Tuesday, March 11, 2014

TỰ ĐIỂN GIẢN THỂ -PHỒN THỂ
 簡体字      /    繁体字


簡体字(simplified)繁体字(traditional)

亿
仿
倀
彿
孿
寿
屿
岿
广

怀
榿
歿
毿
漿
潿
湿
湿
滿
祿
禿

线
紿
綿
绿
輿
覿
访
詿
诿
調
貿
贿
蹿
轿


驿
駿
鱿
鴿
鸿
鶿
黿
齿
饿
餿