Sunday, June 4, 2017

VẠN MỘC CƯ SĨ * TỬ VI PHÚ I

TỬ VI PHÚ
  VẠN MỘC CƯ SĨ  SƯU TẬP

THÁI VĂN TRÌNH
TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI

 
TỬ - VI

1. TỬ VI TRUNG HẬU
Cung mệnh có Tử Vi, Miếu, Vượng, Đắc Địa hay Bình Hoà là người trung hậu, khiêm cung.

2. TỬ VI CƯ DẬU TOÀN VÔ UY LỰC GHI CÔNGCung Mệnh an tại Dậu có Tử Vi toạ thủ là người hèn yếu không có uy lực.

3. TỬ VI CƯ MÃO DẬU KIẾP KHÔNG TỨ SÁT, ĐA VỊ THOÁT TỤC CHI Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Tử Vi toạ thủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, hay Kình, Đà, Hoả, Linh, hội hợp tất là người tu hành, di tu thời đạt tiến, nếu không cũng là người nhìn đời với đôi mắt yếm thế.

4. CUNG THAO ĐẾ ẤN ĐOẠT TRƯỞNG TRANH QUYỀNCung Mệnh hay cung Huynh Đệ an tại Ngọ có Tử Vi toạ thủ Ấn đồng cung thời là con thứ nhưng sau cũng là trưởng.

5. TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ GIÁP ĐINH KỶ VỊ CHÍ CÔNG KHANHCung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi toạ thủ nên rất tốt đẹp nhất  là tuổi Giáp, Đinh, Kỷ, thì được  hưởng cả phú lẫn quy, nếu bị thiên Hinh, Hoá Kỵ, hay Kinh Dương, Đà Là xâm phạm, chỉ bình thường.

6. TỬ VI CƯ TÝ NGỌ KHOA QUYỀN LỘC CHIẾU TỐI VI KỶCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Tử Vi toạ thủ gặp Khoa Quyền, Lộc, hội chiếu, người có cách này tất được hưởng phú quí song toàn.

7. ĐẾ TOẠ LY CUNG TAM KỲ HÌNH ẤN KHÔI XƯƠNG HỒNG BẬT, MỸ MẠO TÀI HÙNG, HẠN HỮU CỰ SÁT ĐÀ LINH: CHU DU CAM HẬN MỆNH VONGChu du cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử vi toạ thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc, Hinh, Ấn, Khôi, Xương, Hồng, Bệt hội hợp là người dung mạo đẹp đẽ lại tài trí  và anh hùng, hạn gặp cự, Sái, Đà, Linh, đành ôm hận mà chêt.

8. ĐẾ TINH TẠI THUỶ NAN GIẢI TAI ƯƠNG HẠN HỮU SÁT TINH LA VÕNG HÌNH LAO KHÔN VI THOÁT, MỆNH NÃI DƯƠNG ĐÀ GIA KIẾP VI THÀNH THỌ GIẢM.Cung Mệnh an tại Tý, có Tử vi toạ thủ, sự cứu giải tại ương không hiệu lực, hạn tới cung Thìn, Tuấn gặp nhiều Sát Tinh tất không tránh khỏi quan tung, hình ngục, nếu lại thêm Kinh Dương, Đà La, Địa Kiếp, hội hợp ở Mệnh cung phải quyết toán là không chết non thì nghèo hèn.

9. ĐỀ TOẠ LY CUNG KỴ PHÙNG HAO SÁT, HẠNH NGÔ KHÔI KHOA HỮU TÀI PHỤ CHÍNHCung Mệnh an tại Ngọ, có Tử vi toạ thủ, gặp Thiên Khôi, Hoá Khoa, hội hợp tất có tài kinh bang tế thế, phò tá vị nguyên thủ, nhưng rất kỵ gặp Đại Tiểu Hao, Kinh Đà, Khòng, Kiếp, hay Kiếp Sát hội hợp thời vô vị.

10. TỬ VI NAM HỢI, NỮ ĐẦM CUNG, NHÂM GIÁP SINH NHÂN PHÚ QUI ĐỒNGĐàn ông tuổi Nhâm, Giáp cung Mệnh an tại Hợi có Tử Vi toạ thủ nên được hưởng giàu sang trọn đời, đàn bà tuổi Nhâm, Giáp cung Mệnh an tại Dần có Tử vi toạ chủ cũng được hưởng như trên, ngược lại nam ở Dần nữ ở Hợi thì bình thường

.11. TỬ VI DẦN NGỌ THÂN CUNG, NỮ MỆNH CHỦ VƯỢNG PHU ÍCH TỬCung mệnh an tại Dần, Ngọ, Thân, số đàn bà là người danh giá làm lợi cho chồng cho con.

12. NỮ MỆNH TỬ VI CƯ TÝ DẬU TỴ HỢI GIA TỨ SÁT MỸ NGỌC HÀ ĐIỂM, NHẬT HẬU BẤT MỸ.Cung Mệnh an tại Tý, Dậu, Tỵ, Hợi gặp kinh, Đà, Không, Kiếp, xâm phạm vi như ngọc có vết tất không được hoàn toàn tốt đẹp nên hậu vận vất vả.

13. TỬ VI ĐÁO THỦ NHÀN CUNG, HỰU VỌNG KHÔ MIÊU KHẢ CỨUCung mệnh an tại Tỵ, Hợi, có tử vi toạ thủ nên kém tốt đẹp nhưng nếu gặp đa Trung Tinh sáng sủa quần tụ thời như cái nấm khó, có thể cứu được.

14. NGÔI TỬ VI ĐÓNG VÀO CHỐN HÃM QUYỀN CỨU THA THIỂU GIẢM VÔ UY.Sao Tử Vi cư hãm địa thì sự giải không được mạnh mẽ.

15. MỆNH VIÊN BẰNG NGỘ TỬ VI ĐẦU PHÙNG NHƯỢC ĐỊA HẠN SUY CHẲNG SỜN Cung Mệnh Thân có Tử Vi toạ thủ, nếu gặp hạn suy thì cũng không đáng lo ngại.

16. VẬN SUY HẠN SUY, HỶ TỬ VI GHI GIẢI HUNG ÁCVận hạn suy mà gặp được Tử Vi thì đáng mừng vì giải được hung nguy.

17. TỬ VI DỮ CHƯ SÁT ĐỒNG CUNG, CHỮ CÁT HỘI CHIẾU, QUÂN TỬ TẠI DÃ, TIỂU NHÂN TẠI VỊ CHỦ NHÂN GIAN TRÁ, CÁCH THIỆNCung Mệnh có Tử Vi và Sát Tinh toạ thủ gặp Cát Tinh hội chiếu là người ca lánh việc thiện, gian mạnh xáo trá thời có địa vị, nếu ngay thẳng tất nghèo khổ cô đơn.

18. TỬ LẠC NHÀN CUNG GIA KHÚC, XƯƠNG, ĐA NGÔN GIẢO HOẠTCung Mệnh Thân có Tử Vi, Hãm Địa toạ thủ gặp Vân Xương, Vân Khúc là người đàn bà miệng lưỡi chua ngoa.

19. TỬ VI XƯƠNG KHÚC PHÚ QUÝ KHẢ KỲ:Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Xăn Xương, Vân Khúc hội hợp nên được hưởng giàu sang hơn người.

20. TƯ VI PHỤ BẬT ĐÔNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶCCung Mệnh có Tử Vi, Tả Pha, Hửu Bật toạ thủ đồng cung là người giàu sang uy quyền hiển hách, gọi một tiếng trăm người dạ.

21. TỬ VI TƯ CẦN TAM HOÁ NHƯỢC PHÙNG TỨ SÁT PHONG BÃI HÀ HOA.Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ rất can gặp Khoa, Quyền, Lộc để thêm phần tốt đẹp  nếu gặp Kinh, Đà, Không Kiếp hội hợp lại thành xấu xa như cánh hoa bị mưa vùi gió đập.

22. TỬ VI QUYỀN LỘC NGỘ ĐƯƠNG ĐÀ TUY MỸ CÁT NHI VÔ ĐẠO VI NHÂM TÂM THUẬT BẤT CHÍNHCung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Quyền, Lộc hội hợp là Kinh, Đà xâm phạm người có cách này vẫn được hưởng giàu sang nhưng tâm địa bất chính, vô đạo.
 
23. TỬ LỘC ĐỒNG CUNG PHỤ BẬT CHIẾU, QUÍ BẤT KHẢ NGÔNCung Mệnh có Tử Vi, Hoà Lộc toạ thủ đồng cung, gặp Tả Phù, Hữu Bật hội hợp, người có cách này rất quý hiển ít ai bi kịp.

24. TỬ LỘC ĐỒNG CUNG, NHẬT NGUYỆT CHIẾU, QUÝ BẤT KHẢ NGÔN:   Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi, Hoá Lộc toạ thủ đồng cung, tất cung Tử tức tại Mão có Thái Dương, được cách “Nhật Xuất Phù Tang” cung Nô Bộc có Thái Âm, được cách “Nguyệt Lãng Thiên Môn” nên giàu sang vinh hiển, con cháu nay đàn, kẻ hầu hạ đông đảo.

25. ĐẾ TOẠ MỆNH KHỔ, TIỀU HẬU CÁT TINH, TẮC VIẾT KIM DƯ PHÙ GIÁCung Mệnh có Tử Vi toạ thủ Miếu Vượng giáp Tả, Hữu, Thiếu Âm, Thiếu Dương  ví như xe vàng rước Vua có tàn lọng che, lại có tiền hô hậu ủng, nên rất quý hiển,  người gặp cách này, tất có danh chức quyền quý.

26. TỬ VI VÔ PHỤ BẬT ĐỒNG HÀNH, VI CỐ QUÂN, MỸ TRUNG BẤT TÚC:Cung Mệnh có Tử Vi, Đắc Địa không hội được Tả Phú, Hữu Bật hoặc giáp hoặc  chiếu ví như ông Vua cô đơn, không kẻ hầu người hạ nên chẳng làm được việc gì.

27. TỬ VI MẠC PHÙNG KIẾP KHÔNG, HỒNG ĐÀO NHẬP MỆNH GIẢM THỌCung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Không, Kiếp, Hồng, Đào hội hợp tuổi thọ bị triết  giảm.

28. TỬ VI PHỤ BẬT ĐỒNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC CƯ THƯỢNG PHẨMCung Mệnh có Tử Vi toạ thủ, Phu Bật đồng cung thì làm đến thượng phẩm, một  tiếng gọi trăm người dạ nếu cung Tài Bạch hay Quan Lộc có cách này cũng được  phú quí.

29. TỬ PHỦ NHẬT NGUYỆT CƯ VƯỢNG ĐỊA ĐOÁN ĐỊNH CÔNG HẦU KHÍ(Như câu 24)

30. VẬT KHAI Ư DẦN, VỤ THÀNH Ư THÂN, TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VI ĐẮC ĐỊA:Vật bắt đầu ở Dần, thành việc ở Than, Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung ở Dần, Thân là  được việc nên tốt lắm.

31. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG THÂNCung Mệnh an tại DẦn, Thân không Sát Tinh tuổi Giáp có cách này được hưởng phúc trọn đời.

32. TỬ VI THIÊN PHÚ TOÀN Y PHỤ BẬT GHI CÔNGCung Mệnh có Tử Vi hay Thiên Phú toạ  thủ hoặc cả hai đồng cung gặp Tả Phú, Hữu Bật hội hợp, thời cả hai phú quí.

33. TỬ PHÚ ĐỒNG CUNG TỐI VI PHÚC HẬU THIẾT HIỀM NỘI TRỞ TRIỆT TUẦNCung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung là người rất phú chậu, nếu gặp Tuần Triệt thì lại giảm đi nhiều.

34. CẤN CANH TỬ PHỦ VI PHẬT NHICung Mệnh an tại Dần có Tử Vi, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung thời dáng người to béo như con của Phật.

35. TỬ PHỦ KÌNH DƯƠNG TẠI CƯ THƯƠNGCung Mệnh có Tử VI hay Thiên Phủ toạ thủ gặp Kình Dương đồng cung là người  buôn bán lớn và giàu có hoặc cung Thiên DI có Vũ Khúc toạ thú cũng được giàu sang nhờ kinh doanh

.36. XUẤT PHÁT NHẬP DUY CÁI HÃN TỬ PHỦ ĐỒNG VỊCung mệnh an tại Tứ Duy Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Tứ, Phủ hội hợp rất tốt đẹp.

37. TỬ PHỦ BẤT KHẢ CƯ HÂM ĐỊA:Sao Tư Phủ không nên cư ở cung Tật Ách hay Nô Bốc.

38. TỬ PHỦ TẠI VIÊN GIA CÁT DIỆU HẦU BÁ CHI TÀI LẠC NHÀN CUNG HÀO GIA CHI TRƯỞNG Cung Mệnh có Tử Vi, Thiên Phủ,, Đắc Địa toạ thủ gặp Cát Tinh hội hợp tất làm tới hầu bá nếu ở nhàn cung Hợi, Tý cũng là hào trưởng trong làng.

39. TỬ PHỦ GIÁP MỆNH VI QUÍ CÁCHCung Mệnh an tại Dần, Thân, có Thiên Cơ, Thái Âm toạ thủ, nên rất quý không giàu sang cũng vinh hiển.

40. TỬ PHỦ TRIỀU VIỄN THỰC LỘC VẠN CHUNGCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Tử Vi, Thiên Phủ hội chiếu là người cả đời giàu sang sung túc nơ cơm ấm áo.

41. TỬ PHỦ TRIỀU VIÊN HOẠT LỘC PHÙNG, CHUNG THÂN PHÚC HẬU CHÍ TAM CÔNGCung Mệnh an tại “Ngọ có Tử Vi toạ thủ hoặc an tại Tuất có Thiên Phủ toạ thủ gặp Hoả Lộc đồng cung thì cả đời được hưởng giàu sang vinh hiển và làm đến tam công.

42. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG CƯ MIẾU ĐỊA, TẤT ĐỊNH XUẤT GIAI CÔNG KHANH KHÍCung Mệnh an tại DẦn, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung người có cách này được địa phú, đại quí vào bực công khanh

.43. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT TẤU, GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG THÂNCung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Phủ toạ thủ đồng cung, không gặp Ác Sát Tinh, tất được hưởng phúc, người tuổi Canh là thou cách chỉ bình thường


.44. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG, TUẦN KHÔNG XÂM NHẬP, ĐẾ VÔ QUYỀN SỞ NAM GIẢI HUNG TINH HẠN NGỘCung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung gặp Tuần, Triệt án ngữ ví như vua không quyền mất  heat oai lực hạn  gặp hung tinh xâm phạm tất không giải cứu được hung nguy.

45. LƯU HUYỀN ĐỨC ĐẠT THỪA HÁN NGHIỆP, THI Ư TỬ PHỦ KHOA QUYỀN HÌNH, ẤN, HỒNG, KHÔI MỆNH THÂNLưu Bị kế nghiệp nhà Hán chia thiên hạ hùng cứ một phương nhờ Mệnh Thân có Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Hình, Ấn, Hồng, Khôi họi hợp. Tử Vi Đẩu Số Phú Giải

46. TỬ PHÒNG THAO LƯỢC ĐA MƯU, GIAI ĐO TỬ PHỦ PHÙNG QUYỀN KỴ.Trương Lương là mưu sĩ của Hán Cao Tổ có tài thao lược, mưu cơ giúp Lưu Bang lập nên đế Nghiệp, vì cung Mệnh an tại Dần có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung gặp Quyền, Kỵ hội hợp, Người có cách nrất quyền biến, túc trí đa mưu, tất nhiên sẽ làm nên hiển hách.

47. DẦN MỘC, PHỦ VI HỮU HỘI TAM KỲ, KÌNH, BỆT, CƯ LAI THIÊN MỆNH XUẤT VÕ DO VĂN, QUYỀN HÀNH CƯ PHỤC CHÚNG NHÂN, MẠC PHÙNG KHÔNG KIẾP HƯ VÔ.Cung mệnh an tại Dần, có Tử Vi toạ thủ, Thiên Phủ đồng cung gặp Khoa, Quyền, Lộc, Kinh Dương, Hữu Bật hội hợp Mệnh Thân là số văn tài nhưng gặp thời loạn phải tham dự việc quân cơ, quyền hành quý phục muôn người, tựa như hoàn cảnh Khổng Minh, nhưng gặp không Kiếp bị hỏng, chỉ nên đi tu viết sách là hợp.

48. CHU THÁI HẬU HIẾU HẠNH SẮC TÀI DO HỮU TỬ PHỦ KHOA QUYỀN HÌNH SÁTBà Chu – Thái – Hậu cung mệnh có Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Hình, Sát hội hợp là người hiếu để tiết hạnh đàn bà có cách này rất tốt.

49. TỬ VI VŨ KHÚC, SÁT DIỆU PHÙNG, NHẤT SINH TĂNG LẠI SÍNH ANH HÙNGCung Mệnh có Tử hay Vũ toạ thủ gặp Sát Tinh hội hợp là thầy tu hay quan lại nhỏ nhưng lại thích làm anh hùng.

50. ĐẾ TOẠ LÀ VÕNG HOÀN VI PHI NGHĨEA CHI NHÂNCung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tử Vi toạ thủ là người thủ đoạn hay làm những việc phi nghĩa

51. TỬ VI THÌ, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN LƯƠNG THƯƠNG QUÂN TỬCung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tử Vi toạ thủ gặp Phá Quân xung chiến là hang quân tử bất lương

.52. TỬ VI THIÊN TƯỚNG THÂN PHÙNG PHÁ NGỘ VƯỢNG KÌNH ĐA MƯU YẾM, TRÁCung Mệnh có Tử Vi, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung cung thân có Phá toạ gặp Vượng, Kinh hội hợp là người đa mưu và xảo quyệt.

53. TỬ PHÁ MỘ CUNG, BẤT TRUNG BẤT HIẾUCung mệnh an tại Tư Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) có Tử hay Phá toạ thủ là người bất trung bất hiếu.

54. TỬ PHÁ MỆNH LÂM Ư THÌN, TUẤT, SỬU, MÙI TẠI GIA CÁT HIỆU PHÚ QUÍ THÂM KỲ.Cung mệnh an tại Thìn, sửu, Mùi có Tử hay Phá toạ thủ gặp nhiều Cát Tinh hội hợp nên được hưởng phú quí, uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

55. TỬ VI PHÁ QUÂN VÔ TẢ, HỮU VÔ CÁT HIỆU HUNG ÁC HỒN LẠI GHI ĐỒ:Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tử, Phá toạ thủ đồng cung nêu không gặp Tả, Hữu và nhiều cát tinh hội hợp tức là hàng quân chức nhỏ hung ác, ngu muội tham nhũng, qui hầu đạt được mục đích riêng tư.

56. TỬ PHÁ THÌN, TUẤT QUÂN THẦN BẤT NGHĨACung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tử Vi, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung có Phá Quân xung chiếu, hay có Phá Quân toạ thủ, Tử Tướng xung chiếu là bầy tôi phản Vua làm loạn trào đình như An – LỘc – Sơn.

57. TỬ PHÁ, THAM LANG NAM NỮ TÀ DÂM CHÍ DÂM Cung Mệnh có Tử Vị, Phá Quân Tham Lang hội hợp là người dầm data nếu không goá sớm cũng lận đận về đường phu thê nếu gặp đa quý tinh vẫn phát đạt sang giàu và lúc về già khi đã hán cảnh tình duyền thì lại thích đạo lý.

58. TỬ PHÁ MỘ CUNG VÔ ƯU HOẠ ÁCH, VẬN LAI PHỤ, BẬT THỔ CUNG NGUYỆN VỌNG ĐẮC NHƯ CẦU THÂN KIÊM HỒNG LỘC, HOÁ KHOA KHÁNH HỘI LONG VÂNCung Mệnh an tại Thìn, Tuấn có Tử Vi, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung Phá cung chiếu hay phá toạ thủ Tử, Phá toạ thủ đồng cung Tướng cung chiếu thì chẳng lo gì tai hoạ xảy đến: cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gặp Tá Phú, Hữu Bật công danh được toại ý nếu Thân được Hồng Loan, Hoá Lộc, Hoá Khoa hội hợp tất như rồng gặp mây hội làm nên hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

59. TUẤN ĐỊA HẠ HÀNH TỪ TƯỚNG,  TÂN ẤT ÂM NAM THẾ VINH PHÚ HOẠNH GIÁP CANH DƯƠNG NỮ THƯƠNG PHU KHẮC TỬ HOÀNH ĐẠT TỰ THÂNCung Mệnh an tại Tuất có Tử Vi thiên Tướng toạ thủ đồng cung. Người tuổi Tân, tuổi Ất, Am Nam rất đượcc hưởng giàu  sang, vợ con vinh hiển hơn người, tuổi Giáp, tuổi Canh, Dương Nữ thì lại hai chồng, khắc con tự mình lập thân chớ không được nhờ chồng, nhờ con.

60. ĐẾ TOẠ THIÊN LA, THÂN CƯ TRIỆT XỨ, Ư GIÁP KỶ NHÂN, CHUNG NIÊN NAN TOẠI CHÍ, ĐA TRÁI THÊ NHICung Mệnh tại Thìn có Tử Vi toạ thủ Thiên Tước đồng cung Thân bí Triệt án ngữ, người tuổi Giáp, tuổi Kỷ suốt đời không được toại chí công danh vợ con đều lận đận.

61. TỬ VI THÌN, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN PHÚ NHI BẤT QUÝ HỮU HƯ DANHCung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tử Vi toạ thủ Thiên Tướng đồng cung Phá Quân xung chiếu tất chỉ có phú mà không có quí hoặc có quí mà không phá và cái danh đó không được bean.

62. TỬ SÁT ĐỒNG LÂM TỴ, HỢI, NHẤT TRIỀU PHÚ QUÍ SONG TOÀN.Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử Vi, Thất  Sát toạ thủ đồng cung nên được hưởng phú quí song toàn.

63. TỬ VI THẤT SÁT GIA KHÔNG VONG, HƯ DANH THỤ ẤMCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử Vi, Thất Sát toạ thủ đồng cung gặp Tuần, Triệt án ngữ nên suốt đời vất vả phải nhờ cha mẹ mới có chút hư danh bề ngoài.

64. TỬ VI THẤT SÁT, HOÁ QUYỀN PHẢN TÁC TRINH TƯỜNGCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử Vi, Sát, Quyền toạ thủ đồng cung nên rất rực rỡ, người có cách này rất quý hiển, lại thêm uy danh lừng lẫy nhưng phải biết xoay chiều và quyền biến mới thành công

.65. HỢI CUNG TỬ SÁT GIA KIÊM HÌNH ẤN KHÔI KHOA LẠI NHẬP QUAN CUNG, CƯ VĂN HOÁN VŨ XUẤT SỨ KỲ CÔNG, ĐA ĐẠT DUY HÃM TRIỆT CƯ, PHẾ CÁCHCung Mệnh an tại Hợi có Tử Vi, Thất Sát toạ thủ đồng cung, cung Quan Lộc có thiên Hình, quốc Ấn, Thiên Khôi, Hoá Khoa hội hợp tất đang làm văn lại kiêm ra võ đạt được nhiều kỳ công hiển hách nếu gặp Triệt lại là phế cách cầm quân xuất trận tất thua chỉ nên làm cố vấn, giáo sư thì lợi.

66. TỬ SÁT TỐN CUNG, ĐỀ HUỀ BÃO KIẾM HOẠ TUYỆT NHẬP XÂM ĐA SÁT CHI NHÂN, HẠNH HỘI HỒNG KHOA, ẤN, MÃ, BẬT, SINH, DỊ LẬP CHIẾN CÔNG VI ĐẠI TƯỚNGCung Mệnh an tại Tỵ, có Tử Vi, Thất Sát toạ thủ đồng cung ví như Vua có kiếm đeo, gươm dắt gặp Hỏa Tuyệt là người đa sắt nhưng nếu thêm HỒng, Khoa, Ấn, Mã, Bật, Sinh tất là hàng Đại tướng lập được nhiều chiến công kỳ lạ, phi thường nếu bị Tuần, Triệt án ngữ chỉ là hạng đồ tể hay đao phủ.


67. TỬ, THAM, KHÔI, VIỆT PHƯƠNG ĐOÀI LONG THẦN KỲ ĐÃO AI AI CÙNG ĐƯỜNGCung Mệnh an tại Dậu có Tử Vi, Tham Lang ngộ Thiên Khôi nếu đi tu thời tốt được nhiều người đến cúng.

68. TỬ THAM TÃ HỮU NGỘ TRUNG, CÓ NGƯỜI CON CÁI TRỐN CHỒNG RA ĐICung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tử, Tham toạ thủ gặp Tả, Hữu hội hợp đàn bà có cách này tất có ngày trốn chồng bỏ con.

69. TỬ THAM ĐỒNG CUNG, CƯ ĐOÀI CHẤN BẤT TRUNG BẤT NGHĨA CẬN GIAN NHÂNCung Mệnh an tại Mão, Ậu, có Tử Vi, Tham Lang toạ thủ đồng cung là người bất trung bất nghĩa, chỉ gần những phường gian ác, đàn bà có cách này suốt đời lưu laic phong trần.

70. THAM TỬ THUỶ CUNG GIÁP HIỀN TỨ SÁT BẦN KHỔ CHUNG THÂNCung Mệnh an tại Hợi, Tý, có Tham Lang hay Tử Vi toạ thủ gặp Kinh, Đàm Không, Kiếp nên rất xấu xa mờ ám suốt đời nghèo khổ.

71. TỬ VI VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN HỘI DƯƠNG ĐÀ KHI CÔNG DANH CHỈ NGHỊ KINH THƯƠNGCung Mệnh có Tử Vi, vũ Khúc hay Phá quân toạ thu gặp Kinh, Đà hội hợp là người không màng đến công danh mà lại thích, buôn bán, người có cách này nếu bon chen trên đường hoạn lộ tất gặp nhiều sự phiền lòng còn kinh doanh thong nghiệp thời thành đạt.

72. TỬ, PHỦ, VŨ TƯỚNG, TẢ, HỮU, LONG, PHƯỢNG, KHOA, QUYỀN, LỘC, ĂN, QUÂN THẦN KHÁNH HỘI GHI CÁCH; GIA ĐÌNH KIẾP LOẠN THẾ NAN THÀNH ĐẠI SỰCung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Tả, Hữu, Long Phượng, Khoa, Quyền, Lộc, Ấn hội hợp nên rất rực rỡ như Vua tôi khánh hội ở triều đình người có cách này được hưởng phú quí cực độ, uy danh lừng lẫy tuổi thọ cũng gia tăng nhưng nếu gặp Kinh, Kiếp hội hợp lại không thể tạo được sự nghiệp lớn trong thời hoạn nếu có cũng không bền.

73. HẠN PHÙNG TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG HẠNH ĐẮC HỒNG QUYỀN KHƯƠNG CÔNG HỶ NGỘ VĂN VƯƠNGHạn có Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp gặp Hồng Loan, Hóa Quyền khác nào Khương Tử Nha gặp Văn Vượng.

74. MỆNH ĐẮC TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG HẠN ĐÁO THIÊN LA TỬ TUYỆT CỰ, ĐỒNG SÁT DIỆU LAI SÂM, NGỘ ĐỊA SA TRÀNG, QUAN HẬU TÁNG MỆNHCung Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp  hạn gặp Thiên La, Tử, Tuyệt, Cự, Mòn, Thiên Đông tất phải chết ngoài sa trường như Quan Vân Trường ngộ nạn ở Đông Ngô.

75. TỬ VI THÁI ÂM SÁT DIỆU PHÙNG NHẤT SINH TÀO SỬ SÍNH ANH HÙNGCung Mệnh an tại Dần, Thân có Vũ Khúc, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung, Tử Vi hợp chiếu có Thái Âm toạ phủ là người tài giỏi và anh hùng.

76. NỮ MỆNH TỬ VI THÁI ÂM TINH, TẢO NGỘ HIỀN PHU TÍN KHẢ PHÙNGĐàn bà cung Mệnh có Tử Vi, hay Thái Âm, Miếu, Vượng Đắc Địa toạ thủ tất lấy  được chồng hiền. Nếu có Thái Dương hãm địa toạ thủ trái lại muộn chồng con, tơ tình dang dở.

77. TỬ VI CƯ HUYNH ĐỆ DIỆC HỮU TRƯỞNG HUYNH NGỘ HOÁ LỘC VI TRƯỞNGCung Huynh đệ có Tử vi toạ thủ tất có anh chị trên mình nếu gặp Hoá Lộc lại là con trưởng.

78. BẬT VỊ CƯ TÝ HUYNH HƯƠNG, PHẢN PHU LẮM KẺ HỌ HÀNG CHẲNG KHÔNGCung Huynh Đệ an tại có Tử Vi, Hữu Bật  đồng cung là trong họ hàng chị em có người phản chồng.


79. TỬ PHỦ VŨ KHÚC LÂM TÀI TRẠCH CẢNH KHIÊM QUYỀN LỘC PHU  ĐỒ ÔNGCung Điền, Tài có Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc hội hợp gặp Quyền, Lộc tất giàu có vào hàng phú ông nhưng chỉ có phú không có quí nếu thêm Tả Phú, Hữu Bật Lộc Tồn mới hay80. TỬ PHÚ VŨ TƯỚNG PHU CUNG, GIA HỢP RIÊU ĐÀO Ư GIÁP MẬU THÂN GIANG HỒ CHI NỮCung phu có Tử, Phủ, Vũ, Tướng gặp Riêu, Đào hội hợp đàn bà tuổi Giáp tuổi Mậu là giải giang hồ làm quan tắt một bước lên bà.

81. TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG PHU VỊ KIÊM TAM KỲ GIA HỘI LƯỢC THAO CHI NỮ, KỴ TÂN KỶ ƯU NGÔ KÌNH ĐÀ CHUNG THÂN CÔ QUẢCung Phu có Tư, Phủ Vũ, Tướng hội hợp gặp Khoa, Quyền, Lộc đàn bà là đảm đang thao lược, giúp chồng làm nên danh giá nhưng lại kỵ người tuổi Tân, Kỷ nếu bị Kình, Đà xâm phạm thời suốt đời oan trái cô đơn.

82. PHÚC TẠI THUỶ CUNG ĐẾ CƯ, KIẾP TÌNH SUY TRIỆT GIA LÂM ÁC NHÂN ĐÃNG TỬ MÃN KIẾP, NAN TOÀNCung Phúc Đức an tại Tý, có Tử Vi hay Cự Môn toạ thủ gặp Địa kiếp, Kinh Dương, Suy, Triệt hội hợp tất là người hung ác làm dữ lại gặp dữ lúc chết không được toàn thây thi thể bị mổ xe.

83. PHỤC CỰ LY, ĐỂ CÁCH TU PHÙNG, NHƯỢC GIA SÁT DIỆU, BẠI TINH THẦN TUẦN TRIỆT, CHUNG THÂN HỶ BẤT CẬP THỜI HOÁN GIAO TAM HOÁ ĐIỀN VIÊN TÚC HƯỞNG VÔ TÀICung Phú Đức an tại Ngọ có Tử Vi toạ thủ gặp Sát Tinh, Bại Tình hay Tuần, Triệt án ngữ tất suốt đời không gặp thời mặc dù có tài. Nhưng nếu gặp một trong Tam Hóa tức Khoa, Quyền, Lộc toạ thủ tại Phúc Đức tất nhiên ảnh hưởng vào cung Thê nên nhờ vợ có tài thao lược mà an nhàn sung sướng.

84.PHÚC THỌ CHẤN CUNG, ĐẾ THAM TƯỚNG PHỦ HẠNH PHÙNG CÁT TÚ, TAM HOÁ GIÁ LÂM, PHÚC TĂNG BẤT TUYỆT HỮU KIẾN TRIỆT TUẦN, TỨ SÁT MÔ TINH, TẤT HỮU ĐAO THƯƠNG CHI ÁCH, DƯƠNG MỘ LẠC DICung Phúc Đức an tại Mão có Tử Vi, Tham Lang toạ thủ đồng cung Mệnh có Thiên Phú toạ thủ Thiên Tướng chiếu gặp nhiều Cát TInh và Khoa Quyền, Lộc hội hợp là người được hưởng phúc bean bỉ nhưng nếu gặp Tuần, Triệt, Kinh, Đà, Không, Kiếp hội hợp thì bị tai nạn về đao thong và đương mộ tức mộ đàn ông thất lạc.

85. KHÔNG CUNG PHÚC TOẠ, NHI PHÙNG TỬ PHỦ ĐỒNG LƯỢNG CƠ NGUYỆT TU KIẾN HỔ HÌNH TAM HOÁ PHÙNG THỜI LOẠN THẾ, THANH BÌNH KHÁNH HIỀN NHƯỚC KIẾN KHÔNG TINH SÁT DIỆU PHÙ TRẦM ẢO ẢNH, NHÂN SỰ NHÀN LAI CHI PHÚC HẠNHCung Phúc Đức an thại Thân có Cơ, Nguyệt toạ thủ Đồng, Lương hội chiến tất giáp Tử giáp Phủ gặp Hổ Hình, Khoa, Quyền, Lộc tất loạn lạc thì gặp thời, thanh bình thì vinh hiển nhưng nếu bị Kình, Đà, Không, Kiếp, Tuần, Triệt xâm phạm thì công danh như phù du ảo ảnh, không bon chen danh lợi thời đắc phúc.

86. CẤN ĐỊA PHÚC CƯ TỐI HỶ TAM KỲ ĐẾ CÁCH PHƯỢNG LONG PHỤ BẤT THỊ PHÁT VÕ CÔNG HẦU TƯỚC; MẠC PHÙNG TRIỆT, KỴ MÃ, HÌNH, XƯƠNG, KHÚC, HIỂN THÂN NGOẠI XỨ, ƯU HIỀM ĐINH TỬ Cung Phúc Đức an tại Dần có Tử Vi toạ thủ Thiên Phủ đồng cung Khoa, Quyền, Lộc, Phượng, Long, Phu Bất hội chiến nên rất tốt đẹp người có cách này tất phát võ làm đến tước hầu nếu gặp Triệt án ngữ Kỵ, Mã, Hình, Xương, Khúc, thì hiển đạt nơi xứ người nhưng lại hiếm con.

87. PHÚC TẠI NGỌ CUNG, TỬ ĐỒNG HÌNH PHƯỢNG KIÊM NGỘ TANG HÌNH MÃ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN  NGỘ TANG HÌNH MÃ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN ĐỒ HỆ VI THÀNH SỰ  HỶ NGỘ BẬT KHOA HẬU TUẾ DỊ THÀNH NGHIỆP CHỦCung Phúc Đức an tại Ngọ có Tử Vi  toạ thủ Kinh Dương, Phượng Các đồng cung gặp Tang, Hình, Mã, Khốc, Lộc, Quyền thời tiền vận lận đận không thành công, nếu gặp Hữu Bật, Hoá Khoa thì bậu vận hạnh thông đắc ý nguyện.

88. PHÚC TOẠ ĐINH SƠN TỨ SÁT ĐỒNG CƯ MỘ DIỆU, LAI KỶ NHÂN SINH MỘ DẠ. CƯ TRIỀU SÁT DIỆU KỴ, LƯU, GIANG ĐỒ NGỘ SÁT HẠNH KIÊM SINH VƯƠNG, LONG KHOA HIỂN TÀI NGƯ PHỦ QUYỀN HÌNH TOẠ CÙNG THỪA HÀNH ÁN PHÁP.Cung Phúc an tại Mùi có Tử, Phá hoặc Liêm, Sát toạ thủ đồng cung người mạng Thổ có Kinh, Đà, Không, Kiếp toạ thủ hay xung chiếu gặp Hoá Kỵ, Lưu Hà tất qua sông bị giết hay chết đuối. Nhưng nếu gặp Trường Sinh, Đế Vượng, Long, Khoa là người có tài đi biển làm thuỷ thủ thời hợp nếu được Quyền, Hình hội hợp lại là quan toà coi về hình án.

89. PHÚC CỨ ĐỊA VÕNG, HẠNH PHÙNG PHỤC BẤT HỒNG QUYỀN TỬ PHỦ MỘ TINH VI TỐI HẢO; ÂM CÔNG HOẠNH PHÁT KIẾN CÔNG LẬP NGHIỆP DỊ THÀNH; KHỦNG KIẾN CỰ, ĐỒNG, KIẾP, TUYỆT XƯƠNG, LINH MỘ PHẦN ĐA PHÁT TẬT NGUYỀN, BẦN CÁCH VÔ MÔN KHẢ ĐẢOCung Phúc Đức an tại Tuất có Tử Vi hay Thiên Phủ toạ thủ gặp Phụ, Bật Hồng, Quyền hội hợp nên rất tốt đẹp trong họ có âm phần kết phát tất sẽ tạo được sự nghiệp phi thường nhưng nếu có Cự Môn, thiên Đồng toạ thủ thêm Kiếp, Tuyệt, Vượng, Linyh hội hợp tất mộ phần bị động con cháu sinh tật nguyền nghèo nàn không tránh khỏi.

90. GIÁP KỶ NHÂN, ĐẾ CÁCH HOAN PHÙNG KIÊM HỮU ĐỒNG, XƯƠNG, THƯ NHẬN HẠN PHÙNG: TÀI TĂNG PHÚC TIẾNTuổi Giáp cung Mệnh có Tử, toạ thủ Hạn, gặp Hồng, Loan, Văn, Xương, Tào Thư, Kinh Dương tất danh tài hưng vượng, phúc thọ dồi dào.

91. HUNG TINH ĐẮC ĐỊA PHÁT GIÃ NHƯ LÔI NGƯỢC PHÙNG ĐẾ TƯỢNG DANH ĐẰNG TỨ HẢI.Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử, Phủ toạ thủ gặp Hung Tinh Đắc Địa hội hợp là người tài giỏi lập được sự nghiệp hiển hách, tiếng tăm lừng lẫy.

92. THÂN CƯ TÀI CUNG HỶ THÀNH ĐẾ TƯỢNG, VÔ CÁCH VĂN ĐOÀN HẬU PHÚ TIỀN VINH; MẠC VỊ GIANG HẢI NGƯ GIA, NAN ĐỀ THUỶ ÁCH LAI KIẾN KIẾP HÀ HẠN ĐÁO. Cung Thân cư Tài Bạch có Tử, Phủ Vũ Tướng toạ thủ (Đế Cách) Sát, Phá, Tham (Võ Cách) hay Cơ Nguyệt Đồng Lương (Văn Đoàn) hội hợp gặp nhiều sao tốt đẹp quần tụ tất tuổi trẻ làm nên, về già lại giàu có nếu hạn gặp Lưu Hà, Địa Kiếp thì chớ nên đi sông, biển mà gặp tại nạn.
THIÊN – PHỦ 

 1. THIÊN PHỦ ÔN LƯƠNG
Cung Mệnh có sao thiên Phủ toạ thủ là người tánh nết ôn hoà lại có lòng từ tâm và hay làm việc thiện.

2. NAM THIÊN PHỦ GIAO LONG VÃNG ĐỤCĐàn ông cung Mệnh có Thiên Phủ toạ thủ là người tiếnh nết can thận ít nói, làm việc gì cũng suy nghĩ chín chắn ví như thuồng luồng qua vực.

3. THIÊN PHỦ TỐI KỴ KHÔNG TINH NHI NGỘ THANH LONG PHẢN VI CÁT TƯỢNGCung Mệnh có Thiên Phủ toạ thủ rất kỵ gặp Tuần, Triệt, Thiên, Địa không xâm phạm ví như kho trống rỗng nhưng nếu gặp Thanh Long thị lại tốt đẹp

.4. PHỦ CƯ ĐỊA VÕNG NHƯỢC LÂM TUẦN KHÔNG CƠ NHÂM ĐINH TUẾ MÃN THẾ SỰ BẢO HOÀI NAN PHÙNG VÂN LỘCung Mệnh an tại Tuất có Phủ toạ thủ gặp Tuần án ngữ người tuổi Nhâm, Đinh suốt đời không đạt ý muốn công danh lận đận

.5. THIÊN PHỦ KỴ NGỘ KHÔNG TINH LẠI NHẬP TÀI CUNG TÁN HAO VÔ ĐỘThiên Phủ rất kỵ gặp Thiên, Địa không xâm phạm cung Tài Bạch có cách này thì khó giữ được của, tiền tài hao hụt

.6. THIÊN PHỦ LÂM TUẤT, HỮU TINH PHÙ, YẾU KIM VI TỬCung mệnh an tại Tuất có Thiên Phủ toạ thủ người tuổi Giáp, Kỷ nếu gặp quí tinh hội hợp thời giàu sang vinh hiển vàng đeo ngọc giắt không có quí tinh chỉ bình thường.

7. THIÊN PHỦ TUẤT CUNG SÁT TẤU, GIÁP, KỶ NHÂN, YẾU KIM HƯU THẢ PHÚCung Mệnh an tại Tuất có Thiên Phủ, người tuổi Giáp, tuổi Kỷ nên đi buôn thì giàu có nếu gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp thời xấu.

8. THIÊN PHỦ CƯ NGỌ TUẤT, THIÊN TƯỚNG LAI TRIỀU GIÁP NHÂN NHẤT PHẨM CHI QUÝ Cung Mệnh an tại Ngọ, Tuất có Thiên Phủ toạ thủ Thiên Tướng hợp chiếu người tuổi Giáp rất quý hiển làm đến nhất phẩm các tuổi khác cũng có quan chức và được hưởng giàu sang

.9. PHỦ, TƯỚNG TRIỀU VIÊN, THIÊN CHUNG THỰC LỘCCung mệnh an tại Dần, Thân có Phủ, Tướng, HOá Lộc ở Tài hợp chiếu là thượng sách tiền của dư an dư để nhưng nếu Lộc không ở đồng cung với Phủ, Tướng thì kém tốt.

10. THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG NÃI VI Y LỘC CHI THẦN, VI SÃI VI QUAN ĐINH CHỈ HẠNH THÔNG CHI TRIỆUCung Mệnh có Phủ toạ thủ Tướng chiếu hay Tướng toạ thủ Phủ chiếu gặp nhiều Trung Tinh sáng sủa, hội hợp làm quan thì được nhiều bổng lộc mọi sự hạnh thông, đi tu thời lên chức hoà thượng, nhiều người đến cúng bái, nhất là người tuổi giáp có cách này rất quí hiểm

11. DẦN PHÙNG PHỦ TƯỚNG VI ĐĂNG NHẤT PHẨM CHI VINHCung Mệnh an tại Dần, Ngọc, Tuất gặp Phủ, Tướng hội hợp, không gặp các Sát Tinh người tuổi Giáp giầu sang vinh hiển làm quan đến nhất phẩm.

12. PHỦ TƯỚNG ĐỒNG LƯƠNG TÍNH TẤT HẢO; SÁT KIẾP KHÔNG THAM, TÍNH BẤT THƯỜNGCung Mệnh có sao Phủ, Tướng, Đồng, Lương thì tính nết hiền lành phúc bàn. Có sao Thất Sát, Kiếp, Không, Tham Lang toạ thủ thi tánh nết danh cãi bất thường

13. PHỦ DỮ VŨ KHÚC ĐỒNG ĐỘ TÍCH NGỌC ĐÔI KIMCung mệnh có thiên Phủ, Vũ Khúc toạ thủ đồng cung gặp nhiều sao tốt tất giàu sang tiền chôn bạc cất gặp sao xấu thời làm nghề thâu ngân thì hợp.

14. PHỦ, VŨ TÝ CUNG HÍAP ĐINH,  NHÂN TOẠ PHÚC VƯỢNG DANH BA HUNG LAI TUẦN, KIẾP DANH SỨ NHÂN KHI, U CANH NHÂM TUẾ TÀI PHÚC TRƯỜNG HÀNHCung Mệnh an tại Tý có thiên Phủ, Vũ Khúc toạ thủ đồng cung người tuổi Giáp, Đinh được hưởng phúc lại thêm danh tiếng lừng lẫy nếu bị Không, Kiếp, Tuần, Triệt xâm phạm thì cái danh đó bị hoen ố và người đời kinh bỉ. Nhưng với người tuổi Canh Nhâm thì không bị mang tiếng xấu vẫn có tài lộc và hạnh phúc được bền vững.

15. THIÊN PHỦ LỘC TỒN XƯƠNG KHÚC CƯ VẠN CHI TƯCung Mệnh có Thiên Phủ, Lộc Tồn toạ thủ Cương, Khúc hội hợp là người giàu có vào hàng phú cách.

16. THIÊN PHỦ CƯƠNG KHÚC TẢ HỮU CAO ĐỆ ÂN VINHCung Mệnh có thiên Phủ toạ thủ Cương, Khúc, Tả Hữu hội hợp tất được hưởng giàu sang vinh hiển hơn người.

17. PHỦ PHÙNG ĐÀ TUẾ TỴ CUNG CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ NÓI RÔNG THÁNG NGÀY Cung Mệnh an tại Tỵ có thiên Phủ toạ  thủ gặp Đà La, Thái Tuế là người ăn nói không kịp suy nghĩ, có nói không, không nói có.

18. HẠN PHÙNG PHỦ TƯỚNG KIÊM HỮU VIỆT LINH TU PHÒNG LỘ KHỔN ỨNG THÍ ĐẠT CAOHạn gặp Phủ, Tướng, Việt, Linh hội hợp nên đề phòng đi xa có hại nhưng đi thì thời đỗ cao.

19. THIÊN PHỦ VỦ KHÚC CƯ TÀI TRẠCH CẢNH KHIÊM QUYỀN, LỘC PHÚ ĐỒ ÔNG.Cung Điền Tài, có Thiên Phủ, Vũ Khúc toạ thủ đồng cung gặp Quyền, Lộc hội hợp tất giàu sang phong lưu.

20. TÀI CƯ TÀI VỊ NGÔ GIẢ PHÚ XACung Điền, Tài có Phủ, Vũ, Miếu Vượng toạ thủ nên rất giàu có

.21. THIÊN PHỦ CƯ TÀI BẠCH DIỆC THỊ ĐA TÀI NGỘ THIÊN BINH TẤT CHI HAO TỔNCung Tài Bạch có Thiên Phủ toạ thủ là người có tiền nhưng nếu gặp Thiên Hình lại hay hao tài tốn của.

22. PHÚ PHÙNG KHÔNG XỨ TÀI XUY THUỶ CHUNG NAN BẢO TƯ CƠ LƯU TRUYỀNCùng Tài Bạch có Thiên Phủ toạ thủ gặp Thiên, Địa Không hay Tuần, Triệt án ngư thì tiến tài bị suy kém suốt đời không giữ được tổ nghiệp.
23. THIÊN PHỦ LÂM GIẢI ÁCH NHI VÔ BỆNHCung Tật Ách có Thiên Phủ toạ thủ là người ít tất bệnh.

24. PHỦ TƯỚNG CƯ THÊ VỊ, PHI GIÁ BẤT THÀNHCung thê có Phủ, Tướng hội hợp tất phải cưới xin linh đình, môn đăng hộ đối.
VŨ KHÚC 

1. VŨ KHÚC CHI TINH VI QUẢ TÚ
Cung Mệnh có Vũ Khúc toạ thủ chủ sự hiếm hoi, hình khắc và có độc, không khắc cha mẹ cũng khắc anh em.

2. VŨ KHÚC MIẾU VIÊN OAI DANH HÁCH BIẾNCung Mệnh có Vũ Khúc, Miếu địa toạ thủ gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp tất làm nên hiển hách danh tiến lừng lẫy người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi rất hợp nếu an tại Thìn, Tuất là thượng cách, an tại Tửu, Mùi thức cách, tiền bần hậu phú.

3. THÂN CƯ VŨ KHÚ HẮC TỬ TRUNG TÀNG Cung Mệnh, Thân có Vũ Khúc toạ thủ thì trong mình có nhiều nốt ruồi.

4. VŨ XƯƠNG TY HỢI DINH LỤC GIÁP SUÝ BIÊN ĐÌNH Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ Khúc, Văn Cương toạ thủ đồng cung người tuổi Giáp là tướng biên khu trấn giữ bời cõi.

5. VŨ KHÚC NHÀN CUNG ĐA THỦ NGHỆCung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ Khúc toạ thủ là người có tài về thủ công nghệ hay làm thợ rất khéo tay.

6. SAO VŨ TƯỚNG Ở ĐẦU CUNG ẤY NGHỀ BÁCH CÔNG AI THẤY CŨNG DÙNGCung Mệnh an tại Dần, Thân có Vũ Khúc, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung là người có tài về thủ công nghệ.

7. VŨ TƯỚNG DẦN THÂN NHI NGÔ LỘC QUYỀN, PHÚ GIA VƯƠNG KHẢICung Mệnh an tại Dần, Than có Vũ, Tướng toạ thủ đồng cung gặp Lộc, Quyền tất giàu có như Vương Khải

.8. VŨ KHÚC THAM LANG TÀI TRẠNH VỊ HOẠNH PHÁT TƯ TÀICung Điền, Tài có Vũ Khúc, Tham Lang toạ thủ đồng cung của cải tiền tài vào như nước

.9. VŨ KHÚC THAM LANG GIA HOÁ KỴ, KỸ NGHỆ CHI NHÂNCung Mệnh có Vũ, Tham toạ thủ gặp Sát TInh, Hoá Kỵ hội hợp thường là người chuyên về kỹ nghệ, hoặc là kỹ sư nếu không cũng là thợ khéo.

10. VŨ, THAM, THÌN, TUẤT, MẬU, CANH, DƯƠNG NỮ VÔ HẠNH HỮU TÀI; KIẾP KHÔNG HUNG KIẾN HỮU PHÙNG HÀ NHẬN VẬN LÂM ; MỆNH VỊ NAN TOÀNCung Mệnh an tại Thìn, có Vũ Khúc toạ  thủ Tham xung chiếu hay Tham toạ thủ Vũ xung chiến người tuổi Mậu, Canh, dương nữ thì tài giỏi nhưng thiếu đạo đức hạn gặp không, Lưu Hà, Kinh Dương tất tính mạng khó bảo toàn.

11. TIỀN BẦN HẬN PHÚ VŨ THAM ĐỒNG THÂN MỆNH CHI CUNG; TIỀN PHÚ HẬU BẦN, CHỈ VÌ VẬN PHÙNG KIẾP SÁTCung mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Vũ, Tham toả thủ đồng cung tất trước nghèo sau giàu nhưng nếu cung Than gặp Kiếp Sát, Địa Kiếp, thiên Không, Hao Tuyệt, ngược lại trước giàu sau nghèo.

12. VŨ KHÚC CUNG TUẤT, HỢI, THƯỢNG TỐT PHÁ THÁI ÂM PHÙNG THAM LANGCung mệnh an tại Tuất có Vũ toạ thủ Tham xung chiếu Thái Âm nhị hợp hay an tại Hợi, Vũ, Phá toạ thủ, Tử Tham hợp chiếu, Thiên Cơ, Thái Âm nhị hợp thêm Hoá Kỵ và Sát Tịnh thời tuổi trẻ phải lận đận vất vả. Nhưng với Tuổi Giáp Kỷ, Nhâm thêm Hoả Tinh thì hợp cách, lại được hưởng giàu sang.

13. VŨ KHÚC PHÁ QUÂN PHÁ TỔ PHÁ GIA LAO LỰC Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có vũ, Phá toạ thủ đồng cung là người phá sản của cải cha mẹ nên xa gia đìnmh hay xuất ngoại thời hay.

14. VŨ SÁT PHÁ LIÊM CƯ MÃO ĐỊA MỘC YÊM LÔI KINH Cung Mệnh an tại Mão có Vũ, Sát toạ thủ đồng cung hay Phá, Liêm toạ thủ đồng cung nên đề phònj sét đánh điện giật.

15. VŨ PHÙNG PHÁ DIỆU NAN BẢO ĐI LẠI TÀI SẢN NGHIỆPCung Mệnh hay Điền, Tài an tài Tỵ, Hợi có Vũ Phá toạ thủ đồng cung tất khó giữ được cư nghiệp của cha mẹ.

16. VŨ, PHÁ, TRỊNH, THAM XUNG HỢP KHÚC TOÀN CỐ QUICung Mệnh có Vũ, Phá, Trinh, Tham hội hợp gặp Cát Tinh nên rất tốt đẹp.

17. VŨ, PHÁ, CƯ TỴ, HỢI ĐÃNG TỬ VÔ LƯƠNGCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá  tọa thủ đồng cung phàm nhân là người xảo trá vĩ nhân, là người gian hùng.

18. VŨ, PHÁ LƯƠNG NGỘ XƯƠNG, KHÚC THÔNG MINH, CƠ SẢO ĐỊNH VÔ CÙNGCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá toạ thủ đồng cung gặp Xương, Khúc là người rất khéo léo thông minh duyên về kỹ nghệ máy móc rất hợp.

19. VŨ KHÚC, LIÊM TRINH, THAM, SÁT CANH TÁC KINH THƯƠNGCung Mệnh có Vũ Tham tọa thủ Liêm Sát hội hợp nên canh tác thong mại thời tốt.

20. VŨ KHÚC KIẾP SÁT HỘI KINH DƯƠNG NHÂN TRÌ ĐẠOCung Mệnh có Vũ Khúc, Kiếp Sát tọa thủ gặp Kinh Dương chiếu tất là người gian ác giết người không gớm tay.

21. VŨ KHÚC, DƯƠNG ĐÀ KHIÊM HOẢ TÚ, TÁNG MỆNH NHÂN TÀICung Mệnh có Vũ Khúc toạ thủ gặpKinh, Đà, Hoá, Linh hội hợp thời phải đề phòng bị cướp giết.22. VŨ KHÚC, VÂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNGCung Mệnh có Vũ, Miếu, Vượng, Đắc Địa toạ thủ gặp Văn Khúc đồng cung là người học rộng, đa tài và thông minh.

23. VŨ KHÚC LÂM CÔ THẦN HÀN NGUYÊN TẦN TẦN KHỨ QUICung Mệnh có Vũ Khúc gặp Cô Thần như Hàn nguyên có pháp thuật tài giỏi quí dữ.

24. VŨ KHÚC LỘC MÃ GIAO TRÌ PHÁT TÀI VIỄN BỘCung Mệnh có Vũ Khúc tọa thủ gặp Lộc, Mã hội hợp tất đi xa phát tài, kiếm tiền một cách dễ dàng, lập được cơ nghiệp xa quê hương bảo quản

.25. VŨ KHÚC KHÔI VIỆT CƯ MIẾU VƯỢNG, TÀI CHỨC CHI QUANCung Mệnh có Vũ Khúc Miếu, Địa toạ thủ gặp Khôi, Việt hội hợp tất là người làm quan trong chính quyền, thường coi về tài chánh.

26. VŨ KHÚC THIÊN DI, CỰ THƯƠNG CAO MÃI Cung Thiên Di có Vũ Khúc toạ thủ ra ngoài buôn bán sẽ trở nên giàu có.

27. TỬ VI HỘI VŨ KHÚC Ư TỬ TỨC QUI VI THỨC HÒECung Tử Tức ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Vũ Khúc toạ thủ tất sinh quí tử.28. VŨ KHÚC THỦ TỬ CUNG BẤT TẮT CÔ THẦN NHI HỮU TẠICung Tử Tức có Vũ Khúc không hiểm òn thời cũng khắc con.

29. VŨ, CƠ, LỘC, MÃ, QUẢ, LOAN HÔN NHÂN THỦ ẤY MÓI TRÒN THẤT GIAHạn gặp Vũ Khúc, Thiên Cơ, Hoá Lộc, Thiên Mã, Quả Tú, Hồng Loan hội hợp tất có tin mừng về cưới xin.30. PHÚC TẠI SỮU CUNG, CƯ TOẠ, VŨ, THAM, DIỆC, CẦN TẢ, HỮU, PHƯỢNG, LONG MỘ, TỌA NAM, HIỀN DANH TÀI, LAI TAM HOÁ, HỔ RIÊU NỮ TẤT GIANG HỒ HIỀN HÁCH DANH GIACung Phúc Đức an tại Sửu có Vũ, Tham toạ thủ, đồng cung gặp Tả, Hữu, Phương, Long, Mộ tất trong họ con trai làm nên vinh hiển, tiếng tăm lừng lẫy, thêm Khoa, Quyền, Lộc, Hổ, Riêu thời con gái lưu lạc giang hồ mà làm nên danh giá.

THIÊN – TƯỚNG 
1. NỮ TƯỚNG TINH HÙNG HUỶ HƯ TRỪNG Đàn bà cung mệnh có thiên Tướng tọa thủ thời hung tợn như con gấu dữ nếu gặp Hồng, Tấu là số cung phí
.2. THIÊN TƯỚNG HỶ CƯ Ư THÊ VỊCung Thê có thiên Tướng thì vợ là người phúc hậu đứng đắn.

3. SONG NGƯ THIÊN TƯỚNG, PHÁ QUÂN THANH CAO MINH MẪNCung mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi có thiên Tướng toạ thủ Phá xung chiếu là người thanh cao minh mẫn.4. ẤN MANG VỊ LIỆT CÔNG HẦU SAO LÀNH TƯỚNG CÁO HỘI VÀO MỆNH CUNGCung Mệnh gặp Thiên Tướng, Phong Cáo tọa thủ đồng cũng là người có quan chức làm đến Công Hầu.

5. THIÊN TƯỚNG KHÔNG KIẾP CƯ QUAN CÔNG DANH CHẲNG ĐƯỢC TÂN TOAN NHIỀU BỀ Cung Quan Lộc có thiên Tướng toạ thủ lại gặp Kiếp, Không tất công danh lận đận lại chịu nhiều đắng cay.

6. THIÊN TƯỚNG NGỘ LỘC, XUNG TRUNG TỌA  CỬA MẬN ĐÀO CÓ GÃ TÀI CHÂNCung Mệnh có Thiên Tường gặp Hoá Lộc xung chiếu là người có sức quyến rũ đàn bà con gái. 

7. THIÊN TƯỚNG, LIÊM TRINH, KÌNH DƯƠNG GIÁP: ĐA CHIÊU HÌNH TRƯỢNG NAM ĐAOCung Mệnh an tại Tỵ, Ngọc có Thiên Tướng, Liêm Trinh toạ thú đồng cung giáp Kinh Dương tất khó tránh được tù tội chỉ nên đi tù là hơn, hoặc bớt tham vọng lợi danh thời yên thân

.8. THIÊN TƯỚNG CHI TINH NỮ MỆNH TRIỀU, TẤT ĐƯƠNG TỬ QUÍ CẬP PHU HIỀNCung Mệnh có Tướng, Miếu Vượng, Đắc Địa toạ thủ đàn bả có cách này tất lấy được chồng hiền và sanh con quí. Đàn bà tuổi Kỷ, Mệnh an tại Tý, tuổi Giáp, Mệnh an tại Ngọ, tuổi Canh, Mệnh an tại Thìn là thong cách tốt nhất.

9. TƯỚNG HỒNG NỮ MỆNH, QUÍ NHÂN HẢO PHỐICung Mệnh có thiên Tướng, Hồng Loan toạ thủ đồng cung đàn bà được chồngdanhgiá.

10. THIÊN TƯỚNG HỮU BẬT PHÚC LAI LÂMCung Mệnh có Thiên Tướng, Hữu Bật toạ thủ đồng cung là người được hưởng phúc. Đàn bà tuổi Quí Mệnh an tại Tý, Tuổi Quý, Kỷ Mệnh an tại Dần, tuổi Giáp, Canh, Quí Mệnh an tại Sửu, Mùi, Hợi thời kém tốt an tại Tý, Ngọc, Mão, Dần thì ít phúc đức nếu giàu sang thì không được bean.

11. TƯỚNG NGỘ CÁI ĐÀO KHÚC MỘC THUẦN TƯỢC DÂM PHONG HẠN NGỘ CƠ RIÊU VÔ PHU NAN TỰ KHỞI CÔ MIÊNCung Mệnh có Thiên Tướng toạ thủ gặp Đào, Khúc Mộc hội hợp là người xinh đẹp nhưng dâm dãng ví như con chim chia vôi động cỡn. Hạn gặp Cơ, Riêu tất khó ngủ được một mình đêm nằm thao thức tư tưởng đến những chuyện trai gái.

12. TƯỚNG LÂM CHẤN ĐỊA, SINH, VƯỢNG, ĐÀO HỒNG TẢ, HỮU, QUYỀN XƯƠNG DIỆN HOA VŨ BÁ VẬN PHÙNG  PHÁ ĐÀ KÌNH KIẾP LÃ BỐ DO DÂM MÃN KIẾPCung Mệnh an tại Mão có Thiên Tướng toạ thủ gặp Tràng Sinh, Đế Vương, Đào, Hồng, Tả, Hữu, Quyền, Xương người mặt đẹp như hoa lại võ nghệ siêu quần Hạn gặp Phá, Đà, Kiếp nên phải chết như Lã Bố đời Tam Quốc.

13. TỴ HỢI TƯỚNG BINH ẤN NHẬP Ư BÍNH NHÂM NHÂN, QUYỀN HÀNH CHẤN ĐỘNG HAO DIỆU, TÀI SẢN VƯỢNG TĂNGCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Thiên Tướng toạ thủ gặp Phục Bính, Quốc Ấn hội hợp người tuổi Bính, Nhâm tất quyền hành uy thế vang lừng Hạn gặp Lộc, Quyền Đại, Tiêu Hao thì tiền của vào như nước

14. PHÚC CƯ ĐOÀI SỨ, LƯỢNG TƯỚNG HÌNH QUYỀN, HỔ, KHỐC, SINH, MÃ GIAO LAI VÕ CÁCH, PHÁT LIÊN HẦU BÁ, ƯU KIẾN KỊ LINH, KHÚC VIỆT TẮC HỮU TỬ THƯƠNG TRẬN ĐỊACung Phúc Đức an tại Dậu có Thiên Tướng, Tướng Quân toạ thủ đồng cung gặp Hình, Quyền, Hổ, Khốc, Sinh, Mã hội hợp thời võ làm đến hầu bá nhưng nếu gặp Linh, Khúc, Việt tất phải chết ngoài sa trường.

15. THIÊN TƯỚNG TUẤT THÌN KHỞI THI ĐẠT CÔNG DANH CHÍ SĨCung Mệnh an tại Thìn, Tuất có thiên Tướng toạ thủ Tử Vi đồng cung là người hung bạo gan dạ dám làm những việc phi thường tất công danh hoạnh đạt.

16. TÝ, NGỌ TƯỚNG LIÊM NHI PHÙNG PHỤ BẬT THÁI Y ĐẮC THẾCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Thiên Tướng, Liêm Trinh toạ thủ đồng cung gặp Phụ, Bật hội hợp làm nghề thầy thuốc rất giỏi.

17. THIÊN TƯỚNG TỬ VI, THÂN PHÙNG PHÁ KIÊM NGÔ VƯƠNG TUẦN ĐA MƯU YẾM TRÁCung Mệnh có Tử Vi, Thiên Tướng tọa thủ đồng cung, cung Thân có Phá Quân gặp Đế Vương và Tuần án ngữ là người nhiều mưu mẹo thủ đoạn và gian hùng.

18. TƯỚNG LIÊM TẠI NGỌ, KHOA HÌNH QUYỀN CỦNG HÀN TÍN ĐẠT CAO VÕ THƯỢNG GHI CÔNGHàn Tín cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Tướng, Liêm Tringh toạ thủ đồng cung gặp Khoa, Hình, Quyền hội hợp được thụ phong làm tướng sáu nước diệt Hạng Võ giúp lưu Bang lập nên đế nghiệp.

19. MỆNH ĐẮC TƯỚNG LIÊM HẠN PHÙNG LA VÕNG ĐÀ LÀ THAM LINH HÀN TÍN THỌ TỬ ĐAO HÌNHCung Mệnh an tại Ngọ có Tướng, Liêm toạ thủ đồng cung hạn đến cung Thìn, Tuất gặp Tham Lang, Đa La linh tinh hội hợp thời như Hàn Tín phải chết chém về tay Lã Hậu.  

THẤT – SÁT 
1. THẤT SÁT CƯ QUAN ĐẮC VỊ, UY ÁP VẠN NHÂN Cung Quan Lộc có Thất Sát toạ thủ Đắc Địa là ngưởi có oai nghi khiến người phải nể sợ.

2. THẤT SÁT PHÙNG THÁI TUẾ TRÍ DŨNG HỮU DƯCung Mệnh có Thất Sát toạ thủ gặp Thái Tuế là người trí dũng có thừa.

3. GIÁP SÁT, GIÁP LIÊM CÔNG DANH VÃN ĐẠTCung mệnh có Thất Sát giáp Liêm thì về gia công danh mới thành đạt.4. SÁT PHÁ HI TRỢ KÌNH DƯƠNGCung mệnh có Thất Sát, Phá toạ thủ gặp Kinh Dương thì sự trợ lực rất mạnh mẽ gặp tốt thì thêm tốt, gặp xấu thêm xấu.

5. THẤT SÁT TẠI THÂN HƯỞNG ĐẮC AN TOÀN CHI PHÚCung Mệnh an tại Thân có Thất Sát thì được hưởng phúc hoàn toàn.6. THẤT SÁT TÝ NGỌC DẦN THÂN THỌ KHẢO Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ là người trường thọ suốt lâu.

7. THẤT SÁT TRIỀU DẦU NHẬP TƯỚNG Ư PHỦ MÔNCung Mệnh an tại Tý, NGọ, Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ là người liệt vào hàng Tướng trong phủ.8. THẤT SÁT THỦ THA TÀI VI KỶ VẬTCung Mệnh có Thất Sát là người thích láy củ angười làm của mình.

9. THẤT SÁT ĐAN THỦ MỆNH VIÊN VÔ KHẢ CỨU TRUNG LÂM CHI HẠNHạn tới cung Thìn, Tuất có Thất Sát toạ thủ gặp Đại Tiểu Hao trùng phùng tức vào Là, Võng gọi là tử địa tất không cứu được.10. MẤY NGƯỜI THUỶ ÁCH HỎA TAI SÁT LIÊM NGỘ HỎA RIÊU NGỒI KỴ THAMCung Thân có Thất Sát, Liêm Tringh gặp Hoảv Tinh thì bị cháy nhà. Thiên Riệu, Hoá Kỵ gặp Tham Lang thì bị chết đuối.

11. DẦN, THÂN SÁT KỴ TRÙNG GIA, THƯƠNG CHIÊU ĐẢ MẠ THỰC LÀ GIAN TRUÂNHạn đến cung Dần gặp Thất Sát, Hoá Kỵ tất hay sinh ra nhuyện thị phi đi đến chỗ đánh chửi nhau.

12. SÁT HÌNH KHỐC HỔ TỬ CUNG, ĐẾN GIÀ CHƯA THẤY TAY BỒNG CON THƠCung Tử Tức có Thất Sát, Thiên Hình, Thiên Khốc Bạch Hổ hội hợp tất hiếm con.13. SINH CON ĐIẾC LÁC NGẨN NGƠ BỞI CUNG TỬ TỨC SÁT ĐÀ KIẾP KHÔNGCung Tử Tức có Thất Sát toạ thủ gặp Đà La, Địa Không, Địa Kiếp tất sinh con điếc lác ngẩn ngơ.

14. NGÔI CAO CHỨC TRỌNG CÔNG HẦU MỆNH THÂN SÁT VŨ Ở ĐẦU NGỌC CUNGCung Mệnh Thân van tại Ngọ, có Thất Sáy, Tử Vi Thiên Lương, Vũ Khúc, Thiên đồng tất có quyền tư lệnh trấn nhậm biên thuỳ

.15. QUYỀN CAO TRỌNG CHẤN BIÊN CƯƠNG NGỌ CUNG THẤT SÁT TỬ, LƯƠNG, VŨ, ĐỒNGCung Quan Lộc an tại Ngọ, gặp Thất Sát, Tử Vi thiên Lương, Vũ Khúc, Thiên Đồng tất có quyền tư lệnh trấn nhậm biên thuỳ.

16. SÁT PHÙNG PHÙ HỔ HAY ĐÂU DÃ TRÀNG THỞI ẤY ÂU SẦU NGỤC TRUNGCung Mệnh có that Sát gặp quan Phù, Bạch Hổ ví như Dã Tràng ôm hậu trongngụcthất.

17. SÁT TINH CHIẾU Ở CUNG ĐOÀI VÌ NGƯỜI THAM CỦA PHẬT ĐÀI HOẠ THỌCung Mệnh an tại Dâu, có Thất Sát toạ thủ là người tham của trời Phật làm của mình tất sinh họa lớn.

18. THẤT SÁT TÝ NGỌ PHÙNG TẢ HỮU VĂN KHÚC GIA CHI CÁCH TỐI THANHCung Mệnh an tại Tý, Ngọc, có Thất Sát  toạ thủ là Thất Sát ngưỡng đẩu gặp T3, Hữu, thêm Văn Khúc người có cách này được hưởng giàu sang danh tiếng lừng lẫy.

19. NHỊ CUNG PHÙNG THẤT SÁT TẢ HỮU HỘI SƯƠNG TINHCung Mệnh an tại Dần, Thân, có Thất Sát toạ thủ là cách Thất Sát triều dẫu người được cách này rất tinh khôn minh mẫn tất làm nên rực rỡ và hưởng phú quí đến tột bực.

20. THẤT SÁT DẦN, THÂN, TÝ, NGỌ, NHẤT SINH TƯỚC LỘC VINH XƯƠNGCung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Dần, Thân có  thất Sát toạ thủ tất được phú quí vinh hiển.

21. THẤT SÁT LIÊM TRINH ĐỒNG VỊ LỘ THƯỢNG MẠI THICung Mệnh an tại Sửu, Mùi có thất Sát, Liêm Trinh, toạ thủ đồng cung gặp hình, Kỵ, Không, Kiếp, thời chết đượng, gặp tai nạn mà chết.

22. THẤT SÁT PHÁ QUÂN NGHI XUẤT NGOẠI, CHỨ BAN THỬ NGHỆ BẤT NĂNG TINHCung Mệnh có Sát hay Phá Hãm Địa toạ thủ tất phải sớm lìa bỏ gia đình làm ăn nơi xa, biết nhiều nghề nhưng không được tính sảo

.23. THẤT SÁT LÂM THÂN, MỆNH LƯU NIÊN HÌNH, KỴ TAI THƯƠNGCung Mệnh, Thân có Thất Sát toạ thủ hạn gặp Hình Kỵ tất có tai nạn hình thong nhưng gặp tử vi, thiên Tướng hay Lộc Tồn có thể giải cứu được.24. THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG TỨ SÁT YÊU ĐÀ BỐI KHÚC TRẬN CHUNG VONGCung Mệnh có Thất Sát toạ thủ gặp Kiếp, Không, Linh, Hoa tất phải gù long hoặc chết trận.

25. THẤT SÁT HOẢ DƯƠNG BẦN THẢ TIỆN ĐỒ TỂ CHI NHÂNCung Mệnh có Sát hãm địa toạ thủ gặp Hỏa, Tinh, Kình Dương hội hợp là người nghèo hèn làm đồ tể hay hàng thịt

.26. THẤT SÁT DƯƠNG LINH, LƯU NIÊN BẠCH HỔ HÌNH NGỤC TAI TRUÂNCung Mệnh có Thất Sát toạ thủ Kình Dương, Linh Tinh đồng cung hạn gặp Bạch Hổ tất phải gian nan về hình ngục

.27. THẤT SÁT LƯU DƯƠNG NHỊ QUAN PHÙ LY HƯƠNG TẢO PHỐICung Mệnh có Thất Sát toạ thủ có Lưu Hà, Kình Dương đồng cung cung, nhị hợp có Quan Phù tất phải xa quê hương mà thành hôn phối.28. THẤT SÁT TRẦM NGÂM PHÚC BẤT VINHCung Mệnh có Thất Sát toạ thủ đàn ông là người có uy dũng, đàn bà thời cô độc.

29. THẤT SÁT THỦ CHIẾU, TUẾ HẠN KÌNH DƯƠNG, NGỌ SINH NHÂN MỆNH AN MÃO DẬU CUNG CHỦ HƯNG VONGCung Mệnh an tại Dậu, Mão có Thất Sát toạ thủ hay xung chiều người tuổi Ngọ hạn gặp Thái Tuế, Kình Dương chủ sự thành bại bất thường.

30. THẤT SÁT ĐƠN CƯ PHÚC ĐỨC, NỮ NHÂN THIẾT KỴ TIÊN VÔ NGHICung Phúc Đức có Thất Sát độc thủ đàn bà có cách này rất xấu là người đàm tiện nhưng với tuổi Giáp lại tốt, tuổi Đinh,  Kỷ bình thường, tuổi Bính, Mậu nên đề phòng hình ngục.

31. THẤT SÁT LÂM THÂN CHUNG THỊ YỂUCung Thân có Thất Sát toạ thủ tất yean tử, nếu không phải nghèo khổ.

32. SÁT KÌNH TẠI NGỌ MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM TƯƠNG GIAO SÁT DIỆU Ư BÍNH, MẬU MỆNH VỊ NAN TOÀNCung Mệnh an tại Ngọ có Thất Sát toạ thủ Kình Dương đồng cung, tuổi Bính, Mâu tất chết không thấy thường bị tai nạn về dao súng người có cách này ví như thanh kiếm kề cổ rất độc, nhưng gặp Phượng Các, Giải Thần thì không đáng lo ngại.

33. THÂN PHÙNG SÁT PHÁ LIÊM THAM HẠN LÂM ĐỊA VÕNG HÌNH KHÔI, SÁT DIỆU KỴ, ĐÀ, XÂM NHẬP, THỤC GIA TRƯỞNG NỘI DỤC ĐỨC MỆNH VONGCung Thân có Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp Hạn tới cung Tuất gặp Hình, Khôi, Kỵ, Đà, Hoả, Linh xâm phạm tất như Trương Phi bị ám sát trong trường.

34. SÁT CƯ LY KHẢM NAM NHÂN THÊ HIỀN ĐA HỘI: MẠC NGÔ KIẾP, RIÊU, Ố PHỤ ÁI CÔ THÂN: NỮ MỆNH AI OÁN TRÁI HỒNG NHAN NAN TỰ CHỦCung Mệnh an tại Tý, Ngọ, có Thất Sát toạ thủ đàn ông nhiều vợ nhưng đều là người hiền thục gặp Kiếp, Riêu lại là người ghét đàn bà chỉ thích độc thân, nữ số có cách này muốn dứt đường tình ái nhưng vẫn phải vương luỵ.

35. PHÚC TOẠ THIÊN LA ƯU KIẾN SÁT ĐÀ KÌNH, PHÁ HỎA, TANG, TỬ KIẾP THỊ NHƯỢC SUY CỐT TÁN TÀI  HAO XUẤT NGOẠI VÔ ÂM TỬ LỘ HẠNH LAI NHẬT, NGUYỄT, CƠ, LƯỢNG, XƯƠNG, TUẾ HOẠNH ĐẠT DANH ĐINH TỬ QUI QUYỀN BẤT ĐẮC CHUYỂN DICung Phúc Đức an tại thin, có Thất Sát toạ chủ, Kình, Đà hội hợp hay Phá Quân toạ thủ gặp Hỏa, Tang, Tử, Kiếp tất tổ mộ bị động, nên con gái lưu lạc chết xứ người, tiền của hao hụt. Nhưng nếu gặp Nhật, Nguyệt hay Cơ, Lương toạ thủ, Xương, Tuế hội hợp thời con cháu làm nên vinh hiển uy quyền hiển hách không gì lay chuyển được.

36. SÁT PHÙNG HÌNH, HỔ, HÃM TẠI TỬ CUNG, THAI LÊ CHI AICung Tử Tức có Thất Sát toạ thủ, Hình, Hổ, Hãm Địa hội hợp tất hiếm muộn con cái.

37. SÁT, PHÁ, THAM TẠI NỮ MỆNH, NHI NGỘ VĂN XƯƠNG, Ư TÂN, ĐINH TUẾ SƯƠNG PHỤ GHI NHÂNCung Mệnh có Sát, Phá, Tham hội hợp gặp Văn Xương toạ thủ hay xung chiếu tuổi Tân, Đinh, là người góa bụa cô đơn phải muộn lập gia đình mới tránh được buồn thong tang tóc.

38. SÁT, PHÁ, THAM TẠI PHỐI CUNG, ĐẮC QUYỀN, LỘC KHÚC, XƯƠNG: MỆNH PHỤ CHI NHÂN HIỀM QUÝ TUẾ ƯU PHÙNG CÔ, QUẢ: QUẢ PHỤ CHI NHÂNCung Phu có Sát, Phá, Tham hội hợp gặp Quyền, Lộc, Khúc, Xương đàn bà là bậc mệnhh phụ nhưng nếu gặp cô quả phải goá sớm.

39. SÁT RIÊU CƯ HOẢ ĐỊA NỮ NHÂN BA ĐÀO XUẤT HẢI, PHÙNG QUYỀN LỘC THAM BÁC CHI NHÂNCung Mệnh an tại Tỵ, Ngọ có Thất Sát toạ thủ gặp thiên Riêu đàn bà có cách này là người tài giỏi nhưng phong trần ba chìm bảy nổi nếu gặp Quyền, Lộc thì có tài như không vướng luỵ.

40. SÁT, PHÁ, LIÊM, THAM TAM KỲ GIA HỘI LAI TRIỀU HỒNG, HÌNH, TẢ, HỮU UY DANH NHẤT THẾ CHI NHÂN; KỴ, KHÔNG TRIỆT, CHUNG THÂN TÁC SỰ NAN THÀNHCung Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp gặp Khoa, Quyền, Lộc, Hồng, Hình, Tả, Hữu là người hiểu đạt về võ nghiệp danh tiếng lừng lẫy trong thiên hạ nếu bị Kỵ, Không hay Tuần, Triệt xâm phạm thì cả đời không thành công, nếu có cũng không bền.

41. THẤT SÁT TRIỀU ĐẨU, TƯỚC LỘC VINH XƯƠNGCung Mệnh an tại Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ được cách “Thất Sát Triều Đẩu”.  Tất được hưởng phú quí đến tột bực.42. SÁT KÌNH TOẠ CŨNG LIÊM TRỰC VÔ TƯCung Mệnh có Sát, Miếu Vương, Đắc Địa toạ thủ gặp thiên Hình đồng cung là người công bằng liêm chính.43. DƯƠNG, ĐÀ, THẤT SÁT TƯƠNG TẠP NGŨ KIẾN TẮC THƯƠNGCung Mệnh có Thất Sát gặp Kinh, Đà, Hãm, Địa tất gặp tai nạn thương tích.

44. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU HẠN NGỘ TRÚC LA, ĐÀO HỒNG; SUY TUYỆT; KHỔNG MINH NAN CẦU TÀNG THỌKhổng Minh thừa Tướng của Tây Thục Thời Tam Quốc cung Mệnh vô chính diện  Hạn gặp Sát, Phá, Tham, Đào Hồng, Suy, Tuệyt hội hợp nên dù cố tình cưỡng lại mệnh trời nhưng cũng phải chết.


PHÁ – QUÂN 

1. PHÁ QUÂN NHẤT DIỆU TÍNH NAN MINH
Cung Mệnh có Phá đơn thủ không gặp Chính Diện khác đồng cung là người hồ đồ thiếu sáng suốt và ưu nịnh.
2. PHÁ QUÂN TÍNH KHỐC BẤT NHÂN, BẤT AN THÂN MỆNHPhá Quân là hung Tinh chi sữ hao tán, bất phân không nên ô Thân hay Mệnh.

3. PHÁ TẠI KHẢM LY TAM THIẾU TAM CÔNG QUYỀN ĐẶC TRỌNGCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá toạ thủ là người có Quyền cao chức trọng

.4. PHÁ QUÂN TÝ NGỌ CUNG VÔ SÁT, QUAN TƯ THANH HIỂN CHÍ TAM CÔNGCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá toạ thủ không gặp Sát Tinh hội hợp tất được vinh hiển làm tới tam công

.5. PHÁ TOẠ KHẢM LY CÔ THÂN ĐỘC ẢNH BẬT KÌNH TOẠ CỦNG DỰ THỦ DANH GIACung Mệnh an tại Tý, NGọ có Phá toạ thủ tất phải sớm xa gia đình nếu thêm Cô, Quả hoặc Đẩu Quân tất chỉ có một mình dẫu có nhiều anh em cũng vẫn lẻ loi cô độc gặp Bệt, Kình hội hợp là người tài cán làm nên danh giá và được hưởng phú quý song toàn.

6. PHÁ QUÂN, THÌN, TUẤT NHI NGÔ KHOA, TUẦN CẢI ÁC VI LƯƠNG Ư MẬU QUÝ NHÂN ĐA HOẠNH DANH TÀICung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá tọa thủ là người gian ác bất nhân nếu gặp Tuần án ngữ, Khoa đồng cung lại là người  lương thiện, Tuổi Mậu, Quý có cách này tất làm nên rực rỡ hoanh phát danh tài.

7. PHÁ, TOẠ LY CẨU THÂN VI MIỄN, PHÙNG LỘC DƯƠNG NĂNG GIẢI XƯỚNG CUỒNGCung Mệnh an tại Ngọ có Phá toạ thủ là người hay gắt gỏng càu nhàu lại không cần ngôn nếu gặp Lộc hoặc Thiếu Dương đồng cung tất có thể hoá giải được.

8. TRAI BẤT NHÂN PHÁ QUÂN THÌN TUẤT GÁI BẠC TÌNH THAM SÁT DẦN THÂNĐàn ông cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá Quân toạ thủ là người bất nhân. Đàn bà cung mệnh an tại Dần, Thân có tham Lang hoặc Thất Sát toạ thủ là người bạc tình

9. PHÁ QUÂN TÝ NGỌ GIA QUAN TIẾN LỘCCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá toạ thủ tất công danh thành đạt, tài lộc dồi dào thêm Cát Tiinh rất tốt.

10. PHÁ LIÊM HÃM, ĐỊA CƯ MÃO, DẬU, BĂNG NGUYỆT ĐỨC DĨ TỪ NHÂNCung Mệnh an tại Mão, Dậu có Phá Liêm toạ thủ đồng cung tất Hãm Địa gặp Nguyệt Đức là người nhân từ.

11. PHÁ LIÊM MÃO, DẬU MẠC NGỘ KIẾP KÌNH TU PHÒNG HÌNH NGỤCCung Mệnh an tại Mão, Dậu có Phá, Liêm toạ thủ đồng cung gặp Kiếp, Kình tất phải đề phòng quan tung đưa đến địa ngục.

12. PHÁ KÌNH MÃO DẬU NHI PHÙNG KHOA BẬT: KHỞI NGUỴ HOÀNG SÀOCung mệnh an tại Mão, Dậu có Phá, Kình toạ thủ đồng cung gặp Khoa, Bật hội hợp tất như Hoàng Sào làm loạn thiên hạ đời nhà Đường

.13. PHÁ CƯ MỘ CƯƠNG QUẢ CHI NHÂN, PHÙNG THỜI LOẠN, THẾ NHI PHÙNG HÌNH LỘC CHẤN ĐỘNG UY DANHCung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Phá toạ thủ là người cương cường bạo tợn gặp thời loạn lạc làm nên sự nghiệp hiển hách nếu gặp Hình, Lộc, hội hợp tất danh tiếng lừng lậy, muôn người kiếp sợ.

14. PHÁ QUÂN XUNG PHÁ VĂN TINH, TAM CANH BÁO VÂN, SONG CHI HẬNCung Mệnh có Phá quân tọa thủ gặp Văn Thinh xung chiếu là người đa tình thường gặp tai họa vì đàn bà suốt đêm phải ôm hạn tri âm.15. PHÁ LIÊM NGỘ HOẢ TỬ NGHIỆP VÔ NGHIHạn gặp Phá, Liêm ngộ Hỏa tất phải chết

16. TỀ TỬ KIẾN KIM PHU GIAI DO PHÁ QUÂN PHÙNG THIÊN MÃCung Mệnh có Phá Quân toạ thủ gặp Thiên Mã, đồng cung là người hay đố kỵ ví như người nước Tề gặp người nước Kim ghen ghét nhau.

17. VƯƠNG BỘT ĐẦU HÀ, PHÁ QUÂN HÃM THIÊN THƯƠNG Ư THUỶ CỤCHạn có Phá Quân gặp Thiên Thương như Vương Bột bị chết đuối dưới sông.

18. PHÁ QUÂN NGỘ HỎA LINH ĐÀ NHẬN LÂM TUẤT THÌN NẾT HẲN GIAN PHICung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá Quân  toạ thủ gặp Kinh, Đà, Hoả, Linh, hội hợp tất là kẻ gian phi trộm cắp.

19. PHÁ QUÂN THAM LANG PHÙNG LỘC MÃ, NAM ĐA LÃNG ĐÃNG NỮ ĐA DÂMCung Mệnh có Phá hay Tham toạ thủ gặp Lộc, Mã hội hợp đàn ông là người chơi bời, nay đây mai đó. Đàn bà là người dâm đãng nhưng kiếm tiền rất dễ dàng.

20. PHÁN QUÂN HẢM, CỰ ĐỒNG HƯƠNG THUỶ CHUNG TÁC TRÁCCung Mệnh có Phá Quân Hãm Địa toạ thủ hay Cự Mòn, Thiên đồng toạ thủ đồng cũng là người vô thuỷ vô chung bề ngoài nói cười nhưng trong lòng giả dối.21. PHÁ QUÂN HOẢ TINH BÔN BA LAO LỤCCung mệnh có Phá toạ thủ gặp Hoả Tinh hội hợp tất suốt đời phải bôn ba nay đây mai đó.

22. PHÁ, HAO, DƯƠNG LINH, QUAN LỘC VI ĐẠO XỨ KHẤT CẦU Cung Quan Lộc có Phá Hãm Địa toạ thủ gặp Đại Tiểu Hao, Kinh, Đà, Hoả Linh hội hợp tất phải ly tổ bôn ba xứ người có khi phải ăn xin.

23. LÃ BẤT VI THƯƠNG PHÚ CHI NHÂN, HẠN PHÙNG PHÁ, TƯỚNG, TỬ, THAM, QUYỀN, ẤN, HỒNG, HÌNH PHỤ BẬT; QUYỀN NHIẾP TẦN TRIỀU CHI TIẾM ĐẾLã Bất Vi là tên lái buôn, hạn gặp Phá, Tướng, Tứ Tham, Quyền, Ấn, Hồng, Hình, Phụ, Bật nên được uy quyền ruột thời, nhờ đem người ái thiếp của mình gả cho Vua, sau sinh ra Tần Thuỷ Hoàng

.24. DẦN, THÂN PHÁ HOẢ VIỆT LÂM Ư TÂN ĐINH TUẾ CƠ SẢO TÀI HÀNH; HẠN LƯU MÃ, TUYỆT, SÁT TINH TỨ CHI NAN BẢOCung mệnh an tại Dần, có Phá toạ thủ Hỏa, Việt hội hợp người tuổi Dần, Đinh rất có khiếu và giỏi về máy móc thường chuyên về kỹ nghệ hạn gặp Mã, Tuyệt, Kình, Đà, Không, Kiếp tất phải què cụt chân tay.

25. PHÁ SÁT KHỦNG PHÙNG HAO HỎA MẠC NGỘ VIỆT HÌNH LÃO HẠN QUY THÂN HOẠ NGHIỆP LAICung Mệnh có Phá hay Sát toạ thủ có Hao, Hỏa, Việt, Hình hội hợp tất về gia phải gặp tai nạn rồi mới chết.

26. PHÁ PHÙNG HÌNH KỴ HUYNH HƯƠNG ANH EM BẬT THUẬN NHỮNG ĐƯỜNG TỤNG TRANHCung Huynh Đệ có Phá Quân gặp Hình, Kỵ, tất anh em không hoà thuận tranh chấp nhau.

27. PHÁ QUÂN SAO ẤY TÁN TÀI CƯ ĐIỀN BÁN HẾT LƯU LẠI TỔ TRUYỀNCung Điền Trạch có Phá Quân Hãm Địa toạ thủ tất sẽ bán hết của cải cha mẹ để lại

.28. NÔ BỘC KIÊM PHÁ QUÂN ĐA CHIÊU OÁN ĐỐICung Nô Bộc có Phá toạ thủ là người hay bị kẻ khác oán trách

.29. PHÁ NGỘ KỴ TANG NHẬP CƯ NÔ BỘC, ĐA CHIÊU OÁN NỘCung Nô Bộc có Phá toạ thủ gặp Hoá Kỵ, Tang Môn tất làm ơn nên oán.

30. TẬT CUNG HẠNH PHÙNG PHÁ SÁT, NHI NGỘ SONG HAO, MỘC, KỴ SANG MỘC UNG THƯCung Tật Ach có Phá hay Sát toạ thủ gặp Đại, Tiểu Hao, Mộc Dục, Hoả Kỵ tất hay bị bệnh ung nhọt đến mổ xẻ.

31. DẦN CUNG PHÚC TOẠ TỐI HIỀM PHÁ, LIÊM, DƯƠNG ĐÀ, VIỆT, LINH LỤC BẠI: DỊ SINH ĐỨC TỔN, TÀI SUY NHƯỢC KIẾN ÂM DƯƠNG THAM, VŨ, LỘC, QUYỀN THỪA ĐẠT ĐINH TÀI, HỶ ĐẮC VÔ TAICung Phúc Đức an tại Dần rất kỵ gặp Phá, Liêm, Kinh, Đà, Việt, Linh hay Lục Bại xâm phạm, tất âm đức bị hao tổn tiền bạc suy kém con cháu phá gia chỉ tử. Nếu được Nhật, Nguyệt, Tham, Vũ, Lộc, Quyền thì con cháu nhiều người làm nên tài giỏi, phúc đức vô cùng tất không gặp tai họa.
LIÊM TRINH 

1. LIÊM TRINH THANH BẠCH NĂNG TƯƠNG THỦ Cung Mệnh có Liêm toạ thủ là người thẳng thắng trong sạch. Tuổi Giap, Kỷ, Canh, Quý, Mệnh an tại Than, Dậu, Hợi, Tý, tuổi Bính, Tân, At, Mậu, Mệnh an tại Dần, Mão, Tỵ, Ngọc rất tố. CÁc tuổi trên nều Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là hạ cách rất xấu.

2. LIÊM TRINH ÁM CƯ TÀO SỬ TẠI THAM PHÀNCung Mệnh có Liêm Trinh toạ thủ là người thâm trầm ít nói.

3. LIÊM TRINH CHỦ HÀ TIỆN CHI CƠ HÀN Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Liêm toạ  thủ gặp nhiều Hung Tinh hội hợp rất xấu, chủ sự nghèo hèn khổ sở.

4. LIÊM TRINH PHÁ QUÂN HIỂM PHÒNG VÔ HẠN Cung Mệnh có Liêm, Phá toạ thủ đồng cung phải luôn luôn đề phòng sự hiểm nguy

.5. LIÊM TRINH TỴ HỢI CHỞ BÀN, CHÀNG TIÊU THỦA TRƯỚC TÂN TOAN NGỤC TRƯỞNG Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Liêm Trinh  toạ thủ như chàng Tiêu, bị đắng cay vì hình ngục.
6. LIÊM TRINH SÁT TINH CƯ TỴ HỢI LƯU ĐĂNG THIÊN NHAICung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Liêm Trinh  toạ thủ, gặp Kình, Đà, Không Kiếp hội hợp nên suốt đời lưu lạc giang hồ.

7. LIÊM TRINH MÃO, DẬU MẠC NGỘ KIẾP KÌNH TU PHÒNG HÌNH NGỤC Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Liêm tọa  thủ gặp Kiếp Kình hội hợp tất phải đề phòng hình ngục tù tội.

8. LIÊM TRINH MÃO DẬU CUNG GIA SÁT, CÔNG TƯ VÔ DIỆN QUAN NHÂNCung Mệnh an tại Mão, Dậu có Liêm Trinh toạ thủ gắp Sát Tinh hội hợp tất chỉ nên làm công nghệ thời hợp.

9. LIÊM CƯ MÃO, DẬU ĐỊNH THI CÔNG TẾ LAI PHỒN Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Liêm Trinh toạ thủ gặp nhiều Cát Tinh tất làm nên văn chức nếu nhiều Sát Tinh hội hợp thời hay bị quan tung hình ngục.

10. LIÊM TOẠ THÂN CUNG PHÙNG PHỤ BẬT CANH KIÊM HOÁ CÁT PHÚC QUANG VINH Cung Mệnh an tại Thân, có Liêm Trinh toạ thủ gặp Tả Phù, Hữu Bât, Khoa, Quyền, Lộc là người được hưởng phúc sáng ngời tất làm nên rực rỡ phù qui hơn người.

11. LIÊM TRINH THÂN, MÙI CUNG VÔ SÁT PHÚ QUÍ THANH DƯƠNG CHIẾM VIỄN DANHCung Mệnh an tại Thân, Mùi có Liêm toạ thủ không gặp Kình, Đà, Không, Kiếp xâm phạm tất được hưởng giàu sang tiếng tăm lừng lẫy. 

12. LIÊM TẠI CẤN KHÔN NỮ MỆNH TRÍCH LỆ THƯƠNG PHU, NHƯỢC LẠI CÔ QUẢ KHÔNG MÔN TIỀM ẨN, NAM NHÂN TẤT ĐA TRUÂN TẠI ÁCH Ư LƯƠNG THÊ Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Liêm toạ thủ, đàn bà tất phải khóc chồng, gặp Cô Thần, Quả Tú hội hợp thời phải lánh mình nơi cửa thiền. Đàn ông có cách này cũng lận đận về đường vợ, con thường lâm vào cảnh goá bụa cô đơn.

13. LIÊM TRINH DƯƠNG SÁ CƯ QUAN, GIA TOẢ NAN ĐÀO Cung Quan Lộc có Liêm toạ thu gặp Kinh Dương lại thêm Sát Tinh hội hợp tất có phen phải vào tù.

14. TỨ MỘ LIÊM TRINH THẤT SÁT PHÚ QUÍ PHONG LƯUCung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Liêm, Sát toạ thủ là người giàu sang và phong lưu.

15. LIÊM NGỘ SÁT PHÁ HOÁ CAO VUA VĂN THỦA ẤY PHẢI VÀO NHÀ LÍNH  Hạn gặp Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân như Vua Văn Vương phải vào lính đài để tu niệm.

16. LIÊM TRINH, THAM SÁT, PHÁ QUÂN PHÙNG VŨ KHÚC THIÊN ĐI TÁC KỲ NHUNGCung Mệnh có Liêm Trinh toạ chủ gặp Sát, Phá, Tham hội hợp tất đánh giặc  rất giỏi nếu gặp nhiều sao xấu thời làm giặc, hoặc trộm cướp.

17. LIÊM TRINH TỨ SÁT TAO HÌNH LỤC Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Liêm toạ thủ gặp Thất Sát đồng cung lại thêm Kiếp, Không, Linh, Hoả hội hợp tất phải bị giết.

18. LIÊM SÁT SỬU, MÙI, ẤT, KỶ ÂM NAM ; KHÍ HÙNG TRÍ DŨNG TUẦN TRIỆT VÔ SÂM KIÊM HỮU KHOA SINH HẠN ĐÁO DANH TÀI TỐC PHÁT Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Liêm, Sát toạ thủ đồng cung không gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuổi At, Kỷ, Am Nam là người anh hùng mưu trí hơn người hạn gặp Hoả Khoa, Trưởng Sinh hội hợp tất hoạnh phát danh tài

.19. LIÊM TRINH THẤT SÁT PHẢN VI TÍCH PHÚ CHI NHÂNCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Liêm, Sát toạ thủ đồng cung tất phải tu thân tích đức thì sự giàu mang mới được bền vững.

20. LIÊM TRINH SÁT BẤT GIA THANH DANH VIỄN PHANCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Liêm, Sát toạ thủ đồng cung gặp nhiều Cát Tình hội hợp tất công danh hiển đạt nếu gặp các Sát Tinh xâm phạm thời nghèo hèn lao khổ.

21. VƯƠNG LƯƠNG ẢI NGỤC LIÊM TRINH HÃM ĐỊA KIẾP Ư HOẢ CUNGCung Mệnh an tại Tỵ, Ngọ có Liêm Trinh gặp Địa Kiếp toạ thủ đồng cung như Vương Lương tự thắt cổ trong ngục

.22. TRỌNG DO OAI MÃNH, LIÊM TRINH NHẬP MIẾU HỘI TƯỚNG QUÂN Cung Mệnh có Liêm, Miếu Vương, Đắc Địa toạ thủ gặp Tướng Quân đồng cung hay xung chiếu là người khoẻ mạnh dũng mãnh như Trọng Do tức thầy Tử Lộ, học trò Đức Khổng Tử.Người tuổi giáp, Mệnh an tại Dần, Thân  tuổi At Mệnh an tại Hợi, tuổi Bính Mậu  Mệnh an tịa Dậu, tuổi Đinh, Kỷ, Mệnh an tại Dần, Tuổi Canh Mệnh an tại Tý, tuổi Tân Mệnh an tại Mão, tuổi Quý Mệnh an tại Thân đều được cách trên.

23. LIÊM TRINH BẠCH HỔ HÌNH TRƯỢNG NAN DAOCung Mệnh có Liêm tọa thủ gặp Hổ đồng cung hay xung chiếu tất khó tránh được tù tội gông cùm hạn gặp Liêm, Hổ cũng rất xấu.

24. LIÊM TRINH PHÙNG VĂN QUẾ CÁNH BÔN BACung Mệnh có Liêm toạ thủ gặp Văn Khúc đồng cung tất suốt đời phải lận đận bôn ba.

25. LIÊM TRINH, PHÁ HOẢ CƯ HÃM ĐỊA TỰ ẢI ĐẦU HÀCung Mệnh có Liêm hay Phá, Hãm Địa toạ thủ gặp Hỏa đồng cung hoặc Liêm, Phá, Hỏa đồng cung tất phải đâm đầu xuống sông tự tử.

26. LIÊM PHÁ SÁT HỘI THIÊN DI TỬ Ư NGOẠI ĐẠOCung thiên Di có Liêm, Phá toạ thủ đồng cung gặp Kình, Đà, Hoả,Linh, Không, Kiếp hội hợp tất chết đường

.27. CÔNG DANH ĐỢI TUỔI TÁC CAO GIÁP LIÊM GIÁP SÁT ĐOÁN NÀO CÓ SAICung Mệnh, Thân giáp Liêm, Giáp, Sát thì lớn tuổi mới có công danh.

28. TÙ NGỘ DƯƠNG, ĐÀ, LINH HỎA, HỮU TOẢ ĐA THẤT CỐC CHI ƯUCung Mệnh an tại Tỵ,Hợi có Liêm Trinh toạ thủ gặp Kình, Đà, Linh, Hỏa hoặc hạn gặp cách này tất có phen bị trói buộc, cầm tù đói khát. 

THAM LANG 

 1. THAM LANG ĐỘC CƯ ĐA HƯ THIỂU THỰC
Cung Mệnh, Thân có Tham Lang đơn thủ là người hay dối trá.

2. THAM LANG NHẬP MIẾU THỌ NGUYÊN THỜI Cung Mệnh có Tham Lang, Miến Địa toạ thủ tất sống lâu.3. NỮ MỆNH THAM LANG ĐA TẬT ĐỐ Đàn bà cung Mệnh có Tham Lang toạ thủ là người hay cải nhau và ghen tuông.

4. THAM LANG HÃM ĐỊA TÁC TRỨ NHÂNCung Mệnh có Tham, Hãm Địa toạ thủ là người vô dụng chẳng làm được việc gì. 5. THAM LANG NÃI LÃNG ĐÃNG CHI TÍNH, NGỘ KHOA QUYỀN NHI HỌC NGHIỆP TINH THÔNG Cung Mệnh có Tham Lang toạ thủ là người ham chơi, biếng nhác nếu gặp Khoa, Quyền thì lại học hành rất giỏi.

6. THAM LANG, LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN ÁC, THẤT SÁT, KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA HUNGCung Mệnh có Tham, Liêm, Phá toạ thủ tất có tình ác, có Thất Sát, Kình, Đà thời hung dữ, các sao kể trên phải cần gặp Khoa, Quyền, Lộc mới hay

7. THAM LANG ĐỒNG XƯƠNG KHÚC Ư SỬU, MÙI ĐÍCH HỮU ĐẦU HÀ CHI HOẠN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tham Lang cùng Xương, Khúc toạ thủ ắt phải chết đuối

.8. DẦN, THÂN THAM NGỘ VĂN XƯƠNG VẬN ÔNG ĐỒNG PHÚ HÁN HOÀNG ĐEM LƯUCung Mệnh an tại Dần, Thân, có Tham Lang toạ thủ tại gặp Vân Xương như Đồng Phú bị vua Hán lưu đầy.

9. DẦN, THÂN NHI HỘI THAM LIÊM NGỘ VĂN XƯƠNG NHẬP LAO QUẢN TRỌNG Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tham, hoặc Liêm toạ thủ gặp Văn Xương tất có phen bị giam cầm như QuảnTrọng, hạn gặp nên đề phòng hình ngục quan tang.

10. THAM PHÙNG NỮ SỐ HOÀI THAI LẠI THÊM LO BỆNH ĐẾN NGOÀI NỬA NĂMĐàn bà cung Mệnh, thân hay Tử Tức có Tham Lang Hãm Địa toạ thủ thì đề phòng  hư thai lại mắc bệnh ho lâu khỏi.

11. THAM LANG CƯ MÃO, DẬU NGỘ HỎA TẮC CÔNG KHANHCung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tham Lang toạ thủ gặp Hoả Tinh tất làm đến công khanh.

12. THAM LANG HỎA LỘC CƯ TỨ MỘ GIA CÁT DIỆU TRUNG BÌNH CHI CÁCH Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, sửu, Mùi có Tham Lang Hoá Lộc toạ thủ đồng cung được CÁt Tinh hội hợp tất được trung phú trung quí.

13. THAM LANG NGỘ LINH HOẢ TỨ MỘ CUNG, HÀO PHÚ GIA TƯ HẦU, BÁ QUÝ.Cung Mệnh an tại Thìn, Sửu, Mùi có Tham Lang toạ thủ gặp Hoả, Linh hội hợp tất giàu có vào hàng phú gia, ở Thìn, Tuất là thượng cách Sửu, Mùi là thứ cách.

14. THAM LANG HỘI SÁT VÔ CÁT DIỆU ĐỒ TỀ CHI NHÂN Cung Mệnh có Tham, Hãm Địa toạ thủ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh hội hợp không được CÁt Tinh hoá giải tất làm nghề đề tể.

15.THAM LANG TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU THỬ THIẾT CẦU DU CHI BỐI, CHUNG THÂN BẤT NĂNG HỮU VICung Mệnh an tại Tý, nGọ, Mão, Dậu có Tham Lang toạ thủ là người hay khoác lác nhưng rút cục chẳng làm nên việc gì tuy nhiên tuổi Hợi,Mão, Mùi, Mệnh an tại Mão tuổi Tụ, Dậu, Sửu,Mệnh an tại Dậu có Tham Lang toạ thủ là hợp cách, tuy là người đại ngôn nhưng rất có tài.

16. THAM LANG GIA CÁT TOẠ TRƯỜNG SINH THỌ KHẢO VĨNH NHƯ BÀNH TỔ Cung Mệnh có Tham Lang toạ thủ gặp TRườn gSinh đồng cung thêm Cát Tinh hội hợp tất sống lâu như Bành Tổ, Tuổi DẦn, Ngọ, Tuất mang Hỏa, Mệnh an tại Dần thuộc Mộc hoặc Thân thuộc Kim được cách trường thọ nếu thêm Trường Sinh tất được phúc thọ.

17. THAM LANG TỴ, HỢI GIA SÁT, BẤT VI ĐỒ HỘ DIỆC TAO HÌNHCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi co Tham Lang toạ thủ gặp Sát Tinh hội hợp nên làm nghề đồ tể hay bán thịt thì tránh được quan tung hình ngục.

18. THAM VŨ ĐỒNG HÀNH VĂN CẢNH BIÊN DI THÁN PHỤC Cung Mệnh có Tham, Miếu Vượng tọa thủ gặp Vũ đồng cung tất phải ngoài 30 tuổi mới được hưởng phúc và làm nên  hphát đạt co uy quyền nhiều người phục tùng. Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tham tọa thủ là thượng cách tại Sửu Mùi là thứ cách.

19. THAM LANG GIA SÁT ĐỒNG CUNG NỮ DU HƯƠNG NHI NAM THỬ THIẾT Cung Mệnh có Tham, Hãm Địa toạ thủ gặp Kinh Đà, Không, Kiếp hay Hỏa, Linh đồng cung đàn bà tất đàm đãng buôn son  bán phấn, đàn ông thời trộm cấp bất lương.

20. THAM NGỘ DƯƠNG ĐÀ CƯ HỢI, TÝ DANH VI PHIẾM THUỶ ĐÀO HOACung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham toạ  thủ gặp Kình, Đà hội hợp là người trăng hoa trai giá mà hư thân, thường hay lang thang nay đây mai đó ví như hoa đào nổi trên giòng nước.

21. THAM LANG ĐÀ LA TẠI DẦN CUNG, HỰU VIẾT PHONG LƯU THÁI KỸ Cung Mệnh an tại Dần có Tham toạ thủ gặp Đà La đồng cung nếu đi ca hát thì được phong lưu.

22. THAM LANG HỎA TINH CƯ MIẾU VƯỢNG DANH TRẤN CHƯ BANGCung Mệnh có Tham, Miếu hay Vượng Địa toạ thủ gặp Hỏa đồng cung tất được hưởng giàu sang lại thêm danh tiếng lừng lẫy uy quyền hiển hách Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là thượng cách an tại Mão là thứ cách nếu bị Kình, Đà, Không Kiếp xâm phạm thì vô vị.

23. THAM LANG KỴ NGỘ SÁT TINH ƯU XÂM KHÔNG KIẾP VĂN NIÊN PHÚ THỌ NAN TOÀN LƯỠNG  Cung Mệnh có Tham toạ thủ gặp Không hay Kiếp đồng cung hoặc Kình, Đà, Hoả,  Linh xâm phạm về già nghèo hèn thì sống lâu giàu sang thì chết sớm không được hưởng.

24. THAM CƯ ĐOÀI CHẤN THOÁT TỤC VI TĂNG KIẾP KỴ LAI XÂM TRẦN HOÀN ĐA TRÁI Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tham toạ  thủ là người thích về đạo lý tu hành. Nhưng gặp thêm Kiếp, Kỵ dù có muốn giũ sạch trần duyên vẫn còn nặng nợ rồi cũng phải phá giới. Tuổi Dần, Quý hạn gặp các sao kể trên rất xấu nếu gặp Hóa Khoa, Thiên Lương có thể cứu giải được

.25. THAM LANG HỢI, TÝ HẠNH PHÙNG QUYỀN VƯỢNG BIẾN HƯ THÀNH THỰC Ư GIÁP KỶ, TUẾ; PHÚ DANH VIÊN MÃN Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham toạ thủ là người hay dối trá gặp Quyền, Vương lại là người thật thà trung hậu giữ lời hứa, tuổi Giáp và Kỷ có cách này tất được hưởng giàu sang lại thêm danh tiếng lừng lẫy

.26.THAM LINH TỊNH THỦ TƯỚNG TƯỚNG CHI DANHCung Mệnh an tại tý hay Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tham toạ thủ, Linh Tinh đồng cung người tuổi Mậu, Kỷ văn võ toàn tài uy quyền xuất chúng các tuổi khác cũng là bậc võ tướng oai danh lừng lẫy.

27. THAM XƯƠNG CƯ MỆNH PHẤN CỐT TUÝ SICung Mệnh an tại Tý, Hợi có Tham, Liêm toạ thủ đồng cung gặp Văn Xương, Văn Khúc, Hoá Kỵ hoặc Ac Sát Tinh hội hợp tất mắc bệnh bạch tạng hay bị lang ben loang lỗ.

28. THAM CƯ TÝ THỬ THIẾT VÔ NGHI, NGỘ TUẦN KHÔNG PHẢN VI ĐOAN CHÍNH Cung Mệnh an tại Tý có Tham tọa thủ là người điêu ngoa có một nói mười nếu gặp Tuần án ngữ, Thiên Không tọa thủ tại là người thận trọng lời nói biết giữ lời hứa.

29. THAM TÚ TỌA NHI PHÙNG HÓA KỴ ĐẠO NGOẠI HÀNH THƯƠNGCung Mệnh có Tham, Miếu, Vượng, Đắc Địa tọa thủ gặp Hóa Kỵ đồng cung là người ngược xuôi buôn bán làm giàu.

30. THAM ĐÀO TAI NHÀN CUNG, NỮ MỆNH ĐỘC PHỤ CHI NHÂN NGỘ TRIỆT TUẦN TÂM TÌNH THỨ THÁIĐàn bà cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham, Đào tọa thủ đồng cung là người độc ác, nham hiểm và đàm đãng nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ là người tâm tình cởi mở, phúc hậu, đoan trang.

31. THAM SÁT NGỌ, DẦN KIÊM NGỘ HỔ TANG LÔI THÚ NAN ĐỀCung Mệnh an tại Ngọ, Dần có Tham tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh, Tang, Hổ hội hợp tất phải đề phòng sấm sté hay thú dữ cắn.

32. THAM TỌA THỦY CUNG GIÁP BIÊN TỨ SÁT BẦN KHỔ CHUNG THÂN Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp tất suốt đời nghèo khổ.

33. THAM LINH THỦ MỆNH MIẾU VIÊN TƯỚNG TƯỚNG CHI QUÝCung Mệnh có Tham Lang tọa thủ đồng cung Miếu, Vượng là người văn võ tòan tài thường hiển đạt về võ nghiệp.

34. THAM KỴ TRÙNG TIÊU THỦY TAI NẠN MIỄNCung Mệnh có Tham, Kỵ gặp riêu nếu không có sao giải tất chết không thể tránh được.35. THAM LANG BẠCH HỔ PHÙNG SINH TUẤT, THÌN SỐ ẤY LÁNH MÌNH SƠN LÂMCung Mệnh có tham Lang gặp Bạch Hổ tọa thủ người tuổi Thìn, Tuất không nên lên rừng, núi e gặp ác thú cắn

.36. QUAN CUNG THAM VŨ CÙNG XÂM ĐƯỜNG MÂY THUỞ ẤY HẢI LÂM BỔN TRÌQung Quan Lộc có Tham Lang, Vũ Khúc, Miếu, Vượng, Địa tọa thủ tất phải bôn ba lúc lên rừng lúc xuống biển.

37. THAM VŨ TIỀN BẦN NHI HẬU PHÚCung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung tất tiền vẫn vất vả nghèo túng nhưng ngoài 30 tuổi lại giàu có và càng về già lại càng sung túc tuổi Kỷ gặp Xương, Khúc, Khoa, Quyền, Lộc là thượng cách.38. THAM VŨ THÂN CUNG VÌ HẠ CÁCHCung Thân có Tham Vũ tọa thủ đồng cung tất suốt đời vất vả không thể hiển đạt được.

39. THAM VŨ THỦ THÂN, VÔ CÁT MỆNH PHẢN BẤT VI LƯƠNGCung Thân có Tham, Vũ tọa thủ không gặp Cát Tinh hội hợp về già càng vất vả.40. THAM VŨ TỨ SINH, MỘ CUNG, PHÁ QUÂN, KỴ SÁT, BÁCH CÔNG THÔNGCung Mệnh an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi (Tứ Sinh) hay Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (TứMộ)có tham, Vũ, Phá hội hợp gặp Sát tinh, Hóa Kỵ là người khéo tay chuyên về công nghệ hay kỹ thuật rất thành thạo.

41. THAM LANG VŨ KHÚC ĐỒNG CUNG THỦ THÂN VÔ CÁT MỆNH PHẢN BẤT TRƯỜNGCung Thân có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, Mệnh không có Cát Tinh hội hợp cứu giải tất bần khổ suốt đời.42. THAM, VŨ PHÁ QUÂN VÔ CÁT DIỆU MÊ LUYẾN TỬU SẮC DĨ VONG THÂNCung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung gặp Phá hợp chiếu không có Cát Tinh quần tu hóa giải là người ham chơi bởi vì rượu ngon, gái đẹp mà thiệt mạng.

43. THAM VŨ MỘ TRUNG CƯ TAM THẬP TỔNG PHÁT PHÚC Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tham hay Vũ tọa thủ hoặc an tại Sửu, Mùi, Tham, Vũ, Lộc thủ đồng cung tất phải ngoài 30 tuổi mới được  hưởng phúc phát đạt

.44. ĐỒNG HÀNH THAM VŨ UY ÁP BIÊN DICung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung là người anh hùng xuất chúng oai danh lừng lẫy khiến lân lang phải khiếp sợ. Số Đức Trần Hưng Đạo Mệnh an tại Mùi có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung.

45. THAM VŨ ĐỒNG HÀNH HẠNH PHÙNG MỘ TINH, TỨ ĐẠI HIỂN VINHCung Phúc Đức an tại Sửu, Mùi có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung gặp sao Mộ đóng tại chính cung tất họ hàng 4 đời được vinh hiển nếu cung Mệnh có cách này cũng làm nên danh giá uy quyền hiển hách lưu lại đời đời.

46. THAM LANG, LIÊM TRINH ĐỒNG ĐỘ ĐA LÃNG ĐÃNG, NỮ ĐA DÂMCung Mệnh có Tham, Liêm tọa thủ đồng cung, đàn ông là ngưởi chơi bời nay đây mai đó, đàn bà là người dâm đãng.

47. THAM LIÊM CÀN THƯỢNG VÂN LẬP VÔ PHONG TUYỆT LINH ƯU NHẬP VI NHÂN BẦN KHỔ, NÃI PHÙNG  DƯƠNG NHẬN KIẾP KHÔNG HƯ MÃ CHUNG THÂN PHI YỂU TẤC CÔ BẦNCung Mệnh an tại Hợi có Tham, Liêm tọa thủ đồng cung ví như mây đức không có giá, gặp Tuyết Linh, tất nghèo khổ đói rách gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp, Thiên, Hư, Thiên Mã hội hợp thời suốt đời nghèo hèn khổ sở nếu không tất phải chết non.

48. MỆNH ĐẮC THAM, LIÊM, SÁT, PHÁ TU CẦN TỨ PHÚ VŨ TƯỚNG LƯU NIÊNCung Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp hạn cần gặp bộ Tử, Phủ, Vũ, Tướng thời hay.

49. THAM LANG TẠI THẾ GIÁ THÚ NGHI CẦU TRƯỞNG NỮCung Thê có Tham Lang tọa thủ thì lấy vợ là con gái trưởng.

50. THAM LANG NGỘ PHU QUÂN MỆNH CHÍNH TẮC ĐÍNH BẤT CHÍNH TẮC THIẾPCung Phu có Tham tọa thủ, Mệnh có Chính Diệu là vợ cả, không có Chính diệu là tỳ thiếp, vợ lẻ.

51. THAM ĐÀ TỬU SẮC CHƠI BỜICung Phu có Tham Lang tọa thủ gặp Đà La tất lấy chồng rượu chè trai gái.

52. THAM ĐÀO GIẢI ÁCH NHI NGỘ LINH RIÊU LÃNH HOÀN CHI MỆNHCung Tật Ach có Tham, Đào tọa thủ đồng cung gặp Linh, Riêu hội hợp tất bị bịnh lạnh cảm nếu hiếm con.

53. THAM RIÊU HÃM ĐỊA CÙNG XÂM GIA TRUNG THẤT VẬN GIAN LÂM TRẠCH TÀICung Điền Trạch hay Tài Bạch có Tham Lang, Hãm Địa tọa thủ gặp Thiên Riêu thì của cải bị thất thoát vì hay bị trộm cắp.

54. THÂN Ư PHÚC CƯ MẠC KIẾN THAM XƯƠNG TƯỚNG HỎA KHÔI HÌNH LẠI LÂM ĐÀ SÁT KIẾP KHÔNG YẾM THẾ ƯU THỜI, KỴ TỬ KHÔN TOÀN, HẠNH GIA LONG, PHƯỢNG, KHOA, QUYỀN CHUNG THÂN BẤT ĐẮC CHI BÌNH, MẠC VÔ KHIẾM BẬT KHẢ AN NINHCung Phúc đức an tại Thân có Tham tọa thủ gặp Xương, Tướng, Hỏa, Khôi, Hình lại bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm là người yếm thế có tài nhưng không gặp thời, lúc chết cũng không được yên nhưng nếu được Long, Phương, Khoa, Quyền hội hợp tuy cả đời bất đắc chí nhưng bằng lòng chịu thiếu thốn thời được yên ổn.

55. TÝ, NGỌ, THAM ĐÀO, ẤT, KỶ ÂM NAM: LẬP NGHIỆP DO THÊ KIÊM NĂNG SÁT DIỆU, HÀNH SỰ DO THÊCung Thê an tại Tý, Ngọ có Tham, Đào Hoa tọa thủ đồng cung. Đàn ông tuổi At, Kỷ tất nhở vợ mà lập nên cơ nghiệp nếu gặp Sát Tinh hội hợp thời nhờ vợ mà có danh, mọi quyền hành đều do nơi vợ.

THIÊN – CƠ 
1. CƠ VIÊN PHÚ TÍNH TỬ TÂM Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Mão, dậu, Tỵ, Thân, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi là người phúc hậu có lòng từ thiện.

2. THIÊN CƠ TẠI VIÊN SẢO TÀI XUẤT CHÚNG Cung Mệnh có Thiên Cơ, Miếu hay Vượng Địa tọa thủ thì có nghề nghiệp tinh xảo hơn người

.3. MỆNH PHÙNG THIÊN CƠ, MIẾU VƯỢNG ĐA NĂNG Cung Mệnh có thiên Cơ Miếu hay Vượng Địa tọa thủ là người nhiều tài năng

.4. THIÊN CƠ NỮ MỆNH THIỀN TRUNGĐàn bà cung Mệnh cư tại Dần, Hợi có thiên cơ tọa thủ tức cư, Hãm Địa nên phải vất vả.

5. THIÊN CƠ CƯ SỬU KINH VÂN: HÀI, ĐẮC DIỆU CÁNH NẠI TÀI BỒI Cung Mệnh hay Tài Bạch an tại sửu có thiên Cơ là sao hành Mộc tọa thủ tại cung Sửu thuộc Am Thổ sách nói rằng: tốt, nếu lại được thêm sao Thủy nữa thì tài năng tiền bạc lại bồi thêm.

6. CƠ THƯ HỒNG, CƯ DẦN ĐỊA, NHI  PHÙNG LỘC ẤN LOAN CẬN CỬU TRÙNG Cung Mệnh an tại DẦn có Thiên Cơ tọa thủ, Tấu Thư, Hồng Loan đồng cung gặp Lộc, An hội hợp là người kề cận vị nguyên thủ hay vưa chúa đàn ông cần Lộc Tồn, đàn bà cần Tấn Thư.

7. YẾU ANH PHÙNG NGỌC NỮ GIAI DO CƠ NGỘ KÌNH DƯƠNG Cung Mệnh có Thiên Cơ tọa thủ gặp Kinh Dương đồng cung như Yến Anh gặp Ngọc Nữ

.8. THIÊN DI CƠ MÃ CÙNG NGÔI, ĐÔNG TRÌ TÂY VŨ PHA PHÔI CÕI NGOÀI Cung Thiên Di có thiên Cơ, Thiên Mã tọa thủ đồng cung là người chỉ làm công vu ở nước ngoài.

9. CƠ HỘI PHỤC GIA CƯ NGỌ VI, VẬN GẶP THỜI CHỨC VỤ QUẢN BINHCung Mệnh an tại Ngọ có thiên Cơ, Phục Bình tọa thủ tất sẽ có quan chức về quân đội rất hiển hách

.10. VẬN HỘI CƠ THƯ GIA LÂM KIẾP TUẾ: BÁI TƯỚNG ĐĂNG ĐÀN ĐẮC QUÂN SỦNG ÁI Tô Tần lỉnh ấn 6 nước cầm quân hạn gặp Thiên Cơ, Tấu Thư thêm Kếip, Tuế hội hợp.

11. ĐẶNG THÔNG CƠ TỬ VẬN PHÙNG ĐẠI HAO CHI HƯƠNGĐặng thông cung Mệnh an tại Tý có Thiên Cơ tọa thủ, Tử đồng cung Hạn gặp Đại Hao và Ac Sát Tinh hội hợp nên phải chết đói

.12. CƠ LƯƠNG SẢO BIẾN ĐA TAI NGỘ XƯƠNG KHÚC ĐA TÀI MẪN TIỆP Cung Mệnh có Cơ, Lương, Miếu, Vượng tọa thủ đồng cung là người cơ mưu quyền biến nếu gặp được Xương, Khúc hội hợp lại đa tài và cần mẫu.

13. THIÊN ẤM LÂM THẢ THIỆN ĐÀM BINH, TUẤT CUNG NHI VĂN CHƯƠNG QUÁN THẾ Cung Mệnh an tại Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung là mưu sĩ hàn việc chiến thuật chiến lược lại có tài văn chương quán thế.

14. CƠ LƯƠNG PHÙNG LỘC MÃ, PHÚ KHAM ĐỊCH QUỐC Cung Mệnh, Thân hay Điền, Tài có Thiên Cơ, Thiên Lương tọa thủ đồng cung gặp Lộc, Mã tất giàu có lớn, phú gia địch quốc.

15. CƠ LƯƠNG, THÁI TUẾ, TANG MÔN, LÂM VÀO CHỐN HÃM VỢ CON BIẾNG CHIỀU Cung Mệnh, Thân có Cơ, Lương, Thái Quế, Tang Môn hội hợp tất bị vợ con ruồng rây nếu bạn có cách này thì bị trong vòng hạn ấy.

16. CƠ LƯƠNG HỘI HỢP THIỆN ĐÀM BINH, CƯ TUẤT DIỆC VI MỸ LUẬN Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ Lương tọa thủ đồng cung là người học rộng tài cao chuyên về chiến thuật, chiến lược, số  thầy Mạnh Tử, Mệnh an tại Tuất có Cơ Lương tọa thủ đồng cung nên rất cơ mưu quyền biến.

17. CƠ LƯƠNG THỦ MỆNH GIA CÁT DIỆU PHÚ QUÝ TÂM TỬ Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung gặp Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất giàu sang lại có lòng từ thiện, nếu gặp Hình, Kỵ nên đi tu thời hay.

18. CƠ LƯƠNG ĐỒNG CHIẾU MỆNH THÂN KHÔNG VI TĂNG ĐẠOCung Mệnh, Thân có Tuần, Triệt  án ngữ: Cơ, Lương tọa thủ đồng cung chiếu là người sùng đạo thường là bậc tu hành.

19. THIÊN CƠ GIA ÁC SÁT ĐỒNG CUNG CẦU THÂU THỬ THIẾT Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Tý, Ngọ (Miếu Địa) thìn Tuất (Vượng Địa) Tỵ, Hợi, Mùi (Đắc Địa) có Thiên CƠ tọa thủ gặp Sát Tinh đồng cung là người gian sảo quỷ quyệt nếu cung Mệnh an tại Dần, Hợi (Hãm Địa) gặp Sát Tinh đồng cung tất là hạng trộm cắp vặt.

20. THIÊN CƠ TỴ CUNG, ĐẬU PHÙNG HẢO ẨM, LY TÔNG GIAN XẢO Cung Mệnh an tại Tỵ có thiên Cơ tọa thủ, người tuổi Dậu thời gian xảo, chơi bời thích ăn ngọn mặc đẹp thường phài ly tổ bôn ba.

21. CƠ LƯƠNG, TỨ SÁT, TƯỚNG QUÂN CUNG, VŨ KHÁCH TĂNG LƯU MỆNH SỞ PHÙNG Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có cơ Lương  tọa thủ đồng cung gặp Kinh, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, Tướng Quân xung chiếu là hạng võ sĩ giang hồ hay thầy khất phục.

22. THÌN, CUNG, THƯỢNG KHỞI Ơ LƯƠNG, GIÁP, NHÂM DƯƠNG NỮ LỢI TỬ THƯƠNG PHU ẤT, QUÝ ÂM NAM DO PHÚ THÀNH VINH DUY THÊ KHẮC HẠI Cung Mệnh an tại Thìn có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung đàn bà tuổi Giáp, Nhâm tất nhiều con nhưng góa chồnf. Đàn ông tuổi At, Quý thời giàu có vinh hiển như góa vợ.

23. VẬN HỘI CƠ LƯƠNG, XƯƠNG KHÚC, TAM HÓA PHỤ BẬT, SONG HAO: HÁN ĐẾ NHẬP TẦN PHÁ SỞ Hạn gặp Cơ, Lương, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Song Hao, Xương, Khúc như Lưu Bang vào đất Tần diệt Hang Vũ thống nhất thiên hạ

.24. THIÊN ẤM THIỀU CƯƠNG, NHÂN TỪ CHI TRƯỞNGCung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ (Thiên) Lương (ấm) tọa thủ đồng cung là người rất phúc hậu nhân từ nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ nên tu hành thì được hưởng phúc thọ.

25. CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG TỐI KỴ HỎA LINH XÂM PHÁ Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội hợp thì đắc cách nhưng kỵ nhất Hỏa, Linh xâm phạm thì ảnh hưởng tốt sẽ giảm đi nhiều.

26. CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG TÁC LẠI NHÂN Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội hợp tất là công chức nếu mệnh an tại Dần có cách này thêm Cát Tinh là thượng cách.

27. KỶ TUẾ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG, HẠN ĐẢO TRÚC LA, GIA LÂM PHỤ BẬT ĐĂNG VÂN NHẤT BỘ Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội hợp người tuổi Kỷ, Tân hạn gặp Sát, Phá, Tham (Trúc La) thêm Tả, Phù, Hữu Bật thời hoanh phát công danh tài lộc một bước được giàu sang.

28. CƠ THỤC ÁI GIANG HỒ CHI NỮ, HẠN PHÙNG CƠ NGUYỆT ĐỒNG HỒNG KHÔI Cơ Thục Ai là gái giang hồ Hạn gặp Cơ, Nguyệt, Đồng Hồng, Khôi, Xương, Khúc, Tấu Thư, Thiên Phúc, Thiên Hỷ hội hợp nên được vua Thục Đế vời vào cung.

29. ẤT TÂN TUẾ VĂN ĐOÀN HỶ NGỘ GIA HỮU HƯ KÌNH TUẾ KHÁCH HẠN LÂM HOẠNH ĐẠT VÕ CÔNG Cung Mệnh có Cơ Nguyệt, Đồng Lương (Văn Đoàn) hội hợp người tuổi At, Tân, Hạn gặp Thiên Hư, Kinh Dương Thái Tuế, Điếu Khách, tất danh tài hoạnh phát đạt được công trận hiển hách.

30. CƠ ÂM: THÂN SỨ VÂN PHÙNG LIÊM HỔ LINH RIÊU NAN BẢO THAI NHÌ GIA KIẾP HÌNH SÂM, LAO TÙ ƯU KHỔN, HẠNH PHÙNG KHOA PHƯỢNG NẠN TIÊU Cung Mệnh an tại Thân có Cơ, Nguyệt tọa thủ đồng cung gặp Liêm, Hổ, Linh, Riêu tất phải sảy thai hoặc sinh con thiếu tháng nếu gặp Kiếp, Hình thời khô thoát vòng tù tội nếu được Hóa Khoa, Phương Các hội hợp thì tai nạn sẽ qua khỏi.

31. CƠ NGUYỆT CẤN KHÔN NHI HỘI RIÊU XƯƠNG THI TỨ DÂM TÀNG Cung Mệnh an tại Dần (CẤn), Thân (Khôn) có Cơ, Nguyệt tọa thủ đồng cung gặp Riêu, Xương hội hợp là người văn thơ dâm tình như là Hồ Xuân Hương.

32. HẠN NGỘ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG KIÊM HỮU SÁT TINH HIẾN ĐẾ ƯU PHÒNG ĐỒNG THỊ Hạn gặp Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội hợp bị sát Tinh xâm phạm ví như cua Hiển Đế lúc nào cũng lo buồn vì bị Đổng Trác lộng quyền.

33. MỆNH VIÊN CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG TỐI KỴ SÁT PHÁ THAM LIÊM CHI HẠN Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội hợp hạn gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, rất xấu nhưng nếu được Hóa Khoa tất có thể cứu giải vì bộ Sát, Phá, Liêm, Tham rất cần có Hóa Khoa thời mới hiển đạt.

34. THIÊN CƠ CHIẾU Ư ĐIỀN TRẠCH MỘC XÂM TỔ MỘ HỌA HÀNH TAI ƯƠNGCung Điền Trạch có Thiên Cơ chiếu tất mộ của cha ông bị rễ cây soi vào mà sinh ra tai biến.

35. PHÚC CƯ ĐÔNG CƠ CỰ ĐỒNG LƯƠNG NGOẠI CÙNG PHƯỢNG LONG LỘC HAO LAI TỌA HỌANH PHÁT PHÚ CƯỜNG GIAO LAI HÌNH, ẤN, QUYỀN, KHOA, HỒNG DIỆU VỊ THÀNH PHÁP CHÍNH TƯ QUYỀN ÂM PHẦN HẢO TỰ Cung Phúc Đức an tại Mão có Cơ, Cư, Đồng, Lương hội hợp gặp Phượng, Long, Lộc, Hao tất họ hàng hoanh phát trở nên giàu có nếu có thêm Hình, An, Quyền, Khoa, Hồng hội chiếu tất có người làm về tư pháp coi về hình án và trong họ mộ đàn bà kết phát.

36. CƠ LƯƠNG DẬU THƯỢNG HÓA CÁT GIÃ TRÚNG NGỘ TÀI CUNG DÃ BẤT VINHCung Tài Hạch an tại Mão, Dậu có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung nên buôn bán thời tốt.

CỰ MÔN 
1. CỰ MÔN ĐỊNH CHỦ THỊ PHI Cung Mệnh có Cự Môn tất hay bị mệing tiếng thị phi.2. CỰ MÔN DẦN, THẦN VỊ, PHÚC HỶ GIÁP CANH SINHCung Mệnh aa tại Dần, Thân có Cư Môn  tọa thủ người tuổi Giáp, Canh thì phát phúc làm quan to.

3. CỰ NHẬT DẦN CUNG LẬP MỆNH, THÂN, TIẾN TRÌ DANH NHI THỰC LỘC Cung Mệnh an tai Thân có Cự, Nhật tọa  thủ đồng cung tại Dần xung chiếu tất có tiếng tăm danh vị trước rồi sau mới giàu có.

4. CỰ NHẬT MỆNH LẬP THÂN CUNG DIỆC DIỆU Cung Mệnh an tại Thân có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung cũng được hưởng giàu sang nhưng không bằng Mệnh an tại Dần.

5. CỰ NHẬT MỆNH CUNG DẦN VỊ THỰC LỘC TRÌ DANHCung Mệnh an tại Thân có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung là người giàu sang vinh hiển tiếng tăm lừng lẫy.

6. CỰ NHẬT THÂN, LẬP MỆNH DẦN TRÌ DANH THỰC LỘCCung Mệnh an tại Dần có cự, Nhật tọa thủ đồng cung tại Thân xung chiếu cũng được hưởng giàu sang danh tiếng

.7. CỰ NHẬT CÙNG CHIẾU DIỆC VI KỲ Cung Mệnh an tại Dần có Nhật tọa thủ tại Ngọ, Cự tại Tuất, hội chiếu là thượng cách, suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển tuy nhiên Mệnh an tại các cung khác nếu được Cự, Nhật sáng sủa hội chiếu cũng được hưởng phú quý nhưng không bằng Mệnh an tại Dần.

8. CỰ NHẬT DẦN, THÂN THIÊN MÔN NHẬT LÃNG, KỴ NGỘ LỘC TỒN ÁI GIAO QUYỀN PHƯỢNG Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung ví như mặt trời lơ lửng trên cao chiếu xuống nên rất sáng sủa tột đẹp trong trường hợp này Cự, Nhật rất kỵ Lộc Tồn đồng cung nhưng nếu gặp Hóa Lộc lại tốt hoặc quyền, Phượng thì suốt đời được xứng ý toại lòng, giàu sang vinh hiển.

9. CỰ NHẬT MỆNH VIÊN HẠN ĐÁO SÁT, HÌNH KIẾP, KỴ TU PHÒNG TÂM PHẾ, KIÊM THIÊN MÃ HỘI HÃM TẬT TỨ CHI: DUY HẠNH SONG HAO KHẢ GIẢI  Cung Mệnh an tại Dần, Thân có cự, Nhật tọa thủ đồng cung hạn gặp Kiếp Sát, Thiên Hình, Kiếp, Kỵ tất phải đề phòng đau tim đau phổi vì Thái Dương thuộc Hỏa là tim. Cự Môn thuộc Thủy là phổi nếu lại gặp Thiên Mã thời chân tay bị què gẩy hay bị tê liệt tuy nhiên gặp Song Hao hội hợp có thể giải cứu được.

10. CỰ NHẬT ĐỒNG LƯƠNG XÂM THẢ HỢP Cung Mệnh an tại Dần, Thân Vô Chính Diệu có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung tất ba đời được vinh hiển danh giá.

11. CỰ TỬ ĐỒNG LƯƠNG XÂM THẢ HỢP Cung Mệnh an tại Dần, Thân Vô Chính Diệu có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung xung chiếu, tam hợp có Cơ, Lương, Nguyệt, Đồng hội hợp nên rất tốt đẹp nếu được thêm Tả, Hữu,Khoa, Quyền, Lộc tất làm nên vinh hiển danh giá lại thêm uy danh lừng lẫy.

12. CỰ MÔN TÝ, NGỌ, KHOA, QUYỀN, LỘC THẠCH TRUNG ẨN NGỌC PHÚC HƯNG LONGCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Cự tọa  thủ gặp Khoa, quyền, Lộc hội hợp ví như trong đó có ngọc là người tài cao học rộng tất được hưởng giàu sang phúc thọ Người tuổi Tân, Quý là thượng cách, tuổi Dinh, Kỷ là thử cách, tuổi Bính, Mậu và các tuổi khác bình thường.

13. TÝ, NGỌ CỰ MÔN THẠCH TRUNG ẨN NGỌC Cung Mệnh an tại Tý, Ngọc có Cự Môn  tọa thủ như trong đá có ngọc nên rất tốt đẹp nhưng rất cần có Tuần, Triệt vi như sấm sét làm nứt đá Kình, Hình là kỹ sư có máy móc khai phá hoặc Song Hao hội hợp là nước chảy đá mòn để ngọc lộ ra ngoài mới đắc dụng.

14. CỰ CƠ CỰ MÃO, ẤT, TÂN, KỶ, BÍNH CHÍ CÔNG KHANHCung Mệnh an tại Mão có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung người tuổi At, Tân, Kỳ, Bính tất được hưởng giàu sang vinh hiển lại có quyền cao chức trọng. CÁc tuổi khác có cách này cũng chiển đạt nhưng kém hơn tuổi At, Tân, Kỷ, Bính 

15. CỰ CƠ DẬU THƯỞNG HÓA CÁT GIẢ, TÚNG HỮU TÀI QUAN ĐÃ BẤT TRUNGCung Mệnh an tại Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung cũng được hưởng phú quý nhưng không bền nếu càng giàu sang lại càng giảm thọ như nếu được Khoa, Quyền, Lộc, Song Hao, Xương Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu hội hợp thời cũng được hưởng phúc thọ song tòan và có quyền cao chức trọng như người có Cự, Cơ an tại Mão.

16. CỰ TÚ, THIÊN CƠ VI PHÁ ĐÃNG Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung là người chơi hời, ăn tiêu rộng rãi; nữ Mệnh được Cát Tinh hội hợp thời phú quý nếu gặp Ac Sát Tinh xâm phạm tất hoàn toàn dâm tiện.

17. TÂY NƯƠNG TỬ ÁP ĐẢO NGÔ TRIỀU ĐO HỮU CỰ CƠ, SONH HAO, QUYỀN, ẤN ĐÀO, HỒNG PHU CUNG Giai nhân Tây thi khuynh đảo triều đình nhà Ngô khiến Ngô Phù Sai phải mất nước về tay Càu Tiễn cung Phú có Cự, Cơ, Song Hao, Quyền, An, Đào, Hồng.

18. SONG HAO, MÃO, DẬU CHÚNG THỦY TRIỀU ĐÔNG TỐI HIỀM HÓA LỘC ÁI NGỘ CỰ CƠ Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung rất cần có Song Hao hội hợp nhưng rất kỵ gặp Hóa Lộc vì bộ Cự, Cơ thuộc hành Thủy và Mộc lại gặp Song Hao là Thủy ví như những giòng nước đều chảy ra biển dòng rất tốt đẹp, nhưng nếu gặp hóa Lộc thuộc Thổ lại xấu vì Thổ khắc Thủy hút hết nước của Thủy.

19. MÃO, DẬU CỰ CƠ ẤT TÂN ÂM NỮ ÍCH TỬ VƯỢNG PHU, BẤT KIẾN TRIỆT, TUẦN, ĐA TÀI THAO LƯỢCCung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung đàn bà tuổi At, Tân rất vượng phu ích từ làm lợi cho chồng cho con nếu không gặp Tuần, Triệt xung chiếu tất là người đảm đang tài giỏi.

20. CỰ CƠ ĐỒNG CUNG CÔNG KHANH CHI VỊCung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung tất có tất có quan chức trong chính quyền người tuổi Tân, tuổi Kỷ Mệnh an tại Mão gặp Tả, Hữu, Xương, Khúc  hội hợp là thượng cách, tuổi Bính là thứ cách tuổi Đinh chỉ bình thường.

21. CỰ CƠ NHI NGỘ LỘC TỒN NGỮ BẤT CHÍNH NGÔN Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ gặp Lộc Tồn đồng cung là người ăn nói hồ đồ không thận trọng.

22. CỰ CƠ CHÍNH HƯỚNG HẠNH NGỘ SONG HAO UY QUYỀN QUÁN THẾ Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung hay an tại Tý, Ngọ có Cự tọa thủ Cơ xung chiến gặp Song Hao hội hợp tất công danh thành đạt, uy quyền hiền hách tiếng tăm lừng lẫy.

23. CỰ MÔN THÌN CUNG HÓA KỴ TÂN NHÂN MỆNH NGỘ PHẢN VI KỲCung Mệnh an tại Thìn có Cự tọa thủ Hoa Kỳ đồng cung người tuổi Tân được cách này là thượng cách, vì có sự ưng hợp tất sẽ được hưởng giàu sang vinh hiển, tiếng tăm lừng lẫy các tuổi khác có cách nàay rất xấu xa mờ ám không thể quý hiển được.

24. TÂN NHÂN TỐI ÁC CỰ MÔN NGƯỢC LÂM TỰ MỘ HẠNH PHÙNG TẢ HỮU CỨU MỆNH CHI TINHCung Mệnh án tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ Thiên Đông xung chiến hay an tại Sửu, Mùi có Cự, Đồng tọa thủ đồng cung tuy Hãm Địa nhưng với người tuổi Tân vẫn quý hiển ví có sự ứng hợp nếu lại thêm Tả, Hữu hội hợp tất suốt đời chẳng lo gì tai họa bệnh tật vì Tả, Hữu ở đây ví như cứu tinh phó mệnh.

25. A MAN XUẤT THẾ DO HỮU CỰ KỴ KHỐC HÌNH THÌN TUẤTTào Tháo xuất hiện gánh vác việc đời tranh thiên hạ nhờ hạn gặp Cư, Kỵ, Hình hội hợp ở cung Thìn Tuất.

26. THÌN TUẤT ỨNG HIỂM HÃM CỰ MÒN Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự Môn tọa thủ nên rất xấu xa riêng với người tuổi Tân tuổi Quý lại tốt đẹp người tuổi Đinh không việc gì.

27. CỰ MÔN THÌN TUẤT VI HÃM ĐỊA, TÂN NHÂN HÓA CÁT LỘC TRANH VINHCung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ tất Hãm Địa nhưng với người tuổi Tân lại được cách tốt tuy nhiên sự giàu sang vinh hiển đó phải nhiều phen thăng trầm.

28. CỰ ĐỒNG NHI PHÙNG LA VÕNG  NGỘ KHOA TINH THOẠI THUYẾT LỊCH SINHCung Mệnh an tại thìn, Tuất có Cự tọa thủ Thiên Đồng xung chiếu gặp Hóa Khoa đồng cũng là người có tài ăn nói nhưng phải được nhiều Cát Tinh hội hợp nếu không phải yếu tử như Lịch Sinh khi qua tề du thuyết.

29. CỰ CƠ SỬU MÙI VÌ HẠ CÁCHCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Cự tọa thủ, Cơ hợp chiếu nên rất xấu xa mờ ám tất không thể hiển đạt được

.30. CỰ MÔN TỊ HỢI KỴ NGỘ LỘC TỒN NHI PHÙNG QUYỀN LỘC KIẾM SẠ ĐẨU NGƯUCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Cự tọa thủ rất kỵ gặp Lộc Tồn đồng cung nếu thêm Quyền, Lộc hội hợp là người có chí lớn nhưng không toại nguyện ví như dùng kiếm ném sao Ngưu sao Đẩu nên an phận thủ thường thời hơn.

31. CỰ ĐỒNG NHẬP MIẾU MẠNH VIÊN MẪN TIỆP ĐA NĂNG Cung Mệnh có Cự hay Đồng, Miếu Địa toạ thủ là người tài giỏi đãm đang.

32. CỰ ĐỒNG NHẬP MỘ NHỊ HỢP KỴ KÌNH NAN PHÒNG THUỶ NẠNCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Cự, Đồng  toạ thủ đồng cung hay an tại Thìn, Tuất có Cự toạ thủ Đồng xung chiến hay Đồng toạ thủ, Cự xung chiêu gặp Kỵ, Kình hội hợp tất khó đề phòng tai nạn sông nước nhưng với tuổi Tân, Bính, Đinh lại chẳng lo ngại

.33. CỰ MÔN PHÙNG ĐÀ KỴ TỐI HUNGCung Mệnh có Cư Môn toạ thủ gặp Đà, Kỵ hội hợp rất xấu xa mờ ám.

34. KỴ ĐẠI CHI NGỘ CỰ MÔN TẤT HOẠI TỔ TÔNG CHI NGHIỆPCung Mệnh có Cự Môn gặp Hóa Kỵ,Đại Hao hội hợp tức phá hoại tổ nghiệp.

35. CỰ MÔN TỨ SÁT HÃM NHI HUNGCung Mệnh có Cự Môn toạ thủ gặp Kình, Đà, Hoả, Linh hội hợp tất suốt đời vất vả lại mắc những ác tất vả khó tránh được những tai nạn về máy móc.

36. CỰ HỎA DƯƠNG ĐÀ PHÙNG ÁC DIỆU ẢI TỬ ĐẦU HÀ Cung Mệnh có Cự toạ thủ gặp Hỏa, Kình, Đà hay Ac Sát Tinh hội hợp tất phải chết về sông nước hay thắt cổ.

37. CỰ HOẢ LINH TINH PHÙNG ÁC HẠN TỦ Ư NGOẠI ĐẠO Cung Mệnh có Cự toạ thủ Hỏa, Linh đồng cung hạn gặp Ac Sát hội hợp tất phải chết nơi xứ người …

38. CỰ PHÙNG TỒN TÚ CÁT XỨ TOÀN HUNG, ƯU NHẬP TỬ CUNG, VÔ NHI TỐNG LÃOCung Mệnh có Cự toạ thủ gặp Lộc Tồn đồng cung rất xấu nếu cung Tử Tức có cách này tất không con nối dỗi

.39. CỰ HOẢ KÌNH DƯƠNG CHUNG THÂN ẢI TỬCung Mệnh có Cự tọa thủ gặp Hỏa, Tinh, Kình Dương hội hợp hạn gặp sao xấu phải thắt cổ mà chết

.40. CỰ MÔN KỴ TINH GIAI BẤT CÁT, THÂN MỆNH HẠN KỴ TƯƠNG PHÙNGCung Mệnh, Thân có Cự toạ thủ găp Hỏa Kỵ, hoặc hạn gặp cách này cũng rất xấu.

41. CỰ MÔN ĐÀ LA TẤT SINH DỊ CHICung Mệnh có Cự toạ Thủ Đà La đồng cung tất trong mình có nốt ruồi kín.

42. CỰ MÔN DƯƠNG ĐÀ Ư THÂN MỆNH LOA HOÀNG KHỐN NHƯỢC, ĐẠO NHI PHÁ ĐÃNGCung Mệnh, Thân có Cự, Hãm Địa toạ thủ gặp Kình hay Đà đồng cung là ngưởi bạc nhược hèn yếu, bệnh tật suốt đời nếu không, là hạng trộm cắp bất lương

.43. CỰ MÔN THÊ THIẾP ĐA BẤT MÃN HOÀICung Thê có Cự Môn toạ thủ thời vợ chồng lúc nào cũng bất mãn cãi vì cung khác nhau.

44. CỰ MÔN BẤT MÃN TRONG LÒNG, BA LẦN KẾT TÓC CHƯA XONG MỚI RẦUCung Phu, Thê có Cự Môn, Hãm Địa tọa thủ tất ba bốn lần kết hôn mà chưa thành gia thất

.45. CỰ PHÙNG DƯƠNG MIẾU TỐT THAY: THĂNG QUAN TIẾN CHỨC VẬN LÀNH MỪNG VUIHạn tới cung Dần có Thái Dương gặp Cự Môn hay Cự cư Tý, Dương cư Thìn hợp chiếu tất thăng quan tiến chức.

46. CỰ CƠ ĐIỀN TRẠCH PHÚ HỮU LÂU DÀICung Điền Trạch có Cự, Cơ toạ thủ thì giàu có nhà cửa nguy nga.47. GIẢI SỨ MẠC NGỘ CỰ ĐỒNG KIÊM PHÙNG TANG HỔ ĐÀ RIÊU HỮU SINH NAN DƯỠNGCung Tật Ach có Cư, Đồng toạ thủ đồng cung hay Cự toạ thủ Đồng xung chiếu hoặc Đồng tọa thủ Cư xung chiếu gặp Tăng, Đô, Đà, Riêu hội hợp tất sinh nhiều nuôi ít, hiếm con.

THIÊN ĐỒNG 

 1. NỮ MỆNH THIÊN ĐỒNG TẤT THỊ HIỀN Đàn bà cung Mệnh có Thiên Đồng tọa thủ là người hiền hòa không định kiến ai nói sao cũng được tuổi Bính, Tân, Mậu, Mệnh an tại Tuất có sự ứng hợp nên được phú quý cách.

2. THIÊN ĐỒNG NHẬP MỆNH HOÁN CẢI VÔ THƯỜNG Cung Mệnh có Thiên Đồng tọa thủ là người không có ý kiến nhất định hay thay đổi chí hướng ngay cả công ăn việc làm chốn ở

.3. THIÊN ĐỒNG HỘI CÁT THỌ NGUYÊN THỜI Cung Mệnh có thiên Đồng tọa thủ gặp Cát Tinh hội hợp thì sống lâu.

4.THIÊN ĐỒNG NGỘ KIẾP KHÔNG BẤT CÁT Cung Mệnh Thiên Đồng tọa thủ gặp Kiếp, Không hội hợp nên rất xấu.5. THIÊN ĐỒNG BẠCH THỦ THÀNH GIACung Mệnh có Thiên Đồng, Miếu, Vương tọa thủ là người tay trắng làm nên giàu có.6. THIÊN ĐỒNG NGỌ VỊ, HỶ DƯƠNG NHÂN UY TRẤN BIÊN CƯƠNGCung Mệnh an tại Ngọ có Thiên Đồng tọa thủ gặp Kinh Dương đồng cung là số làm đại tướng trấn nhâm nơi biên cương.7. QUANG VŨ NHẤT THẤT UY DANH DO Ư ĐỒNG NGUYỆT GIẢI KÌNH Quan Vân Trường cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng, Thái Am tọa thủ đồng cung gặp Giải Thần, Kinh Dương hội hợp là cách “Mã Dầu Đời Kiếm” nên vũ dũng hơn người uy danh lừng lẫy là một trong Ngũ Hồ Trường của Tây Thục.8. ĐỒNG NGUYỆT DƯƠNG CƯ NGỌ VỊ, BÍNH, MẬU TRẤN NGỰ BIÊN CƯƠNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Đồng, Nguyệt, Kình tọa thủ đồng cung người tuổi Bính, Mậu là tay vô tướng trấn nhâm nơi biên cương.9. THIÊN ĐỒNG THAM DƯƠNG CƯ NGỌ VỊ BÍNH THÌN TRẤN NGỰ BIÊN CƯƠNGCung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng hay Tham Lang tọa thủ gặp Kinh Dương đồng cung tức cách “Mã Đầu Đời Kiếm” người tuổi Bính Thìn hay Mậu Thìn là võ tướng trần ngự biên khu.10. ĐỒNG NGUYỆT HÃM CUNG GIA SÁT TRỌNG KỸ NGHỆ DOANH HOÀNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Đồng, Nguyệt  tọa thủ đồng cung gặp Sát Tinh hội hợp nên chuyên về kỹ nghệ hay làm thọ thuyền thì phát đạt tuy không giàu sang nhưng phong lưu đầm ấm. 11. ĐỒNG ÂM NGỌ ĐỊA BÍNH, ẤT, TUẾ CƯ PHÚC TĂNG TÀI HỌACH, GIA HĂM LONG, TRÌ TU PHÒNG MỤC TẬT, NHƯỢC MẬU QUÝ NHÂN CHUNG THÂN BẦN QUẢ Cung Mệnh an tại Ngọ có Đồng, Nguyệt tọa thủ đồng cung người tuổi Bính, Ất được hưởng phúc đức giàu sang nếu gặp Long Trì tất phải đề phòng đau mắt hay bị mù lòa. Tuổi Mậu, Quý gặp cách này thật suốt đời phải chịu nghèo hèn góa bua.

12. ĐỒNG THAM MIẾU VƯỢNG Ư NGỌ CUNG, ĐIỀN TRẠCH THÂU THIÊN HẠ Cung Mệnh hay Điền Trạch an tại Ngọ có Thiên Đồng hay Tham Lang tọa thủ thì nhà cửa có khắp thiên hạ.13. THIÊN ĐỒNG THẤT CUNG HÓA KỴ ĐINH NHÂN MỆNH NGỘ PHẢN VỊ GIAICung Mệnh an tại Tuất có Thiên Đồng tọa thủ gặp Hóa Kỵ đồng cung rất xấu vì cư Hãm Địa nhưng với người tuổi Đinh lại rất tốt đẹp nên được hưởng giàu sang vinh hiển.

14. THIÊN ĐỒNG TUẤT CUNG VI PHẢN BỘI, ĐINH NHÂN HÓA CÁT CHỮ ĐẠI QUÝ Cung Mệnh an tại Tuất có thiên Đồng tọa thủ nên bị khắc hãm rất xấu nhưng với người tuổi Đinh lại là hợp cách tật nhiên rất quý hiển.

15. ĐỒNG CƠ VIÊN PHÚ TÍNH TÂM TỪ Cung Mệnh có thiên Đồng hay Thiên Cơ, Miếu Vượng tọa thủ là người vui vẻ hiền từ.

16. ĐỒNG ÂM TẠI Ý, NGUYỆT LÃNG THIÊN MÔN, DUNG NHAN MỸ ÁI HỒ, KHỐC, RIÊU, TANG XÂM NHẬP CHUNG THÂN ĐA LÊ PHỐI DUYÊN Cung Mệnh an tại tý có Đồng, Nguyệt tọa thủ đồng cung nên rất tốt đẹp ví như mặt trăng lơ lửng trên cao. Đàn bà có cách này có nét mặt ưa nhìn đáng yêu nhưng nếu gặp Hổ, Khốc, Riêu, Tang hội hợp tất suốt đời phải đang dỡ vì tình hay ở góa.

17.PHÚC DIỆU PHÙNG VIỆT DIỆU TÝ CUNG, ĐỊNH THỊ HẢI LÀ DỤC TÚ Cung Mệnh an tại Tý có thiên Đồng (Phúc Diệu) tọa thủ gặp thiên Việt đồng cung là người có dáng điệu đạp đẽ uy nghi như sông như bể liệt vào hàng quý cách.

18. PHỤC DIỆU NHI NGỘ CỰ MÔN THÊ NHI LÃNG ĐÃNG Cự tọa thủ Đồng xung chiếu hoặc cả hai đồng cung tất muộn vợ con nhưng an ở cung Mệnh thời ảnh hưởng ít hơn.

19. ĐỒNG LƯƠNG VIÊN NGỘ KHÔI QUYỀN TĂNG PHÙNG LINH KỴ GIAO LẠI SONG LỘC DOANH THƯƠNG DỊ ĐẠO PHÚ CƯỜNG Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Đồng, Lương tọa thủ đồng cung gặp Khôi, Quyền, Linh, Kỵ, Song, Lộc hội hợp tất là người buôn bán kinh doanh giỏi nên làm giàu dễ dàng.

20. DẦN THÂN TỐI HỶ ĐỒNG LƯƠNG HỘI  Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Đồng, Lương tọa thủ đồng cung nên rất tốt đẹp tất được hưởng giàu sang vinh hiển người tuổi Giáp tuổi Canh là thượng cách.

21. PHÚC TẠI TÝ NGỘ ĐỒNG ÂM KIẾP TỬ ĐẢN HIỂM TRIỆT TUẦN, HỮU HỌC VÔ LƯƠNG TIỆN YỂU CÁCH Cung Phúc Đức an tại Tý có thiên Đồng, Thái Am tọa thủ gặp Địa Kiếp và sao Tử lại bị Triệt, Tuần án ngữ tất là người có học nhưng bất chính nếu không nghèo hèn thì chết non.

22. ĐỒNG LƯƠNG HỘI NHẬP THÊ HƯƠNG, VỢ CHỒNG CÙNG MỘT TỔ ĐƯỜNG SINH RA Cung thê có Đồng, Lương tọa thủ đồng cung thì vợ chồng có họ hàng với nhau.  

THIÊN LƯƠNG 
1. THIÊN LƯƠNG BẢO TỰ TÀI DĨ DƯ THẦN Cung Mệnh có thiên Lương tọa thủ là người  thích lấy tiền của mình ra làm việc phúc.

2. THIÊN LƯƠNG THỦ CHIẾU, CÁT TƯƠNG PHÙNG BÌNH SINH PHÚC THỌ Cung Mệnh có Thiên Lương, Miếu, Vượng, Đắc Địa tọa thủ hay xung chiếu gặp Cát Tinh hội hợp là người được hưởng phúc an nhàn sung sướng và sống lâu

3. LƯƠNG TẠI TỴ, TẮC DẬT DU Cung Mệnh an tại Tý, có Thiên Lương tọa thủ là người chơi bời.

4. LƯƠNG XUNG TỌA CHÙ KIÊM THỌ TOÁN Cung Mệnh có thiên Lương, Hãm Địa tọa thủ hay cung chiếu là thọ cách.

5. LƯƠNG TÚ THÁI ÂM KHƯỚC TÁC PHIÊU BỒNG CHI KHÁCH Cung Mệnh an tại Dậu có thiên Lương, Hãm Địa tọa thủ Thái Dương đồng cung gặp Thái Am hợp chiếu là người lưu lạc giang hồ ví như có nước trôi nổi trên mặt nước

6. THIÊN LƯƠNG NGUYỆT DIỆU NỮ DÂM BẦN Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có thiên Lương tọa thủ hoặc an tại Dần, Thân có Thai Am tọa thủ đàn bà có cách này rất dâm đãng nếu thêm Ac, Sát Tinh hội hợp là người hà tiện nghèo hèn

.7. LƯƠNG TÚ ÂM, LINH, NHI TÁC ĐỐNG LƯƠNG CHI KHÁCHCung Mệnh an tại Tý, Sửu, Dần, Mão,  Thìn, Tỵ, Ngọ có Lương tọa thủ gặp Nguyệt, Linh hội hợp là người tài giỏi làm nên vinh hiển vào hàng quý cách.

8. THIÊN LƯƠNG THIÊN MÃ VI NHÂN PHIÊU ĐÃNG VÔ NGHI Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương tọa thủ gặp Mã đồng cung hay xung chiếu là người chơi bời thích ngao du đây đó nếu gặp Quý Tinh hội hợp là người phong lưu mã thượng.

9. THIÊN LƯƠNG NGỘ MÃ NỮ MỆNH TIỆN NHI THẢ DÂMCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương tọa thủ gặp Mã đồng cung hay xung chiếu, đàn bà là người dâm đãng Nguyệt hoa bừa bãi nếu không gặp đa Quý Tinh hội hợp nghèo hèn tỵ tiện.

10. THIÊN LƯƠNG GIA CÁT TỌA THIÊN DI HOẠNH PHÁT KINH THƯƠNGCung Thiên Di có Thiên Lương tọa thủ gặp Cáct Tinh hội hợp là người buôn bán lớn và giàu có nếu gặp Hình, Kỵ thì bình thường.

11. LƯƠNG, NHẬT MÃO CUNG, NHẬT XUẤT PHÙ TANG DUNG MẠO PHƯƠNG VIỄN Cung Mệnh an tại Mão có Lương, Nhật tọa thủ đồng ra khỏi đám may, dĩ nhiên rất quý hiển suốt đời an nhàn sung sướng.

12. ÂM TINH PHÙNG KHÔI TINH Ư HỢI ĐỊA, ỨNG CHI SƠN NHẠC GIÁNG THẦNCung Mệnh an tại Hợi có Thiên Lương tọa thủ thiên Khôi đồng cung là người có dáng điễu oai phong lẫm liệt như thần linh giáng thế.

13. LƯƠNG PHÙNG HAO SÁT TẠI TỴ CUNG ĐAO NGHIỆP HÌNH THƯƠNGCung Mệnh an tại Tý, có thiên Lương tọa thủ gặp Song Hao, Kiếp Sát hội hợp tất phải đề phòng tai nạn đao kiếm súng đạn nếu gặp Tuần, Triệt tất hóa giải được.

14. ẤM PHÚC TẠI MỆNH THÂN BẤT PHẠ TẠI ƯƠNG Cung Mệnh, Thân có Lương (Am) hay Đồng (Phúc) tọa thủ hoặc cả hai đồng cung nên suốt đời chẳng sợ tai ương họa hại.

15. THIÊN LƯƠNG CƯ NGỌ VỊ QUAN TU THÁNH HIỀN TRIỀU ĐƯỜNG Cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Lương tọa thủ, người tuổi Đinh, Kỷ, Quý có cách này làm nên vinh hiển tiếng tăm lừng  lẫy, những tuổi khác cũng có quan chức nhưng không bằng ba bốn tuổi trên.

16. LƯƠNG ĐỒNG CƠ NGUYỆT DẦN THÂN VỊ NHẤT SINH LỢI NGHIỆP THÔNG MINHCung Mệnh an tại Dần, Thân có Lương, Đồng tọa thủ đồng cung được Cơ, Nguyệt ở Tài, Quan hội chiến tất có đủ bộ văn đòan chầu Mệnh nên rất thông minh tất nhiên quyền biến lanh lợi làm nên sự nghiệp và được hửong giàu sang trọn đời.

17.  LƯƠNG ĐỒNG TỴ, HỢI NAM ĐA LÃNG NỮ ĐA DÂMCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Thiên Lương hoặc Thiên Đồng tọa chủ đàn ông là người chơi bời phóng đãng, này đây mai đó đàn bà hoàn toàn là người dâm dật.

18. THIÊN LƯƠNG, THÁI DƯƠNG, XƯƠNG LỘC HỘI LÔ TRUYỀN ĐỆ NHẤT DANH Cung Mệnh an tại Tỵ có Lương tọa thủ Nhật xung chiếu gặp Xương, Lộc hội hợp; hay ngược lại an tại Ngọ có Nhật tọa thủ Lương xung chiếu Xương, Lộc hội hợp là người rất thông minh đi thi tất đỗ đầu và làm nên vinh hiển lại được hưởng giàu sang hơn người.

19. THIÊN LƯƠNG VĂN XƯƠNG CƯ MIỀU VƯỢNG VỊ CHÍ ĐÀI CƯƠNGCung Mệnh có Thiên Lương, Miếu, Vượng Địa tọa thủ gặp Văn Xương đồng cung là người có quan chức làm nên vinh hiển phú quý.

20. PHÚC VŨ CỦNG TRIỀU Ư SỬU VỊ KIM BẠCH MÃN TƯƠNG SƯƠNGCung Mệnh hay Tài Bạch an tại Sữu có Thiên Lương hay Vũ, Khúc tọa thủ là người giàu có vàng bạc đầy dương

21. THIÊN LƯƠNG HỘI TRƯỜNG SINH Ư PHÚC ĐỊA THÂN THƯỢNG HỮU KỲ TÀICung Phúc Đức có Thiên Lương tọa thủ gặp Trường Sinh đồng cung tất trong họ nhiều người có biệt tài.

22. PHỤ MAU CUNG THIÊN LƯƠNG TỌA THỦ MẸ CHA HƯỞNG PHÚC LÀNH THƯỢNG THỌCung Phụ Mẫu có Thiên Lương tọa thủ tất cha mẹ sống lâu trường thọ.

23. THIÊN LƯƠNG NGỘ HỎA CHIẾU QUA HẠI NGƯỜI HẠI CỦA THẬT LÀ TAN THƯƠNGHạn có Thiên Lương gặp Hỏa Tinh chiếu tất sinh tai ương hại người hại của.24. THIÊN LƯƠNG CƯ MIẾU VƯỢNG ĐÔ THÁI TUẾ BINH PHÙ NHI KHẢ GIỚICung Mệnh có Thiên Lương, Miếu Vượng tọa thủ không nên có Thái Tuế, Bệnh Phù hội hợp rất xấu.

THÁI ÂM

 1. THÁI ÂM CHỦ NHẤT THÂN CHI KHOÁI LẠC Cung Mệnh có Thái Am, Miếu Vượng, Đặc Địa tọa thủ gặp đa Cát Tinh hội hợp là người suốt đời được sung sướng cả tiền tài lẫn vật chất với Nữ mệnh có sự ứng hợp nên rất tốt đẹp.

2. NỮ MỆNH DUNG NHAN MỸ TÚ ÁI NGỘ NGUYỆT LƯƠNGĐàn bà cung Mệnh có Thái Am sáng sủa tọa thủ gặp Thiên Lương chiếu là người nhan sắc, nét mặt đẹp đẻ ưu nhìn.

3. NGUYỆT DIỆU THIÊN LƯƠNG NỮ DÂM BẦN Cung Mệnh có Nguyệt, Hãm địa tọa thủ gặp Lương hội chiếu đàn bà có cách này là người dâm đãng nghèo hèn nếu cung mệnh an tại Dần, Thân lại gặp Sát Tinh hội hợp tất là vợ lẽ hay này hầu nhưng nếu cung phu gặp Tham Lang hội Xương, Khúc thời lấy được chồng sang và danh giá.

4. NỮ MỆNH KỴ NGUYỆT NGỘ ĐÀ Nữ số cung Mệnh không nên có Thái Am, Đà La tọa thủ đồng cung, người có cách này tất loại dâm.

5. NGUYỆT LÃNG THIÊN MÔN Ư HỢI ĐỊA, ĐĂNG VÂN CHẤP CHƯỞNG ĐẠI QUYỀN Cung Mệnh an tại Hợi có Nguyệt tỏa thủ ví như mặt trăng lơ lửng soi sáng giữa trời, người tuổi Tý sinh về đêm là thượng cách các tuổi khác cũng được hưởng giàu sang lại có quyền hành khiến muôn người tòng phục.

6. NGUYỆT TẠI HỢI CUNG MINH CHÂU XUẤT HẢI TU CẦN QUYỀN KỴ KHÚC XƯƠNG HẠN ĐÁO Cung Mệnh an tại Hợi có Nguyệt tọa thủ ví như viên ngọc sáng ngoài biển, người có cách này tất làm nên vinh hiển phú quý song toàn nếu hạn gặp Quyền, Kỵ, Khúc, Xương tất công danh như rồng mây gặp hội có uy quyền sai khiến muôn người.

7. NGUYỆT LÃNG THIÊN MÔN TIẾN TƯỚC PHONG HẦU Cung Mệnh an tại Hợi có Nguyệt tọa thủ gặp đa quý tinh hội hợp người tuổi Bính, Đinh là quý cách, tuổi Nhâm, Quý là phú cách, các tuổi khác gặp cách này cũng làm nên vinh hiển có quan chức

.8. ÂM DƯƠNG HỘI XƯƠNG KHÚC XUẤT THẾ VINH HOA Cung Mệnh có Am hay Dương sáng sủa tột đẹp tọa thủ gặp Xương, Khúc hội chiếu là người đỗ đạt cao tất nhiên được hưởng giàu sang vinh hiển tại có tiếng tăm lừng lẫy.

9. ÂM DƯƠNG LẠC HÃM TU CẦN KHÔNG DIỆU TỐI KỴ SÁT TINH Cung Mệnh có Thái Am hay Thái Dương, Hãm Địa tọa thủ rất cần tuần, Triệt án ngữ hay Thiên, Địa Không hội hợp để trở nên sáng sửa tốt đẹp nếu bị Sát Tinh xâm phạm lại càng xấu hơn.

10. THÁI ÂM CƯ TÝ HỰU VIẾT THỦY ĐĂNG QUỀ NGẠC ĐẮC THANH YẾU CHI CHỨC TRUNG GIÁN CHI TÀI Cung Mệnh an tại Tý có Thái Am tọa thủ ví như giọt nước đọng trên cành quế rất quí người được cách này có quan chức cao vào hàngquân sự lại có tài can gián người trên, dĩ nhiên rất hiển đạt.

11. THÁI ÂM KHÚC LỘC TỒN ĐỒNG  TẢ HỮU TƯƠNG PHÙNG PHÚ QUÝ ÔNG Cung Mệnh có Thái Am hay Vũ Khúc, Miếu, Vượng, đắc Địa tọa thủ gặp Lộc Tồn đồng cung Tả, Hữu hội hợp tất giàu có dư ăn dư để vào hàng phú ông.

12. THÁI ÂM DƯƠNG ĐÀ TẤT CHỦ NHÂN LY TÀI TÁN Cung Mệnh, có Nguyệt tọa thủ gặp Kinh, Đà hội hợp tất sơm ly tổ bôn ba tiền tài hao hụt nên suốt đời phiêu bạt khổ sở, hạn gặp cách này cũng phải đi xa lại thêm hao tài tốn của.

13. ÂM DƯƠNG TẢ HỮU HỢP VÌ GIAICung Mệnh có Thái Am hay Thái Dương tọa thủ rất cầu Tả, hữu hội hợp để thành sáng sủa tốt đẹp, như thế suốt đời mới được xứng ý tọai lòng công danh bền vững, tài lộc dồi dào.

14. ÂM TÀNG HỒNG NHẬN KỴ RIÊU TÂN LIÊN HÀM TIẾU HẠN PHÙNG XƯƠNG VŨ DÂM TỨ XUÂN TÌNH LIÊN XUẤT PHÁTCung Mệnh có Thái Am, Miếu, Vượng, Đắc Địa tọa thủ gặp Hồng Loan, Kình, Kỵ, Riêu ví như hoa sen bé nở đàn bà có cách hay vẻ mặt đẹp đẽ quyến rũ hạn gặp Xương, Vũ thời động lòng xuân, tưởng đến chuyên trai gái nên rất dễ xa ngã

.15. TỬ TỨC THÁI ÂM TUY HÃM HÀ  TỔN: THÁI ÂM KÝ HÃM ĐÍCH VÔ PHÙNG THAM TẮC THIÊN ĐỒNG NGỘ ÂM TẮC CHÚNG TÀ Nữ số cung Tử Tức có Thái Am, Hãm Địa  tọa thủ tất không có con nối giỏi gặp Tham Lang thời có con mà không nuôi được nhưng nếu gặp thiên Đồng thì lại là người có nhiều con.

16. THANH KỲ NGỌC THỎ TUY LẠC HÃM NHỊ BẤT BẦN Cung Tài Bạch có Thái Am, Hãm  Địa tọa thủcũng được phong lưu không sợ nghèo.

17. ÂM DƯƠNG TUẦN TRIỆT TẠI TIỀN, MÊ CHA ĐỊNH ĐÃ CHƠI TIÊN THUỞ NÀOCung Phụ Mẫu có Thái Am, Thái Dương tọa thủ gặp Tuần Triệt án ngữ tất cha mẹ mất sớm

.18. VỢ GIÀU CỦA CẢI VÔ NGẦN THÁI ÂM PHÙNG KHÚC LỘC ÂN MÃ ĐỒNG Cung Phu Thê có Thái Am, Đắc Địa tọa thủ lại thêm Văn Khúc, Lộc, Mã, An Quang, Thiễn Đồng hội hợp tất lấy vợ giàu.

19. ÂM DƯƠNG LẠC HÃM GIA KÌNH KỴ PHU THÊ LY BIỆTCung Phu Thê có Thái Am, Thái Dương, Hãm Địa gặp Kình Dương, Hoa Kỵ tất vợ chồng phải chia sẻ.

20. DUYÊN LÀNH PHÒ MÃ NGÔI CAO THÁI ÂM ĐẮC ĐẠI ĐÓNG VÀO THÊ CUNGCung Thê có Thái Am, Đắc Địa tất sẽ làm phò mã nếu không lấy được con nhà danh giá.

21. THÁI ÂM ĐỒNG VĂN KHÚC Ư THÊ CUNG THIỀM CUNG TRIẾT QUẾCung Phu Thê có Thái Am sáng sủa tốt đẹp tọa thủ gặp Văn Khúc đồng cung tất lấy được vợ đẹp và danh giá ví như bẻ được cành quế trên mặt trăng.

22. ÂM DƯƠNG HỘI CHIẾU MỆNH QUAN, QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG MỌI ĐÀNG HANH THÔNGCung Mệnh hay Quan Lộc có Thái Am, Thái Dương, Miếu Vượng hội chiếu là người xuất chinh được danh giá lại thêm tiếng tăm lừng lẫy

.23. ÂM DƯƠNG SÁNH HỶ TINH ÂM CÙNG VỚI PHÚC CŨNG SINH DỊ BÀOCung Phúc Đức an tại cung Am: Sữu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi có Thái Am, Thái Dương gặp Thiên Hỷ tất có anh em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha.

24. PHÚC TỌA HỢI CUNG, TỐI HỶ ÂM DƯƠNG, TỬ PHÙ ĐỒNG LƯƠNG CƠ VỰ KIÊM HỮU KHÚC XƯƠNG LONG PHƯỢNG BẬT QUYỀN, TỨ ĐẠI HIỂN VINH, VĂN KHOA DỊ ĐẠT NHƯỢC CƯ SÁT PHÁ LIÊM THAM TU ĐẮC KHOA HÌNHKHÔNG KIẾP TRÀNG TỒN: BẠCH THỦ THÀNH DANH VÔ CÁCH DUY HIỀM CHIÊU PHÁT MỘ SUYCung Phúc Đức an tại hợi có Nguyệt tọa thủ Dương chiếu hay một trong số sao Tử, Phả, Đồng, Lương, Cơ, Cự tọa thủ gặp Phượng, Bật, Quyền tọa thủ tất trong họ bốn đời được vinh hiển có người đỗ đạt cao nếu gặp Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp thêm Khoa, Hình, Không, Kiếp, Tràng Sinh, Lộc Tồn tất phát vềdằng võ hay không mà làm nên sự nghiệp nhưng hoạnh phát lại hoạnh phá, không bền.

25. PHÚC CƯ MÙI ĐỊA ÂM DƯƠNG HỖN HỢP KHÔNG TINH NHƯỢC NHÂN SINH TỰ THƯ THỜI KIÊM HỘI VĂN TINH QUYỀN LỘC ĐA PHÁT BẢNG KHOA, NHƯỢC HỘI KÌNH, ĐÀ, HÌNH,  ẤN, HIỂN ĐẠT VÕ CÔNG; HỒNG KIẾP LAI SÂM TUẾ THỌ NAN TRƯỜNG.Cung Phúc Đức an tại Mùi có Thái Am, Thái Dương tọa thủ đồng cung gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Thiên, Đại, Không  hội hợp người sinh ban ngày gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu tất đỗ cao gặp Kinh, Đà, Hình, An hội hợp thời có vũ chức nếu bị Hồng, Kiếp xâm phạm tất không thọ, phải bỏ mạng ngoài sa trường.

26.THÁI ÂM LẠC HÃM PHẢI LO, KỴ LÂM THƯỜNG THẤY TAY VÒ ĐĂM CHIÊU. Hạn có Thái Am, Hãm Địa gặp Khoa Kỵ tất mẹ mất hay bi đau mắt nặng

.27. NGUYỆT PHÙNG ĐÀ KỴ HỔ TANG THÂN MẪU TRẦN TRÁI NAN TOÀN THỌ MỆNHHạn có Nguyệt gặp Đà, Kỵ, Hổ, Tang tất mẹ chết.28. LƯU BANG CAM NHẬP BAO TRUNG DO HỮU ÂM DƯƠNG GIAO HUY LA VÕNG KIẾP KHÔNG DƯƠNG NHẬN HẠN ĐÁO.Hán Cao Tổ Lưu Ban bị ép vào đất Bao Trung vi hạn đến cung Thìn, Tuất gặp Am, Dương, Kiếp, Không, Kình Dương hội hợp

HÓA KHOA

HÓA QUYỀN
HÓA LỘC
HÓA KỴ
1. NGỌ THƯỢNG KHOA, QUYỀN TƯƠNG KHỔN BIÊN CƯƠNG NHẬM TRỢNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Khoa, Quyền tọa thủ đồng cung là tướng võ trấn ngự nơi biên thùy.

2.  TAM HÓA LIÊN CHÂU PHÚC TẤT TRÙNG LAIKhoa, Quyền, Lộc ở liền ba cung Tý, Sửu, Dần mà cung Mệnh hay Thân an ở một trong ba cung ấy tức được hưởng phúc liên tiếp.

3.  KHOA QUYỀN CÙNG BẤT NHƯ LÂM VIÊNCung Mệnh có Khoa, Quyền chiếu không tốt bằng tọa thủ tại Mệnh.

4.  KHOA QUYỀN TẤT THỊ HIỂN DANHCung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ thì được vinh hiển

.5.  KHOA QUYỀN LỘC MÃ TU PHÒNG KHÔNG KIẾP ÁM XUNGCung Mệnh có Khoa, Quyền, Lộc, Mãhội hợp rất tốt nhưng nếu bị Không, Kiếp xâm phạm tất mất hết ảnh hưởng sự tốt đẹp sẽ giảm đi nhiều.

 6.  KHOA QUYỀN NHẬP MỆNH TUY NHÀN LẠC DIỆC HỮU HIỂN DANHCung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ tuy không Đắc Địa nhưng cũng được hiên vinh danh giá.

7.  HÓA KHOA TRỢ THÀNH VĂN DIỆU, NHẤT GIÁP ĐỀ MAI BẢNG CHI VINHCung Mệnh có Hoa Khoa tọa thủ gặp Văn Tinh như Khôi, Việt, Xương, Khúc hội hợp thì chỉ một lần thi đã đỗ cao vinh hiển.

8.  HÓA KHOA TỐI VI KỲ VẬT HƯỚNG THIÊN THƯƠNG NHI ÁM HỐI Hóa Khoa là đệ nhất giải thần tọa thủ tại cung nào cũng rất tốt đẹp nhưng chỉ sợ gặp Thiên Thương ở cung Nô Bộc thì lại xấu xa mờ ám.

9.  KHOA QUYỀN NHÂN KHÔI VIỆT DĨ THÀNH CÔNGCung Mệnh có Khoa, Quyền tọa  thủ lại thêm Khôi, Việt hội hợp tất làm việc gì cũng thành công.

10. KHOA QUYỀN LỘC MÃ VẬN NÀY, MỪNG RẰNG SỐ ẤY ĐẾN NGÀY HIỂN VINHHạn gặp Khoa, Quyền, Lộc, Mã hội hợp tất rồng mày gặp hội, hạn tốt.

11. KHOA QUYỀN LỘC HỢP PHÚ QUÝ SONG TOÀNCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất suốt đời được hưởng giàu sang.

12. KHOA MỆNH QUYỀN TRIỀU ĐĂNG CHUNG GIÁP ĐỆCung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Quyền chiếu là người khoa bảng và có uy quyền hiển hách.

13. KHOA QUYỀN LỘC GIÁP VI QUÝ CÁCHCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Khoa, Quyền, Lộc nên rất quý người có cách này được hưởng giàu sang phúc thọ song toàn.

14. KHOA DANH HÃM Ư HUNG THẦN MIÊU NHI BẤT TÚCung Mệnh an tại Tuất có Nhật tọa thủ hoặc an tại Mão có Cơ, Nguyệt tọa thủ Hóa Khoa đồng cung lại bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm tất công danh lận đận và không thể quý hiển được.

15. DUỆ NHI BẤT TÚ KHOA DANH HAM Ư HUNG THẦNCung Mệnh có Hóa Khoa hoặc Am, Dương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ nếu bị Kiếp, Không xâm phạm dù có thông minh tài giỏi cũng không đỗ đạt và đường công danh phải trắc trở lận đận ví như mầm non mới trổ đã bị khô héo.

16. KHOA QUYỀN LỘC VỌNG DANH DƯ CHIÊU CHƯƠNGCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp hoặc Mệnh một Hóa, Tài một Hóa, Quan một Hóa tất sớm hiển đạt, công danh toại mãn được hưởng phú quý song toàn và danh tiếng lừng lẫy.

17. KHOA MINH LỘC ÁM VỊ LIỆT TAM THAICung Mệnh có Khoa tọa thủ cung nhị hợp có Lộc tọa thủ nên rất quý hiển người tuổi Giáp Mệnh an tại Hợi có Khoa tọa thủ cung Dần có Lộc tọa thủ là thượng cách.

18. KHOA QUYỀN ĐỐI CÙNG, TRẠC TÂM Ư VŨ MÔNCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền ở Tài, Quan hay Thiên Di hội chiếu ví như rồng gặp mày cá gặp nước tất sẽ  làm nên vinh hiển, có quan chức và đượchưởng giàu sang trọn đời.

19. KHOA LỘC TUẦN PHÙNG CHU BỘT HÂN NHIÊN NHẬP TƯỚNGCung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Lộcchiếu hoặc có Lộc tọa thủ đồng cung gặp nhiều Quý Tinh quần tụ tất có quan chức lớn ví như Chu Bột đời Hán được phong tướng.

20. QUYỀN KHỐC ĐỒNG CUNG MINH DANH VU THẾCung Mệnh có Quyền, Khốc tọa thủ đồng cung tất có danh tiếng lừng lẫy nếu cung Mệnh an tại Tỵ có cách chắc chắn đươc hưởng giàu sang và có quyền thế.

21. QUYỀN LỘC ĐỒNG CUNGĐINH TÁC CƠ THƯƠNG CHI NGHIỆPCung Mệnh có Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung là người buôn bán mà trở nên giàu có.

22. QUYỀN LỘC TRÙNG PHÙNG TÀI QUAN SONG MỸCung Mệnh có Quyền tọa thủ gặp Lộc chiếu hay Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung tất tài lộc dồi dào công danh toại mãn và suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển.

23. QUYỀN LỘC TRÙNG PHÙNG SÁT TẤU HƯ DỰ CHI LONGCung Mệnh có Quyền, lộc hội hợp nếu lại bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm thời chỉ có hư danh bề ngoài.

24. QUYỀN LỘC THỦ TÀI PHÚC CHI VỊ, SỬ THẾ VINH HOACung Tài Bạch hay Phúc Đức có Quyền, Lộc hội hợp tất được giàu sang vinh hiển hành sử mọi việc khéo léo, suốt đời phú túc phong lưu.

25. QUYỀN LỘC CÁT TINH NÔ BỘC VỊ TÚNG NHIÊN QUAN QUÍ ĐA BÔN BACung Nô Bộc có Quyền, Lộc hội hợp tất nhờ người dưới quyền và bạn bè khá giả giúp đỡ nên được hưởng giàu sang nhưng phải khó nhọc mới thành đạt và thường bị người giúp việc lấn áp.

26. XUẤT THẾ VINH HOA, QUYỀN LỘC THỦ TÀI QUAN CHI VỊCung Tài Bạch hay Quan, Lộc có Quyền, Lộc hội hợp hoặc một tọa thủ tại Tài một tọa thủ tại Quan nên suốt đời được hưởng giàu sang và quyền cao chức trọng.

27. SONG LỘC LƯỠNG NGỘ THÁI CÔNG CHI VŨ LƯỢC SIÊU QUẦNCung Mệnh có Hoa Lộc tọa thủ gặp Lộc Tồn đồng cung là người tài giỏi như Thái  Công văn võ kiêm toàn.

28. HÓA LỘC HOÀN VI HẢO NHƯỢC CƯ MỘ ĐỊA DĨ TĂNG BICung Mệnh có Hoa Lộc tọa thủ rất tốt nhưng nếu cư Tứ Mộ thì lại là người có nét mặt buồn rầu.

29. LỘC CƯ NÔ BỘC TÙNG HỮU QUANDÃ BÔN TRÌCung Nô Bộc có Hóa Lộc tọa thủ tuy làm quan nhưng rầy đây mai đó

.30. MỆNH PHÙNG HÓA LỘC VÔ HUNG TINH, TÀI LỘC PHONG DINHCung Mệnh có Hóa Lộc tọa thủ không gặp Hung Tinh là người giàu có.

31. LỘC QUYỀN TỌA THỦ THÊ CUNG TRAI THỜI NHỜ VỢ MÀ NÊN GIÀU SANGCung Thê có Hóa Lộc, Hóa Quyền thì nhờ vợ mà giàu có.

32. LỘC QUYỀN MỆNH PHÙNG KHIÊM HỢP CÁT, OAI QUYỀN YÊM CHÚNG TƯỚNG VƯƠNG TRIỀU Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Quyền chiếu hoặc Quyền tọa thủ gặp Lộc chiếu hay Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung được Cát Tinh quần tụ tất có uy quyền hiển hách muôn người khiếp sợ thường là bậc danh tiếng trong triều đình,

33. HOẠT LỘC TÝ, NGỌ VI THIÊN DI, PHU TỬ VĂN CHƯƠNG QUÁN THẾSố Đức Khổng Tử cung Mệnh an tại Tý cung Thiên Di an tại Ngọ có Hòa Lộc, cung Tài Bạch tại Thân có Lộc Tôn hội chiếu Mệnh cung nên văn chương lỗi lạc lưu lạc muôn đời lại có kinh bang tế thế được người sau tôn là Vạn Thế Sư Biểu.

34. PHÁT BẤT CHỦ TÀI LỘC CHỦ TRIỀN Ư NỊCH ĐỊACung Mệnh, Tài, Quan an tại Tý, Ngọ, Thân, Dậu có Hóa lộc tọa thủ gặp Không, Kiếp hội hợp tất được hưởng giàu sang nhưng không bền.

35. HÓA LỘC HOÀN VI HẢO HỰU HƯỚNG MỘ TRUNG TÀNGCung Mệnh an tại Tứ Mộ có Hóa Lộc tọa thủ ví như Lộc bị chôn vùi lấp kín nên kém tốt đẹp nhưng nếu được Tham, Vũ tọa thủ đồng cung hoặc Tham tọa thủ Vũ xung chiếu hay Vũ tọa thủ Tham xung chiếu tất được hưởng giàu sang trọn đời tiền chôn bạc cất nhưng phải ngoài 30 phú quý mới tốt, nếu sớm tất không bền.

36. HÓA LỘC CƯ DẦN MÃO CỐ THỦ THAM TÀICung Mệnh an tại Dần, Mão có Hóa Lộc tọa thủ là người giàu có, khéo giữ của.

37. HÓA KỴ VĂN NHÂN BẤT NẠICung Mệnh có Hoa Kỵ tọa thủ gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt là người có học nhưng không hiển đạt công danh lận đận.38. HÓA KỴ ĐIỀN TÀI PHẢN VI GIAI LUẬNCung Điền Trạch hoặc Tài Bạch có Hoa Kỵ tọa thủ rất tốt đẹp.

39. VÂN ĐẦU KHỞI CHƯỚNG GIA THIÊN KHÔNG, SỞ TUẾ HƯ TƯ HIỀN PHỤCung Mệnh có Hoa Kỵ gặp thiên Không là người hay nghi ngờ vợ hiền.

40. HÓA KỲ NGỘ PHỤC BINH Ư THÊ THIẾP HỐT OÁN HỐT THÂNCung Phu Thê có Hoa Kỵ tọa thủ gặp Phục Binh tất vợ chồng lúc thân lúc oán.

41. HẠN LÀNH KỴ CỰ HUNG THẦN,  PHẢI PHÒNG NHỮNG CHỐN GIANG TÀN MỚI LÀNHHạn gặp Hoa Kỵ, Cư Môn thì phải cẩn thận chớ gần sông ngòi chết đuối

.42. SỐ MUỘN MÀNG GÁI TRAI ÔM ÃM VÌ KỴ ĐÀ LEN LỎI TỬ CUNGCung Tử Tức có Hoa Kỵ, Đà La là người muộn con.

43. KỴ ĐÀ THÁI TUẾ THÂN CUNG, KHỎI NẠN NÀO ĐƯỢC THUNG DUNG MẤY NGƯỜIHạn đến cung Thân gặp Kỵ, Đà, Thái Tuế tọa thủ tai nạn khó tránh khỏi

.44. KỴ GIA LÁNH CỬA MẬN ĐÀO LÀM NGHỀ THUẬT SĨ ĐẠO LƯU NUÔI MÌNH Cung Mệnh có Hoa Kỵ tọa thủ nên tránh việc trai gái nếu không tất sanh họa vào thân nhưng làm nghề phù thủy hay đạo sĩ  hoặc về kỹ thuật lại rất tốt.

45. MỆNH HÓA KỴ TẬT MỘC THẦN ÂM NANG XA THẤP MỘT PHÂN CHẲNG NHẦMCung Mệnh có Hoa Kỵ cung Tất Ach có Mộc Dục đàn bà tất bị sa dạ con.

46. HÓA KỴ TẬT ÁCH TÙY GIA, ÂM HƯ CHỨNG ẤY TẤT LÀ HIẾM CONCung Tật Ach có Hoa Kỵ tọa thủ tất khi huyết kém nên hiếm con.

47. VỢ CHỒNG NAY HỢP MAI TAN KỴ  PHỤC TỌA THỦ MỘT LÀNG THÊ CUNGCung Thê có Hóa Kỵ, Phục Binh tất vợ chồng lúc ở lúc đi không được hòa thuận.

48. KỴ BINH XƯƠNG KHÚC MỘT VÌ NHAN HỒI YỀU TRIẾT CÒN GHI RÕ RÀNGCung Mệnh, Thân có Hoa Kỵ gặp Xương, Khúc hội hợp như Nhan Hồi tài giỏi nhưng chết non.

49. KỴ CỰ MỘ CUNG NHI GIAO ĐÀ HỔ SA MÃ HẠ HÀNHCung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Hoa Kỵ tọa thủ gặp Đà La, Bạch Hổ hội hợp tất phải đề phòng ác thú hay tai nạn xe cộ.

50. KỴ NGỘ KHOA TINH Ư HỢI TÝ NGÔN HÀNH DANH THUẬNCung Mệnh an tại Hợi, Tý có Kỵ tọa  thủ gặp Khoa đồng cung hay xung chiếu là người cẩn trọng từ lời nói tới việc làm khiến trên thuận dưới nghe nên được nhiều người kính trọng.

51. HÓA KỴ TÝ CUNG KHOA LƯƠNG PHỤ CHIẾU ĐẮC QUÂN DÂN SÙNG ÁICung Mệnh an tại Tý có Kỵ tọa thủ gặp Khoa, Lương hội hợp là người có đức độ liêm chính khiến muôn người yêu mến và ngưỡng mộ.

52. TAM KỲ GIAO HỘI MẠC NGỘ KỴ KÌNH GIÁNG LỘ THANH VÂNCung Mệnh có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp nếu gặp Kinh Dương, Hoa Kỵ tất công danh không bền đường đời gặp nhiều bước thăng trầm.

53. LƯỠNG LỘC NGỌ DẦN NHI PHÙNG TỬ, VŨ, DINH, KỶ ÂM NAM PHÚ ĐA DANH THỌCung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Hóa Lộc tọa thủ Lộc Tồn chiếu hay Lộc Tồn tọa thủ Hóa Lộc chiếu gặp tử, Vũ hội hợp người tuổi Đinh, Kỷ được hưởng giàu sang trường thọ các tuổi khác có cách này cũng được phú quý sống lâu nhưng không hoàn toàn tốt đẹp bằng tuổi Đinh, Kỷ.

54. LỘC PHÙNG LƯƠNG MIẾU BẢO TƯ TÀI ÍCH DỮ THA NHÂNCung Mệnh có Lộc tọa thủgặp Lương, Miếu, Địa đồng cung là người giàu có lại có lòng từ thiệnthường đem tiền của mình giúp đỡ người khác.

55. SONG LỘC CƯ NHI NGỘ CƠ LƯƠNG PHÚ GIA ĐỊCH QUỐC Cung Mệnh có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ gặp Cơ, Lương hội hợp là người rất giàu có, trong trường hợp này cung Mệnh a tại Thìn, Tuất có Lộc tọa thủ gặp Cơ, Lương đồng cung lại được một Lộc chiếu hoặc an tại Dần, Thân có một Lộc tọa thủ một Lộc chiếu và Cơ, Lương hội hợp thật là tốt đẹp, chắc chắn suốt đời được hưởng giàu sang vào hàng đại phú.

56. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU HOAN NGỘ TAM KHÔNG HỮU SONG LỘC PHÚ QUÝ KHẢ KỲCung Mệnh vô chính diệu có Tuần, Triệt án ngữ Thiên, Địa, Không hội hợp lại thêm Hóa Lộc. Lộc Tồn chiếu tất được hưởng giàu sang tài lộc dồi dào nhưng chẳng được lâu bền.

LỘC TỒN
THÁI TUẾ
TRÀNG SINH
1.  LỘC TỒN HẬU TRỌNG ĐA Y THỰC TỘC Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Lộc tôn tọa thủ nên suốt đời được hưởng giàu sang ăn ngon mặc đẹp.

2.  LỘC TỒN TẠI VIÊN CHI TỬ TỔ NGHIỆPCung Mệnh có Lộc tọa thủ tất được thừa huởng tiền của và gia sản do tiền nhân để lại.

3.  THIÊN LỘC TRIỀU VIÊN THÂN VINH QUÍ HIỂNCung Mệnh có Lộc Tồn chiếu nên rất  tốt đẹp, suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển người tuổi Canh, Lộc Tồn an tại Thân, tuổi Giáp an tại Dần, tuổi Tân tại Dậu, tuổi At tại Mão chiếu Mệnh tức triều viên cách nếu an tại Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ chiếu Mệnh không gọi là triều viên được tuy nhiên cũng tốt

4.  MINH LỘC ÁM LỘC CẨM THƯỢNG THÊM HOACung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Lộc Tồn  tọa thủ, cung nhị hợp  có Hóa Lộc hoặc cung Mệnh có Hóa Lộc, nhị hợp có Lộc Tồntọa thủ ví như áo gấm thêu hoa, tất được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển người tuổi Giáp, Mệnh an tại Hợi có Hóa Lộc tọa thủ cung Điền Trạch an tại Dần có Lộc Tồn tọa thủ đắc cách “Minh Lộc Am Lộc” chắc chắn có quan chức lớn và uy quyền hiển hách. Nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Kinh, Kiếp hoặc Linh, Hóa, Hãm Địa hội hợp lại thành xấu xa mờ ám nhưng gặp Đà La thì hay vi Mã ngộ Đà là người khôn ngoan tuy hơi xảo trá.

5.  LỘC ĐÃO MÁ ĐÃO KỴ KIẾP KHÔNG THÁI TUẾCung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu hay Mã tọa thủ Lộc xung chiếu lại gặp Kiếp, Không, Thái Tuế hội hợp nên suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng công danh trắc trở tiền tài nếu kiếm được cũng bị phá tan lại thường gặp nhưng tai họa quan lung và hình ngục.

 6.  SONG LỘC CƯ NHI NGỘ CƠ LƯƠNG PHÚ GIA ĐỊCH QUỐCCung Mệnh an tại Thìn, Túat có Cơ, Lương tọa thủ gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc hội hợp tất giàu có tiền chôn bạ cất vào hàng tỷ phú.

7.  LỘC TỒN THẬP MIẾU TẠI HỢI CUNG CHUNG THÂN PHÚ TÚCCung Mệnh an tại Hợi có Lộc Tồn tọa thủ tất suốt đời được hưởng giàu sang dư ăn dư mặc.8.  LỘC PHÙNG LƯƠNG MIẾU BẢO TƯ TÀI, ÍCH DỮ THA NHÂNCung Mệnh có Lộc Tồn hay Hóa Lộc tọa  thủ gặp Thiên Lương sáng sủa tốt đẹp đồng cung là người đem của mình cho kẻ khác tức cho vay để kiếm lời

.9.  LỘC PHÙNG XUNG PHÁ CÁT ĐÃ THÀNH HUNGCung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ gặp Phú xung chiếu nên rất mờ ám xấu xa người có cách này suốt đời không được toại chí bình sinh phải lo lắng vì sinh kế lại hay mắc tai họa tù tội, Lộc Tồn gặp Cự Môn, Quả Tú hoặc Kỵ, Kiếp cũng rất xấu xa và không thể giàu có được.

10. LỘC MÃ TỐI HỈ GIAO TRÌ CHÚNG NHÂN SÙNG ÁICung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu hay Mã tọa thủ gặp Lộc xung chiếu nên rất tốt đẹp người có cách này suốt đời được hưởng giàu sang tiền tài dễ kiếm và được nhiều người mến chuộng.

11. LỘC TỒN TÝ NGỌ VỊ THIÊN DI: TUÂN MỆNH PHÙNG CHI LỢI LỘC NGHICung Thiên Di an tại Tý, Ngộ có Lộc Tồn tọa thủ tất cung Mệnh được Lộc chiếu nên rất tốt đẹp người có cách này ra ngoài kiếm tiền một cách dễ dàng và suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển tiền của chất đống như kho lẫm.

12. HỢP HỘI CÙNG LỘC ĐỊNH VỊ CƯ KÍCH CHI THẦNCung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ có Hóa Lộc tại Thiên Di xung chiếu hoặc Mệnh có Hóa Lộc tọa thủ có Lộc Tồn tại Thiên Di xung chiếu tất hoanh phát võ nghiệp oai danh lừng lẫy vinh hiện hơn người.

13. HỢP LỘC CŨNG LỘC ĐỊNH VỊ VĂN VÕ TOÀN TÀICung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hóa Lộc, Lộc Tồn hội chiếu là người tài giỏi văn võ kiêm toàn tiếng tăm lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.

14. LƯỠNG LỘC NGỌ DẦN NHI PHÙNG TỬ VŨ, ĐINH KỶ ÂM NAM PHÚ ĐA DANH THỌCung Mệnh an tại Ngọ, Dần có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung hay xung chiếu gặp Tử, Vũ hội hợp đàn ông tuổi Đinh, Kỷ được hưởng phúc thọ và giàu sang vinh hiển các tuổi khác có cách này cũng làm nên rực rỡ nhưng không bằng hai tuổi Đinh, Kỷ.

15. SONG LỘC TRÙNG PHÙNG CHUNG THÂN PHÚ QUÝCung Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc hội hợp nên suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển.

 16. LÃ HẬU CHUYÊN QUYỀNLƯỠNG TRÙNG THIÊN LỘC THIÊN MÃBà Lã Hậu kiêm việc triều chính vì cung Mệnh an tại Dần có Lộc Tồn, Thiên mã tọa thủ đồng cung.

17. SONG LỘC THỦ MỆNH LÃ HẬU CHUYÊN QUYỀNCung Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung là người độc đoán thích lấn lướt người như bà Lã Hậu cung Mệnh an tại dần có cách này nên cướp quyền vua.

18. THIÊN LỘC THIÊN MÃ KÌNH NHÂN GIÁP ĐỆCung Mệnh an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Lộc Tồn tọa thủ Thiên Mã đồng cung là người khoa bảng văn chương lỗi lạc đanh thép.

19. LỘC TỒN THỦ Ư TÀI TRẠCH TÍCH NGỌC ĐÔI KIMCung Điền, Tài có Lộc Tồn tọa thủ tất giữ được của cải bền vững nên rất giàu có, nếu Lộc Tồn tọa thủ tại cung Mệnh không được Cát Tinh phù trợ thời cô đơn.

20. LỘC TỒN NGỘ TRIỆT CƯ HUYNH ĐỆ NAM TRƯỞNG BÔN BA NGỌAI XỨ Cung Huynh Đệ có Lộc Tồn tọa thủ gặp Triệt án ngữ tất có anh em lang thang phiêu bạt nơi xứ người nếu không hạn đến cung này cũng phải đi xa

21. MỆNH PHÙNG LỘC, CƯ KHÔNG THÂN SỨ MẢN KIẾP TOÀN PHÙNG PHƯƠNG THIỂU KHIẾMCung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ cung Thân có Thiên Không hoặc Địa Không tọa thủ tất suốt đời chỉ phong lưu hoặc đủ ăn chứ không thể giàu có được.

22. THIÊN LỘC NHI NGỘ THÁI ÂM Ư NHÀN CUNG DỊ ĐAO HUYNH ĐỆ Cung Huynh Đệ an tại Tý có Lộc Tồn, Thái Am tọa thủ đồng cung tất có anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha

.23. PHÚC CƯ CÀN ĐỊA HIỀM CƯ TỒN CỰ THAM, LIÊM TUYỆT KIẾP MÃ HÌNH GIAO LAI TANG TUẾ TẢ, KHOA ĂN LỘC VINH THÂN VÔ TỰ NAN TÁC THIỆN LƯƠNG HẠNH KIẾN TAM KHÔNG ĐỒNG TỌA CẦN Ư BẤT KIẾN CHÍNH TINH BẠI DIỆU: DỊ THÂN THOÁT TỤC THIỆN NHÂN HẠNH PHÁT HỶ HÀI VĨNH CỬUCung Phúc Đức an tại Hợi có tham, Liêm hay Cự Môn tọa thủ gặp Lộc Tồn, Tuyệt, Kiếp, Mã, Hình đồng cung lai có Tả, Khoa, An, Lộc, Tang, Tuế hội hợp tất được hưởng giàu sang nhưng không con nối dõi lại là người hung ác hay làm việc dữ, nhưng nếu bị Tuần hay Triệt Tinh và bản cung phải không có Chính Tinh tọa thủ, người có cách này nên đi tu thời đạt tiến và suốt đời sẽ được xứng ý toại lòng.

24. LỘC TỒN THIÊN MẢ ĐỒNG GIA CÓ NGƯỜI BUÔN MỘT BÁN BA NÊN GIÀUCung Mệnh có Lộc Tồn, Thiên Mã tọa thủ đồng cung là người có tài buôn bán mà trở nên giàu có

.25. THÂN CƯ THÁI TUẾ DỮ NHÂN QUẢ HỢPCung Mệnh, Thân có Thái Tuế tọa thủ là người ít bạn bè. 

26. THÁI TUẾ PHÙNG THẤT SÁT Ư MỆNH VIÊN HUNG TRUNG GIA DIỆU TOÁN Cung Mệnh có thái Tuế gặp Thất Sát là người có mưu tính toán giỏi.

27. TUẾ ĐÀ THIẾT KỴ Ư DẦN THÂNCung Mệnh an tại Dần, Thân có tuế, Đà  tọa thủ đồng cung tất hay bị tai vạ quan tung hình ngục.

28. THÁI TUẾ NGỘ DƯƠNG, ĐÀ ĐA CHIÊU KHẨU THIỆT Cung Mệnh có Thái Tuế gặp Kính, Đà thì hay bị mang tiếng thị phi khẩn thiệt.

29. MIỆNG NGẬP, NGẬP MIỆNG KHÔNG THÔNG THÁI, VÌ TUẾ ĐÀ RIÊU CÁC MỆNH VIÊNCung Mệnh có Thái Tuế, Đà La, Thiên Riêu, Hoa Cái hội hợp là người cà lăm, nói lắp.

30. DẬU CUNG THÁI TUẾ THIÊN BÌNH, TAI BAY VẠ GIÓ DỄ SINH KHÔN CẦM Cung Mệnh an tại Dậu có Thái Tuế tọa thủ gặp Thiên Hình rất hay bị tai bay vạ gió.

31. TUẾ XƯƠNG THÌN TUẤT HỶ PHÙNG SÁT PHÁ TẢ HỮU MỘ KHOA LAI CỦNG VÕ TẤT ĐẠT CAO QUYỀN BÍNH QUÂN GIACung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Thái Tuế, Văn Xương tọa thủ đồng cung rất cần gặp Sát, Phá, Tả, Hữu, Mộ, Khoa hội hợp để trở thành tốt đẹp vì Xương Khúc rất kỵ tọa thủ tại La, Võng, Người có cách này có quyền cao chức trọng vào hàng quân sư, giỏi về chính lược chiến lược thường hoạnh đạt về võ nghiệp nếu gặp Linh, Hỏa xâm phạm thời tối độc

.32. THÁI TUẾ LÂM MỆNH CÔ BẦN ĐA HỮU THỌ PHÚ QUÝ TẮC YỂU VONG GIAI ĐO HẠN NGỘ LỘC HÃM THIỆT TUẦNCung Mệnh có Thái Tuế, Thiên tọa thủ đồng cung, cung Tài, Quan, Dì có Lộc tọa thủ gặp Triệt hay Tuần án ngữ nếu hạn đến cung ấy mà phát đạt tất không thọ.

33. QUAN PHÙ THÁI TUẾ VẬN PHÙNG, THÁNG NGÀY CHƯA KIỆN CỬA CÔNG MỎI CHỒNHạn gặp Quan Phù, Thái Tuế tất chỉ đi hầu tỏa suốt năm hoặc có chuyện thưa kiện cò bót.

34. TUẾ ĐÀ KỴ VẬN NGHÈO, QUA SÔNG VƯỢT BIỂN BA ĐÀO CHẲNG YÊNHạn gặp Thái Tuề, Đà La, Hỏa Kỵ, Cư Môn thì nghèo túng, bôn ba kiếm sống qua ngày cũng chẳng đủ ăn.

35. THÁI TUẾ PHỤC BINH KỴ XUNG CÙNG NGƯỜI TRANH CẠNH TRONG LÒNG CHẲNG KHUÂYHạn gặp Thái Tuế, Phục Bính, Hỏa Kỵ thì gặp những chuyện bực dọc vì cạnh tranh với người.

 36. MẤY NGƯỜI MỆNH TUẾ MỘT VÌ, HẠN VÀO NĂM ẤY VẬN THÌ GIAN NANNgười sinh năm Dần, Mệnh an tại Dần có Thái Tuế tọa thủ hạn đến năm ấy tất phải gian nan điêu đứng.

37. CANH HIỀM THÁI TUẾ QUAN PHÙ CHI QUAN PHI KHẨU THIỆT QUYẾT BẤT KHÔNG Hạn gặp Thái Tuế, Quan Phù hội hợp nên đề phòng miệng tiếng thị phi nếu không phải đảo tung đình.

38. THÁI TUẾ QUAN PHÙ CÔNG TRỊ HỮU THẤP CHỈ CHI ƯUĐại, Tiểu, Hạn gặp Thái Tuế, Quan Phù nên đề phòng rắn, rết cắn, nếu không cũng bị miệng tiếng thị phi

.39. TRÀNH SINH ĐẾ VƯỢNG TẠI MỆNH VIÊN, KIÊM PHÙNG TỬ PHỦ QUẢNG ĐẠI CHI NHÂNCung Mệnh có Tràng Sinh, Đế Vượng hội hợp gặp Tử, Phủ đồng cung là người chính nhân quân tử, không nịnh người trên không hiếp kẻ dưới.

40. TRÀNH SINH TẠI HỢI TUYỆT SỨ PHÙNG SINH NHI PHÙNG THIÊN MÃ LỘ ĐỒ BÔN TẨUCung Mệnh an tại Hợi có Tráng Sinh tọa thủ Thiên Mã đồng cung là người tài giỏi nhưng suốt đời phải bôn ba lận đận.

41. TRÀNH SINH ĐẾ VƯƠNG TẠI TỬ CUNG LỘC QUYỀN CHIẾU CŨNG ĐA SINH QUÝ TỬCung Tử Tức có Tràng Sinh, Đế Vương tọa  thủ gặp Lộc, Quyền hội hợp tất sanh nhiều con quý có tài thao lược làm nên vinh hiển

.42. TRÀNH SINH ĐẾ VƯỢNG ĐA NHÂN GIÁP THAI NHẬT NGUYỆT MỘT LẦN SINH ĐÔICung Tử Tức có Trành Sinh, Đế Vượng thì nhiều con nếu lại Giáp Thai và Nhật Nguyệt thì sinh đôi. 

 KÌNH DƯƠNG
ĐÀ LA


1.  KÌNH DƯƠNG NHẬP MIẾU PHÚ QUÝ THANH DANH Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Kình tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hồi hợp tất được hưởng giàu sang lại thêm danh tiếng lừng lẫy người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có cách này là đệ nhất cách.

2. KÌNH DƯƠNG TÝ, NGỌ MÃO, DẬU PHI YẾU TRIẾT NHI HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Kình tọa thủ nếu không chết non tất phải mang tàng tật suốt đời và thường gặp những chuyện không may sảy đến trong đời. Người tuổi Giáp, Mệnh an tại Mão, tuổi Bính Mệnh an tại Tý có Kình Dương tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp thời bình thường nếu bị nhiều sao xấu xâm phạm tất Kình Dương ơ đó hợp đảng với những sao xấu tác hại rất khủng khiếp.

3.  DƯƠNG CƯ ĐOÀI CHẤN LỤC MẬT LỤC GIÁP PHÚC NAN TOÀNNgười tuổi Mậu, tuổi Giáp cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Kình Dương tọa thủ thì phúc khó toàn vẹn.

4.  DƯƠNG NHẬN HÃM TU BỊ THIẾT MIẾU VƯỢNG CƯ NHI HÀO KIỆT DƯƠNG DANHCung Mệnh có Kình, Hãm Địa tọa thủ là kẻ trộm cắp, Miếu, Vượng, Đắc Địa là kẻ anh hùng danh tiếng.

5.  MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM PHI YỂU CHIẾT TẮC HÌNH THƯƠNGCung Mệnh an tại Ngọ có Kình tọa thủ ví như kiếm kề cỏ ngựa gắp Tuất Sát, Thiên Hình hội hợp nếu không chết non thì cũng bị tù tội hoặc phải tan tát khổ sở.

6. KÌNH NGỘ ĐỒNG ÂM, NHI PHÙNG PHƯƠNG GIẢI NHẤT THẾ UY DANHCung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng, Thái Am, Kình Dương tọa thủ đồng cung, gặp Phượng Các, Giải Thần hội hợp là người tài giỏi thao lược uy quyền hiền hách danh tiếng lừng lẫy khác nào Quân Văn Trường đời Tam Quốc.

7.  MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM TRẤN NGỰ BIÊN CƯƠNGCung Mệnh an tại Ngọ, có Kình tọa thủ nếu không bị Sát, Hình xâm phạm và được nhiều sao sáng sủa tốt đẹp như Khoa, Quyền, Lộc, Mã hội hợp lại là người tài ba thao lược, uy quyền hiển hách tiêng tăm  lừng lẫy và thường trọng nhằm nơi biên thùy người tuổi Bính Tuất có cách này là kỳ cách các tuổi khác cũng được vinh hiển nhưng sự nghiệp không bền và lại hay mắc tai họa.

8.  LÝ QUẢNG SỨC ĐỊCH VẠN CHỨNG THỊ HỮU KÌNH DƯƠNG LỰC SĨ.Lý Quảng cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung nên sức khỏe muôn người khôn địch, lập được nhiều công trận hiện hách nhưng không được phong Hầu vì có cách trên.

9.  KÌNH DƯƠNG NGỘ LỰC SĨ LÝ QUẢNG BẤT HẦUCung Mệnh có Kình Dương gặp Lực Sĩ  đồng cung như Lý Quảng có công đánh Phiên nhưng không được phong Hầu.

10. HÌNH XŨ DƯƠNG ĐÀ HƯỞNG PHÚC Ư NGŨ TUẦN CHI HẬU Cung Mệnh có Kình, Đà, Miếu, Vượng thì ngoài 50 mới gọi là được hưởng phúc

.11. DƯƠNG ĐÀ QUAN PHÙ Ư HÃM ĐỊA LOẠN THUYẾT CHI NHÂNCung Mệnh an tại Tý có Kình, Đà gặp Quan Phủ là người ăn nói lung tung không đâu vào đâu.

12. ĐÀ LA ĐỊA KIẾP CHIẾU PHƯƠNG, LINH TINH LẠI GẶP BẤT TƯỜNG CHẲNG SAI Hạn có Linh Tinh gặp Đà La, Địa Kiếp, Hãm Địa chiếu thì đến Hạng Vũ cũng táng quốc, Thạch sùng cũng vong gia.

13. LỖ TAI ĐIẾC LÁC ÂU SẦU, DƯƠNG ĐÀ KHÔNG KIẾP MỘT MIỀN MỆNH CUNGCung Mệnh có Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp là người điếc lác, ngễnh ngang.

14. DƯƠNG ĐÀ PHÙNG MÃ TRU75C XUNG, NHỮNG LÀ ĐÁNH ĐẮC ĐẸP ĐÔNG CHẲNG RỒICung Mệnh áo Kình Dương, Đà La gặp Thiên Mã xung chiếu tất là số nhà binh phải đánh Đông đẹp Bắc mãi không thôi.

15. DƯƠNG ĐÀ KỴ NGỘ ÂM DƯƠNG, ẮT SINH ĐỚI TẬT HÌNH THƯƠNG NAN PHÒNGCung Mệnh, Thân có thái Am, Thái Dương  lạc hãm tọa thủ gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Kỵ hồi hợp là người mang ác tật.

16. DƯƠNG HỎA ĐỒNG CUNG OAI QUYỀN YỂM CHÚNG Cung Mệnh an tại Tứ, Mộ có Kình Dương, Hỏa, Linh tọa thủ đồng cung là người có uy quyền khiến muôn người phải khiếp sợ người tuổi Thìn, Tuất là thượng cách tuổi Sửu, Mùi là thứ cách

.17. DƯƠNG ĐÀ LINH HỎA THỦ THẦN MỆNH YẾU ĐÀ BỐI KHÚC CHI NHÂNCung Mệnh, Thân có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp là người có tật ở lưng hay bị gù lưng

.18. DƯƠNG ĐÀ HỎA LINH PHÙNG CÁT PHÁT TÀI HUNG TẮC KỴCung Mệnh có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp nếu được nhiều Cát Tinh quần tụ tất luôn bán có tài lộc nếu bị nhiều sao mờ ám xâm phạm tất suốt đời khổ sở và thường mắc tại đến vong mạng.

19. DƯƠNG LINH TỌA MỆNH LƯU NIÊNBẠCH HỔ TAI THƯƠNGCung Mệnh có Kình, Linh tọa thủ gặp Bạch Hổ lưu tất niên có tai nạn tang thương rất xấu

.20. KÌNH DƯƠNG ĐỐI THỦ TẠI DẬU CUNG, TUẾ, TẤU, DƯƠNG ĐÀ CANH MỆNH HUNGCung Mệnh an tại Dậu có Kinh tọa thủ lưu Kình Dương, Đà LA lại gặp Kình, Đàcốđịnh tối hung

.21. DƯƠNG ĐÀ LƯU NIÊN LINH PHÁ: ĐIỆN TƯ BẢN LẢNG NHẤT KÌNH HỎA VI VẠ CÁCHCung Mệnh có Kình, Hỏa tọa thủ đồng cung hạn gặp Linh, Phá, Kình lưu niên tất phải sa sút nghèo hèn hoặc bị cắt chức hay giáng chức.

22. KÌNH DƯƠNG TRÙNG PHÙNG  LƯU DƯƠNG, TÂY THI HẠN QUYỀN THÂNLưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định, như Tây Thi phải tự vẫn mà chết.

23. ĐÀ LA TỴ HỢI DẦN THÂN PHI YÊU TRIẾT NHI HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, Dần, Thân có Đà La tọa thủ nếu không chết non tất phải mang cố tật hay thương tích trong mình.

24. KÌNH DƯƠNG HỎA LINH VI HẠ CÁCHCung Mệnh xấu xa mờ ám có Kình tọa thủ gặp Hỏa Linh đồng cung tất đời phải khổ sở không thể quý hiển đàn bà tối kỵ cách này.

25. THÂN NỘI TUẾ PHÙNG ĐÀ KỴ MẠC ĐẠO PHỒN HOACung Thân có Thái Tuế tọa thủ gặp Đà, Kỵ hội hợp là người quê mùa ngu độn.

26. DƯƠNG NHẬN PHÙNG NHẬT NGUYỆT BỊNH TẬT TRIỀN MIÊNCung Mệnh hay Tật Ach có Kinh tọa thủ gặp Nhật, Nguyệt là người có bịnh tật liên miên.

27. THỐN KIM KHUYẾT KÌNH DƯƠNG PHẢN HIỀM TAO KHỔNCung Thiên đi an tại Dậu có Kình Dương tọa thủ ra ngoài hay gặp nguy khốn.

28. TẬT ÁCH KIÊM ĐÀ NHẬN PHẢN MỤC TẬT SẦUCung Tật Ách có Kình, Đà tọa thủ là người mù lòa.

29. ĐÀ LA LÂM PHỤ VỊ BẤT TU QUẢ TÚ DIỆC TĂNG BICung Phụ Mẫu có Đà, La tọa thủ nếu không mồ côi thì cũng có chuyện buồn rầu về cha mẹ.

30. ĐÀ KỴ NHẬN THỦ Ư PHU VỊ, HẠI CHỒNG CON CHƯỚC QUỶ GHÊ THAYCung Phu có Đà La, Hỏa Kỵ, Kình Dương là người quỷ quyệt hại chồng hại con.

31. DƯƠNG HÌNH RIÊU SÁT CUNG PHU, LẠI GIA LINH HỎA VỢ LO GIẾT CHỒNGCung Phụ có Kình Dương, Hãm Địa tọa thủ gặp Thiên Hinh, Thiên Riêu, Thất Sát lại thêm Linh, Hỏa hội hợp đàn bà là người hung dữ, ghen tuông có thể giết chồng.

32. ĐƯƠNG ĐÀ BỆNH ẤY PHÒNG MÒN, TUẾ ĐÀ VẠ MIỆNG UẤT NGÔN CHIÊU NÀNCung Tật Ach có Kình Dương, Đà La tất bị bịnh sát mòn gầy yếu có thái Tuế, Đà La thì bị tai họa về miệng tiếng, thị phi

.33. ĐÀ NGỘ KỴ CHẲNG LÀNH CON MẮT KỴ PHÙNG DƯƠNG MỤC TẤT THONG MANHCung Tật Ach gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Kỵ, tất bị đau mắt có khi mù lòa.

34. ĐÀ KHÔNG LÂM THỦ ĐIỀN TÀI, LUẬN RẰNG SỐ ẤY SINH LAI NGHÈO HÈNCung Tài Bạch hay Điền Trạch có Đà La gặp Thiên không hay Địa không tất là người nghèo hèn nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lại giàu sang.

35. DƯƠNG NHẬN PHÙNG TUYỆT LINH CHỐN HÃM CÔNG CÙ LAO BÚ MỚM NHƯ KHÔNGCung Tử Tức có Kình Dương gặp Tuyệt, tất khó nuôi con hay con chết non.

36. ĐỊA KIẾP TRÙNG LÂM HẠNH THIÊN GIẢI NHI KHẢ CỨUHạn có Đà, Kiếp mà gặp Thiên Giải thì sự xấu xa kia được hòa giải.

37. KÌNH RIÊU HỎA CÁI THAI ĐÀ, VẬN PHÙNG NĂM ẤY ĐẬU HOA PHẢI PHÒNGHạn gặp Kình, Riêu, Cái, Thai, Đà phải cẩn thận không thì bị bệnh đậu.

38. TỬ HUNG NGỘ QUÝ NƠI THÂN DẬU, ĐẾN PHẬT ĐÀI CẦU ĐẢO MỚI XONGHạn tới cung Thân, Dậu có tử Vi, Thiên Phủ gặp Kình Đà, Không, Kiếp tất phải làm nhiều điều phước thiện thì tai ương mới qua khỏi.

39. DƯƠNG ĐÀ GIÁP KỴ VI BẠI CỤCCung Mệnh có Hỏa Kỳ tọa thủ giáp Kình giáp Đà tất Mệnh có Lộc Tồn,Hóa Kỵ đồng cung vì thế nên rất xấu xa người có cách này nếu không nghèo hèn tất phải chết non.

40. GIÁP KÌNH GIÁP ĐÀA VI KHẤT CAICung Mệnh xấu xa mờ ám giáp Kính giáp Đà tất phải tha phương cầu thực suốt đời nghèo hèn khổ sở.

41. KÌNH TÙ GIÁP ẤN HÌNH TRƯỢNG NAN ĐAOCung Mệnh giáp Kình, Liêm, Tướng tất khó tranh được hình ngục tù tội

.42. KÌNH DƯƠNG HỎA LINH OAI QUYỀN XUẤT CHÚNG; ĐỒNG HÀNH THAM VŨ ÁP BIÊN DICung Mệnh an tại thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Kình, Hỏa tọa thủ nên có uy quyền hiển hách nếu lại gặp Tham, Vũ đồng cung là người tài giỏi trấn nhậm biên giới khiến quân dịch phải khiếp sợ.

43. MỆNH DƯƠNG ĐÀ GIA KIẾP THỌ GIẢM Cung Mệnh có Kình hay đà tọa thủ nếu gặp Địa kiếp hoặc Kiếp Sát đồng cung tất tuổi thọ bị triết giảm

.44. KÌNH HƯ TUẾ KHÁCH GIA LÂM MÃN TUẾ ĐA PHÙNG TANG SỰCung Mệnh có Kình tọa thủ gặp Hư, Tuế, Khách hội hợp nên suốt đời gặp những chuyện phiền lòng ngang trái đàn ông phải khóc vợ, đàn bà phải khóc chồng hoặc phải xa cách cha mẹ, anh em.

45. PHÚC TỌA THIÊN LA ƯU KIẾN SÁT, ĐÀ, KÌNH PHÁ HỎA, TANG, TỬ KIẾP THỊ NHƯỢC SUY CỐT TÁN TÀI HAO; XUẤT NGOẠI VÔ ÂM TỬ LÔ HẠNH LAI NHẬT NGUYỆT CƠ LƯƠNG XƯƠNG TUẾ: HỒNG BẬT DANH BA ĐINH TỬ QUÝ QUYỀN ; BẤT ĐẮC CHUYỂN ĐICung Phúc đức an tại Thìn có Kình, Đà, Kiếp, Sát, Địa, Kiếp, Phá, Hỏa, Tang, Tử hội hợp tất hài cốt tiền nhân bị thất lạc  tiền, tài hao hụt trong họ lại có kẻ lưu lạc chết nơi xứ người nhưng nếu được Nhật tọa  thủ Nguyệt chiếu hoặc Cơ, Lương tọa thủ đồng cung Xương, Tuế hội hợp tất con cháu làm nên phát đạt danh tiếng lừng lẫy đời đời vinh hiển.

46. KÌNH ĐÀ TƯƠNG GIÁP MỆNH PHÁ ĐIỀN TRẠCH Ư PHU QUÂNNữ số cung Mệnh xấu xa mờ ám lại giáp Kinh giáp đà tất phá tan cơ nghiệp nhà chồng.


HỎA TINH
LINH TINH
1. HỎA LINH VƯỢNG CUNGDIỆC VỊ PHÚC LUẬN Cung Mệnh có Hỏa, Linh, Đắc Địa tọa thủ là người can đảm dũng mãnh tuổi Dần, Mão, Tỵ, Ngọ có Hỏa, Linh, Đắc Địa tọa thủ đồng cung hoặc một tọa thủ một xung chiếu hay hợp chiếu là thượng cách nên tất được nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất được hưởng phúc sống lâu giàu sang trọn đời.

2. LINH HỎA MIẾU VI NHÂN ĐẠI DỞM Cung Mệnh an tại Tỵ, Ngọ có Linh tọa thủ gặp Hóa xung chiếu hay hợp chiếu là người can đảm dũng mãnh có chí khí hiên ngang người tuổi Dần, Mão, Tý, Ngọ có cách này lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất làm nên vinh hiển được hưởng giàu sang trọn đời và thường hoạnh phát về võ nghiệp.

3. HỎA LINH PHÁ DƯƠNG THÂN BẠI DIỀN TÀI Ư TỔ NGHIỆPCung Mệnh, thân có Phá, Hỏa, Linh hội hợp thì bán sạch của cải do cha ông để lại.

4. HỎA LINH NGỘ HÃM THIÊN CƠ HẰN TRONG MỆNH ẤY CÓ TÀ CHỨ KHÔNG.Cung Mệnh có Hỏa, Linh gặp Thiên Cơ, Hãm Địa tọa thủ đồng cung là người ngớ ngẩn như bị ma ám ảnh.

5. LINH HỎA KHẢ TỴ, SỬU, MÙI, VIỆT THAM ƯU NGỘ LAI PHÙNG KIẾP DIỆU ĐAO BINH DỊ TẮC THƯƠNGCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Linh, Hỏa tọa thủ gặp Việt, Tham, Kiếp, Sát hội hợp tất bị thương vì đao kiếm súng ống nếu Điền Trạch có cách này tất mất nhà, mất của phá sản

.6. HỎA LINH TƯƠNG NGỘ DANH CHẤN CHƯ BANGCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hỏa, Đắc Địa tọa thủ Linh chiếu hay Linh, Đắc Địa tọa thủ, Hóa chiếu hoặc cả hai Đắc Địa tọa thủ đồng cung là người uy dũng anh hùng tiếng tăm lừng lẫy thường hiển đạt về võ nghiệp.

7. HỎA LINH DƯƠNG ĐÀ VỊ CHI TỬ SÁT, ĐƠN PHÙNG CƠ TÚ NHI HỮU DUYÊNKinh, Đà, Hỏa, Linh là bốn Sát Tinh, nhưng nếu gặp Thiên Cơ đơn thủ một mình lại là người có duyên.

8. HỎA LINH TRÌ MỘC SÁNG SOI LÁNH MÌNH LỬA CHÁY NƯỚC SÔI CHỚ GẦN.Hạn gặp Hỏa Linh, Long Trì, Mộc Dục tất phải coi chừng phỏng lửa hay nước sôi

.9. HỎA LINH NGỘ MÃ OAN GIA, ĐỀ PHÒNG HỎA HOẠN MỚI LÀ KHỎI TAIHạn có Hỏa Tinh gặp Thiên Mã tất đề phòng cháy nhà.

10. LINH XƯƠNG LA VÕNG HẠN CHÍ ĐẦU HÀ.Hạn đến cung Thìn, Tuất gặp Linh Tinh, Văn Xương hội hợp người tuổi Tân, Nhậm, At nên đề phòng tai nạn sông nước.

11. ÁCH CUNG ÁC SÁT TRÙNG PHÙNG KHÍ ÂM LẠNH LẼO CHẲNG CÙNG KHÍ DƯƠNGCung Tất Ach bị Lục Sát, kinh, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh hội hợp tất khó sống lâu.

12. HỎA TINH LINH TINH CHUYÊN TÁC HỌA, NGỘ KIẾP KHÔNG THIẾN SỬ HỌA TRÙNG PHÙNGCung Tất Ach có Hỏa, Linh, Không, Kiếp hội hợp tất gặp Thương Sử nên rất xấu xa mờ ám người có cách này suốt đời gặp tai ương, hoạn nạn xảy đến liên miên.

13. LINH PHÙNG SỬ MÃ NHI NGỘ DƯƠNG ĐÀ HỮU TẬT TỨ CHICung Tất Ach có Linh, Sử tọa thủ gặp Kinh, Đà hội hợp tất bị cụt tay hay què chân nếu không chân tay phải có tật.

14. HỎA LINH HÂM Ư TỬ TỨC ĐÁO LÃO VÔ NHI KHỐCCung Tử Tức có Hỏa, Linh  tọa thủ đến già cũng không con.

15. LINH HỎA HÌNH TANG TỐI HIỂM TỬ TỨC HẠNH NGỘ NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH NAM TỬ LÃO THÀNH TẤT HỮUCung Tử Tức gặp Linh, Hỏa, Hình, Tang nhưng nếu được Nhật, Nguyệt sáng sủa hội hợp tất về già mới sinh được con quý.

16. HỎA LẠC TANG MÔN GIA ĐÌNH HÔI LẪNCung Điền Trạch có Hỏa, Linh gặp Tang Môn tất bị cháy nhà.

17. LINH TINH VIỆT HỎA ĐOÀI BIÊN, TRẠCH TRUNG HƯƠNG HỎA THẤT KIỀN SINH TAICung Điền Trạch an tại Dậu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Việt tọa thủ, tất không được hưởng của hương hỏa để lại mà còn sinh tai họa.

18. HỎA LINH GIÁP MỆNH VI BẠI CỤCCung Mệnh giáp Hỏa giáp linh nên rất  xấu xa mờ ám thường phải lang thang phiêu bạt suốt đời không được xứng ý toại lòng. 

THIÊN KHỐC
THIÊN HƯ
1.  KHỐC HƯ TÝ NGỌ ĐỒNG CUNG TIỀN BẦN HẬU PHÚ Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Khốc, Hư tọa thủ đồng cung thì trước nghèo sau giàu

2.  TÝ NGỌ KHỐC HƯ TỊNH THỦ NHẤT THẾ XƯNG HÙNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Khốc, Hư tọa thủ là người anh hùng 

3.  HƯ KÌNH TUẾ KHÁCH GIA LÂM: MÃN THẾ ĐA PHÙNG TANG SỰCung Mệnh, Thân hay Phu Thê gặp Hư, Kình, Kinh, Tuế, Khách hội hợp đàn bà suốt đời mang hận vì tình buồn rầu khi lấy chồng phải cưới chay tang hoặc phải góa bụa cô đơn 

 4.  CHU MẢI THẦN TIỀN BẦN HẬU PHÚ, DO HỮU KHỐC HƯ CHÍNH HƯỚNGChu Mái Thần cung Mệnh an tại Ngọ có Khốc, Hư tọa thủ nên thiếu thời nghèo khổ về sau được giàu sang vinh hiển.

5.  KHỐC KHÁCH KIẾP PHÙ MẠC NGỘ CỰ DƯƠNG CHUNG THÂN ĐA LỆCung Mệnh có Khốc, Khách, Kiếp, Sát, Bệnh Phù tọa thủ gặp Cư, Kinh hội hợp tất suốt đời gặp những chuyện phiền lòng đàn bà có cách này phải khổ vì chồng vì con và thường gặp những tang thương xảy đến trong đời.

6.  NỮ MỆNH THIÊN KHỐC THIÊN HƯ  TÁO BẠO Nữ Mệnh có Khốc, Hư tọa thủ là người gan dạ, táo bạo.

7.  KHỐC HƯ NGỘ HÃM MẠC ĐÀM: QUÝ PHÙNG KHÔNG SỨ AI LÀM CHO NÊN Cung Mệnh có Khốc tọa thủ Hãm Địa thì xấu không bàn đến có Khôi, Việt mà gặp Thiên, Địa Không hội hợp hay Tuần, Triết án ngữ thì chẳng được việc gì.

8.  KHỐC HƯ TANG MÃ CHẲNG LÀNH,  HẠI NGƯỜI HẠI CỦA DỄ SINH LO LƯỜNG Hạn gặp Khốc, Hư, Tang, Mã là hạn hung, hại người hại của.

9.  KHỐC KÌNH HÌNH HỔ TÂN QUÝ HẠN PHÙNG, TỬ NGHIỆP MỆNH CHUNG KHOA LƯƠNG VỊ GIẢIHạn gặp Khốc, Kình, Hình, Hổ là người  tuổi Tân, Quý tất phải chết nếu được Khoa, Lương hội hợp có thể cứu giải.

10. KHỐC HƯ LẠI GẶP DƯỠNG THẦN: SINH NHIỀU NUÔI ÍT GIAN TRUÂN XIẾT BAOCung Tử tức có Khốc, Hư tọa thủ lại gặp Dưỡng và Cô Thần tất sinh nhiều nuôi ít rất vất vả về con cái.11. KHỐC HƯ CƯ TÝ NGỌ VỊ; QUAN CUNG LẠI NHẬP TIẾNG THỊ GẦN XACung Quan Lộc an tại Ngọ, Tỵ gặp Khốc, Hư tọa thủ tất có tiếng tăm lừng lẫy.

12. KHỐC HƯ PHÙNG TANG HỎA TẠI PHỐI CUNG, PHU QUÂN LƯỠNG MỤC BẤT MINH Cung Phu Thê có Khốc, Tang, Hỏa tọa thủ tất người chồng bị mù lòa hay có tật ở mắt nếu không tất phải góa sớm. 

ĐẠỊ HAO
TIỂU HAO
1.  SONG HAO TỴ HỢI NHI NGỘ SÁT HÌNH GIÁP CANH DƯƠNG NỮ THỤ CÁCH YẾU BẦN Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Đại, Tiểu Hao tọa thủ gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp, Thiên Hình hội hợp đàn bà tuổi Giáp, Canh là người nghèo hèn suốt đời phải khổ sở nếu không phải yểu tử.


2.  HAO NGỘ THAM LANG TÀI SINH DÂM TÌNH Ư TĨNH ĐẾCung Mệnh có Đại, Tiểu Hao tọa thủ gặp Tham đồng cung là người tham tiền hiếu sắc lòng ham muốn thâm sâu như đây giếng nghĩa là bo bo giữ tiền có tiền đem chôn cất còn tình ái thì dâm đắt nhưng kín đáo che đậy.

3.  ĐẠI HAO LÂM QUAN PHỦ LƯU NGHỊ TÔN THẤT CHI HU HỒCung Mệnh có Đại Hao gặp Quan Phủ như Lưu Nghi có họ với vua mà cũng bị hình phạt roi vọt

.4.  LAO ĐAO TỐI MỘT SỚM BA ĐẠI HAO HÓA KỴ TRÙNG GIA MỆNH VÌCung Mệnh có Đại Hao, Hỏa Kỵ tọa thủ thì vất vã tối ngày.

5. LƯỠNG HAO CỰ VŨ HỎA QUYỀN, CHIẾU SAI TRẤN THỦ MỘT PHƯƠNG BÊN NGOÀI.Cung Mệnh hay Quan Lộc có Đại, Tiểu Hao tọa thủ gặp Cự Môn hay Vũ Khúc thêm Hóa Quyền hội hợp tất được trấn thủ phương xa.

6.  HAO SÁT HỒNG ĐÀO, ẤT TÂN HẠN ĐÁO, ĐA PHÙNG PHÂN PHÚC KHOA PHỦ HẠNH CẦUHạn gặp Hao và Kiếp Sát tuổi At, Tân phải đề phòng người phản phúc nếu được Hóa Khoa hay Thiên Phủ thời vơ ngai tuổi At, Tân rất kỵ gặp Kiếp Sát

.7.  LƯỠNG HAO CHIẾU THỦ ĐIỀN TÀI, TÁN NHIỀU TỤ ÍT MẤY AI NÊN GIÀU.Cùng Tài Bạch hay Điền Trạch có Đại Hao, Tiểu Hao tất kiếm ít tiêu nhiều không thể giấu được.

8.  LƯỠNG HAO THIẾT KỴ Ư TÀI CUNGCung Tài Bạch rất kỵ Đại, Tiểu Hao tọa thủ vì tiền làm bao nhiêu thì hao hụt hết nên nghèo.

9.  TÀI PHÚC NHI PHÙNG HAO KIẾP ĐƠN ẢNH CÔ BẦN Cung Tài Bạch hay Phúc Đức có Hao, Kiếp tọa thủ đồng cung là người cô độc lại nghèo nếu Mệnh được đa Quý tính quần tu vận làm nên phi trường và Song Hao, Địa Kiếp hay Kiếp Sát ở đây chỉ sự không bền, họanh phát hoanh phá.

10. THÂN CƯ TÀI BẠCH LAI KIẾN SONG HAO LỘC QUYỀN KIẾP HÓA TẤT THÀNH THƯƠNG NGHIỆP KỴ MÃI MIÊN ĐƠN NGŨ CỐC HỎA HOẠN TU PHÒNG NHƯỢC PHÙNG BINH NHẬN GIA LÂMCung Thân cư Tài bẠch gặp Song Hao. Lộc, Quyền hội hợp tất buôn bán mà trở nên giàu có nhưng nếu bị Kình, Phục xâm phạm thời phải đề phòng lửa cháy và không nên buôn báan hoa quả hay thóc gạo.

THIÊN KHÔI
THIÊN VIỆT
1.  KHÔI VIỆT MỆNH THÂN VI TRƯỞNG TỨCung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ tất là con trưởng nếu không sau cùng đoạt trưởng hoặc phải càng đáng gia đình như con trưởng.

2.  KHÔI VIỆT NHẬP THÂN Ư GIA QUỐC TẤT VI NHÂN TRƯỞNGCung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ là người tài giỏi ở trong nhà hoặc ra ngòai đều là bận đàn anh.

3.  KHÔI VIỆT ĐỐI CHIẾU GIẢ NGHỊ NIÊN THIẾU ĐĂNG KHOACung Mệnh có Khôi tọa thủ có Việt chiếu hoặc Việt tọa thủ Khôi chiếu như Giả nghị nhỏ tuổi đã đỗ đạt cao.

4. TỌA HƯỚNG QUÝ CHẲNG PHÙNG KHÔNG XỨ, GẶP KHOA THỜI NHẤT CỬ THÀNH DANHCung Mệnh có Khôi tọa thủ có Việt chiếu hay có Việt tọa thủ Khôi chiếu lại gặp Hóa Khoa và xá lánh, được Tuần, mTriệt, Thiên, Địa Không thì chỉ một lần đi thi cũng công thành danh toại.

5.  KHÔI VIỆT MỆNH THÂN ĐA THIẾT QUÊCung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ là người khoa bảng đi thì tất đổ cao ví như bẻ được cành quế.

6.  THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT CÁI THẾ VĂN CHƯƠNG Cung Mệnh có thiên Khôi tọa thủ Thiên Việt chiếu hoặc Việt tọa thủ Khôi chiếu là người học rộng tài cao nếu được Xương, Khúc, Khoa, Tuế, Tấu hội hợp thật là hoàn mỹ người có cách này là bậc văn tài lỗi lạc uyên bác.

7.  KHÔI TINH LÂM MỆNH, VỊ LIỆT TAM THAICung Mệnh có Khôi tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất có uy danh lừng lẫy, và được hưởng giàu sang trọn đời. Mệnh an tại Ngọ có Khôi, Việt, Xương, Khúc gặp Tử đồng cung người tuổi Tân là thượng cách.

8.  KHÔI VIỆT ĐỒNG HANH VĨ CỰ THAI PHỤCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Khôi, Việt tọa thủ đồng cung được Khoa, Quyền, Lộc, Xương, Khúc hội hợp tất đư¬5c hưởng giàu sang vinh hiển hơn người.

9.  KHÔI VIỆT XƯƠNG KHÚC LỘC TỒN PHÙ TINH SÁT VÔ SUNG ĐA PHÚ QUÝCung Mệnh có Xương, Khúc, Lộc Tồn hội hợp không bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm tất là người học rộng tài  cao, được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển.

10. SAO QUAN, PHÚC CÙNG KHÔI TINH, LÀM CHUNG THÂN, MỆNH ĐỀ ĐANH BẢNG RỒNGCung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ gặp Thiên, Quan, Thiên Phúc Quý Nhân hội hợp là người có bằng cấp cao. Chỉ một lần đi thi đã thành công danh toại.

11. NGỌC HẮNG HẮC CHÍ NHỎ TO THIÊN KHÔI CƯ TÝ THỦ HỒ MỆNH VIÊNCung Mệnh an tại Tý, có thiên Khôi tọa thủ thì ngọc hành có nốt ruồi.

12. VIỆT KHÔI QUYỀN LỘC TRONG NGOÀI TRƯỞNG NAM TRƯỜNG NỮ GÁI TRAI ĐỒNG BÀNCung Mệnh, Thân có thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Quyền hay Hóa Lộc tọa thủ trai tất là trưởng nam, gái là trưởng nữ.

13. VIỆT KHÔI LONG PHƯỢNG KHÚC XƯƠNG, NGỘ KHOA ẮT HẲN BẺ CÀNH QUẾ HOACung Mệnh có Thiên Khôn, Thiên Việt, Long Trì, Phượng Các, Văn Khúc, Văn Xương vá Hóa Khoa hội hợp đi thi tất đỗ cao dễ dàng như bẻ cành quế.

14. KHÔI VIỆT KHOA MỤC CHẲNG SAI KHÔI HÙYNH VIỆT ĐỆ CÓ TÀI TRONG KINHCung Mệnh, Thân có Thiên Khôi, Thiên Việ tọa thủ là người khoa bảng, cung Huynh Đệ có Khôi, Việt tất có anh em làm nên danh giá.

15. VIỆT KHÔI LƯƠNG TƯỚNG QUÍ TRUNG ẮT LÀ CHẮC GIỐNG CON GIỒNG CHẲNG SAICung Mệnh Thân có thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Lương, Thiên Tướng hội hợp là con nhà danh giá vọng tộc.

 16. KHÔI VIỆT XƯƠNG KHÚC LỘC TỒN PHÙNG HÌNH SÁT CÔ SDUNG ĐẠI PHÚ QUÝCung Mệnh có Xương Khúc, Khôi, quyền, Lộc Tồng hội hợp nếu không bị Hình, Sát xâm phạm là người học rộng tài cao tất nhiên làm nên hiển đạt và giàu có.

17. KHÔI VIỆT TRÙNG PHÙNG SÁT TẤU CỐ TẬT VƯU ĐACung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp hội hợp là người có tật hoặc mắc bịnh kinh niên không chữa khỏi được.

18. KHÔI VIỆT PHỤ TINH VI PHÚC THỌCung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ gặp như Trung Tính tốt đẹp quần tu tất đư¬5c hưởng phúc sống lâu.

19. KHÔI VIỆT VĂN KHOA NGỘ ĐÀ KỴ THIÊN VI ĐẬP SĨCung Mệnh có Khôi, Việt gặp Đà, Kỵ là người tài giỏi nhưng không gặp thời thường là kẻ sĩ ẩn đặt.

20. QUÝ NGỘ QUÝ HƯƠNG PHÙNG CHI QUÝ THỊNHCung Quan Lộc có Khôi, Việt tọa thủ đường công danh tất thịnh đạt lâu bền.

21. KHÔI VIỆT LƯU TẤT ÁCH GIÁNG QUÁN VÕ VĂNCung Tật Ach có Khôi, Việt tọa thủ như Giáng Quân dối nát.

22. KHÔI NGỘ KỴ TRÊN ĐẦU CÓ TẬT: VƯỢNG NGỘ KHÔI THẬT LẮM NỐI RUỒICung Tật Ach có Thiên Khôi gặp Hỏa Kỵ thì có tất ở đâu gặp Đế Vượng tất trong mình có nhiều nối ruồi.

23. CUNG TỬ TỨC TRONG NGOÀI KHÔI VIỆT HẲN SINH NGƯỜI HÀO KIỆT KHOA DANHCung Tử Tức có thiên Khôi, Thiên Việt tọa thủ tất sinh được con quý thông minh đỗ đạt.

24. LƯỠNG QUÝ PHÙNG TỬ VI ĐÒAI CHẤN ẤT SINH CON CẦU TỰ CHẲNG SAICung Tử Tức an tại Mão, Dậu có tử Vi gặp Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp tất có con cầu tự.

25. KHÔI VIỆT GIÁP MỆNH VI KỲ CÁCHCung Mệnh sán gsủa tốt đẹp giáp Khôi, giáp Việt là người thông minh được nhiều người quý mến và sớm hiển đạt.

26. GIÁP QUÝ GIÁP LỘC THIỂU NHÂN TRICung Mệnh giáp Khôi, Việt, giáp Lộc nên rất giàu có và làm nên vinh hiển hơn người tuổi Giáp, tuổi Canh mệnh an tại Mão hoặc Sửu giáp Khôi, Việt giáp Lộc là thượng cách.

VĂN KHÚC
VĂN XƯƠNG
1.  KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH NHỮNG THANH TÚ NHÃ CHI LANG Cung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ là người thanh nhã

.2.  VĂN XƯƠNG TÍNH THẠNH THẢ KHIẾT TỬ ÍCH PHU SƯƠNGNữ số cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ tất tính tình thanh tao và rất vượng phu ích tử.

3.  DƯƠNG PHI HẢO SẮC THỊ KHÚC XƯƠNGDương Quý Phi cung Mệnh có Xương, Khúc hội chiếu nên rất xinh đẹp khiến vua  Đường Huyền Tôn và An Lộc Sơn phải say mê điêu đứng.

4.  NỮ NHÂN XƯƠNG KHÚC THÔNG MINH PHÚ QUÝ ĐA DÂMĐàn bà cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ là người thông minh lanh lợi được hưởng giàu sang nhưng rất đa dâm

.5.  XƯƠNG KHÚC NHẬP MỆNH THÂN, TÀI DANH QUÁN THẾCung Mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ là người có văn tài nổi tiếng.

6.  KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH DANH QUÁN ĐƯƠNG THỜICung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ thì có danh tiến ngay đời mình.

7.  VĂN XƯƠNG VĂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNGCung mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ là người học rộng  tài cao nếu được thêm Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu mới hòan tòan tốt đẹp tất làm nên vinh hiển.

8.  VĂN TINH CỦNG CHIẾU GIẢ NGHỊ NIÊN THIẾU ĐĂNG KHOAGiả Định cung Mệnh an tại Sửu có Xương, Khúc tạo Mùi xung chiếu Khôi, Việt hội hợp nên tuổi trẻ đã đỗ cao và sớm hiển đạt.

9.  XƯƠNG KHÚC LÂM Ư SỬU TẮC CẬN THIÊN NHANCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung là người tài cao học rộng thường phó tá vị nguyên thủ. Số Giả Nghị Mệnh an tại Sửu có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung tại Mùi xung chiếu nên khi ra làm quan được ở kế cận bên vua.

10. VĂN XƯƠNG HỘI LIÊM, CHỈ TÁNG MỆNH THIÊN NIÊNCung Mệnh an tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu, Tỵ, Hợi có Xương, Liêm tọa thủ đồng cung tất không thọ. Riêng người tuổi Tân Mệnh an  tại Tý, Hợi có Xương, Liêm tọa thủ nếu Thân được Phủ, Tướng hội hợp cũng được sống lâu.

11. XƯƠNG KHÚC GIÁP TRÌ QUÝ NHI THẢ HIỂNCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Am, Dương tọa thủ đồng cung giáp Xương giáp Khúc nên rất quý hiển ví như là ngọc cành vàng, Thái Dương là đơn trì Thái Am là quế trì.

12. VĂN QUẾ VĂN HOA CỬU TRÙNG QUÝ HIỂNCung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung nên rất tốt đẹp làm nên vinh hiển và được hưởng phú quý song toàn.

13. XƯƠNG KHÚC SỬU MÙI GIÁP NHÂN DƯƠNG NỮ, KIÊM PHÙNG HỒNG LỘC HIỀN PHỤ CHI NHÂNCung Mệnh an tại sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ s9ồng cung gặp Hồng, Lộc hội hợp đàn bà tuổi Giáp là người vượng phu ích tử làm lợi cho chồng cho con và được hưởng giàu sang vinh hiển trọn đời.

14. XƯƠNG KHÚC TỴ HỢI LÂM: BẤT QUÝ VI ĐẠI PHÚCung Mệnh an tại Tý, Hợi sáng sủa tốt đẹp có Xương, Khúc tọa thủ hay hội chiếu nếu không quý hiển tất giàu có vào hàng phú gia địch quốc

.15. TỴ HỢI TỌA QUẾ, HOA PHI VINH TẮC PHÚCung Mệnh an tại tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹpnếu không làm nên hiển hách thời cũng giàu có vào hàng đại phú.

16. XƯƠNG KHÚC LIÊM TRINH Ư TỴ HỢI VI NHÂN BẤT THIỆN TAO HÌNHCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp Liêm đồng cung là người không lương thiện có tính sâu trá, khoe khoang và thường phải tù tội.

17. XƯƠNG KHÚC HỌC LỰC PHÙNG TUẾ DƯƠNG THIỆN LÁC TỤNG SƯCung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ gặp Thái Tuế, Kinh Dương hội hợp tất có tài lý luận, nguy biên thường là luật sư.

18. VẬN XƯƠNG CƯ NGỌ KÝ VIỆT KHỐN: ĐẮC PHỦY DIỆU CHUNG THÀNH ĐẠI KHÍCung Mệnh an tại Ngọ có Văn Xương là Dương Kim tọa thủ vào cung Ngọ là Dương Hỏa bị khắc chế sách viết rằng nguy, nếu lại được sao thuộc hành Thủy tọa thủ tất thành đại khí có sự nghiệp lớn lao danh tiếng

.19. VĂN XƯƠNG PHÙNG QUẢ TÚ TRƯƠNG ĐẾ SƯ BỘ TẦM TIÊNCung Mệnh có Văn Xương tọa thủ gặp Quả tú đồng cung là người cô độc, xa lánh việc trần tục ví như Trương Đế sư đi tìm tiên.

20. VĂN KHÚC BÍ NGUYỆT Ư HỢI CUNG, QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG NHÂN SỞ ÚYCung Phu, Thê an tại Tý, Hợi có Nguyệt  tọa thủ Văn Khúc đồng cung là số lấy công chúa hay phò mã hoặc người thường  lấy vợ đẹp con nhà khuê các trâm anh thế phiệt.

21. VĂN XƯƠNG, TRIỀU NHẬT Ư NGỌ VỊ PHONG TRẦN ĐỊA BỘ THẾ NAN NHÂNCung Mệnh an tại Ngọ có nhật tọa  thủ Văn xương đồng cung là người lịch duyệt, trên đời khó ai bì kịp.

22. XƯƠNG KHÚC VĂN KHÚC ĐỒNG CUNG, PHONG ĐỖ LIỆT TRƯỚNG DUY CHI THỊCung Mệnh có Xương, Khúc Miếu, Vương đồng cung nhu Phong Đỗ văn võ tòan tài kẻ dưới trường rất đông.

23. XƯƠNG KHÚC HỮU ÂM DƯƠNG NHI ĐẮC LỰCCung Mệnh có Nhật, Nguyệt Đắc Địa tọa thủ lại thêm Xương, Khúc hội hợp thật là đắc lực

.24. VĂN KHÚC KỴ ĐỒNG HÓA KỴ HẠN NAN PHÒNG YÊU TỬ CHỈ ƯUSao Văn Khúc rất sợ gặp Hỏa Kỵ hạn có cách này tất phải chết.

25. XƯƠNG KHÚC THỦ THÂN PHÙNG CƠ DÂM LOẠNCung Thân có Xương, Khúc gặp Thiên Cơ là người dâm lọan tới già còn mơ tưởng chuyện trai gái.

26. NỮ MỆNH PHÙNG XƯƠNG RIÊU NHẬT SINH DÂM ĐẢNGNữ số cung Mệnh có Văn Xương, Thiên Riêu tọa thủ đồng cung mới nu61t mắt đã dâm đãng.

27. KHÚC XƯƠNG ĐỒNG ĐỘ LÝ HẦU CHI NHÂNCung Mệnh, Thân có Văn Xương, Văn Khúc tọa thủ nếu kém cũng làm được trưởng ấp hay lý trưởng.

28. KHÚC XƯƠNG NỮ MỆNH CHẲNG LÀNH VƯỜN XUÂN ONG BƯỚM BẺ CÀNH BÁN RAONữ số cung Mệnh có Văn Xương, Văn Khúc, Hãm Địa tọa thủ thì được nhiều người ve vãn và bị mang tiếng xấu.

29. XƯƠNG KHÚC HÃM CUNG, HUY SÁT PHÁ HƯ DỰ CHI LONGCung Phúc Đức có Xương, Khúc, Hãm, Địa  tọa thủ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hoặc Phá quân, Thiên Lương hội hợp thời phúc bạc suốt đời không được xứng ý toại lòng lại phải ly tổ bôn ba mới đủ ăn.

30. XƯƠNG KHÚC HÃM Ư THIÊN THƯƠNG NHAN HỒI YỂU TRIẾTNhan Hồi cung Mệnh an tại Dần có Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp Mệnh, Thân hạn gặp Xương, Khúc, Thương, Sứ, Thất Sát, Kình, Đà lưu niên nên phải chết non vì Xương, Khúc tối kỵ Kình, Đà, Không, Kiếp hoặc Thương Sứ thời có học cũng chẳng thành đạt.

31. XƯƠNG KHÚC KỶ TÂN NHÂM SINH NHÂN BHẠN PHÙNG LA VÕNG LỰ ĐẦU HÀCung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ người tuổi Kỷ, Tân, Nhâm hạn đến cung Thìn, Tuất phải đề phòng Tân, Nhâm hạn đến  cung Thìn, Tuất phải đề phòng tai nạn sông nước hay đâm dần xuống sông tự vận.

32. XƯƠNG KHÚC LỘC TỒN DO VI KỲ THỊCung Mệnh có Xương, Khúc, Đắc Địa tọa thủ gặp Lộc Tồn đồng cung là người đa tài dĩ nhiên hiển đạt hơn người.

33. XƯƠNG KHÚC LƯỠNG PHÁ LÂM HỔ THỐ SÁT DƯƠNG XUNG PHÁ BÔN BA Cung Mệnh an tại Dần, Mão, có Xương khúc  tọa thủ ga95p Phá Quân, Phá Toại hay Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp tất phải bỏ gia đình lang thang phiêu bạt suốt đời nghèo khổ, lai hay mắc tai họa tù tội và thường yêu tử.

34. XƯƠNG KHÚC TẢ HỮU HỘI DƯƠNG ĐÀ ĐƯỢNG SINH CHÍ DỊCung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ gặp Tả, Hữu đồng cung Kình, Đà hội hợp là người dị tướng và trong mình có nhiều nốt ruồi kín.

35. TẢ PHÙ VĂN XƯƠNG VỊ CHÍ TAM TRAICung Mệnh có Văn Xương tọa thủ gặp Tả Phủ đồng cung nên rất thông minh và được giàu sang vinh hiển.

36. KHÚC XƯƠNG NHẬT NGUYỆT SONG LONG TẠI CHUNG NIÊN VỊ HÀNH MÊ SẮC DƯƠNG PHICung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ gặp Nhật, Nguyệt, Thanh Long, Long Đức hội hợp như Dương Quý Phi tài sắc khuynh thành khiến bao khách si tình mê mệt.

37. VĂN KHÚC NGỘ THIÊN LƯƠNG VĨ CHÍ THAI CƯƠNGCung Mệnh có thiên Lương, Văn Khúc tọa thủ đồng cung là người chí khí hiên ngang cung Mệnh an tại Ngọ gặp Lương, Khúc là thượng cách hoặc có Lương tại Ngọ, Khúc tại Tỵ, là quý cách.

38. VĂN TINH ÁM CŨNG MÃI NGHỊ DỌAN HỈ ĐĂNG KHOACung Mệnh sáng sủa được Cương, Khúc xung chiếu nên rất tốt đẹp như Mãi Nghị đỗ cao làm nên vinh hiển.

39. XƯƠNG KHÚC PHÁ QUÂN PHÙNG HÌNH KHẮC ĐA LAO KHỔCung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Mão, Dậu  có Xương Khúc, Phá quân tọa thủ gặp Hình, Kỵ đồng cung hay xung chiếu tất phải lao làm khổ trí suốt đời không xứng ý toại lòng.

40. KHÚC XƯƠNG HÃM THIÊN THƯƠNG ĐỒ LÃNG ĐÃNG LIÊM TRINH PHÙNG VĂN QUẾ CẢNH BÔN BACung Mệnh có Liêm Tirnh tọa thủ gặp Văn Xương đồng cung hoặc Xương, Khúc tọa thủ tại cung Nô Bộc tất công danh lận đận phải bôn ba lao khổ nếu không phải yếu tử.

41. XƯƠNG KHÚC CƠ LỘC THANH TÚA XẢOCung Mệnh có Xương, Khúc, Đắc Địa tọa  thủ gặp Cơ, Lộc hội hợp là người xinh đẹp lại biết nghề thêu thùa cánh củi rất khéo léo.

42. VĂN KHÚC VŨ KHÚC ĐỒNG MỆNH LÝ TINH LOẠT TƯỚNG TƯỚNG CHI VINHCung Mệnh có Văn, Vũ đồng cung Miếu, Cượng là người tài kiêm văn võ như Lý Linh làm đến tể tướng.

43. VĂN XƯƠNG VŨ KHÚC Ư THÂN MỆNH VĂN VŨ KHIÊM BÌ Cung Mệnh Thân có Văn Xương, Vũ Khúc hội hợp là người văn võ tòan tài. Tôn Tẫn cung Mệnh an tại Thân có Vũ tọa thủ cung Thìn an tại Tý có Va7n tọa thủ tại Ngọ xung chiếu nên tài kiếm văn võ.

44. NHỊ KHÚC TRIỀU VIÊN PHÙNG TẢ HỮU TƯỚNG TƯỚNG CHI TÀICung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Văn Khúc, Vũ Khúc, Tả, Hữu hội chiếu là người văn võ song toàn thường hiển đạt về nghiệp võ hơn là văn.

45. NHỊ KHÚC VƯỢNG CUNG OAI DANH HÁCH DỊCHCung Mệnh có Vũ Khúc, Miếu, Vượng tọa thủ gặp Văn Khúc đồng cung là người tài kiên văn võ có uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.

46. NHỊ KHÚC THAM LANG NGỘ SỬU HẠN PHÒNG NỊCH THỦY CHI ƯUHạn đền cung Ngọ hay Sửu gặp Tham, Vũ, Văn Khúc hội hợp tất phải đề phòng tai nạn sông nước.

47. XƯƠNG KHÚC GIÁP CHIẾU NGỘ CÁT HỮU DUYÊNCung Mệnh giáp Xương giáp Khúc hay chiếu Mệnh gặp Cát Tinh là người có duyên.

48. GIÁP XƯƠNG GIÁP KHÚC CHỦ QUÝ HỀCung Mệnh, thân giáp Văn Xương, Văn Khúc nên rất quý hiển

.49. XƯƠNG KHÚC GIÁP MỆNH TỐI VI KỲCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Xương giáp Khúc là người thông minh tất nhiên rất quý hiển cung Mệnh an tại Sửu, cung tý có Văn Khúc, cung Dần có Văn Xương tọa thủ là đệ nhật cách.

50. XƯƠNG KHÚC GIÁP MỆNH XUẤT NGOẠI ĐA CẬN QUÝ NHÂNCung Mệnh giáp Xương giáp Khúc ra  ngoài thường gần gũi những người quyền quý.

51. XƯƠNG KHÚC GIÁP QUAN LỘC ĐINH TÁC CAO KHOACung Quan giáp Xương giáp Khúc người tuổi Đinh thì đỗ cao.

52. VĂN QUẾ  VĂN HOA ĐỐI Ư PHU THÊ THỌ  NHƯ BÀNH TỔCung Phu, Thê an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc đồng cung hay một tọa thủ một xung chiếu thì sống lâu như bành tổ

.53. XƯƠNG KHÚC CÁT TINH ĐỨC VỊ CHI NGỌC TRỤ THIÊNCung Phúc Đức an tại Ngọ có tử Vi tọa thủ Khúc Xương ngoại chiếu ví như cây cột chống trời cứu giải nhiều tai họa và được hưởng phúc dồi dào.

54. QUẾ SỨ HOA THƯƠNG TỐI HIỀM GIAO NGỘ MẠC PHÙNG SÁT DIỆU ĐA KHỔ TAI ƯƠNGXương, Khúc an tại cung Nộ Bộc hay Tất Ach thời gặp Thương, Sứ nếu Thân cư thiên Di mà hạn đến cung ấy tất phải đề phòng tai nạn có thể mạng vong ví Quế tức là Văn Quế tên riêng của Văn Xương đi cùng cùng với Sứ là Thiên Sư tức Truyền Sứ thần và Hoa là Văn Hoa tên riêng của Văn Khúc đi chung với Thương tức Thiên Thương là Hư Hao Thần thường đem đến những tai ương họa hại.

 55. XƯƠNG KHÚC LIÊM TRINH Ư TỴ HỢI PHÙNG HÌNH BẬT THIỆN THẢ HƯ KHOACung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Liêm Trinh tọa thủ gặp Xương, Khúc, Thiên Hình hội chiếu tất khó đỗ đạt nếu gặp nhiều Cát Tinh cứu giải thời cũng có bằng cấp nhưng đường đời gặp nhiều rắc rối. 

TẢ PHỤ
HỮU BẬT

1. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG THÂN VÔ HOẠNH LỰ Cung Mệnh, Thân có Tả, Hữu tọa thủ là người sung sướng không phải lo lắng.

2. TẢ PHỤ HỮU BẬT CHUNG THÂN PHÚC HẬUCung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất suốt đời được hưởng lại gặp may mắn và sống lâu.

3. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG PHI LẠ Y TỬCung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ đồng cung gặp Khoa, Quyền, Lộc  hội  lợp  ví nhưngười mặc áo gấm tía nên rất quí được hưởng giàu sang phúc thọ.

4. TẢ PHỤ PHÙNG CÁT TINH BẤT VI YỀU TRIẾTCung Mệnh, Thân có Tả Phu gặp Cát Tinh không phải người chết non

.5. HỮU BẬT PHÙNG QUẢ TÚ TẤT DÃ TRƯỜNG SINHCung Mệnh, Thân có Hữu Bật tọa thủ gặp Quả Tú là người rất thọ

.6. PHỤ BẬT PHÙNG THIÊN TƯỚNG ĐỊCH THỊ LƯƠNG YCung Mệnh có Phụ Bật tọa thủ gặp Thiên Tướng như họ Địch là thầy thuốc giỏi.

7. HỮU BẬT ĐƠN THỦ Ư MỆNH CUNG, LY HƯƠNG THỨ XUẤTCung Mệnh có Hữu Bật đơn thủ là người phải xa quê hương bản quán.

8. TẢ HỮU ĐƠN THỦ CHIẾU MỆNH CUNG LY TÔNG THỨ XUẤTCung Mệnh vô chinh diệu có Tả, Hữu tọa thủ hoặc xung chiếu, hay hợp chiếu tất phải sớm xa gia đình  lập nghiệp ở nơi xa quê hương bản quán. Trong trường hợp này cung Mệnh này gặp nhiều sao xấu xa mờ ám hội hợp tất suốt đời phải khổ sở cô đơn không thể quý hiền được và thường yểu tử. Tuy nhiên nếu được nhiều sao sáng sủa như Tử Phủ hội chiếu lại rất tốt đẹp được hưởng giàu sang và sống lâu

.9. PHỤ BẬT THIÊN PHÚC ĐỒNG VIÊN, NGÔI CAO CHÍNH VIỆN DANH TRUYỀN Y QUANCung Mệnh, Thân hay Quan Lộc có Phụ Bật tọa thủ gặp Thiên Phúc đồng cung tất được quyền cao trong chính phủ mà danh tiếng truyền khắp nơi.

10. PHỤ BẬT NGỘ THÁI ÂM NHÀN GÁI LÀM BÀ ĐỠ CỨU PHÒNG HỘ SINHNữ số Mệnh có Phụ, Bật tọa thủ gặp Thái Am Hãm Địa tất làm bà đỡ.

11. SAO TẢ HỮU ĐỒNG CUNG GẶP GỠ MỆNH ĐÀO HOA TRƯỚC ĐỠ SAU NÊNCung Mệnh có Đào Hoa gặp Tả Phụ, Hữu Bật thì trước xấu sau tốt

.12.TẢ HỮU VĂN XƯƠNG VỊ CHÍ TAM THAICung Mệnh có Tả, Hữu Văn Xương tọa thủ đồng cung tất làm nên sự nghiệp vinh hiển và được hưởng giàu sang phúc thọ.

13.TẢ HỮU TRINH DƯƠNG TẠO HÌNH LỤCCung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp Liêm Trinh, Kinh Dương hội hợp tấ suốt đời phải vướng vào ách tù tội gông cùm.

14. TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC PHÙNG DƯƠNG ĐÀ LƯƠNG SINH ÁM TRÍCung Mệnh có Tả, Hữu, Xương Khúc hội hợp Kinh, Đà xâm phạm tất là người loạn trí ngớ ngẩn.

15. TẢ HỮU HỘI KHÔI VIỆT VI PHÚC THỌCung Mệnh có Tả, Hữu, Khôi, Việt hội hợp tất được hưởng phúc thọ và sống lâu.

16. HỮU BẬT THIÊN TƯỚNG PHÚC LAI LÂMCung Mệnh có Thiên Tướng, Hữu Bật tọa thủ đồng cung tất được hưởng phúc sống lâu cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có cách này tất được hưởng giàu sang nhưng không bền nếu an tại Mão, Dậu thời đường đời gặp nhiều bước thăng trầm và chẳng được tọa ý.

17. PHỤ BẬT ÁI NHẬP MỘ CUNG, NHƯỢC PHÙNG ĐẾ TƯỢNG, VĂN ĐOÀN VÕ CÁCH HOẠCH PHÁT TÀI DANHCung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (Mộ Cung) có Tả, Hữu tọa thủ gặp Tử, Phủ (Đế Tượng) hay Cơ, Nguyệt, Đông, Lương (Văn Đoàn) hoặc Sát, Phá, Liêm, Tham (Võ Canh) hội hợp là người tài giỏi làm nên vinh hiển danh tiếng lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.

18. TẢ PHỤ VĂN XƯƠNG HỘI CÁT TÍNH TÔN CƯ BÁT TỌACung Mệnh có Tả Phụ tọa thủ gặp Vân Xương đồng cung lại được nhiều Cát Tinh hội hợp tất là hàng Văn quan cao cấp.

19. MÔ PHÙNG TẢ HỮU TÔN CƯ BÁT TỌA CHI QUÝCung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất được hưởng phú quý sống lâu tài lộc hưởng dồi dào, công danh hoạnh đạt.

20. TẢ PHỤ TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG TÔN CƯ VẠN THỪACung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tả Phụ , Thiên

 21. PHU BẬT GIÁP ĐẾ PHÚC LAI LÂMCung Mệnh có Tử Vi tịa thủ giáp hữu tất được hưởng phúc sống lâu suốt đời được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển.

22. TẢ PHỤ TRÙNG LAI Ư MỆNH VỊ TIÊN TỔ HỮU QUANGCung Mệnh có Tả Phụ tọa thủ tất cha ông được danh thơm.

23. PHỤ BẬT NGỘ TÀI CUNG Y CHU TRƯỚC TỬCung Tài Bạch có Tả Phụ, Hữu Bật, Đắc Địa tọa thủ là số tể tướng nếu cung Mệnh thật sáng sủa tốt đẹp.

24. TẢ HỮU TÀI CUNG KHIÊM GIÁP CỦNG Y LỘC PHONG DOANHCung Tài Bạch có Tả, Hữu tọa thủ hoặc Giáp tả Giáp Hữu tất kiếm tiền rất dễ dàng suốt đời được phong lưu no cơm ấm áo.

25. PHỤ BẬT NGỘ TÀI CUNG Y BÀI CHỨ TỬCung Tài Bạch có Tả Phụ, Hữu Bật tọa thủ ví như người mặc áo gấm thêu hoa chủ sự phú quý vinh hiển, người có cách này được hưởng giàu sang trọn đời.

26. HỬU BẬT HỘI VỊ PHU CUNG VI NHÂN HỮU TIỀN TÌNH CHI PHẬNNữ số cung Phu có Hữu Bật tọa thủ là hàng vợ bé.

27. TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC Ư THẾ CUNG DIỄN CHÂN CHÂN Ư LÂN CHỈCung Thê có Xương, Khúc, Tả Hữu tất có nhiều vợ đẹp hiền lành và học thức đàn bà cung Phu có cách này tất lấy được chồng phong lưu danh giá.

28.TẢ HỮU TẠI PHU CUNG VÔ MÔI TỰ GIÁCung Phu, Thê có Tả, Hữu hội hợp tất  lấy vợ lấy chồng khỏi cần người mối lái hoặc không mất tiền hay mấy ít.

29. TẢ HỮU NHẬT NGUYỆT LÂM TỬ VỊ KHÁCH TRẬP TRẬP Ư TRUNG TƯCung Tử Túc có Tả, Hữu, Nhật, Nguyệt hội hợp có sự vui mừng về con cái liên tiếp nhưng trong lòng vẫn phải lo nghĩ.

30. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG QUAN CƯ HẦU BÁ.Cung Mệnh hay

31. MỘ PHÙNG TẢ HỮU ĐỒNG LAI THĂNG QUAN TIẾN CHỨC MIẾU ĐÀI NỔI DANHCung Mệnh hay Quan Lộc an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tả Phu, Hữu Bật cùng chiếu hay tọa thủ 

32. GIÁP TẢ GIÁP HỮU TẢO HÀI LỊNH KHÁCHCung Mệnh giáp Tả giáp Hữu tất sớm vui với khách giai nhân

33. TẢ HỮU GIÁP MỆNH VI QUÍ CÁCHCung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Tả giáp Hữu nên rất quý hiển lại có danh tiếng và được hưởng giàu sang hơn người.

ĐÀO HOA
HỒNG LOAN

1.  HỒNG LOAN CƯ TÝ THIẾU NIÊN ĐỊNH CHIẾM KHÔI NGUYÊN Cung Mệnh hay cung thân an tại Tý có Hồng Loan tọa thủ là người nhỏ tuổi đã đỗ đạt cao

.2.  MỆNH CƯ ĐÀO HỶ HƯỚNG TỬ DƯƠNG NHI PHÚ QUÍ KHAM KỲCung Mệnh có Đào, Hỷ, Tử Vi, Thái Dương chiếu thì giàu sang.

3.  MỆNH TRUNG HỒNG NGỘ KIẾP KHÔNG MẠC ĐÀM PHÚ QUÝCung Mệnh có Hồng Loan gặp Kiếp, không thì nghèo khó

4.  ĐÀO HỒNG NGỘ THIÊN CƠ ĐOÃN VI SẢO HỌACung Mệnh có Đào, Hồng tọa thủ gặp Thiên Cơ như họ Doãn là người họa sĩ tài ba

.5.  LÃNG LÝ ĐÀO XÁ GIA ĐỊA KIẾP TAM CANH GIAI TƯỞNG Ư GIAI NHICung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ lại thêm Địa Kiếp là người chơi bời suốt đêm tơ tưởng đến người đẹp.

6.  ĐÀO HOA NGỘ PHI LIÊM NGUYỄN TỊCH TẦN TRIỀU NHI TÚY KHÁCHCung Mệnh có Đào Hoa gặp Phi Liêm như Nguyễn Tịch đời Tần lúc nào cũng rượu chè say sưa

.7.  ĐÀO HOA THỦ MỆNH QUẢ THÊCung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ là người ít khi ở với vợ để vợ cô đơn chiếc bóng và thường phải hai đời vợ

8.  NỮ TỬ ĐỒNG LOAN THỦ MỆNH CHỦ NHỊ PHƯNữ số Mệnh có Hồng Loan tọa thủ tất có hai đời chồng.

9.  HỒNG LOAN NGỘ KIẾP KHÔNG ĐỒNG THỦ XÁ BÀN CHI BẦN LỦ YỂU VONGCung Mệnh, Thân hay Tài Bạch có Hồng Loan gặp Kiếp, Không tọa thủ đồng cung nếu không chết non cũng nghèo hèn.

10. ĐÀO TANG Ở MỆNH CUNG SAU TRƯỚC, GÁI LẴNG LƠ NHỠ BƯỚC CẦU ÔCung Mệnh có Đào, Tang tọa thủ đồng cung thì trước sau là gái lẳng lơ kén chồng.

11. ĐÀO RIÊU SỐ GÁI AI HAY CHỒNG RA KHỎI CỬA GIẮT TAY TRAI VÀONữ số cung Mệnh có Đào Hoa, Thiên Riêu toa thủ là người lẳng lơ chồng vừa đi vắng thì đã giắt trai vào.

12. HỒNG LOAN TẤU HỶ VŨ ĐÀO NHỮNG PHƯỜNG CA XƯỚNG TIẾN VÀO NHÀ QUANCung Mệnh có Hồng Loan, Tấu Thư, Thiên Hỷ, Vũ Khúc, Đào Hoa hội hợp là người có tài hát hay múa giỏi ở nơi quan quyền

13. KHÉO NGHỀ KIM CHỈ VÀ MAY HỒNG ĐÀO TẤU VŨ Ở ĐẦY MỆNH CUNGCung Mệnh có Hồng, Đào, tấu, Vũ hội hợp tất làm nghề may giỏi.

14. HỒNG KHÔI XƯƠNG LIÊM PHÙ TRÌ SĂN RỒNG DÂNG TRƯỚC TRONG THÌ DANH CAOCung Mệnh có Liêm, Trinh tọa thủ gặp Hồng Loan, thiên Khôi, Văn Xương hội hợp tất là tay mưu sĩ được trọng dụng và rất nổi tiếng.

15. THIÊN NGUYỆT ĐỨC NGỘ ĐÀO TINH TRAI SINH GÁI ĐẸP VỢ LÀNH CHỒNG SANGCung Mệnh, Thân có Đào Hoa gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức hay Tham Lang, Miếu Vương tọa thủ thì người đẹp đẽ đoan trang trai lấy được vợ hiền gái lấy được chồng sang.

16. MỆNH ĐÀO THÂN LẠI HỒNG LOAN; VẬN PHÙNG THÁI TUẾ KHẢ HOÀN THẤY CHICung Mệnh có Đào Hoa, Thân có Hồng Loan tọa thủ thì tất là người ong bướm ưa chuyện trai gái nhưng hạn gặp Thái Tuế thì chẳng ai lai vãng.

17. ĐÀO HỒNG THAI HỶ TRONG SOI NGOÀI GIA BINH TƯỚNG GÁI TRAI NGANG TÀNGCung Mệnh có Đào, Hồng, Thai, Hỷ hội hợp lại có Phục Binh đồng cung Tướng Quân chiếu thì trai gái nguyệt hơn bừa bãi.

18. HỒNG LOAN MAY VÁ CỬI CANH; HIỀM PHÙNG BINH TƯỚNG ẮT SINH TAI NẠNNữ số cung Mệnh có Hồng Loan tất khéo nghề vá may nhưng nếu gặp Phục Binh, Tướng Quân thì hay sinh tai họa

.19. NHAN HỒI YỂU TỬ DO HỮU ĐÀO HỒNG KHÔNG KIẾP ĐÀ LINH THỦ MỆNHNhan Hồi học trò Đức Khổng Tử cung Mệnh có Đào, Hồng, Không, Kiếp Đà, Linh hội hợp nên phải chết non.

20. ĐÀO HỒNG CÙNG THIÊN HÌNH ĐỒNG HỘI GÁI TIẾT TRINH HIỀN NỘI TỀ GIACung Mệnh có Đào Hoa, Hồng Loan hội Thiên Hình là người đàn bà tiết hạnh thuần hậu tề gia nội trợ.

21. ĐÀO HOA CƯ QUAN TẢO TUẾ ĐẮC QUÂN HÀNH CHÍNHCung Quan Lộc có Đào Hoa tọa thủ là người được vua tin dùng mới ra làm quan và thường hiển đạt sớm.

22. THÂN HÌNH HỒNG ĐÀO KIÊM THAI TỌA NHI CÔNG DANH KHẢ TẤTCung thân có Hồng, Đào tọa thủ lại thêm  Thai, Tọa ắt có công danh mặc dù muộn màng.

23. QUAN CUNG HỶ NGÔ ĐÀO HỒNG THIÊN DI TỐI KIẾP KHÔNG LÂM VÀOCung Quan gặp Đào, Hồng, Hỉ thì đường hoan lộ được nhẹ bước thang máy. Cung Thiên Di rất sợ Kiếp, Không có cách này là hạng chết đường hay bị cướp giết.

24. HỒNG LOAN CƯ THÊ TIỀN KHẮCCung Phu, Thê có Hồng, Loan tất khắc chồng khắc vợ.

25. SỞ AI GIA HỒNG LOAN TỨ VƯỢNG LIỆT PHU QUÂN CHI VỊCung Phu an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Hồng Loan tọa thủ là số gái khóc chồng.

26. ĐÀO HOA PHÙNG THIÊN MÃ TÚNG KHÁCH VÔ MÔI.Cung Phu, Thê có Đào, Mã đồng cung tất vợ chồng lấy nhau tự nhiên, yêu nhau rồi lấy nhau không mối lái.

27. HỒNG LOAN PHÙNG ĐỊA KIẾP Ư PHU QUÂN MỆNH HẢO CHÍ BÁCH BẤT BẢO CHI THẬPCung Phu có hồng, Loan tọa thủ gặp Địa Kiếp, Mệnh tốt thì vợ chồng ăn ở với nhau đến 100 tuổi, Mệnh xấu thì chỉ 10 năm.

28. THAI TINH LẠI GẶP ĐÀO HOA  TIỀN DÂM HẬU THÚ MỚI RA VỢ CHỒNGCung Phu, Thê có Thai, Đào tọa thủ thì vợ chồng đi lại với nhau rồi mới lấy nhau.

29. VỢ CHỒNG VIỄN PHÔI THA HƯƠNG ĐÀO HỒNG LEN LỎI VÀO HÀNG THIÊN DỊCung Thiên Di có Đào, Hồng tất đi xa mà nên vợ chồng.

30. HỒNG LOAN NGỘ KỴ PHU CUNG TƠ HỒNG ĐÃ DỨT MÁ HỒNG CÒN ƯACung Phu thê gặp Hồng Loan ngộ Họa Kỵ tất vợ chồng có phen bỏ nhau để lấy người khác

. SUY – BỆNH – TỬ – THAI
MỘ – TUYỆT – DƯỠNG

1. THAI LÂM MỆNH VI ĐA HỌC THIỂU THÀNH Cung Mệnh có Đà, Thai toạ thủ là người học nhiều mà không thành đạt.

2. THAI TINH MÔ DIỆU LẠI TRIỀU ĐA HỌC TRIỂU THÀNHCung Mệnh có Thai, Mộ hội chiếu tất có học nhưng không đỗ đạt.

3. THAI PHÙNG SÁT DỤC TU PHÒNG SẢN PHỤĐàn bà cungMệnh, Tật Ach hay Tử Tức có Thai, Kiếp Sát, Mộc Dục hội hợp tất sanh đẻ khó khăn.

4. NỮ MỆNH THAI ĐÀO PHÙNG KIẾP GIÁN TỬ CUNG Nữ số cung Tử Tức có Thai, Đào ngộ Kiếp Sát tất hiếm con.

5. THAI TINH NGỘ THÁI ÂM CUNG  TỬ ; HẠN RẰNG CON CẦU TỰ MỚI SINHCung Tử Tức có Thai gặp Thái Am tất phải cầu tự mới có con

.6. TỬ CUNG THAI TƯỚNG PHỤC BINH VỢ CHỒNG ẮT ĐÃ TƯ SINH THUỞ NÀOCung Tử Tức có Thai, Tướng Quân, Phục Binh hội hợp tất vợ chồng đã có con riêng rồi mới lấy nhau.

7. DƯỠNG HỶ LÂM Ư TỬ TỨC TẤT SANH QUÝ TỬ Cung Tử Tức có Dưỡng toạ thủ gặp Thiên Hỷ tất sanh con quý hiển

.8. THAI PHÙNG TẢ HỮU HỢI CUNG, NAM NHÂN ẮT CÓ CON DÒNG THIẾP THÊ Cung Tử Tức có Thai toạ thủ Tả, Hữu đồng cung tất có con giòng vợ nhỏ.

9. TỬ CUNG THAI NGỘ HOẢ LINH BÀO THAI NHỮNG GIỐNG YÊU TINH MUỘN PHIỀN Cung Tử Tức có Thai gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì thật đáng buồn sinh con hình dung cổ quái

.10. THAI PHÙNG KIẾP SÁT TU PHÒNG SINH SẢN Đàn bả cung Mệnh,Tử Tức hay Tật ách có Thai ngộ Kiếp Sát tất sinh đẻ khó khăn.

11. HỌ HÀNG CÓ KẺ BINH ĐAO TƯỚNG BINH TỬ TUYỆT ĐÓNG VÀO PHÚC CUNGCung Phúc Đức có Tướng quân, Phục Binh gặp Tử, Tuyệt thì trong họ có người chết về binh đao

.12. THAI PHÙNG ĐÀO HỶ VẬN NÀY VỢ CHỒNG MỪNG ĐÃ ĐẾN NGÀY NỞ HOAHạn có Thai, Đào,Hỷ hội hợp tất sanh con.

13. MỘ TINH NGỘ NHẬT THÂN PHỤ NAN TOÀNHạn gặp sao Mộ toạ thủ đồng cung với Thái Dương tất cha đau nặng hặoc mệnh chung.  

CÂU PHÚ VỀ TUẦN, TRIỆT

Tuần Triệt đương đầu, thìếu niên gian khổ (hay tân khổ)
Giải: Mệnh có Tuần Triệt án ngữ thì thuở nhỏ vất vả, lận đận, khổ cực

Tam phương xung sát hạnh Triệt khả bằng, Tứ Chính giao phùng kị Tuần không trực đối
Giải: TVT giải rằng hạn gặp nhiều sao xấu xa từ bên ngoài chiếu vào nhưng tại bản cung có Triệt án ngữ thì sẽ vô hại, nếu bản cung gặp nhiều sao tốt hội chiếu thì rất kị có Tuần án ngữ tại bản cung sẽ cản hết sự tốt đẹp

Mệnh Triệt Thân Tuần tu cần vô hữu chính tinh vãn niên vạn sự hoan thành khả đãi.
Giải: Mệnh Triệt Thân Tuần thì cần phải không có chính tinh (vô chính diệu) thì về già mới được xứng ý toại lòng)

Mệnh Tuần Thân Triệt hoan đắc văn đoàn hữu thủ phú quí danh tài cánh phát chung niên.
Giải: Mệnh Tuần Thân Triệt thì cần được các Văn tinh (như Cơ Nguyệt Đồng Lương, Khôi Việt, Xương Khúc hội họp) thì trung niên trở lên sẽ giàu sang vinh hiển

TUẦN TRIỆT VỚI PHỤ TINH
Tuần Triệt ngộ Thiên Hình tha hương cách lý.
Giải: Thiên Hình bị Triệt Tuần án ngữ thì ly hương

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn, tư cơ phá họai .
Giải: (Mệnh hay Điền Tài có Lộc Tồn tọa thủ gặp Tuần Triệt thì cơ nghiệp bị tan vỡ)

Tọa Quí Huớng Quí chẳng phùng Không xứ, gặp Khoa thời nhất cử thành danh.
Giải: Khôi Việt một sao thủ, một chiếu lại gặp Hóa Khoa và không bị Tuần Triệt án ngữ hoặc Thiên Không, Địa Không thì chỉ một lần đi thi đã công thành danh toại

Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp, gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy.
Giải: Mệnh Thân có Không Kiếp mà gặp Triệt Tuần thì không sợ tai nguy

Khốc Hư ngộ hãm mạc đàm, Quí phùng không xứ ai làm cho nên.
Giải: Mệnh có Khốc Hư thì xấu không bàn đến, có Khôi Việt mà gặp Tuần Triệt án ngữ thì chẳng làm được việc gì

Mã bất kiến Không (không gặp Tuần, Triệt, Thiên không, Địa Không) lương gia quân tử (là bậc quân tử con nhà lương thìện gia giáo) .
Giải: Thiên Mã không gặp sao Không (Tuần, Triệt, Thiên không, Địa Không) thì là bậc quân tử con nhà lương thìện gia giáo

Mã ngộ không vong chung thân bôn tẩu .
Giải: Thiên Mã gặp Tuần hay Triệt án ngữ cả đời long dong nay đây mai đó

Thiên Mã ngộ Tuần không, chung thân bôn tẩu.
Giải: Thiên Mã gặp Tuần án ngữ cả đời long dong nay đây mai đó

Thái Tuế lâm Mệnh cô bần đa hữu thọ, phú quí tắc yểu vong giai do hạn ngộ Lộc hãm Triệt Tuần.
Giải: Mệnh có Thái Tuế nếu cô đơn bần cùng thì lại sống lâu. Hạn có Lộc hãm bị Triệt Tuần thì nếu phú quí thì bị chết yểu. TVT giải rằng Mệnh có Thái Tuế Thiên Thọ tọa thủ đồng cung, tài quan Di có Lộc tọa thủ gặp Triệt hay Tuần án ngữ nếu hạn đến cung đó mà phát đạt thì không thọ. Lời giải thích này không đúng

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn, tư cơ phá hoại .
Giải: Lộc Tồn gặp Tuần hay Triệt thì trở nên xấu, cơ nghiệp bị tan tành

TUẦN TRIỆT TẠI VỊ TRÍ 12 CUNG
Triệt đáo Kim cung (tại Thân Dậu) Tuần lâm Hỏa địa bất kỵ sát tinh bại diệu tai ương sở tác.
Giải: Triệt tại cung Kim (Thân Dậu), Tuần tại cung Hỏa (tại Thìn Tỵ hay Ngọ Mùi) gặp sát tinh (như Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh) hay bại tinh (như Song Hao Tang Hổ Khốc Hư) thì không phải lo sợ tai ương họa hại do cac sao do gây ra

TUẦN TRIỆT TẠI CÁC CUNG
Tuần Triệt cư Phụ Mẫu xuất ngoại phương khả thành danh.
Giải: Tuần Triệt tại Phụ Mẫu thì sớm xa gia đình xuất ngoại thì sẽ có công danh

Phúc VCD tu cần Không tú, kị ngộ Triệt tinh, nhi phùng Sinh Việt Kỵ Hình vi nhân tiêu trưởng Hỏa (Hỏa Tinh) Khốc (Thiên Khốc) nhập xâm đồng thiết dị thành chân nghiệp.
Giải: TVT giải rằng cung Phúc Vô chính diệu thì rất cần sao Không (Tuần Không) nhưng kỵ gặp sao Triệt, gặp Sinh Việt Kỵ Hình thì là người đốn củi hay buôn bán gỗ, gặp Hỏa Tinh, Thiên Khốc thì làm thợ đúc đồng hoặc buôn bán kim khí rất phát đạt, lập nên cơ nghiệp

Phúc hữu chính tinh kị ngộ Triệt Tuần hoặc gia sát diệu (sát tinh) lai ngộ Lưu (Lưu Hà) Kiếp (Kiếp Sát) Cự Đồng thủy nịch tu oan (chết đuối), Phượng (Phượng Cát) Lương (Thiên Lương) hoan ngộ chung thân du tu hư vô.
Giải: cung Phúc có chính tinh thì kỵ gặp Triệt Tuần hoặc sát tinh, gặp Lưu Hà Kiếp Sát Cự Đồng thì chết đuối, gặp Phượng Cát,Thiên Lương hãm địa thì cả đời lang thang nay đây mai đó, làm điều tốt cho người nhưng mình thì vẫn chịu nghèo khổ

Phúc tại Khảm cung (cung Tí) Triệt Tuần Tử Kiếp Đồng (Thiên Đồng) Âm (Thái Âm) xâm nhập hữu học vô lương yểu bần chi cách.
Giải: TVT giải rằng cung Phúc tại Tí gặp Triệt Tuần Tử Kiếp Thiên Đồng Thái Âm thì có học nhưng không có lương tâm, nghèo hèn và chết sớm

Phúc tọa Dậu cung Tam Không Đà Triệt Kiếp Kình Lưu ( Lưu Hà) Đào (Đào Hoa) tọa củng (thủ chiếu), tán gia bại sản vong hương hựu phùng Tốn Cự Hình Linh vi nhân khất cái bôn hành .
Giải: cung Phúc tại Dậu gặp Tam Không Đà Triệt Kiếp Kình Lưu Hà, Đào Hoa thủ chiếu thì gia tài của cải bán sạch, ly hương và chết ở xứ ngoài, nếu gặp Cự Hình Linh thì nghèo khổ phải đi ăn xin

Phúc cư Tốn (tại Tỵ) nhược kiến Triệt cư (tại) Tham Liêm Âm Cự Nam bất thiện nhân, gia hội Đào Hồng Cơ Ky Kiếp Riêu độc phụ chi nhân, hạnh phùng Đế diệu (Tử Vi) Dương Cơ Tướng Mã Vũ Quyền Khoa Tuyệt nữ tất vinh phu lợi tử, nam tài văn võ xuất sử danh ba.
Giải: cung Phúc tại Tỵ gặp Triệt Tham Liêm đồng cung hoặc Thái Âm tọa thủ, Cự chiếu thì trong họ đàn ông gian ác bất nhân, nếu gặp Đào Hồng Cơ Ky Kiếp Riêu thì đàn bà nham hiểm thâm độc, nếu gặp Tử Vi, Dương Cơ Tướng Mã Vũ Quyền Khoa Tuyệt thì nữ làm lợi cho chồng con, đàn ông thì văn võ song toàn tiếng tăm lừng lẫy

Mệnh Triệt Thân Tuần tu cần vô hữu chính tinh vãn niên vạn sự hoan thành khả đãi .
Giải: Mệnh Triệt Thân Tuần thì cần phải không có chính tinh (vô chính diệu) thì về già mới được xứng ý toại lòng)

Mệnh Tuần Thân Triệt hoan đắc văn đoàn hữu thủ phú quí danh tài cánh phát chung niên .
Giải: Mệnh Tuần Thân Triệt thì cần được các Văn tinh (như Cơ Nguyệt Đồng Lương, Khôi Việt, Xương Khúc hội họp) thì trung niên trở lên sẽ giàu sang vinh hiển

Tuần Triệt án ngữ Mệnh Điền, tư cơ cha mẹ không truyền đến cho.
Giải: Tuần Triệt tại Mệnh hay Điền thì không hưởng di sản của cha mẹ để lại

Cung Huynh Đệ Triệt Tuần xung củng (án ngữ), chim đầu đàn bay bổng xa khơi .
Giải: Cung Huynh Đệ có Triệt Tuần thì anh chị trưởng chết non

Tam Không chiếu nội tao cát diệu, lai Dưỡng tinh (sao Dưỡng) có đạo con nuôi.
Giải: cung Tử Tức VCD đắc Tam Không thêm cát tinh gặp Dưỡng thì có con nuôi

Tam Không hội Văn Xương ư Thê cung, thiềm cung triết quế.
Giải: Phu Thê VCD có Văn Xương tọa thủ, gặp Tam Không hội họp thì lấy vợ hay chồng là con nhà danh giá

Không phùng Phá (Phá Quân) Tử Phối hao, vợ chồng trắc trở ba tao mới thành.Giải: cung Phu có Phá Quân gặp Không thì phải lấy chồng ba lần mới thành

Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vị, vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương .
Giải: cung Thê có Thiên Mã gặp Tuần Triệt thì vợ chồng bỏ nhau hoặc phải có lúc xa cách nhau

Triệt Tuần xung khắc chẳng sai, Thiên Hư bất chính cả hai vợ chồng (ở cung Phu Thê).
Giải: Phu Thê có Triệt Tuần thì vợ chồng xung khắc, có Thiên Hư thì vợ chồng bất chính

TUẦN TRIỆT TẠI HẠN
Sát tinh bại diệu Tuần Triệt cư lai bất cập a hành nan phùng tai ách vận lai
Giải: Hạn có Tuần Triệt án ngữ gặp sát tinh (như Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh) hay bại tinh (như Song Hao Tang Hổ Khốc Hư) thì không phải lo sợ tai ương họa hại do các sao trên mang đến

Mão Thìn ngộ Triệt táo đường, Tỵ Ngo phùng Tuyệt cũng thường ôn binh .
Giải: hạn gặp Triệt án ngữ tại Mão Thìn thì có sự lôi thôi về bếp núc. Cung Tỵ Ngọ gặp Tuyệt thì bị ôn binh quấy phá

==================
CÁC CÂU PHÚ VỀ TUẦN TRIỆT CHƯA ĐƯỢC SẮP XẾP

Mão Dậu Cự Cơ Ất Tân Âm nữ ích tử vượng phu, bất kiến Triệt, Tuần đa tài thao lược .
Giải: Nữ Nhân tuổi Tân, Ất Mệnh tại Mão Dậu có Cự Cơ thì làm lợi cho chồng con, nếu không gặp Triệt Tuần thì có nhiều tài năng và đảm đang. Chú ý TTL giải rằng không bị Triệt xung chiếu cũng có lý vì tuổi Ất Tân Cự Cơ không bao giờ bị Triệt án ngữ

Cơ Lương đồng chiếu, Mệnh Thân Không, vi tăng đạo.
Giải: Mệnh Thân có Tuần Triệt án ngữ, có Cơ Lương đồng cung chiếu thì là thầy tu

Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu , thiết hiềm nội trở Triệt Tuần.
Giải: Tử Phủ tại Dần Thân là người rất phúc hậu, nhưng sợ gặp Triệt Tuần thì giảm tốt đi nhiều)

Tử Phủ đồng cung, Tuần Không xâm nhập, Đế vô quyền sở, nan giải hung tinh hạn ngộ .
Giải: Tử Phủ tại Dần Thân gặp Tuần Không thì như vua mất hết quyền hành, khó giải hạn xấu có hung tinh xâm nhập tại hạn

Đế tọa Thiên La, Thân cư Triệt xứ, ư Giáp Kỷ nhân chung niên nan toại chí, đa trái thê nhi.
Giải: Tử Vi tại Thìn mà cung Thân bị Triệt thì người tuổi Giáp Kỷ thì cả đời khó toại chí, chuyện vợ con đều lận đận oan trái. Chú ý tuổi Giáp Kỷ thì Triệt tại Thân Dậu nghĩa là Thân cư Quan có Liêm Trinh bị Triệt và đối cung Quan là cung Thê có Tham Lang

Tử Vi Thất Sát (tại Tỵ Hợi) gia Không Vong (Tuần Triệt), hư danh thụ ấm.
Giải: Tử Vi Thất Sát tại Tỵ Hợi gặp Tuần Triệt thì là người chỉ có tiếng tăm bề ngoài, nhờ cha mẹ mới có hư danh. Điều này cho thấy Tử Sát kỵ gặp Tuần Triệt bị giảm tốt nhiều

Phúc tại Thủy cung Đế (Tử Vi) cư, Kiếp Kình Suy Triệt giá lâm, ác nhân, đãng tử, mãn kiếp nan toàn.
Giải: cung Phúc tại Tí, Hợi có Tử Vi tọa thủ gặp Kiếp Kình Suy Triệt thì là người gian ác, con du đãng, cả đời khó tránh tai họa

Phúc cư Ly (cung Ngọ), Đế cách Tử phùng (gặp Tử Vi), nhược gia Sát diệu, Bại tinh, Tuần Triệt, chung thân hỷ bất cập thời (cả đời không gặp thời) hoan giao Tam Hóa điền viên (nếu gặp một sao của Tam Hóa) túc huởng vô tai (thụ hưởng sung túc, không gặp tai nạn).
Giải: Phúc cư cung Ngọ, có Tử Vi gặp sát bại tinh và Tuần Triệt thì cả đời không gặp thời, nhưng nếu gặp một sao của Tam Hóa thì thụ hưởng sung túc, không gặp tai nạn

Phúc thọ Chấn cung, Đế (Tử Vi) Tham Tướng Phủ hạnh phùng cát tú, Tam Hóa giá lâm (mừng gặp Cát tinh, Tam Hóa) phúc tăng bất tuyệt (hưởng phúc bền bỉ), hựu kiến Triệt Tuần, Tứ Sát (sợ gặp Triệt Tuần Không Kiếp Kình Đà) Mộ tinh (sao Mộ), tất hữu đao thương chi ách (thì gặp tai nạn về gươm giáo), dương mộ lạc di (mộ của đàn ông bị thất lạc).
Giải: Phúc tại cung Mão có Tử Vi Tham Lang hoặc Tướng Thiên Phủ nếu gặp cát tinh, Tam Hóa thì hưởng phúc bền bỉ, nhưng nếu gặp Triệt Tuần Không Kiếp Kình Đà thì gặp tai nạn về gươm giáo, mộ của đàn ông bị thất lạc

Khôn cung (cung Thân) Phúc tọa (cung Phúc Đức tại Thân), nhi phùng Tử Phủ Đồng Lương Cơ Nguyệt tu kiến (cần gặp) Hổ (Bạch Hổ) Hình Tam Hóa phùng thời loạn thế (gặp thời loạn mà làm nên), thanh bình khanh hiển (gặp thời bình thì vinh hiển), nhược kiến (sợ gặp) Không tinh sát diệu (Tuần Triệt sát tinh) phù trầm ảo ảnh (công danh như phù du không bền), nhàn sự nhàn lai chi phúc hạnh (nếu không đua chen danh lợi thi hưởng phúc).
Giải: cung Phúc Đức tại Thân có Tử Phủ, Đồng Lương hay Cơ Nguyệt nếu gặp Bạch Hổ, Thiên Hình, Tam Hóa gặp thời loạn mà làm nên, gặp thời bình thì vinh hiển nhưng nếu gặp Tuần Triệt sát tinh thì công danh như phù du không bền, nếu không đua chen danh lợi thi hưởng phúc

Càn địa (cung Dần) Phúc cư tối hỉ Tam Kỳ (Phúc tại Dần mừng gặp Khoa Quyền Lộc) đế cách (Tử Vi), Phượng Long, Phụ Bật thị phát võ công Hầu tước (phát về võ nghiệp, làm đến tước Hầu), mạc phùng (nếu gặp) Triệt, Kỵ, Mã Hình Xương Khúc hiển thân ngoại xứ (hiển đạt nơi xứ người), ưu hiềm đinh tử (lo lắng vì hiếm con) .

Giải: Phúc tại Dần mừng gặp Khoa Quyền Lộc, Tử Vi, Phượng Long, Phụ Bật sẽ phát về võ nghiệp, làm đến tước Hầu, nhưng nếu gặp Triệt, Kỵ, Mã Hình Xương Khúc thì tuy hiển đạt nơi xứ người nhưng lại lo lắng vì hiếm con

Nhật Nguyệt Sửu Mùi ái ngộ Tuần không (cần được Tuần án ngữ) Quí Ân (Ân Quang, Thiên Quí) Xương, Khúc ngoại triều (hội chiếu), văn tất thượng cách, đường quan xuất chính.
Giải: Nhật Nguyệt Sửu Mùi cần được Tuần án ngữ có Ân Quang, Thiên Quí, Xương, Khúc hội chiếu thì văn tài lỗi lạc, có quyền cao chức trọng (chú ý rằng không đề cập đến Triệt

Nhật Nguyệt Sửu Mùi, Âm Dương hỗn hợp tự giảm quang huy (giảm mất ánh sáng) kị phùng (kị gặp) Kiếp, Triệt (Địa Kiếp và Triệt án ngữ), nhược lai văn diệu (nếu gặp Xương Khúc), diệc kiến Quí Ân (Ân Quang, Thiên Quí), Không Linh Thai Tọa Khôi Hồng (Hồng Loan) văn tài ngụy lý, xuất sử thành công .
Giải: Nhật Nguyệt Sửu Mùi thì giảm mất ánh sáng nên kị gặp Địa Kiếp và Triệt án ngữ, nếu gặp Xương Khúc, Ân Quang, Thiên Quí, Không Linh Thai Tọa Khôi Hồng văn tài lỗi lạc, lý luận sắc bén, biết tiến thoái xử sự đúng lúc nên công thành danh toại, vinh hiển. Câu này hơi khác câu trước một chút và nên cẩn thận xét lại

Âm Dương Tuần Triệt tại tiền, mẹ cha định đã qui tiên thuở nào .
Giải: Phụ Mẫu có Nhật hay Nguyệt tọa thủ gặp Tuần Triệt án ngữ thì cha mẹ mất sớm

Âm Dương lạc hãm tu cần Không diệu, tối kỵ Sát tinh
Giải: Nhật Nguyệt hãm địa cần sao Không (Tuần Triệt án ngữ hay Thiên Không, Địa Không hội hợp), rất sợ gặp sát tinh

Phúc tại Tí Ngọ Đồng Âm Kiếp Tử (sao Tử) đãn hiềm Triệt Tuần, hữu học vô lương, tiện cách.
Giải: Cung Phúc có Đồng Âm tại Tí Ngọ gặp Kiếp, Tử,
Triệt, Tuần thì là người có học nhưng không có lương tâm, bất chính, không nghèo hèn thì chết non

Phủ cư Địa Võng (cung Tuất) nhược lâm Tuần Không (gặp Tuần) cô Nhâm, Đinh tuế (tuổi Nhâm và Đinh) mãn thế sự bảo hoài (cả đời không đạt ý muốn) nạn phùng vận lo.
Giải: tuổi Nhâm và Đinh có Liêm Phủ tại Tuất gặp Tuần thì cả đời không đạt ý muốn, hay gặp nạn và lo lắng. Chú ý chỉ có tuổi Đinh Mão và Nhâm Thân thì mới bị Tuần án ngữ. Tuổi Đinh Mão có Liêm Phủ Long Đức bị Tuần, có Lộc Tồn Thiên Trù, Thiên Quan Quốc Ấn Trực Phù Thiên Hỉ tam hợp chiếu, có Thiếu Dương Thiên Không xung chiếu và Vũ Tướng tại Dần bị Triệt. Tuổi Nhâm Thân thì Liêm Phủ Đà Thiên Quan Tang Môn Thiên Khốc bị Tuần, có Quyền, Thiên Phúc, Hóa Kỵ, Hao, LNVT, Mã Phượng Cát Giải Thần, Thiên Hư, Điếu Khách tam hợp, có Thất Sát, Đường Phù, Bạch Hổ, Hoa Cái gặp Triệt

Thiên Phủ kị ngộ Không Tinh (Tuần Triệt) lai nhập Tài cung (ở cung Tài) tán hao vô độ .
Giải: cung Tài có Thiên Phủ gặp sao Không (Tuần Triệt) thì tiền tài rất hao tán

Phủ phùng Không xứ tài suy, thủy chung nan báo tư cơ lưu truyền.
Giải: cung Tài có Phủ gặp Tuần Triệt thì trước sau không giữ được sản nghiệp tổ tiên truyền lại

Thiên Phủ tối kỵ Không Tinh (tối kỵ Tuần Triệt) nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường.
Giải: Thiên Phủ tối kỵ gặp Không Tinh (Tuần Triệt) nhưng gặp Thanh Long thì lại trở thành tốt

Tham Lang cư Tí, thử thiết vô nghi ngộ Triệt Tuần phản vi đoan chính.
Giải: Tham Lang tại Tí thì trộm cắp, gian xảo, nói láo, gặp Triệt Tuần thì lương thiện, ngay thẳng, biết giữ lời

Phá Quân Thìn Tuất nhi ngộ Khoa Tuần cải ác vi lương ư hợp Mậu Quí nhân (tuổi Mậu Quí) đa hoạch danh tài.
Giải: TTL giải rằng Phá Quân tại Thìn Tuất gặp Khoa đồng cung, Tuần án ngữ thì lại trở thành lương thiện, thẳng thắn, tuổi Mậu, Quí thì hoạch phát về tài danh. Chú ý tuổi Ất có Khoa xung chiếu, tuổi Mậu phải có Hữu Bật mới có Khoa, tuổi Tân có Văn Khúc mới có Khoa, còn tuổi Quí không có Khoa. Như vậy câu phú này cần giải thích là gặp Khoa hay Tuần mới có nghĩa

Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vị,
Vợ bỏ chồng đào tị tha hương.
Triệt Tuần ngộ Mã, Hình Thê vị,
Vợ bỏ chồng đào tị tha phương.
(vợ bỏ chồng trốn đi nơi xa)

Triệt Tuần đóng ở Mệnh Điền,
Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho
Triệt Tuần đóng ở cung Điền,
Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho .
Triệt Tuần đóng ở Mệnh viên,
Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho.
Triệt, Tuần đóng ở Mệnh cung,
Thiếu niên tân khổ lo toan mọi đường
Mệnh, Điền Tuần Triệt đương đầu,
Tư cơ cha mẹ khó cầu khó mong

Bệnh Phù , Thái Tuế dở thay,
Ở cung Tứ Mộ hợp bày Thiên Thương
Không Kiếp đóng ở Mệnh phương,
Triệt Tuần án ngữ tránh đường họa tai

Mão Thìn ngộ Triệt táo đường,
Tỵ Ngọ phùng Tuyệt cung thường ôn binh
Mão, Thìn ngộ dã dành ông Táo,
Ly (cung Ngọ), Tốn (Tỵ) phùng phải Cáo, ôn binh .
(Triệt cư ở Mão Thìn thì thường có sự lôi thôi trong bếp. Cung Tỵ Ngọ gặp Tuyệt thì thường bị ôn binh đến quấy nhiễu) (B40)

Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp,
Gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy .
Mệnh, Thân, Dậu đồng lâm Không Kiếp,
Gia Triêt, Tuần phải khiếp gian nguy.

Cung Huynh Đệ Triệt Tuần xung củng (xung thủ),
Chim đầu đàn bay bổng xa khơi
(Anh chị trưởng bị chết)

Triệt Tuần ngộ Thiên Hình cách lý,
Người một phương chẳng thấy họ hàng .
Triệt Tuần ngộ Thiên Hình đóng đấy,
Người một phương niên ký tha hương
(Thiên Hình cư Mệnh Thân gặp Tuần Triệt thì ly hương)

Triệt Tuần xung khắc chẳng sai,
Thiên Hư bất chính cả hai vợ chồng
(Ở cung Phu Thê).

Nhật Nguyệt hãm ở bên Tuần Triệt,
Đọc thơ Nga khôn xiết đau lòng (ý nói cha mẹ chết sớm).

Người nội trợ phương xa lộn bỏ,
Vì Thê cung Mã ngộ Triệt, Tuần (Cung Thê có Triệt Tuần thì vợ bỏ chồng đi nơi xa) .

Chiết Túc: Đà Mã sum vầy,
Tử Mã: Tuần Triệt đêm ngày khảm kha
Tuần Triệt hội Mã Mệnh viên,
Ấy là ngựa chết đời liền gian chuân

Tuần với Triệt lòng không ổn định,
Tuế vối Tham xuất tính đa đoan.

Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vị,
Vợ bỏ chồng đào tị tha hương.
Triệt Tuần ngộ Mã, Hình Thê vị,
Vợ bỏ chồng đào tị tha phương.
(vợ bỏ chồng trốn đi nơi xa)
Người nội trợ phương xa lộn bỏ,
Vì Thê cung Mã ngộ Triệt, Tuần (Cung Thê có Triệt Tuần thì vợ bỏ chồng đi nơi xa) .

Người nội trợ phương xa lộn bỏ,
Vì Thê cung Mã ngộ Triệt, Tuần (Cung Thê có Triệt Tuần thì vợ bỏ chồng đi nơi xa) .

Liêm Trinh, Tham thủ lo âu,
Trẻ trong Tuần Triệt đường đầu đắng cay (Mệnh Tuần Triệt thì tuổi trẻ vất vả) .

Kiếp Không Thái Tuế suy vi,
Lộc Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Mã, Lộc hãm Không Vong Tuyệt Bại,
Sợ Kiếp Không hợp Thái Tuế xung
Giầu tổn thọ, khó duyên sinh,
Phù Thân giúp Mệnh hạn hành khác nhau.

Tấu Thư chưa có bao giờ,
Tuần Không ngộ Kỵ rõ ràng sứt môi.

Thân, Mệnh Cự Môn Tí Ngọ chuẩn,
Phùng Triệt, Tuần ngọc ẩn thạch trung
Cách này phú quí vô song,
Cự phùng Quyền Lộc cũng đồng vinh xương.

Thiên Tướng chẳng kỵ sát tinh,
Chỉ hiềm Triệt lộ đầu mình phân hai.
Tướng miếu hoặc hãm gặp ngay,
Tuần Triệt án ngữ thân nay khó toàn.
Hoặc bị súng đạn đao gươm,
Tứ chi đầu mặt tật thương đó mà.

Mệnh Nhật, Nguyệt gặp Triệt Không,
Đóng cung Giải Ách hợp cùng Hỏa Linh,
Có Kình Đà Kỵ khá kinh,
Lưng còng, mắt chịu tật hình chẳng ngoa.

Nguyệt hãm gặp Triệt Không thành quí,
Chỉ sợ Hình Riêu tỵ mục nguyền.
Hạn gặp Nguyệt Kình Đà đáng ngán,
Ấy nhân ly, tài tán phải phòng .
Nguyệt hãm gặp Triệt Không thành quí,
Chỉ sợ Hình Riêu tỵ mục nguyền.
-------------

Xét xem phú quí mấy người,
Mệnh VCD trong ngoài Tam Không
(Mệnh VCD lại được Tam Không thủ chiếu thì phú quí. Theo QXT thì Tam Không là Thiên Không, Địa Không và Tuần Không)
Mệnh VCD như ai,
Giầu sang vì gặp trong ngoài Tam Không (VCD gặp Tam Không thủ chiếu thì giầu sang)
Mệnh VCD đấy đầy,
Phụ Bật đơn thủ, ấy thì ly tông.

Những người Mệnh lý phùng Không,
Cát vô, hung hữu, công danh chớ màng

Danh lưỡng diệu (Âm Dương) huy quang sớm có,
So Tam Không độc thủ sang giầu.

Phủ (Thiên Phủ) phùng Không xứ tài suy,
Thủy chung (chung thân) nan bảo tư cơ lưu truyền (Thiên Phủ gặp Tuần, Triệt, Địa Không, Thiên Không thì tiền tài bị suy kém, không giữ được tổ nghiệp)

Hoặc là Thiên Phủ phùng Không,
Tư cơ số ấy thủy chung khó toàn (Thiên Phủ phùng Không thì không thể giữ được sản nghiệp).

Khốc Hư hạn ấy đừng bàn (Hạn gặp Khốc Hư thì xấu),
Quí không nên quí vì đoàn Tam không (quí tinh gặp Tam Không thì không còn quí hiển).

Mệnh Vô chính diệu Tam Không,
Nhật Nguyệt giao chiếu dự phần công khanh

Tam không chiếu nội tao cát diệu,
Lại Dưỡng tinh có đạo con nuôi
Tam không, gia nội tao cát diệu,
Ngộ Dưỡng tinh cũng nẻo con nuôi.
(Tử Tức không có chính diệu đắc Tam không, có cát diệu lại có sao Dưỡng thì có con nuôi).

Đồng Riêu ý ngoại chẳng bàn,
Tứ Không ngộ Mã nhiều đoàn bướm ong
Có Riêu, ấy ngoại tình bàn,
Tử, Không ngộ Mã lắm đành bướm ong (QXT, lấy vợ giang hồ)
(lại có Thiên Đồng Thiên Riêu thì ngọai tinh. Bốn sao Không gặp Mã thì lẳng lơ ong bướm).

Đào Riêu hội bên mình khá rõ,
Không, Quí, Hình, Tử Phủ ngoại dâm

Lo về Thiên Mã phùng Không,
Gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi
Ngại hiềm Mã ngộ Không vong,
Gặp sao Tả Hữu hạn phùng cả đôi
(tại cung Tử thì có con sinh đôi)

Mã chẳng gặp với Không ở đó,
Người từ nhân nhà họ lương gia
Mã chẳng gặp Tử Không ở đó,
Thời con nhà vọng tộc lương gia.
(Mệnh có Mã không gặp Không thì là người hiền hậu con nhà gia giáo) .

Lo âu ấy Mã Không quản vận (Hạn gặp Thiên Mã gặp Không thì nhiều lo âu)
nhiều việc thì Tả Hữu luu nien (Han gặp Tả Hữu thì nhiều công việc).

Việt, Đà tiếng nói khoan thai,
Đồng, Không, Hư, Nhận (Kình Dương) lắm lời thị phi

Tang, Không, Khốc, dị sinh hoán cải,
Để di truyền vạn đại về sau.

Thiên Cơ ngộ hãm chẳng hay,
Ở phương địa này hiện quái Mộc tinh
Thiên Cơ ngộ Hỏa chẳng hay,
Phùng Không, Kiếp Mộc nở đầy quải lưu .
(Thiên Cơ hãm địa ở phương nào thì ở phương ấy có yêu quái Mộc tinh. QXT ghi rằng Điền có Cơ ngộ Hỏa thì nhà bị cháy, có Không, Kiếp Mộc Dục ngộ Cơ thì có ma Mộc)

Cơ, Lương, Sát, Phá ngộ Không (Không Vong),
Dấn thân cửa Phật khỏi vòng ưu tư .

Quan cung Tham Vũ cùng xâm,
Đường mây thuở ấy hải lâm bôn trì.
Quan, Không, trùng kiến Vũ, Tham
Đường mây thuở ấy đã cam bôn trì.
(Quan gặp Tham Vũ miếu vượng thì bôn ba lên rừng xuống bể. QXT cho rằng Quan Vũ, Tham gặp Tuần, Trệit, Địa Không thì đi làm xa hoặc nay đây mai đó)

Không (sao Không) phùng Phá tú (Phá Quân) Phối hào (cung Phối)
Vợ chồng trắc trở ba tao mới thành.
Không ngộ Phá, Tú Thê hào
Vợ chồng cách trở ba tao mới thành.
(Phu có Phá phùng Không thì lấy chồng ba lần mới thành)

Khốc Hư ngộ hãm mạc đàm,
Quí phùng Không xứ ai làm cho nên
Khốc Hư ngộ hạn mạc đàm,
Hạn phùng Không Kiếp ai làm cho nên.
Khốc Hư Tí Ngọ mạc đàm,
Quí phùng Không xứ ai làm cho nên.
(Khốc Hư hãm thì không nói đến, Khôi Việt gặp Tuần Triệt Thiên Không Địa Không thì không làm nên được)

Mắt to mắt nhỏ ấy là,
Nhật phùng Không hãy đoán ra rõ mười

Đồng Riêu ý ngoại chẳng bàn,
Tứ Không ngộ Mã nhiều đoàn bướm ong
Có Riêu, ấy ngoại tình bàn,
Tử, Không ngộ Mã lắm đành bướm ong .
(lại có Thiên Đồng Thiên Riêu thì ngọai tinh. Bốn sao Không gặp Mã thì lẳng lơ ong bướm).

Cung Huynh Đệ Thiên Không Địa Kiếp,
Tiếng viên tỳ thu xếp cùng ai .

Sửu Mùi Nhật Nguyệt xem qua,
Đối cung có mệnh ắt là rạng danh
Cùng cư Mùi, Sửu cho minh,
Tam phương vô cát khó thành được công
Bấy giờ cần gặp Tuần Không,
Ân Quang Thiên Quí Khúc Xương chiếu miền
Cũng là văn cách thánh hiền,
Khác nào Nhật Nguyệt cát tinh hợp cùng.

Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên Không,
Cát tinh gia hội uy trong quyền ngoài.

Như sinh xứ ngộ Địa Không,
Ấy người yểu triết khoảng chừng trung niên
Vì an Mệnh tại Hợi viên,
Tí thời sinh giả khôn yên được minh
Tỵ an Mệnh Ngọ thời sinh,
Phùng Không ấy, hẳn bỏ mình thiếu niên
Mệnh, Thân ngộ Kiếp chẳng yên,
Bại tài, gia Sát Kỵ phùng càng hung
Ai bằng Hạng Vũ anh hùng,
Đại tiểu hạn gặp Địa Không bỏ mình

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU VÀ TAM KHÔNG
Mệnh VCD hoan ngộ Tam Không hữu Song Lộc, phú quí khả kỳ .
Giải: Mệnh VCD thì cần có Tam Không, nếu có Song Lộc thì hưởng phú quí nhưng không bền

Mệnh VCD đắc Tam Không phú quí khả kỳ .
Giải: TVT giải rằng Mệnh không có chính tinh tọa thủ được Địa Không, Tuần Không, Thiên Không thủ chiếu thì được hưởng phú quí

Tam Không độc thủ, phú quí nan toàn .
Giải: TVT giải rằng Mệnh VCD có Tam Không thủ chiếu không gặp Tam Hóa hội họp thì phú quí khó toàn vẹn. NMB không đề cập rằng phải là Mệnh VCD, chỉ ghi rằng Tam Không chiếu thủ thân Mệnh không có Tam Hóa thì phú quí khó toàn

Tam Không độc thủ, Tam Kỳ gia hội, phú quí song toàn .
Giải: Mệnh VCD đắc Tam Không gặp Khoa Quyền Lộc hội họp thì được hưởng phú quí

Tam Không bất kỵ chủ sự vô hữu chính tinh tu hướng, giao phù cát diệu tu phòng Tuần Triệt.
Giải: Cung nào VCD tức mờ ám xấu xa nhưng được Tam Không hội họp thì tốt đẹp, ngược lại nếu cung tam hợp xung chiếu và nhị hợp có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nhưng bản cung bị Tuần Triệt án ngữ thì xấu

Mệnh VCD nhị duyên sinh .
Giải: TVT giải rằng Mệnh VCD nhưng được nhiều cát tinh hội họp thì vẫn được hưởng giàu sang phúc thọ
 
#1
 
 
CÁC CÂU PHÚ VỀ KIẾP KHÔNG  

ĐỊA KHÔNG
ĐỊA KIẾP

1. ĐỊA KIẾP ĐỘC THỦ THỊ KỶ PHI NHÂN Cung Mệnh, Thân vô chính diện có Địa Kiếp đơn thủ là người ích kỹ chỉ biết mình mà không biết người.

2. DẦN THÂN KHÔNG KIẾP NHI NGỘ QUÝ TINH THĂNG TRẦM VÔ ĐỘ Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Không, Kiếp tọa thủ nếu được sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp thời cuộc đời cũng gặp nhiều bước thăng trầm lúc lên voi lúc xuống chó.

3. TỴ HỢI KIẾP KHÔNG NHI PHÙNG QUYỀN LỘC HOẠNH ĐẠT TUNG HOÀNH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Kiếp, Không tọa thủ gặp Quyền, Lộc hội hợp là người dụng lược tài giỏi và can đảm lúc xa giá nghênh ngang lúc tay trắng.

4. KIẾP KHÔNG TỴ HỢI ĐỒNG VỊ TẢO ĐẠT CÔNG DANH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Kiếp, Không tọa thủ đồng cung tất công danh sớm đạt nhưng không bền.

5. SINH SỬ KIẾP KHÔNG DO NHƯ BẠN THIÊN TRIẾT SI Cung Mệnh an tại Dần, Thân Tỵ, Hợi có Kiếp Không hội hợp tất cuộc đời thăng trầm lúc nên như sấm sét lúc xuống như gẫy cánh lưng trời.

6. KIẾP CƠ NGỘ HỎA TẤT NGỘ HỎA TAI Cung Mệnh có Kiếp, Cơ tọa thủ đồng cung gặp Hỏa xung chiêu hay đồng cung tất bị hỏa hoan cháy nhà hay bị phỏng lửa.

7. KIẾP PHÙ KHỐC KHÁCH MẠC NGỘ CỰ DƯƠNG CHUNG THÂN ĐA LỆ  Cung Mệnh có Kiếp tọa thủ gặp Phù, Khốc, Khách, Cự, Nhật hội hợp tất suốt đời chuyện ngang trái buồn phiền khổ sở, đàn bà có cách này nếu không khóc chồng thởi phải khóc con.

8. NHAN HỒI YỂU TỬ DO HỮU KIẾP KHÔN ĐÀO HỒNG ĐÀ LINH THỦ MỆNH Thần Nhan Hồi học trò, Đức KhổngTử cung Mệnh có Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh hội hợp nên phải chết con. Người có cách này tất không thể sống lâu được.

9. TỨ SÁT AN TÀNG Ư VƯỢNG ĐỊA Không, Kiếp, Kình, Đà an nơi Vượng Địa thì yên ổn không phá.

10. KIẾP KHÔNG PHỤC BINH PHÙNG DƯƠNG NHẬN LỘ THƯỢNG KIẾP ĐỒ  Cung Mệnh xấu xa mờ ám có Kiếp, Không tọa thủ gặp Phục Binh, Kình Dương hội hợp là phường côn đồ, kẻ cướp.

11. ĐỊA KIẾP CHI ĐAN TÂM PHƯƠNG LẪMCung Mệnh có Địa Kiếp, Miếu Vượng tọa thủ là người giữ được lòng son dạ sắt gặp nhiều Cát Tinh quần tu tất sau sẽ được vinh hiển công thành danh toại.

12.ĐỊA KIẾP, ĐỊA KHÔNG THÂN MẠO GIAN PHI CHI HẠNH Cung Mệnh có Không, Kiếp, Hãm Địa tọa thủ là người có tính trộm cắp.

13. MỆNH CUNG GẶP KIẾP KHÔNG LÂM THỦ XÁ BÀN CHI NHỮNG LŨ YỂU VONGCung Mệnh gặp Kiếp, Không, Hãm Địa  tọa thủ thì nghèo hèn nếu không thì phải chết yểu.

14. MỆNH THÂN DÙ CÓ LÂM KHÔNG KIẾP GIA TRIỆT TUẦN CHẲNG KHIẾP TÀI NGUYCung Mệnh, Thân có Địa Không, Địa Kiếp tọa thủ gặp Tuần, Triệt án ngữ thì không sợ tai nguy.

15. KHÔNG KIẾP HÀ HIỀM TỴ, HỢI, MÃ TƯỚNG ĐỒNG CƯ NHI HỘI KHOA TINH LOẠN THẾ PHÙNG QUÂN CHI CÁCHCung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Không, Kiếp tọa thủ gặp Mã, Tướng đồng cung Khoa hội chiếu là người gặp được mình quânb trong thời loạn, lập được nhiều chiến công hiển hách danh tiếng lừng lẫy trong lúc khói lửa binh đao.

16. SINH LAI BẦN TIỆN KIẾP KHÔNG LÂM TÀI PHÚC CHI HƯƠNG Cung Tài Bạch hay Phúc Đức có Kiếp, Không tọa thủ là người nghèo hèn tuy nhiên nếu cung Phúc Đức vô chính diện được Kiếp, Không hoặc Kinh Đà hội hợp tất mộ phần kết phát trong họ nhiều anh hùng hào kiệt nhưng phát được bền.

17. MỆNH CUNG NGỘ KIẾP THAM, LÃNG LÝ HÀNH THUYỀN  Cung Mệnh có Địa Kiếp tọa thủ gặp Tham đồng cung nên cuộc đời trôi nổi nay đây mai đó ví như chiếc thuyền bềnh bồng trên mặt nước.

18. MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP LẠI  HỘI SONG HAO Ư NHÂN MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU THIỂU HỌC ĐA THÀNH  MẠC NGỘ PHÚC ÂM, HAO TÌNH THÂN MỆNH NIÊN THO NAN CẦU VƯỢNG HƯỞNG Cung Mệnh vô chính diệu có Không tọa thủ cung Thân có Kiếp tọa thủ gặp Song Hạc hội họp là người tài giải học ít hiểu nhiều san sẽ hiểu đạt nhưng nếu gặp Thiên đồng (Phúc): thiên Lương (Am): Phá Quân (Hào Tình) hội hợp Mệnh, Thân tất phải chết non và không được hưởng giàu sang phúc thọ.

19. MỆNH LÝ KHÔNG VONG, KIẾP THỦ THÂN CHUNG NIÊN TẤT THỊ TẮC CƠ BẦN Cung Mệnh có Địa Không tọa thủ cung Thân có Địa Kiếp tọa thủ nếu có giàu sang cũng không được bền hoặc là người ăn ở bần tiện keo kiệt.

20. MỆNH KIẾP THÂN KHÔNG NHI GIAO ĐỒNG NHÂN Ư TUẾ MỆNH LẠC CHÍNH TÌNH, TIỀN ĐỒ ĐA KHỔ NHI  HỮU ÂM DƯƠNG, ĐẾ DIỆU MỆNH THÂN, CHUNG NIÊN PHÚC HỌANH SINH TÀI Cung Mệnh có Chính Tinh LẠc Hãm tọa  thủ gặp Kiếp đồng cung Thân có Không tọa thủ gặp Hồng Loan,Kình Dương hội hợp nên tiền vận phải vất và, nhưng nếu được Nhật, Nguyệt sáng sủa và Tử, Phủ  hội hợp, Mệnh, Thân tất suốt đời được hưởng phúc, giàu sang hơn người.

21. KIẾP KHÔNG LÂM HẠN SỞ VƯƠNG TÁNG ÔI ỐC LỤC CHÂU VONG Sở Bá Vương tử vẫn ở bên Ô Giang, Lục Châu phải gieo mình xuống lần tự tử đều gặp hạn Kiếp, Không.

22. THẠCH SÙNG CỰ PHÚ VẬN PHÙNG ĐỊA KIẾP DĨ VONG GIAGiàu có như Thạch Sùng hạn gặp Địa, Kiếp cũng phải tán gia bại sản.

23. KIẾP KHÔNG HÌNH KỴ ĐẢ DƯƠNG GIAN NAN BỊNH TẬT MỌI ĐƯỜNG LO ÂUHạn gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Hóa Kỵ, Đà La, Kinh Dương hội hợp tất phải lo lắng vì bệnh tật khó chữa.

24. KIẾP KHÔNG TAN SẠCH RA TRO ĐỀ PHÒNG KẺO PHẢI LỘ ĐỒ NAM KHAHạn gặp Địa Không, Địa Kiếp nên đề phòng chết đường như Hạn Vũ chết ở Ô Giang.

25. VÂN PHÙNG MÃO DẬU KHẢ PHIỀN GẶP SAO NGUYỆT ĐỨC NẠN LIỀN TAI QUAHạn đến Cung Mão, Dậu có Kiếp, Đà  tất nhiều ưu phiền lo lắng nhưng nếu gặp Nguyệt, Đức thì tai qua nạn khỏi.

26. KIẾP KHÔNG GIÁP MỆNH PHI YỂU TẮC BẦN.Cung Mệnh giáp Không giáp Kiếp không chết non cũng nghèo hèn.

27. GIÁP KHÔNG GIÁP KIẾP CHỦ BẬN TIỆNCung Mệnh xấu xa mờ ám giáp Không giáp Kiếp tất là người nghèo hèn suốt đời vất vả lam lũ và không thể quý hiển được.

28. KIẾP KHÔNG GIÁP MỆNH VI BẠI CỤCCung Mệnh giáp Kiếp, Không nên rất xấu xa mờ ám nhưng Mệnh an tại Hợi, cung Tý có Kiếp tọa thủ cung Tuất có Không tọa thủ tất bị cách giáp Không, Kiếp nên suốt đời nghèo hèn, phải vất vả và bôn ba mới có miếng ăn nếu lại bị Hình, Kỳ xâm phạm tối dộc, Hạn có cách này cũng bị phá sản hoặc hình thương.

29. KIẾP CƠ NGỘ HỎA TẤT NGỘ HỎA TAICung Mệnh hay giải Ach có Địa Kiếp, Thiên Cơ tọa thủ gặp Hóa chiếu tất phải đề phòng tai nạn dầu sôi lửa bỏng.

30. ĐỊA KIẾP ĐỊA KHÔNG TỴ HỢI LƯỠNG NGHICung Quan Lộc an tại tỵ, Hợi có Không, Kiếp tọa thủ lúc phát thì mạnh như sấm sét.

31. TỬ CUNG KHÔNG KIẾP TRÙNG GIA NUÔI CON KHÔNG MÁT ĐÃ BA BỐN LẦNCung Tử Tức có Không, Kiếp tọa thủ thì ba bốn lần sinh con đều bỏ, sau mới nuôi được

.32. TỬ CUNG KHÔNG KIẾP TRÙNG GIA BỆNH PHÙNG HUYẾT TÁN THAI BÀO PHÙ HOACung Tử Túc có Địa Không, Địa Kiếp tọa thủ tất đẻ con bị băng huyết và có tràng hoa quấn cổ.

33. PHÚC CUNG HÃM NGỘ KIẾP KHÔNG HỌ HÀNG LẮM KẺ HÀNH HUNG Ở NGOÀI.Cung Phúc Đức có Địa Không, Địa Kiếp, Hãm Địa tọa thủ tất trong họ có kẻ xưng hùng xưng bá ở phương xa.

34. ĐẠI KIẾP LÂM PHÚC ĐỨC NHỊ HỮU TAICung Phúc Đức có Địa Kiếp tọa thủ tất trong họ có tai ương.

35. KHÔNG KIẾP TẠI PHÚC HƯƠNG THÂN TỘC XUẤT NGOẠI TIÊU LOẠICung Phúc Đức có Không, Kiếp tọa thủ trong họ có người đi xa chết.

36. KIẾP KHÔNG AI NẤY KHÁ NGỬA, LÂM VÀO HUYNH ĐỆ ĐƠN SƠ MỘT MÌNHCung Huynh Đệ có sao Không, Kiếp tọa thủ lúc nào cũng chỉ có một mình.

37. PHU THÊ KHÔNG KIẾP TRÙNG XUNG, TRAI HAI BA ĐỘ MỚI XONG CỬA NHÀCung Phu Thê có Không, Kiếp tọa thủ thì phải hai ba đời vợ hay chồng mới thành gia thất.  

    


PHÚ TỬ VI THÔNG THƠ (683 câu)1. MỆNH VIÊN
Một là bàn đến Mệnh viên.
Cứ sao thủ Mệnh đoán nên tính tình.
Tử Vi trọng hậu dung hình.
Thiên Phủ tiết hạnh, thông minh ôn hòa.
Hai sao đều gặp một nhà.
Thiên tư ôn nhuận thiệt là tốt ghê.
Lòng lành tính gặp Thiên Cơ.
Vũ Tinh nhập miếu, anh kỳ tài năng.
Thái Âm viên mãn ai bằng.
Thiên Đồng phì mãn, tính hằng ôn lương.
Phá, Liêm to nhỏ khác thường.
Tính tình cương trực, kết đường tà gian.
Thiên Lương từ hậu dung nhan.
Sát - Hình miếu địa, khôn ngoan anh hùng.
Tham Lang tính bẩm thung dung.
Say miền gái đẹp, rượu nồng mùi ngon.
Thái Dương tính khí thực khôn.
Thanh kỳ bậc nhất, tư lương khác thường.
Kìa như Văn Khúc, Văn Xương.
Tư nhiên khả ái, thông đường văn chương.
Cự Môn tính khí bất thường.
Hể khi xử sự, tìm đường đảo điên.
Thiên Tướng, lòng thẳng mặt hiền.
Thiên tư mỹ lệ: Khoa - Quyền hẳn hoi.
Thanh bần ấy thật Việt, Khôi.
Lại gia Thai - Phụ là nòi khoan dung.
Phụ - Bật tuấn tú vốn dòng.
Đáng tài hơn chúng, tốt dùng chẳng không.
Phụ - Bật đơn thủ Mệnh cung.
Đoán rằng số ấy ly tông cửa nhà.
Phượng - Long đều hợp Mệnh ta.
Làm người cốt cách, ôn hòa tốt thay.
Tuế - Riêu họa xướng ư lời.
Nhận - Hư, lòng gió là người sai ngoa.
Mây mưa ấy thật Đào Hoa.
Lông kia đỏ kệch, Kỵ - Đà xấu trông.
Trán đen, tính nóng, Kiếp - Không.
Hỏa, Linh mặt mũi hình dung bi sầu.  

2. PHỤ MẪU CUNG

Số hai Phụ Mẫu kể tường.
Âm, Dương, ngộ hãm là đường khắc xung.
Hãm Dương, khắc phụ đã xong.
Hãm Âm khắc mẫu vào vòng chẳng sai.
Hổ, Tang, Thái Tuế cùng bầy.
Lưu Dương lại gặp đoán rày khắc cha.
Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa.
Thiên Hình - Tuần Triệt mẹ cha mất rồi.
Cáo, Phong có chức, có ngôi.
Khúc - Xương, Thái Tuế thì người cũng sang.
Khôi - Khoa phát đạt hoa tràng.
Khôi - Quyền chính chướng đường đường tốt thông.
Thanh bần ấy phải Hóa - Không.
Nhược bằng Lộc - Mã phú ông ai tày.
Phụ Mẫu cung đã đoán bầy
Đoán từng phần một, cốt hay tại người.  


3. PHÚC ĐỨC CUNG

Số ba Phúc Đức kể liền.
Lộc - Quyền đóng đó trong miền bản cung.
Ở đời vinh hiển đã xong.
Kiếp - Không ở đấy bần cùng khốn thay.
Nay đây mai đó càng hay.
Lại xem cung ấy sống rày được bao?
Đồng - Lương - Tử - Phủ bốn sao.
Trên tuần bát cửu thọ nào ai hơn.
Âm - Dương - Xương - Khúc - Lộc Tồn.
Với sao Thiên Tướng, Cự Môn tinh trần.
Thọ thì được ngoại thất tuần.
Miếu thì thong thả, hãm thì tân toan.
Liêm - Cự ta lại phải bàn.
Ngoại tuần lục thập mới hoàn Diêm la.
Việt - Khôi - Tả - Hữu - Quyền - Khoa.
Lộc - Tham - Đế Vượng thật là Tràng Sinh.
Đà La - Dương Nhận - Hỏa Linh.
Vào thì ba bốn rành rành, chẳng sai.
Kiếp - Không - Hư - khốc cùng bầy.
Thiên Hình - Hóa Kỵ mới loài bạch tang.
Nhị Phù tổn thọ một phương.
Thật là lạc mộ , nên dường chẳng sai.
Sát - Liêm - Tứ Sát cùng bầy.
Đoán làm bần yểu xưa nay rõ ràng.
Cao thanh, Thọ - Quý - Ân - Quang.
Những là sao ấy thọ tràng kỳ di.

Tuế - Phá lạc hãm một âu.
Tiếng tăm như sấm ra màu vẽ vang.
Kìa như nói chẳng hé răng.
Thiên Hình đơn thủ chốn đằng Mệnh cung.
Lộc - Mã khéo kiêm nàn nồng.
Phúc - Tấu bá đạo, mong trông một lòng.
Hoa Cái má phấn lưng ong.
Hỉ Thần dài giọng, tâm hung, tràng đầu.
Triệt Không tính những chẳng âu.
Hung trung vô định ra màu gian nan.
Tuế - Tham trong dạ đa đoan.
Kỵ - Riêu tửu sắc, một đoàn ngao du.
Hổ - Tang chẳng việc mà lo.
Quan Phù - Điếu Khách hay phô rộng lời.
Lưỡng - Hao nhỏ nhặt hình người.
Phi Liêm tóc tốt, có tươi mà dầu.
Quý - Ân phong độ trượng phu.
Chẳng hay quân Tử hình thù cũng xinh.
Tướng Quân chỉ thích dụng binh.
Bệnh Phù đới tật trong mình chẳng không.
Cô - Quả thiết kỵ riêng lòng.
Tràng Sinh, Đế Vượng vốn dòng thiện lương.
Đào Hoa - Mộc Dục điểm trang.
Lâm Quan tính khí dịu dàng, tinh anh.
Mộ thì chẳng được thông minh.
Thai hay mê hoặc lại hay tha tùng.
Triệt mà gặp được Kim cung.
Tinh thần thanh sảng, thung dung đế thần.
Tuyệt phùng hỏa địa một khi.
Hiên ngang chí khí, gặp thì thung dung.
Kìa Suy - Bệnh - Tử ba dong.
Gặp vào nước ấy, ai dùng ? ai màng?
Hóa - Lộc tính khí dịu dàng.
Bác Sĩ tính nết tìm đường tư hoa.
Thiên Đức, Nguyệt Đức khoan hòa.
Lộc Tồn đôn hậu, thiệt là quy mô.
Phá Quân tâm tính hồ đồ.
Kiếp - Sát xử sự ba đào mênh mông.
Xem trong nhân tính đã xong.
Lại tính cho thấu các cung Ngũ Hành.
Tường chân tính, nhận chân hình.
Chẳng nên chấp nhất, lựa mình mà suy.
Ví như thuộc Thổ Tử Vi.
Tính trì mà gặp Hỏa thì lại nhanh.
Thiên Phủ vốn tính hòa lành.
Song gặp Không - Kiếp thời rằng khắc thâm.

Lại lấy Thân, Mệnh mà suy.
Nam tinh chính chiếu thọ kỳ vô cương.
Đã xem hưởng thọ đoán tường.
Lại xem Phúc Đức đoán phương âm phần.
Tràng Sinh chính phát thập phần.
Gặp sao Quan - Phúc - Quý thần chầu trong.
Phúc - Liêm nội ngoại thung dung.
Khoa - Quyền - Xương - Khúc vốn dòng văn gia.
Vũ - Tham mà gặp Hóa Khoa.
Ấy là đất phát để ra anh hùng.
Cự Môn - Lộc - Lộc tương phùng.
Đoán rằng phú quý gia phong đời đời.
Này là đoán trước mấy lời.
Được đất nằm nghiệm chẳng sai đâu là.
Lại xem hướng mạch kể ra.
Trước lấy khởi tố ấy là Tràng Sinh.
Thanh Long lấy làm long hành,
Đến đâu nhập thủ xem hình chiếu lâm.
Phải lấy chi tự (Địa chi) phân kim.
Xem cho chuẩn đích đoán tìm mới ngoan.
Trước có Dương Nhận - Hồng Loan,
Nga mi tác án yên bàn chẳng sai.
Thanh (Long) Hồng (Loan) là thủy nhập hoài.
Tùy cung mà đoán cho người mới thông.
Lại như Vũ - Khúc - Triệt - Không.
Lấy làm hành lộ khuỳnh khuỳnh trước sau.
Kìa Long với Hổ lai chầu
Xem bên Tả, Hữu mới hầu luận xong.
Bên tả có sao Thanh Long.
Lấy làm Long thủy chầu vòng tả biên.
Bên hữu Bạch Hổ đã yên.
Lấy làm Hổ thủy chầu bên hữu này.
Lại xem tinh tú yên bầy.
Thái Dương - Vũ - Tướng cùng rầy Phá Quân.
Khoa - Quyền - Khôi - Việt tinh trần,
Lấy làm dương mộ mười phần chẳng sai.
Còn như đoán mả đàn bà,
Xem sao miếu vượng gần xa, đoán đời.
Tử - Phủ, Tổ mộ chẳng sai.
Lạc nhàn thì đoán xa đời mà thôi.
Thiên Cơ dương tổ sáu đời
Vũ năm Đồng tứ chẳng sai chút nào.
Liêm Trinh bảy tám đời cao.
Thái Dương là bố lẽ nào chẳng tin.
Cha còn thì đoán ông liền,
Ấy là dương mộ đoán miền dương tinh.

Thiên Phủ viễn tổ đã đành.
Tham sáu, Cự bảy Lương rành tám thôi.
Phá Quân - Thất Sát xa đời.
Thái Âm là mẹ gần nơi đó mà.
Nếu còn thì kể đến bà.
Ấy là âm mộ thuộc tòa âm cung.
Thiên Đức, Nguyệt Đức tương phùng.
Mộ phần thiên táng ắt cùng chẳng sai.
Suy xem tình tính hẳn hòi.
Ấy là chứng nghiệm mà soi cho tường.
Đà La ngộ Dưỡng chẳng thường.
Đoán rằng đạo táng gần phương mả này.
Lại tùy Chính diệu suy bày.
Lại nhân Không - Kiếp đoán rày lạc phân.
Hoa Cái - Phượng Các tân phần.
Tấu Thư - Xương - Khúc là thần đồng ra.
Hoặc là Khôi - Việt gia Hóa Khoa.
Đại khoa sự nghiệp vinh hoa vô cùng.
Lộc Tồn, Hóa Lộc tương phùng.
Ấy là phú quý vốn dòng chẳng không.
Tử Vi nhập Miếu Vượng cung.
Phát nên có kẻ chầu trong vương kỳ.
Lương - Tham thọ khảo kỳ di.
Lại xem đất phát cung phi vẻ nào.
Bởi chưng Hoa Cái - Hồng Đào.
Gặp sao Tử , Nhật gái chầu quân vương.
Đế Vượng đóng chính cung tường.
Ắt là trong họ vượng đường nhân đinh.
Tuế - Phù tụng sự tương tranh.
Lộc Tồn, Cô quả độc đinh thường thường.
Tang Môn - Quả Tú bất thường.
Ắt là trong họ gái thường quả phu.
Phục Binh ngộ Tử phải lo.

Có người bị trận, chết con ngoài đường.
Mộ cư Phúc Đức đường đường.
Lại gia Thai - Tọa ấy Trường Sinh ta.
Hỷ Thần - Thiên Hỷ hoặc gia.
Ấy là Đắc địa chẳng hòa được đâu.
Lại bàn hình thể mọi màu. (Ngũ hành các sao).
Tổ sơn là Tử - Phủ chầu kể ra.
Mộc Tinh là Thiên Cơ gia.
Kim tinh Vũ Khúc, Mộc là Tham Lang.
Văn Khúc là Thủy đáo đường.
Liêm Trinh là Hỏa, Thiên Lương Thổ này.
Thái Dương Dương long đã hay
Âm long, Âm hướng sao này Thái Âm.
Thất Sát cũng Hỏa Tinh lâm.
Phá Quân là Thủy, Cự tầm Thổ tinh.
Thiên Đồng - Thiên Tướng đất binh.
Sao Dương là núi, sao Linh bút bầy.
Mộc Trì là giếng gần đây,
Thiên Quan, Thiên Phúc gần ngay Phật, Thần.
Kiếp - Không lộ tán dương phần.
Kỵ - Riêu là Thủy, sát nhân hoàng tuyền.
Thanh Long có suối lưu truyền.
Bạch Hổ đá trắng ở bên mộ đường.
Khoa - Quyền là bảng văn chương.
Lộc, Kỵ, Việt kiếm rõ ràng đóng đây.
Ấy là phần mộ đoán bày.
Cốt xem Phúc Đức mới hay mọi đường.  

4. ĐIỀN TRẠCH CUNG
Bốn là bàn đến cung Điền.
Phủ - Vi đóng đấy, Tài, Điền Vượng thay.
Vũ - Cơ tài sản cũng hay.
Song hiềm hoán dịch ngày này nhiều phen.
Âm Dương, Miếu ấy đa điền.
Nhược bằng ngộ hãm vào miền bằng chân.
Thiên Đồng hậu dị, tiên nan.
Tham Lang tổ nghiệp phá tan lại thành.
Cự Môn tổ nghiệp tan tành.
Sinh ra đời chắc sau rành được yên.
Sát tinh bỗng chốc mà lên.
Nhược phùng hãm địa, bình yên thường thường.
Phá Quân của khéo dở dang.
Nhược bằng ngộ hãm là tuồng khó khăn.
Tướng - Lương - Tả - Hữu - Khoa văn.
Việt - Khôi - Quyền - Lộc - Mã gần Trường Sinh.
Điền viên đều vượng tậu thành.
Hỏa - Linh - Không - Kiếp - Đà - Kình lục tinh.
Nhị Hao - Kiếp Sát - Phục Binh.
Không Vong - Tang - Tú - Phù Tinh vô điền. 

QUAN LỘC CUNG

Năm là Quan Lộc đoán ngay.
Thái Dương - Xương - Khúc ở đây cung này.
Điện rồng chầu chực đêm ngày.
Đoán rằng số ấy tốt thay lạ thường.
Việt - Khôi - Tả - Hữu - Cơ - Lương.
Khoa - Quyền - Tử - Phủ hợp cùng Trường Sinh.
Tướng - Đồng - Lộc - Mã - Vũ tinh.
Đều là cát tú cho mình hiển vinh.
Âm - Dương - Quyền - Lộc được rành.
Như bằng Hãm địa ắt hành lại hao.
Liêm Trinh vũ chức, quyền cao.
Như bằng ngộ hãm , khỏi nào hình danh.
Tham Lang mà gặp Hỏa - Linh.
Miếu thì phú quý, Hãm: bình mà thôi
Sát - Cự Tý/ Ngọ ở ngôi
Vượng thì vũ chức, Hãm thì hình thương.
Phá Quân lao khổ trăm đường.
Nhược ngôi Tý / Ngọ tài thường vượng thay.
Tham Lang - Xương - Khúc ngày rày.
Ngộ cung Tỵ / Hợi quan này làm ru.
Liêm - Tham - Đà - Nhận phải lo.
Phải mang dang díu quanh co bận mình
Phù - Tang - Không - Kiếp - Hỏa, Linh.
Khốc- Hư - Đà - Nhận - Kiếp - Kình - Nhị Hao.
Phục Binh - Phá - Tú - xúm vào.
Đoán rằng quyền lộc làm sao cũng hèn.

Phú Cho Cung Nô Bộc

Sáu là Nô Bộc đoán tường.
Tử, Phủ, Tả, Bật, âm, Dương, Lương Đồng.
Việt, Khôi, Tam Hóa, tương phùng.
Cáo, Loan, Cơ, Mã lại cùng Tướng tinh.
Quý, Quang, Xương, Khúc cùng lành.
Vũ tinh mà đóng rành rành bản cung.
No thì nó ở hầu ông.
Đói thì nó bước chẳng mong nói gì.
Liêm Trinh kìa nó càng ghê.
Làm ân nên oán trăm bề mỉa mai.
Tham Lang vì nó hao tài.
Cự Môn báo oán những loài thị phi.
Thất Sát sinh sự thị phi.
Phá Quân hàn khổ như thì cận quanh.
Còn như Không, Kiếp, Phục Binh.
Dương, Linh, Đà, Kỵ, Thiên Hình, Khốc, Hư.
Nhị Hao, Quan Phủ, Quan Phù.
Gặp phường trộm cắp phải lo tổn tài.

***

Phú Cho Cung Thiên Di

Bảy là bàn đến Thiên Di.
Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt thì hòa hai.
Vũ, Lương, cự phú chẳng sai.
Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyền.
âm, Dương, Tả, Hữu rất hiền.
Cùng là Đồng, Tướng gần miền quý nhân.
Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân.
Nhược bằng ngộ Cát, mười phần tốt thay.
Liêm Trinh nội trợ, ngoại hay.
Đi thì cũng lợi, mới tầy Tham Lang.
Lại thêm dâm dục hoang tàng.
Vũ tinh xuất ngoại lại càng được yêu.
Cự Môn khẩu thiệt đảo điên.
Nhị Phù, Phá, Tú cũng miền Thiên Di.
Đoán rằng lộ thượng, mai thi.
Phá Quân, Thất Sát ắt thì chẳng yên.
Tham Lang, Hóa Kỵ hợp miền.
Luận rằng lộ tử, chẳng tuyền được đâu.
Cự Môn, Linh, Hỏa xung nhau.
Tử ư đạo lộ ra màu xo ro.
Liêm Trinh, Quan Phủ, Quan Phù.
ấy là tử nghiệp chẳng hòa được đâu.
Kìa như đạo lộ phải âu.
Bởi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di.
Tứ Sát đóng chính cung tường.
ách nguy thêm lại hại đường tổ tông.
Vũ, Liêm chẳng khá đồng cung.
Luận rằng số ấy bần cùng ai qua.
Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Dương, Đà.
Tham Lang, Hình, Kỵ cùng là Khốc, Hư.
Phá Quân phường ấy phải lo.
Thiên Di cung ấy đoán cho kỹ càng. 

Phú Cho Cung Tật ách

Tám là Tật ách chẳng âu.
âm, Dương phản bội làm màu bất minh.
Mệnh cung có Địa Không tinh.
Nhan manh mục tật, rành rành phải đương.
Phá, Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương.
Đã đau bên mắt, lại càng bệnh điên.
Khúc, Xương, Tả, Hữu vào miền.
Việt, Khôi, Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Đồng, Lương.
Lộc Tồn, Hóa Lộc một phương.
ốm thì lại gặp thuốc thang sợ gì.
Thiên Cơ phải chứng thấp tê.
Nhược bằng thêm Sát mặt thì vết ngang.
Phong đàm bệnh ấy liền liền.
Bởi sao Cơ, Khúc đóng miền ách phương.
Nhược bằng gia Sát, trỉ vương.
Thái âm đau bụng, Thái Dương đau đầu.
Thêm Đà, Kỵ, Sát cũng rầu.
Đoán rằng mục tật, ấy hầu phải đau.
Phá Quân khí huyết bất điều.
Đồng, Lương, hàn, nhiệt là điều phải lo.
Tướng thì đau ở bì phu.
âm, Dương, Cự, Liêm, hình thù cơ nghinh.
Đà La, Dương Nhận ít yên.
Đau chân, nhức mắt chẳng hiền được đâu.
Dương, Đà, Phá, Kỵ mắt đau.
Bởi đường sao ấy gặp tầy Tham Lang.
Sát tinh thấp khí yếu đau.
Tử, Sát có bệnh bởi hầu Sát gia.
Tham Lang Tật ách xông pha.
Lưng, chân có bệnh, chẳng hòa được chăng.
Cự Môn mặt vết rõ ràng.
Tứ chi có tật xấu chàng hổ ai.
Kỵ, Hình đau mắt chẳng sai.
Kình, Đà, Linh, Hỏa cùng loài một phương.
Mặt kia có vết rõ đường.
Lại thêm bệnh trỉ nên thường phải e.

***

Phú Cho Cung Tài Bạch

Thứ chín kể đến Cung Tài.
Để mà thí nghiệm mấy lời kể ra.
Vũ, Lộc, Thiên Mã cùng gia.
Tử, Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền.
Tử Vi, Tả, Hữu rất hiền.
Lâm Quan Tài Bạch ngoài miền lợi danh.
Thái âm mà với Vũ tinh.
Luận bàn cũng phải rành rành chẳng sai.
âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai.
Có sao Đế Vượng cùng ngồi chính trung.
Luận làm địch quốc phú phong.
Đồng, Cơ, Vũ Khúc, tay không làm giàu.
âm, Dương tài vượng khá mau.
Nhược bằng hãm địa, có hầu lại không.
Sát tinh đóng Tý, Ngọ cung.
Hoạnh tài hoạnh phát đùng đùng chứa chan.
Chủ cung phút hợp phút tan.
Lộc Tồn, Hóa Lộc giàu sang trăm đường.
Phá Quân tụ tán chẳng thường.
Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyền.
Với sao Hóa Lộc ở miền.
ấy là phát phúc, Tài, Điền vượng hay.
Liêm Trinh sao ấy luận ngay.
Lộc Tồn, Vũ Khúc đóng rầy Tài cung.
ấy là đại phát phú ông.
Kiếp, Không ở đấy, bần cùng chẳng sai.
Dương, Đà, Linh, Hỏa tán tài.
Hỏa, Hình, Hư, Khốc cùng loài như nhau. 

Phú Cho Cung Tử Tức

Thứ mười Tử Tức kể bày.
Trước sinh nam tử, nhiều bày Nam tinh.
Bắc tinh ấy gái trước sinh.
Sinh ngày âm Kỵ chiếm rành bản cung.
Sinh đêm Dương Kỵ chiếm cung.
âm, Dương lâm Tý là vòng khắc xung.
Vắng sao chính diệu Tử cung.
Phải tìm đối chiếu luận cùng mới xong.
Phủ, Vi, Đế Vượng, Thiên Đồng.
Khúc, Xương, Tả, Hữu luận cùng năm tên.
Nhược bằng gặp Sát cũng hèn.
Dương, âm, cùng ngộ Lâm Quan một đoàn.
Tướng, Lương, Quan Đới rõ ràng.
ấy là cung được ba hàng thành thân.
Khoa, Quyền, thêm Lộc tinh trần.
Việt, Khôi, Thiên Mã mười phần quý nhân.

***

Phú Cho Cung Phu Thê

Mười một bàn đến Thê cung.
Nhân thê trí phú bởi phùng Thái Dương.
âm phùng Hao Tú một phương.
Thành hôn chẳng lọ phải đường cưới xin.
Dương, Đồng đa vợ mà hiền.
Kìa như Lộc Mã tại điền vượng thay.
âm phùng Xương, Khúc ngày rày.
Cung trăng bẻ quế xem tày lên tiên.
Tử, Phủ hòa hợp bách niên.
Đồng, Cơ trai gái kết nguyền cũng xinh.
Trai tơ gái trẻ đã rành.
Âm, Dương miếu địa sớm thành nhân duyên.
Nhược bằng hãm địa sau nên.
Vũ tinh gia Sát đôi bên khiếm hòa.
Tướng, Lương sớm nổi thành gia.
Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân.
Khúc, Xương, Tả, Hữu tinh trần.
Thông minh giai lão trăm phần tốt thay.
Lộc Tồn muộn vợ nhưng hay.
Tham Lang sớm lấy người rày khắc xung.
Tham mà gặp Sát tối hung.
Phá Quân sớm khắc, ít lòng chính chuyên.
Liêm Trinh phải khắc ba tên.
Cự Môn, Thất Sát luận bàn chớ quên.
Sát tinh xung khắc đã quen.
ấy người dâm dục về miền trăng hoa.
Khôi, Việt, gặp Lộc, Quyền, Khoa.
Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành.
Linh Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình.
Khốc, Hư, Không, Kiếp đã rành khắc xung.
Nhược bằng Cát Tú tương phùng.
Cùng là giúp được vào vòng thiên ninh.
Tam phương mà gặp Sát, Hình.
Ly hương kết phối rành rành chẳng sai.

***

Phú Cho Cung Huynh Đệ

Mười hai Huynh Đệ bàn liền.
Triệt, Không cũng thấy trong miền bản cung.
Bắt đầu thì đoán khắc xung.
Hoặc gia Địa Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều.
Tướng Quân, Lộc, Mã cũng nhiều.
Anh em giàu có phú nhiêu được dùng.
Tướng Quân, Hóa Lộc tương phùng.
Anh em có kẻ ở trong cửa quyền.
Trường Sinh, Đế Vượng lâm liền.
Anh em có kẻ tất nhiên yên bài.
Thái Dương, Thái âm giáp Thai.
Sinh đôi một đối chẳng sai tí nào.
Vượng, Thai, Tuyệt, Tướng thấu vào.
Anh em ắt có dị bào chẳng không.
Đào, Riêu, Thiên Hỷ trong cung.
Phá Quân tính xử đối xung ở ngoài.
Có chị em gái theo trai.
Say mê đến nỗi hoang thai hổ mình.
Trong thì Tướng, Phá, Phục Binh.
Ngoài thì Hoa Cái cung tinh Đào, Hồng.
Tường hoa liễu ngỏ ngóng trông,
Anh em có kẻ dâm thông hẳn là.
Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa.
Thiên Hình thường có trong nhà giành nhau.
Lộc, Mã buôn bán làm giàu.
Nhược bằng Cự, Tướng ra màu thổ công.
Tử, Phù, Hữu, Bật tương phùng.
Có chị em gái lộn chồng đi ra.
Thiên Khôi ba kẻ anh ta.
Thiên Việt ba kẻ em ta bày đoàn.
Xương, Khúc, Thái Tuế đều yên.
Có người xã trưởng khôn ngoan ai cùng.
Tuyệt, Không, Không, Kiếp chính cung.
Hoặc gia Cát hội lai phùng Dương tinh.
Luận làm nghĩa dưỡng anh em.
  No comments: