thủ mạng
Tham lang mà ngộ lộc, quyền
Sức như Phàn KhoÁi, tửu nhường Lưu Linh
Nếu lại thêm Mã, Hình, Ấn chiếu
Tài tướng quÂn danh trấn biên cương,
Tai to, nhỡn lộ, tiếng vang,
RÂu hùm, hàm én, ngang tàng cường hung
Tuổi Mậu, Kỷ, Quý, cùng với GiÁp,
Có tướng trên mới được Vương hầu.
SÁt, PhÁ, Liêm, Tham
Người nào SÁt, PhÁ, Liêm, Tham,
Phải uy nghi, phải hiên ngang mới hùng,
Nếu tóc rậm, đầu không vuông vức,
Mắt đỏ hoe, miệng tựa thềm thừ,
Như say, như tỉnh đôi khi,
Ất, Canh, Đinh, BÍnh liệu bề lo toan.
Có Thiên Đức lòng hiền khả phÚ
Ngộ Kình, Đà e khó thọ tường,
Dần, thÂn mạng có Tham Lang,
Hổ, Long, Linh, Hỏa hiên ngang anh hùng,
Tham ngộ Tuế, dễ lòng tửu sắc,
RÂu rậm xanh, thê thiếp đa phòng
Tham, hình mặt đỏ môi cong
Nên tu nhÂn đức, mới mong thọ trường.
Mạng Tử Vi, Lộc Tồn
Tử vi mà gặp lộc tồn
Hoặc Long, Phượng chiếu cÁc phương triều về
Dạ hành đắc cÁch cẩm y
Nên coi thần sắc thuộc về màu chi
ThÂn đầy, nét mặt phương phi
Tam đình cÂu hãm, phÁt về phÚ thôi
Lại phải xe nếu người mặt trắng
ThÂn như que, liếng thoắng, mồm loe,
Ấy phường gian yểu kể chi
Giầu sang giấc mộng, đức kia liệu bàn.
Thất sÁt triều đẩu
Thất SÁt đóng tại Dần ThÂn
Lộc Quyền giÁp Quý nhiều phần chắc nên
Hợp cho cÁc tuổi mệnh Kim
Người cao, da trắng thần hiền mới hay
Nếu môi đỏ, tóc mÂy thưa thớt.
Dường công danh, văn nghiệp dễ thành,
Kỵ thay tuổi BÍnh tuổi Đinh
Vì hao, hổ, kình, hình lại lÂm
Người xương xẩu, lẹm cằm, mũi huếch,
Phải nên phòng bệnh tật hiểm nguy
Đức nhÂn may giải mọi bề
TrÁn cao, da tÍa nghiêng về phÚ thương
Nhưng lòng hiểm, dạ toan sÂu sắc
Thì chỉ e chữ phÚc suy vong
Như cÂy cằn bị gió rung,
Tử tôn bất khả, long đong tuổi già.
 

LÊ QUÝ ĐÔN *PHÚTỬ VI

Đoán hạn tử biệt


Lại xem sinh tử đoàn niên
Vận cung Thái-tuế Lưu-niên cung nào
Sát, Dương, Thương, Phục, Không, Hao (1)
Hoả, Linh, Kị, Kiếp chiếu vào hạn cung (2)
Ghê thay đại-tiểu trùng phùng (3)
Đế tinh thụ hãm Không-vong đó mà (4)
Ấy là vận hạn khó qua.
Lại Tham, Sát, Phá, Trúc-la thoát nào (5)
Đế, Tướng tam hợp chiếu vào
Hoạ may khỏi chết bởi sao cát phù
Bảo cho biết trước mà lo.

———————
(1): Dương = Dương Nhận (Kình).
(2): Kị = Đà La (cũng có thể thay bằng Hoá Kị)
(3): Các cách như thế, cũng như Tử vi ngộ Không vong, mà hai hạn (đại hạn và tiểu hạn) trùng phùng, thì mạnh chết.
(4) Tử vi gặp hung sát tinh (Không Kiếp Kình Đà) và Tuần Triệt.
(5) Sát Phá Tham thủ Hạn, gặp Trúc-la đồng cung, bên ngoài có Tử vi, Thiên tướng chiếu, gặp hung sát tinh như trên: quyết đoán chết chết, thoát chết là số ít, do có đa quí tôn tinh giải cứu, nhưng cũng “thập tử nhất sinh”.
Trúc-la: lá số có 4 sao Trúc-la, an cố định muôn thuở tại Dần Ngọ Tuất Tý (là sao cố định giống như La – Võng). Sát Phá Tham ở Dần Ngọ Tuất Tý tức là đồng cung Trúc-la, tuổi già gặp cách này thì kị lắm, nếu gia hung tinh nên cân nhắc đã đến lúc “vĩnh biệt” hay chưa.

Cung Huynh Đệ

Mười hai Huynh Đệ bàn liền.
Triệt, Không cũng thấy trong miền bản cung.
Bắt đầu thì đoán khắc xung.
Hoặc gia Địa Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều.
Tướng Quân, Lộc, Mã cũng nhiều.
Anh em giàu có phú nhiêu được dùng.
Tướng Quân, Hóa Lộc tương phùng.
Anh em có kẻ ở trong cửa quyền.
Trường Sinh, Đế Vượng lâm liền.
Anh em có kẻ tất nhiên yên bài.
Thái Dương, Thái Âm giáp Thai.
Sinh đôi một đối chẳng sai tí nào.
Vượng, Thai, Tuyệt, Tướng thấu vào.
Anh em ắt có dị bào chẳng không.
Đào, Riêu, Thiên Hỷ trong cung.
Phá Quân tính xử đối xung ở ngoài.
Có chị em gái theo trai.
Say mê đến nỗi hoang thai hổ mình.
Trong thì Tướng, Phá, Phục Binh.
Ngoài thì Hoa Cái cung tinh Đào, Hồng.
Tường hoa liễu ngỏ ngóng trông,Anh em có kẻ dâm thông hẳn là.
Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa.
Thiên Hình thường có trong nhà giành nhau.
Lộc, Mã buôn bán làm giàu.
Nhược bằng Cự, Tướng ra màu thổ công.
Tử, Phù, Hữu, Bật tương phùng.
Có chị em gái lộn chồng đi ra.
Thiên Khôi ba kẻ anh ta.
Thiên Việt ba kẻ em ta bày đoàn.
Xương, Khúc, Thái Tuế đều yên.
Có người xã trưởng khôn ngoan ai cùng.
Tuyệt, Không, Không, Kiếp chính cung.
Hoặc gia Cát hội lai phùng Dương tinh.
Luận làm nghĩa dưỡng anh em.
Hoặc thêm Đà, Cự, Hỏa, Linh, đoán cùng

Cung Phu Thê

Mười một bàn đến Thê cung.
Nhân thê trí phú bởi phùng Thái Dương.
Âm phùng Hao Tú một phương.
Thành hôn chẳng lọ phải đường cưới xin.
Dương, Đồng đa vợ mà hiền.
Kìa như Lộc Mã tại điền vượng thay.
Âm phùng Xương, Khúc ngày rày.
Cung trăng bẻ quế xem tày lên tiên.
Tử, Phủ hòa hợp bách niên.
Đồng, Cơ trai gái kết nguyền cũng xinh.
Trai tơ gái trẻ đã rành.
Âm, Dương miếu địa sớm thành nhân duyên.
Nhược bằng hãm địa sau nên.
Vũ tinh gia Sát đôi bên khiếm hòa.
Tướng, Lương sớm nổi thành gia.
Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân.
Khúc, Xương, Tả, Hữu tinh trần.
Thông minh giai lão trăm phần tốt thay.
Lộc Tồn muộn vợ nhưng hay.
Tham Lang sớm lấy người rày khắc xung.
Tham mà gặp Sát tối hung.
Phá Quân sớm khắc, ít lòng chính chuyên.
Liêm Trinh phải khắc ba tên.
Cự Môn, Thất Sát luận bàn chớ quên.
Sát tinh xung khắc đã quen.
Ấy người dâm dục về miền trăng hoa.
Khôi, Việt, gặp Lộc, Quyền, Khoa.
Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành.
Linh Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình.
Khốc, Hư, Không, Kiếp đã rành khắc xung.
Nhược bằng Cát Tú tương phùng.
Cùng là giúp được vào vòng thiên ninh.
Tam phương mà gặp Sát, Hình.
Ly hương kết phối rành rành chẳng sai

Cung Tử Tức

Thứ mười Tử Tức kể bày.
Trước sinh nam tử, nhiều bày Nam tinh.
Bắc tinh ấy gái trước sinh.
Sinh ngày Âm Kỵ chiếm rành bản cung.
Sinh đêm Dương Kỵ chiếm cung.
Âm, Dương lâm Tý là vòng khắc xung.
Vắng sao chính diệu Tử cung.
Phải tìm đối chiếu luận cùng mới xong.
Phủ, Vi, Đế Vượng, Thiên Đồng.
Khúc, Xương, Tả, Hữu luận cùng năm tên.
Nhược bằng gặp Sát cũng hèn.
Dương, Âm, cùng ngộ Lâm Quan một đoàn.
Tướng, Lương, Quan Đới rõ ràng.
Ấy là cung được ba hàng thành thân.
Khoa, Quyền, thêm Lộc tinh trần.
Việt, Khôi, Thiên Mã mười phần quý nhân.

Cung Tài Bạch

Thứ chín kể đến Cung Tài.
Để mà thí nghiệm mấy lời kể ra.
Vũ, Lộc, Thiên Mã cùng gia.
Tử , Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền.
Tử Vi, Tả, Hữu rất hiền.
Lâm Quan Tài Bạch ngoài miền lợi danh.
Thái Âm mà với Vũ tinh.
Luận bàn cũng phải rành rành chẳng sai.
Âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai.
Có sao Đế Vượng cùng ngồi chính trung.
Luận làm địch quốc phú phong.
Đồng, Cơ, Vũ Khúc, tay không làm giàu.
Âm, Dương tài vượng khá mau.
Nhược bằng hãm địa, có hầu lại không.
Sát tinh đóng Tý, Ngọ cung.
Hoạnh tài hoạnh phát đùng đùng chứa chan.
Chủ cung phút hợp phút tan.
Lộc Tồn, Hóa Lộc giàu sang trăm đường.
Phá Quân tụ tán chẳng thường.
Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyền.
Với sao Hóa Lộc ở miền.
Ấy là phát phúc, Tài, Điền vượng hay.
Liêm Trinh sao ấy luận ngay.
Lộc Tồn, Vũ Khúc đóng rầy Tài cung.
Ấy là đại phát phú ông.
Kiếp, Không ở đấy, bần cùng chẳng sai.
Dương, Đà, Linh, Hỏa tán tài.
Hỏa, Hình, Hư, Khốc cùng loài như nhau.

Cung Tật Ách

Tám là Tật Ách chẳng âu.
Âm, Dương phản bội làm màu bất minh.
Mệnh cung có Địa Không tinh.
Nhan manh mục tật, rành rành phải đương.
Phá, Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương.
Đã đau bên mắt, lại càng bệnh điên.
Khúc, Xương, Tả, Hữu vào miền.
Việt, Khôi, Tử , Phủ, Khoa, Quyền, Đồng, Lương.
Lộc Tồn, Hóa Lộc một phương.
Ốm thì lại gặp thuốc thang sợ gì.
Thiên Cơ phải chứng thấp tê.
Nhược bằng thêm Sát mặt thì vết ngang.
Phong đàm bệnh ấy liền liền.
Bởi sao Cơ, Khúc đóng miền Ách phương.
Nhược bằng gia Sát, trỉ vương.
Thái Âm đau bụng, Thái Dương đau đầu.
Thêm Đà, Kỵ, Sát cũng rầu.
Đoán rằng mục tật, ấy hầu phải đau.
Phá Quân khí huyết bất điều.
Đồng, Lương, hàn, nhiệt là điều phải lo.
Tướng thì đau ở bì phu.
Âm, Dương, Cự, Liêm, hình thù cơ nghinh.
Đà La, Dương Nhận ít yên.
Đau chân, nhức mắt chẳng hiền được đâu.
Dương, Đà, Phá, Kỵ mắt đau.
Bởi đường sao ấy gặp tầy Tham Lang.
Sát tinh thấp khí yếu đau.
Tử, Sát có bệnh bởi hầu Sát gia.
Tham Lang Tật Ách xông pha.
Lưng, chân có bệnh, chẳng hòa được chăng.
Cự Môn mặt vết rõ ràng.
Tứ chi có tật xấu chàng hổ ai.
Kỵ, Hình đau mắt chẳng sai.
Kình, Đà, Linh, Hỏa cùng loài một phương.
Mặt kia có vết rõ đường.
Lại thêm bệnh trỉ nên thường phải e.

Cung Thiên Di

Bảy là bàn đến Thiên Di.
Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt thì hòa hai.
Vũ, Lương, cự phú chẳng sai.
Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyền.
Âm, Dương, Tả, Hữu rất hiền.
Cùng là Đồng, Tướng gần miền quý nhân.
Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân.
Nhược bằng ngộ Cát, mười phần tốt thay.
Liêm Trinh nội trợ, ngoại hay.
Đi thì cũng lợi, mới tầy Tham Lang.
Lại thêm dâm dục hoang tàng.
Vũ tinh xuất ngoại lại càng được yêu.
Cự Môn khẩu thiệt đảo điên.
Nhị Phù, Phá, Tú cũng miền Thiên Di.
Đoán rằng lộ thượng, mai thi.
Phá Quân, Thất Sát ắt thì chẳng yên.
Tham Lang, Hóa Kỵ hợp miền.
Luận rằng lộ tử, chẳng tuyền được đâu.
Cự Môn, Linh, Hỏa xung nhau.
Tử ư đạo lộ ra màu xo ro.
Liêm Trinh, Quan Phủ, Quan Phù.
Ấy là tử nghiệp chẳng hòa được đâu.
Kìa như đạo lộ phải âu.
Bởi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di.
Tứ Sát đóng chính cung tường.
Ách nguy thêm lại hại đường tổ tông.
Vũ, Liêm chẳng khá đồng cung.
Luận rằng số ấy bần cùng ai qua.
Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Dương, Đà.
Tham Lang, Hình, Kỵ cùng là Khốc, Hư.
Phá Quân phường ấy phải lo.
Thiên Di cung ấy đoán cho kỹ càng.


 PHÚ NÔM TRÍCH TRONG "TỬ VI ẢO BÍ":

 1. TuổTử vi
  Tử-vi mặt đỏ, lưng dầy
  Tính tình trung hậu, người đầy phương viên
  Mệnh an Ngọ, song tuyền phú quý
  Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai người
  Tử-vi tọa thủ cửa trời
  Nếu vô Sát Tấu, một đời công khanh
  Vận suy, hạn nhược chẳng lành
  Được sao Tử đóng bên mình giải hung
  Tử, Tham, Tả, Hữu hội trung
  Có người con gái lộn chồng tìm ra
  i Giáp, Đinh duy chỉ hai người
  Tử-vi tọa thủ cửa trời
  Nếu vô Sát Tấu, một đời công khanh
  Vận suy, hạn nhược chẳng lành
  Được sao Tử đóng bên mình giải hung
  Tử, Tham, Tả, Hữu hội trung
  Có người con gái lộn chồng tìm ra

  Thiên Cơ
  Sao Thiên Cơ đồng cung Quyền, Kỵ.
  Tuổi Tuất, Thìn, túc trí cơ mưu
  Thông minh, biến hóa đủ chiều
  Cự, Cơ, Tý, Ngọ mỹ miều lắm thay
  Tuổi Đinh, tuổi Quý mới hay
  Thạch Trung Ẩn Ngọc, cách này trời ban
  Những người tuổi Bính, tuổi Tân
  Cự, Cơ, Mão,Dậu thập phần giàu sang
  Lâu đài gấm vóc thênh thang
  Xum xuê hoa lá, đầy dương bạc tiền
  Cự Cơ Tuần Triệt tại Điền
  Tư cơ cha mẹ không truyền cho con
  Cơ Lương, Thái Tuế, Tang Môn
  Lâm vào chốn hãm, cành con chớ trèo
  Cự ngộ Hổ, chó đá chầu
  Ngộ Dương Đà, có thạch đầu tại gia
  Thiên-Cơ, Bạch-hổ mà gia
  Tang-Môn, Điếu-Khách, là sa hoàng tuyền

  Thái Dương
  Thái-Dương chủ Quan-Lộc tinh
  Ngọ cung, Hỏa mệnh quang vinh nhất đời
  “Địch quốc chi phú” là người
  “Tranh quyền chi vị” nết thời khó thương
  Cư cung Mão “Lương Xương Lộc hội
  Tuổi Tuất, Thìn cách tối vinh xương”
  Chính là: Nhật xuất phù tang
  Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều
  Dần đến Ngọ là chiều cát vượng
  Trí thông minh, hình tướng gọn gàng
  Ở ăn tươm tất đàng hoàng
  Chuộng điều phước thiện, tránh đường vô liêm
  Canh niên, Mão vị không hiềm
  Tuổi Nhâm, cung Ngọ quý quyền hanh thông
  Thái-dương, Hợi địa bất dung
  Tự Dậu tới Sửu nghịch dòng chẳng hay
  Dương Đà Không kiếp ăn mày
  Mua phiền chuộc não lo ngày lo đêm
  Thiết bi hãm sắc, tính hèn
  Dương Đà Ngộ Kỵ, mắt phiền kém tươi
  Gia nhân sạ khứ, sạ hồi
  Bởi sao Nhật Nguyệt hãm ngồi Nô cung
  Thiên-tài ngộ Nhật bất trung
  Tính tình nhâng nháo, dể dưng Phật, Thần

  Vũ Khúc
  Vũ-Khúc là sao Kim hình
  Vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao
  “Chí cương chí nghị” anh hào
  Khoan dung đại lượng lược thao gồm tài
  Mệnh Sửu Mùi, đồng hai Văn, Vũ
  Tuổi Thổ phùng Thai Tọa tam phương
  Binh quyền vạn lý nghênh ngang
  Anh hùng “danh trấn chư bang” một thời
  Ai người tuổi Thổ, Kim hoặc Mộc
  Gặp Tham-Lang Vũ-Khúc đồng liêu
  “Văn mô vũ lược kiêm ưu
  Mộ trung Thai Tọa”, cách siêu mọi người

  Thiên Đồng
  Thiên-đồng mắt lớn lưng dầy
  Vóc người mập mạp, diện đầy, phương viên
  Tâm cao chí đại nhưng hiền
  Không cao ngạo, dẫu bút nghiên thực tài
  Đãn hiềm Đà, Kỵ lâm lai
  Mắt lươm ty hý, lại hay ngồi đồng
  Cúng Kinh-Dương tọa Ngọ cung
  Với sao Phượng, Giải anh hùng một phương
  Dần Thân cung, Đồng Lương đắc cách
  Giáp Tân Canh “Thủ bạch thành gia”
  Thiên-lương, Nguyệt-đức chiếu kề
  Một là đạo sĩ, hai là tăng nhân
  Với những người tuổi Thân, Thìn, Tý
  Cách Đồng Lương Cơ Nguyệt tạo nên
  Quan sang, lộc trọng vững bền
  Cửa nhà cao rộng, bạc tiền đầy kho.

  Liêm Trinh
  Liêm-trinh, hỏa vượng thân tràng
  Lộ hầu, lộ nhãn, mắt vàng mày thưa
  Cư Thân, Mệnh, hóa Đào-Hoa
  Ăn chơi, phóng đãng, xa hoa khác người
  Hãm cung đóng tại Sửu, Mùi
  Riêng hợp tuổi Bính thành người giầu sang
  Cùng Tướng, Lộc hội tam phương
  Quyền cao, lộc trọng, phong quan mọi đàng
  Dần Thân với Khúc Xương đồng cúng
  Văn đã hay, võ cũng đồng tài
  Anh hùng cái thế trong đời
  Liêm Tham Tỵ Hợi, gặp thời “huyền tu”

  Thái Âm
  Mệnh, Thân có Thái-âm tọa chủ
  Hợi cung, người Mệnh Thủy Mộc Kim
  Cách là: “Nguyệt lãng thiên môn”
  Tư cơ đồ sộ, quyền môn chói lòa
  Âm hội Lộc, Quyền Khoa cư Tý
  Tuổi Quý Nhân, phú hiển trăm phần
  “Thiên lương, Nguyệt diệu, dâm bần
  Ngộ Dương Đà, phải thương nhân, tán tài
  Hội Tả, Hữu, Lộc-tồn, Vũ-khúc
  Cách riêng cho những bậc phú ông
  Thái-âm ngộ Kỵ, Hình đồng
  Mắt mờ, có tật, bằng không mù lòa

  Tham Lang
  Tham-lang khả biến thành Đào
  Mệnh Tham Sinh Vượng sống lâu hơn người
  Tham, Linh Hỏa an bài Tử Mộ
  Ngôi công hầu, triệu phú gia tư
  Tham-lang ác sát đồng cư
  “Cẩu thâu thử thiết” nghê tư chính nòi
  Tham với Tả, Hữu, Khôi, Việt hội
  Mộc sinh nhân Thầy Bói lừng danh
  Tham lang, Vũ-khúc đồng hành
  Mệnh cư Mùi, Sửu tất thành phú thương
  Tham nhân, hội Văn-Xương, Văn-Khúc
  Chính thực chàng đại dóc ba hoa
  Cư Hợi, Tý ngộ Dương Đà
  Cuộc đời “Phiếm thủy đào hoa” bồng bềnh
  Hai tù tinh “Thanh Liêm Tỵ, Hợi”
  Ngộ Triệt Tuần phản hữu kỳ công
  Tham Hỏa miếu, cách phú ông
  “Tham Linh tịnh thú” Tướng hùng vang danh

 2. Cự Môn
  Thân Mệnh, Cự-môn, Tý Ngọ chuẩn
  Phùng Triệt, Tuần “ngọc ẩn thạch trung”
  Cách này phú quý vô song
  Cự phùng Quyền Lộc cũng đồng vinh xương
  Cự, Đà, Tấu Tuế một đoàn
  Tháng ngày chầu chực công môn miệt mài.
  Cự môn, Thìn Tuất hai nơi
  Đầu đình, góc chợ những người ngụ cư
  Duy tuổi Tân, phản vi phú quý
  Vì Cự-Môn phương vị Tốn, Tân
  Sao Cự Nhật, cung Dần Thân
  Ngộ Quyền, ngộ Phượng, phong vân gặp thì
  Ngành Tư Pháp, Luật-sư cãi giỏi
  Mệnh Cự-Môn hội với Tuế Hình
  Ai người miệng kín như bình
  Thái-tuế, Việt, Kỵ song hành Cự-Môn

  Thiên Tướng
  Tướng Ấn chính vị Công Hầu
  Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên
  Cung Thìn Tuất, Mệnh an Tướng thủ
  Quan-Lộc cung vượng khí công danh
  Thiên tướng chẳng kỵ Sát tinh
  Chỉ hiềm Triệt lộ đầu mình phân hai
  Thiên tướng là mặt con người
  Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng Hồng
  Đãn hiềm lấn át quyền chồng
  Tướng, Phúc, Hình, Kỵ bóng đồng tổn hao
  Tướng và Khúc, hội Đào Mộc Cái
  Sắc khuynh thành, chết nỗi dâm bôn…

  Thiên Lương
  Thiên Lương, mộc chủ Thọ tinh
  Đông cung Thân, Tuất, Thìn Dần mới hay
  Nữ lưu thủ mệnh phúc đầy
  Hao, Hình, Kiếp, Sát một bầy tai ương
  Mệnh cung: “Ngọ thượng Thiên-lương”
  Tuổi Đinh, Kỷ, Quý quyền sang nhất triều
  Hội Thất Sát, Song Hao tại Tỵ
  Phải đề phòng hiểm họa đao thương
  Ngộ Trì “Soi bóng đài gương”
  Vị công hầu, hội Văn-xương một nhà
  Tuổi hoa nở, đăng khoa cao chiếm
  Bởi Thiên lương thủ mệnh Tý cung
  Xương Lộc hội Nhật chiếu xung
  Đè đầu sĩ tử, văn hùng nhất danh.

  Thất Sát
  Thất-sát thuộc Kim ưng đới Hỏa
  Đóng Dần, Thân miếu địa an bài
  Giáp, Canh, Đinh, Kỷ bốn người
  Danh cao, Lộc trọng một đời vinh xương
  Sát, Xương, Khúc “tứ phương củng phục”
  Tuổi Mão, Thân thọ phúc song toàn
  Tốn cung Sát Tử đồng ban
  “Đế Huề Bảo Kiếm” võ quyền kinh uy
  Ai người “Lộ thượng mai thi”
  Vì sao Liêm Sát, đồng quy Sửu, Mùi
  Ai người trận địa thây vùi
  Vì sao Kình Sát đứng ngồi Ngọ cung
  Sát tuyệt địa Đà Dương xung chiếu
  Thầy Nhan Hồi chết yểu, thương ôi
  Nữ mệnh Sát, Ngọ Tý ngồi
  Ngộ Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.

  Phá Quân
  Phá-Quân thuộc Thủy, Hao tinh
  Hào hùng, phúc hậu gian manh tuyệt vời
  Tuổi Canh, Quý Phá ngồi Ngọ Tý
  An Mệnh viên: “Miếu vị anh tinh”
  Anh hùng cái thế, tranh vanh
  Cùng Vũ Tỵ, Hợi “đông thành tây tan”
  Phải chờ tới vãn niên mới khá
  Đồng, Khốc, Hư: “tịnh thủ xưng hùng”
  Giang sơn một kiếm vẫy vùng
  Miệng cười ròn rã nhưng lòng vẫn nghi
  Đã táo bạo, còn ưa nịnh, bốc
  Phá, Tham phùng Mã Lộc dâm, lang
  Hỏa Hao ngộ Phá tai ương
  Phá-Quân Linh, Hỏa muôn phương dãi dầu
  Kình đồng Phá, lại triều Phụ Bật
  Mão Dậu cung, là đất nghịch thường
  Hoàng Sào làm loạn trào cương
  Nhân dân đồ thán, thực phường bất nhân
  Trai bất nhân, Phá-quân Thìn Tuất
  Ngộ Khoa, Tuần phản ác vi lương
  Tuổi Mậu Quý, lắm bạc vàng
  Hoạnh tài, bộc phát giầu sang một đờI

 3. Văn Xương
  Sao Xương, Khúc chủ văn chương
  Đồng lâm Thìn, Tuất chi hương tuyệt vợi
  “Miêu nhi bất tú” Nhan Hồi
  Văn-Xương ngộ Kỵ, uổng đời tài hoa

  Văn Khúc
  Văn-khúc chủ văn chương thuộc thủy
  Mệnh, Thân lâm nhị mộ Tuất Thìn
  Phùng Khoa, Tuế với Hóa Quyền
  Văn chương, hùng biện hoàn toàn giỏi giang
  Vì cùng Vũ-khúc đồng hương
  Tướng kiêm văn võ, vinh quang một đờI

  Tả Phụ
  Tả-phụ là sao phù trì
  Tả, Hữu thủ Mệnh, là đi phương ngoài
  Giáp Tả Hữu, Thân phù đúng cách
  Ngôi công hầu, hiển hách một đời
  Mộ cung Tả, Hữu đồng lai
  Thăng quan tiến chức, miếu đài viển vinh.

  Hữu Bật
  Phụ-Bật ngộ Thái-Âm nhân
  Chuyên làm bà đỡ, giúp đàn sơ sinh
  Phụ Bật, Khúc, Tướng đồng viên
  Thầy lang, Bác-sĩ danh truyền lương y.
  Thiên Khôi và Thiên Việt
  Khôi, Lương Thanh Việt, Cái Hồng
  Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi
  Hồng, Khôi, Xương, Tấu đề huề
  Sân rồng, bảng hổ danh đề một hai
  Khoa, Quyền, Lộc, Mã Việt, Khôi.
  Công thành danh toại, một đời hiển vinh.

  Thiên Mã
  Mệnh cung trung, đóng sao Thiên-Mã
  Tại Dần cung, gọi Mã Trạng-Nguyên
  Tể Tướng Mã, Thân cung an
  Ô Truy Ngự-Sử, Hợi nhân Mã lâm
  Phù thi Mã, Hình xâm Mã vị
  Xích thố Mã, cung Tỵ Mã ngồi
  Mã Đà, triết túc quê rồi
  “Giao trì Lộc Mã” tiền tài đầy kho.

  Lộc Tồn
  Mệnh có Lộc, ngộ Phá Không
  Cát vượng phản biến vì hung tức thời
  “Uyên ương Lộc hội” tốt vời
  Công danh hiển hách một đời giầu sang
  Song Lộc thủ Mệnh quyền chuyên
  Lộc Đảo, Mã Đảo hết phiền lại lo.

  Kình Dương
  Kinh cư Thìn, Tuất Sửu, Mùi
  Tam phượng cát chiếu, một đời giầu sang
  Mệnh viên Ngọ, tọa Kình Dương
  “Mã đầu đới kiếm” biên cương trị vì.

  Đà La
  Đà-la bản tính chẳng lành
  Dần, Thân, Tỵ Hợi đồng hành vượng cung
  Đà-la hãm địa tối hung
  Cuộc đời cơ cực, bình bồng độ thân

  Hỏa Tinh
  Hỏa-tinh lửa đốt tứ bề
  Tỵ, Ngọ, Dần, Mão đề huề vượng cung
  Hỏa cư Hợi, Ngộ Tuyệt đồng
  Tham, Hình củng hội, lẫy lừng uy danh
  Hỏa-Tinh Điền-trạch độc hành
  Cửa nhà tiền bạc tan tành ra gió.

  Linh Tinh
  Linh tinh là điện lửa trời
  Tý, Ngọ miếu địa, hãm thời Dậu, Thân
  Linh-Tinh Thiên-Việt ở gần
  Gió mưa sấm sét phải cần tránh xa
  Kẻo mà sét đánh oan gia.

  Hóa Lộc
  Hóa-Lộc thủ Mệnh cung
  Tý, Ngọ, Mão, Dậu là vùng tốt tươi
  Lộc-Tồn, Hóa-Lộc sánh vai
  Chẳng bằng củng chiếu, đông đoài song phương

  Hóa Quyền
  Hóa-quyền chủ thế anh hùng
  Dần Mão Tý Hợi là cung miếu đường
  Quyền hội Thất-sát Cự-môn
  Công danh hiển hách, quyền tôn nhất Triều.

  Hóa Khoa
  Hóa-khoa chủ văn chương thi cử
  Hợi Dần Thân Tỵ thủ Mệnh cung
  Công danh, khoa bảng hanh thông
  Khoa tinh, vị tướng giải hung tuyệt vờI

  Hóa Kỵ
  Hóa-kỵ chính sao Kế-đô
  Âm trầm, cơ sảo mưu đồ cạnh tranh
  Hóa-Kỵ hội với Quyền tinh
  Đường mây nhờ ở cơ mưu tuyệt vời
  Hợi, Tý, Dần, Mão Dậu, Thân
  Sáu cung vượng địa, Kỵ tinh an bài.

  Thiên Không
  Hạng Võ anh hùng ngộ Thiên-Không táng quốc
  Thạch Sùng hào phú, phùng Địa-Kiếp vong gia
  Thiên-Không hội với Đào-Hoa
  Cầm, Kỳ, Thi, Họa tài ba tuyệt vời
  Cơ mưu quyền biến hơn người
  Ngàn năm: mệnh bạc là đời tài hoa

  Thiên Riêu
  Hình, Riêu phân gái long đong
  Ví chẳng lộn chồng, ắt cũng phản phu.
  Thiên-Riêu, Long, Phượng một nhà
  Thiên hương quốc sắc, nõn nà giai nhân.
 4. Thiên-Khốc và Thiên-Hư
  Khốc, Hư Tý Ngọ cung Mệnh thủ
  Hội Mã Hình nghiệp võ hiển dương
  Khốc Hư hội với Kinh Dương
  Hữu sinh vô dưỡng, ngộ Tang mất người
  Hậu thành, tiên trở trong đời
  Bởi sao Hư Khốc cùng ngồi Mệnh-viên.

  Hồng-Loan
  Sao Hồng-Loan hội cùng Tử, Phù
  Gái chính chuyên, thục nữ ngàn xưa.
  Hồng-Loan ngộ Kỵ cung Phu
  Gái ngồi quạt mồ, lòng dạ xốn xao
  Hồng Cơ Tấu Vũ, Hỷ, Đào
  Câu ca, điệu vũ nghề nào cũng tinh

  Thiên-Hỷ
  Sao Thiên Hỷ, chủ mừng vui
  Thiên-Hỷ thủ mệnh, miệng cười có duyên
  Hỷ-Thần, Thiên-Hỷ, Hồng-Loan
  Ba sao đem lại hân hoan trong đờI

  Tam Thai và Bát tọa
  Giáp Bát-Tọa, giáp Tam-Thai
  Thiếu niên sớm dự lâu đài nghênh ngang
  Hỏa, Linh, Kình, Tấu đồng ban
  Tung hoành bút phượng trong làng văn nhân
  Bút hoa vùng vẫy phòng văn
  Tài riêng thiên phú người Tân, Tốn Đoài
  Càn Hợi ngọc bút vẽ vời
  Mão Dậu bùa ấn, bút người Phát sư.

  Long-Trì, Phượng-Các
  Long-Trì, Phượng-các hai sao
  Cung Mùi, cung Sửu dòng vao vượng thay
  Riêu, Hỷ Khốc, “rồng mây gặp hội”
  Chốn thi đinh danh vọi vọi cao
  Cái cùng Long Phượng Hồng Đào
  Chủ quyền nội tướng, anh hào hàng hai
  Phượng Long giáp Mệnh có tài
  Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh

  Ân-Quang và Thiên Quý
  Mệnh Thiên-Quý chẳng phùng Không sứ
  Hội Khoa Xương sĩ tử nể vì
  Thông minh tài học ai bì
  Lọng vàng ngựa tía cờ khoe rợp trời.

  Cô Thần và Quả Tú
  Cô Thần, Quả Tú hai sao
  Thiết thân chẳng có bạn nào với ai
  Tử-Tức mà ngộ cả hai
  Gian truân vất vả về hai nhi sinh
  Quả Tú mà ngộ Thiên-Hình
  Tuổi già đầu bạc một mình không con
  Chữ rằng: “Họa phúc vô môn”
  Tam phương cát chiếu, có con muộn mằn.

  Phi-Liêm
  Phi-Liêm ngộ Hỏa, Linh, Hình, Việt
  Thành đạn tên bắt giết, hại thay
  Phi-Liêm hội Mã, Hổ bay
  Công thành danh toại, rồng mây gặp thời.
  Thai-Phụ Phong-Cáo
  Thai-Phụ, Phong-Cáo, Khoa tỉnh ngộ
  Bước công danh rộng mở đường mây
  Cát tinh hội với Cao Thai
  Công danh thẳng tiến, lâu đài nghênh ngang

  Hoa-Cái
  Khôi, Lương, Thanh, Việt, Cát, Hồng
  Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi
  Hóa-Quyền Hoa-Cái hội tề
  Cùng Hổ, Long, Phượng quyền uy

  Đại Tiểu Hao
  Song Hao thuộc Thủy đại hà
  Mão Dậu thủ mệnh, chính là miếu cung
  Cách là “Chúng Thủy Triều Đông”
  Phát tài, phát lộc vào không bến bờ
  Tham-lang ngộ Hao một nhà
  Cầm vàng nhịn đói, lệ hòa miếng ăn.

  Thiên-Đức
  Thiên Nguyệt-đức ngộ Đào Hồng
  Trai lấy vợ đẹp, gái chồng giầu sang
  Thiên Nguyệt-đức tọa chiếu phương
  Cùng là Quan Phúc trừ hung cứu ngườI

  Thanh-Long
  Thanh-Long, Mệnh Phúc, Thân tọa thủ
  Tại Thìn cung, mạnh Thổ, Âm Nam
  Hóa-Kỵ chiếu hợp tam phương
  Tuổi Đinh, Tuổi Kỷ toại đường công danh

  PHÚ ĐOÁN MẠNH THÂN CUNG
  Ngôi Tử-vi lâm vào chốn hãm
  Quyền cứu nguy thiểu giảm vô uy
  Phủ phùng Không xứ tài suy
  Chung thân nan bảo tư cơ lưu truyền
  Phượng Long Mão Dậu đôi miền
  Vượng thì kim bảng ghi tên ngao đầu
  Mấy người bất hiển công danh
  Chỉ vì Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi
  Quý Ân Mùi Sửu hạn lưu
  Đường mây nhẹ bước danh cao bảng rồng
  Ân Khôi Quý Việt Cái Hồng
  Nam cận cửu trùng nữ tác cung phi
  Công danh đợi tuổi tác cao
  Giáp Liêm giáp Sát một hào không sai
  Giáp Bát-tọa giám Tam-thai
  Thiếu niên đã dự các đài nghênh ngang
  Giáp Long giáp Phượng mấy ai
  Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh
  Những người nên thiếu công danh
  Hồng-Loan, Bát-tọa ở mình không sai
  Hồng Cơ Tẩu Vũ Hỷ Đào
  Gái nghề ca xướng luận vào Mạnh-viên
  Hồng-Loan ngộ Kiếp Không lâm thủ
  Xá bàn chi bần lũ yểu vong
  Tham Liêm Tỵ Hợi không bàn
  Chàng Tiêu thuở trước tân toan ngục hình
  Thiên Nguyệt-đức Giải-thần tàng
  Cùng là Quan Phúc một làng trừ hung
  Luận xem phú quý mấy người
  Mạnh vô chính diệu trong ngoài tam Không.
  Tọa Quý hướng Quý chẳng phùng Không xứ
  Gặp Khoa thời nhất cử thành danh
  Ấn mang vị liệt công hầu
  Sao lành Tướng Cáo hội chầu Mạnh-viên
  Đào Hồng Sát Phá Tham Liêm
  Lâm vào nữ phái chỉ hiềm sát phu
  Tang Đào ở Mạnh cung sau trước
  Gái đã đành lỡ bước cầu ô
  Vận lưu đại tiểu trùng phùng
  Cát thời thịnh vượng, hung thời chuân chuyên
  Dương Đà xâm chiếm Mạnh-viên
  Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa
  Lỗ tai điếc lác lo phiền
  Dương Đà Không Kiếp Cự miền Mạnh-viên
  Miệng ấp úng nói không ra tiếng
  Vì Tuế Đà Riêu Cái Mạnh cung
  Kỵ tinh Xương Khúc đồng cung
  Nhan-Hồi yểu tử nghĩ thương anh tài
  Cơ Loan Hồng Phúc Mạnh trung
  Cửi canh kim chỉ vá may thêu thùa
  Trai bất nhân Phá-quân Thìn Tuất
  Gái bạc tình Tham Sát nhân cung

 5. PHU ĐOÁN HUYNH ĐỆ CUNG
  Cung Huynh Đệ Triệt Tuần lâm thủ
  Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao
  Kiếp Không hai gã khá ngừa
  Lâm vào Huynh-đệ đơn sơ một mình
  Phát phùng Hình Kỵ Huynh hương
  Anh em bất thuận nhiều đường tương tranh.

  PHÚ ĐOÁN THÊ CUNG
  Vợ chồng viễn phối tha phương
  Đào Hồng đối chiếu vào làng Thiên-di
  Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào Hồng
  Trai lấy vợ đẹp gái lành chồng sang
  Vợ về của có muôn vàn
  Ân-quang Nguyệt-đức, Thái-dương Mã đồng
  Ai mà Thiên tướng Đào Hồng
  Ai mà Thiên mã Lộc phùng Thanh Long
  Sao Thai mà ngộ Đào Hoa
  Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng
  Hoa-Cái Phượng-các Đào Hồng
  Trai toan nể vợ trong lòng khôn khuây
  Phu cung Hóa kỵ một mình
  Tơ tình chưa dứt mối tình đã xui
  Thiên Riêu bất chính cả đôi
  Liêm-Trinh viễn phối ở nơi bần hàn
  Khúc Xương ấy gái chẳng lành
  Vườn xuân ong bướm hiệp tình thung thăng.
  Phụ Bật hội Thái-Âm nhàn
  Gái làm bà đỡ, cứu đàn nhi sinh
  Hình Riêu số gái long đong
  Ví chẳng lộn chồng ắt cũng phản phu
  Đào Riêu số gái ai hay
  Chồng ra khỏi cửa giắt tay trai vào
  Triệt Tuần ngộ Mã Hình, Thê vị
  Vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương
  Đào tinh mọc ở Nô cung
  Gái ngoan mắc tiếng bất trung cùng chồng
  Vợ chồng nay giận mai hờn
  Phục-binh Hóa-kỵ nơi tòa Phu Thê

  PHÚ ĐOÁN TÀI BẠCH CUNG
  Lộc-tồn Thiên-Mã cùng Gia
  Có người buôn một bán ba nên giầu
  Song Hao Hội tại Phúc Tài
  Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giầu
  Ấy ai phúc lộc đề đa
  Vũ Lộc Thiên-mã chiếu hòa Tài cung
  Ấy ai danh lợi thong dong
  Bởi vì Tả Hữ hội đồng Đế tinh
  Ấy ai địch quốc tiếng đồn
  Bởi vì Thiên-mã hội cùng Tràng-sinh
  Tứ-sát đóng ở Hợi cung
  Khi hết lại có khi vơi đầy
  Phá-quân đóng ở Tài cung
  Đồng tiền lên xuống lựa dòng nước xuôi
  Số ai đầm ấm thanh nhàn
  Vì chưng Tả Hữu hội ba Khoa Quyền
  Nghèo hèn bởi tại Kiếp Không
  Dương Đà Linh Hỏa long đong bôn trì
  Song Hao lâm đến Phúc Tài
  Nhọc lòng uổng phí công ai giữ tiền

  PHÚ ĐOÁN TẬT ÁCH CUNG
  Triệt Tuần đóng tại Ách cung
  Tai nào cũng khỏi nạn nào cũng qua
  Hình Dương Hoa-cái ngộ Đà
  Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng
  Hỏa Linh Trì Mộc chiếu soi
  Lánh mình lửa cháy nước sôi phải phòng
  Kỵ Đa Tấu Tuế một đoàn
  Đêm ngày chầu chực cửa quan mỏi mòn
  Bệnh-phù ngộ Thiên-hình tai vạ
  Ất có người chịu họa phong sương
  Bật đởm tri túc rất hung
  Bởi vì Tật ách Bệnh phùng Kiếp Cơ
  Linh Phù Sát Phá hạn cao
  Vua Văn thuở trước phải vào ngục trung
  Ách cung Bạch-hổ huyết hư
  Ách cung Thiên-Khốc Cư Hư phong đàm
  Dương Đà Hình hội mục tý
  Âm Dương Riêu Kỵ cho nên mắt lòa
  Tham-lang Hỏa-kỵ hạn phùng
  Cự-môn Hỏa-kỵ phải phòng giếng ao
  Kiếp Không Hình Việt xấu sao
  Hỏa Linh Hình Việt gươm đao búa trời

  PHÚ ĐOÁN THIÊN DI CUNG
  Thiên-di ấy Mã Binh ngồi
  Đánh đông dẹp bắc pha phôi cõi ngoài
  Quan cung hỷ ngộ Hồng Đào
  Thiên-di tối kỵ Kiếp Không lâm vào
  Long đong đông tẩu tay trì
  Chẳng qua Thiên-mã Thiên-di hãm nhà
  Chơi bời du thủy du san
  Thiên-di ngộ Mã gặp chàng Đà-La
  Thiên-di Nhật Nguyệt giáp đôi
  Nhất sinh xuất ngoại nhiều nơi thế thần
  Thiên-di Hoa-cái Hỷ-Thần
  Thiên-di Phụ Bật quý nhân yêu vì
  Thiên-di Hóa-kỵ ra ngoài
  Kẻ thù người oán chẳng ai gần mình
  Tướng-quân ngộ Triệt trước miền
  Ra đường gặp giặc mình liền tan thây
  Thiên-di Địa-kiếp Cơ Liêm
  Hồn quy phách lạc cánh tiên lánh phàm

  PHÚ ĐOÁN NÔ BỘC CUNG
  Con em xạ khứ xạ hoàn
  Bởi sao Nhật Nguyệt hãm ngồi Nô cung
  Hình Kỵ Tả Hữu hội cung
  Gia trung rộn rịp ung dung tớ thầy.

  PHÚ ĐOÁN QUAN LỘC CUNG
  Mộ phùng Tả Hữu đồng lai
  Thăng quan tiến chức miếu đài hiển vinh
  Đồng Lương hội chiếu Dần Thân
  Khi xưa bạch thủ mà nay sang giầu
  Khốc Hư Tý Ngọ đồng trì.
  Thiên-Hình Dần Mão chiếu vì Quan cung
  Lộc phùng Tử Mã nhất ban
  Phong vân tế hội Mã Long Hỷ đồng
  Khôi Lương Cái Việt Tấu Hồng
  Nam cận cửu trùng, nữ tác cung phi.

  PHÚ ĐOÁN ĐIỀN TRẠCH CUNG
  Triệt Tuần đóng ở cung Điền
  Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho
  Phá-quân sao ấy tán tài
  Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền
  Tang-môn ngộ Hỏa xấu sao
  Chiếu soi phương nào, chốn ấy hỏa tai
  Ân-quang phùng Đào Hồng Điền-trạch
  Ấy có gì lưu lại ruộng nương
  Long-trì Địa-kiếp đồng hương
  Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này
  Cơ Lương tương hội Tuất Thìn
  Mộc lâm tổ nghiệp đến hồi lai sinh
  Khốc Hư Tang hội chẳng lành
  Tổn người hại của chẳng yên được nào.

  PHÚ ĐOÁN PHỤ MẪU CUNG
  Âm Dương Tuần Triệt tại tiền
  Mẹ cha ắt đã quy tiên thuở nào
  Phụ-mẫu cung hội Thiên-Lương
  Mẹ cha đồng hưởng thọ trường an vui.

  PHÚ ĐOÁN TỬ TỨC CUNG
  Tử cung ngộ Kiếp Không gia
  Nuôi con chẳng mát đã ba bốn lần
  Khốc Hư đồng ngộ Dưỡng tinh
  Sinh nhiều nuôi ít gian chuân thuở nào
  Hiếm hoi bởi tại Hình Hao
  Quý tinh trước cửa một hào đông con
  Thiên-hình Sát Hổ Tử cung
  Đến già chẳng thấy tay bồng tay mang
  Sinh con những giống ngẩn ngơ
  Tử cung xung chiếu Sát Đà Kiếp Không
  Tử cung Không Kiếp trùng giao
  Bệnh phùng băng huyết thay bào phù hoa
  Tới Phật đường cầu tự mới sinh
  Tràng-sinh Đế-vương đa nhân
  Giáp chiếu Nhật Nguyệt có lần sinh đôi
  Đế-vượng ngộ Thai Khôi cùng Tướng
  Có dị bào hai ngả anh em
  Sinh con số hiếm rõ ràng
  Bởi sao Đà Kỵ lâm hàng Tử cung
  Hổ Lang Không Kiếp tang giao
  Sinh con chẳng mát đã ba bốn lần
  Sinh con Quyền Lộc hiển vinh
  Sinh con Khôi Việt văn tinh đỗ đầu
  Sinh con Long Phượng sang giầu
  Khúc Xương chiếu giáp thập hầu tặng phong
  Hỷ-thần hội với Phúc tinh
  Dương danh quý tử hiển vinh sang giầu
  Tử cung Thai-tướng Phục-binh
  Vợ chồng ắt hẳn tư tinh thuở nào
  Cô-thần Quả-tú hai sao
  Gian chuân vất vả về hài nhi sinh

  PHÚ ĐOÁN PHÚC ĐỨC CUNG
  Phá Tý Ngọ, trưởng phiêu lưu
  Thủy Kim hợp cách, Sửu Mùi Khúc Xương
  Dần Thân Không Kiếp cơ hàn
  Cự Cơ Mão Dậu phúc càng thêm hay.
  Thìn Tuất Tham Vũ cũng hay
  Chớ ai Tỵ Hợi phúc bầy Không vong
  Thất-sát tròn thẳng mà dài
  Tham-Lang Phượng-các là loài chim muông
  Liêm-Trinh ngộ Hỏa tiêm đầu
  Thiên-Lương có chẩm gối đầu thảnh thơi
  Hai quan Tướng Phá cùng ngồi
  Tướng trong là giáp binh ngoài là chiêng
  Tổ sớm Tử Phủ một miền
  Những sinh có nước tả truyền hữu lai
  Phòng văn đồ duệ án tiền.
  Tân nghiên tân bút Chấn Canh cổ kỳ
  Cò Hóa-lộc bảng Hóa-khoa
  Ngựa đi Thiên-mã, voi quỳ Kình-Dương
  Văn-Khôi Vũ Việt thịnh đường
  Tả Long hữu Hổ thuận tường phân kim
  Kiếp Không Tuần Triệt gia liên
  Có ông mất mả ở miền quan sơn
  Tang-môn Cô-quả Đào Hồng
  Họ hàng có kẻ góa chồng cô đơn
  Khốc Hư Cơ Cự muôn vàn
  Đường đi lẩn quất Vũ nhàn Triệt không
  Đà tiền ngộ Mã Tương xung
  Trai bị hình ngục gái phòng nghiệt thương
  Rể cây khôn tránh khỏi đường
  Phá liêm Mão Dậu Điếu Tang một tòa
  Lộc nhàn Mã ngộ Kiếp không
  Long phi Hổ tấu một dòng phiêu lưu
  Lộ bàng Triệt Ngộ Phá quân
  Đà la diệu táng mộ phần đảo thi
  Mã Đà gái lấy chồng xa
  Thiên-cơ Hư Nhuận bệnh ra điên cuồng
  Thái-dương tam địa mộ phần
  Thái-âm tam tại âm nhân rỏ ràng
  Ngộ hãm tứ tại tổ đường
  Thiên-đồng tam địa thời phong bốn đời
  Vũ-khúc Thiên-tướng năm đời
  Cơ Tham thứ sáu bảy đời Cự Lương
  Tả phủ thượng tổ ngôi dương
  Hoa-Cái mộ mới cũng ngôi Hỷ-thần.No comments: