Saturday, August 30, 2008

VĂN HỌC HIỆN ÐẠI

VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM - VĂN HỌC HIỆN ÐẠI (TỪ 1945 ÐẾN NAY)

4 tập, 2,200 trang của Nguyễn Thiên Thụ,

nguyên giảng sư Ðại Học Văn Khoa, Saigon, giáo sư thỉnh giảng tại Viện Ðại Học Cần Thơ, Vạn Hạnh, Cao Ðài và Hòa Hảo.

Tác giả đã mười năm nghiên cứu lịch sử văn học hai miền Nam Bắc ( trước 1975) và quốc nội, quốc ngoại ( hiện nay), đề cập khoảng 300 thi sĩ, văn sĩ, nhà báo và nhà nghiên cứu như Nhất Linh, Hồ Biểu Chánh, Ðông Hồ, Quách Tấn, Ưng Bình Thúc GIạ THị, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan VIên, HỒ Dzếnh, NGuyễn Tuân, Nghiêm Toản, Nguyễn Ðăng Thục, Thanh Lãng, Phan Khôi, Trần Dần, Văn Cao, Phùng Quán, Phùng Cung, Tố Hữu, Doãn Quốc Sỹ, Mai Thảo, Thanh Nam, Du Tử Lê, Nguyên Sa, Trần Hồng Châu, Bùi Giáng, Nguyễn Tất Nhiên, Xuân Vũ, Phan Nhật Nam, Nhã CA, Phan Lạc Phúc, Phan Lạc Tiếp, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Văn Trấn, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Ðặng Phùng Quân, Võ Kỳ Ðiền, Hồ Trường An, Nguyễn NGọc Ngạn, Hàn Song Tường, Võ Phước Hiếu, Trà Lũ, Trang Châu,. . .

Văn học Việt Nam hiện đại có nhiều điểu thích thú.Văn học hiện đại có hai đặc tính: tính lãng mạn và tính chiến đấu.

1. Hữu Loan, Quang Dũng, Nguyên Sa, Phạm Thiên Thư, Cung Trầm Tưởng, Bùi Giáng, Tô Thùy Yên nổi danh vì những bài thơ tình..

2. Phan Khôi, Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Cung, Phùng Quán, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Mạnh Côn, Doãn Quốc Sĩ, Vũ Khắc Khoan, Nghiêm Xuân Hồng là những chiến sĩ tự do.

Có bốn đề tài quan trọng trong văn học hiện đại:

1.Chiến tranh Viet nam : Xuân Vũ, Phan Nhật Nam, Nhã Ca, Lê Xuyên, Phan Lạc Tiếp đã chuyên viết về đề tài này..

2. Nhà tù Việt Nam: Sau 1975, các sĩ quan Cộng Hòa và dân chúng đã bị tù . Phan Lạc Phúc, Hà Thúc Sinh, Nhã Ca, Nguyễn Ngọc Ngạn, Vũ Thư HIên, Nguyễn Chí Thiện đã viết những sự thực về nhà tù cộng sản.

3.Thực tế Việt Nam: Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh, Tô Hoài, Phùng Quán, Phùng Cung, Dương Thu Hương Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Văn Trấn, Doãn Quốc Sĩ, Nhã Ca, Nguyễn Mạnh Côn, Võ Phước Hiếu, Vĩnh Hảo đã nói lên những sự thực đắng cay ở Việt Nam từ 1945 đến nay.

4 .Thuyền nhân: Võ Kÿ Ðiên, Ðặng Phùng Quân , Hàn Song Tường đã thuật lại những hiểm nguy trên đường tìm tự do.

Giá toàn bộ 4 tập gồm cước phí:
Canada: 138 CAD
Mỹ: 123 USD
Quốc tế: 145 USD

Thư từ, chi phiếu xin gởi cho người nhận là TUYET HONG NGUYEN
45 Inverkip Ave
Ottawa, ON, K1T 4B8, CANADA
E mail: sontrung@yahoo.com