Saturday, March 4, 2017

LENIN QUOTES

LENIN (1870-1924)
 
Trong The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, không dưới ba lần, V.I.Lênin khẳng định nền dân chủ vô sản hơn gấp triệu lần nền dân chủ tư sản: “Chế độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân chủ hơn gấp triệu lần, chính quyền xô viết, so với các cộng hòa tư sản dân chủ nhất, cũng dân chủ hơn gấp triệu lần."(Proletarian democracy is a million times more democratic than any bourgeois democracy... Soviet power is a million times more democratic than the most democratic bourgeois republic - Bourgeois And Proletarian Democracy)
 (We say: our aim is to achieve a socialist system of society, which, by eliminating the division of mankind into classes, by eliminating all exploitation of man by man and nation by nation, will inevitably eliminate the very possibility of war. Lenin, War and Revolution (1917)
- Socialists cannot achieve their great aim without fighting against all oppression of nations.
VLADIMIR LENIN, Socialism and War
 We shall not achieve socialism without a struggle. But we are ready to fight, we have started it and we shall finish it with the aid of the apparatus called the Soviets.
Report on the Activities of the Council of People’s Commissars (24 January 1918); Collected Works, Vol. 26, pp. 459-61.
Socialists cannot achieve their great aim without fighting against all oppression of nations.

VLADIMIR LENIN, Socialism and War
It is not national interests we are upholding — we claim that the interests of socialism, the interests of world socialism, rank higher than national interests, higher than the interests of the state. We are defenders of the socialist fatherland.
Address to the Party Central Committee (14 May 1918); Collected Works, Vol. 27, pp. 365-381.
When we say "the state," the state is We, it is we, it is the proletariat, it is the advanced guard of the working class.
VLADIMIR LENIN, speech, May 27, 1922

It is necessary — secretly and urgently to prepare the terror. And on Tuesday we will decide whether it will be through SNK or otherwise.
Memorandum to Nikolay Nikolayevich Krestinsky (3 or 4 September 1918) while recovering from an assassination attempt by Socialist-Revolutionary Fanni Kaplan on 30 August 1918; published in The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West (1999) Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, p. 34.
One clever writer on statecraft correctly said that if it is necessary for the realization of a well-known political goal to perform a series of brutal actions then it is necessary to do them in the most energetic manner and in the shortest time, because masses of people will not tolerate the protracted use of brutality.
Letter to Comrade Molotov for the Politburo (19 March 1922)

 • Our aim is to achieve a socialist system of society, which, by eliminating the division of mankind into classes, by eliminating all exploitation of man by man and nation by nation, will inevitably eliminate the very possibility of war.
  • Collected Works, Vol. 24, pp. 398–421.

  • Only by abolishing private property in land and building cheap and hygienic dwellings can the housing problem be solved.
   • Collected Works, Vol. 24, p. 455–480.
  Ban đầu, các ông Cộng sản  tỏ ra lúng túng trước hai chữ dân chủ tự do. Dường như họ khinh bỉ hai chữ tự do, dân chủ.

  Engels viết: “Tự do chính trị là tự do ảo, là một dạng nô lệ thấp kém nhất; nó chỉ có vẻ tự do và vì vậy mà trên thực tế là nô lệ (1) ”.

  Marx cũng coi các quyền tự do và quyền công dân là sự lừa mị vì chúng làm cho con người trở thành nô lệ của phúc lợi vật chất; tự do chân chính sẽ giải phóng con người khỏi tình trạng nô dịch như thế (2). George Lukacs, một lí thuyết gia Mac-xít giải thích điều đó như sau:
  Tự do” của những người đang sống hiện nay là tự do của các cá nhân, bị phân tán bởi sở hữu… Đấy là tự do của những cá nhân vis-à-vis (so với) những người khác. Tự do của một kẻ ích kỉ; tự do của một người tự tách mình khỏi những người khác.” (3).

  Georg Lukacs nói: "trong xã hội tư sản hiện đại tự do cá nhân chỉ có thể là tham nhũng và hư hỏng bởi vì nó là một trường hợp đặc quyền đơn phương dựa trên sự tự do của người khác (4)

  Lenin mơ mộng thế giới cộng sản là một thế giới hoàn toàn tự do, không có chính phủ, không luật lệ, không tòa án, không nhà tù, không công an, không vua quan, còn thế giới tự do có chính phủ, có vua quan, có quân đội thì chẳng có tự do.Ông viết:"Đã có nhà nước thì không thể có tự do, mà khi có tự do thì sẽ không có nhà nước."(5)
  Lenin cho rằng " tự do của xã hội tư bản giống như thời Cổ Hy Lạp là tự do của chủ nô" (6)

  Về sau, họ lại chộp lấy hai từ tự do và dân chủ cho chủ nghĩa cộng sản. Karl Marx luận rằng các chính phủ nên là đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị, và vì vậy cuối cùng thì các quốc gia trong thời đại của ông trong tương lai sẽ bị thống trị bởi giai cấp vô sản (Marxism, Paris Commune.)

  Lenin nói:" Dân chủ là cần thiết cho xã hội chủ nghĩa (7)
  Karl Marx nói:"Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội"(8)

  Nói như vậy, phe cộng sản cho rằng cái gì của tư sản đều xấu, chỉ có cộng sản là đẹp!
  Trong quyển Hệ Tư Tưởng Đức (1845), Marx đã mơ mộng:
  Trong xã hội cộng sản, nơi không có ai bị giới hạn lĩnh vực hoạt động nhất định… xã hội điều tiết toàn bộ quá trình sản xuất và vì vậy sẽ tạo điều kiện cho tôi hôm nay làm việc này, ngày mai làm việc khác, sáng đi săn, giữa trưa đi câu cá, chiều chăn gia súc, sau bữa ăn tối thì làm phê bình - tuỳ thích – và không vì thế mà biến tôi thành thợ săn, ngư dân, người chăn nuôi hay nhà phê bình.” (CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN I , 5, [9]

  Lenin nói:"
  Chế độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân chủ hơn gấp triệu lần; chính quyền xô-viết so với nước cộng hoà tư sản dân chủ nhất thì cũng dân chủ hơn gấp triệu lần. (Lenin, Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky, sđd., tr. 39)(10)

  Sống trong xã hội Cộng sản, nhất là trong các HTX nông nghiệp, hay nông trường, công trường, con người trở thành nô lệ, bị cưỡng bách lao động ,bị trừng phạt nếu lười biếng, chậm chạp, đi đâu cũng phải xin phép. Thực tế cho thấy tại Liên Xô, công nhân không được vắng mặt, và kể từ năm 1930, một hệ thống "giấy phép đi đường" được áp dụng theo đó không một người dân một tỉnh này được phép đi qua tỉnh khác nếu không có giấy phép di chuyển của công an. Trong tình trạng này, làm sao công nhân Marx có thể bỏ việc mà đi câu cá? Theo Wikipedia,các đạo luật lao động dưới thời Stalin đặt ra kỷ luật lao động nghiêm khắc: năm 1928, Luật lao động cho phép đuổi việc (đồng nghĩa mất tem phiếu và kể cả mất chỗ ở tại nhà máy) nếu công nhân vắng mặt không xin phép quá 3 ngày trong 1 tháng, đến năm 1932 con số này rút xuống còn 1 ngày, và về sau hình sự hóa sự vi phạm kỉ luật lao động (phạt tù từ 2 tới 4 tháng nếu trốn việc).


  Only struggle educates the exploited class. Only struggle discloses to it the magnitude of its own power, widens its horizon, enhances its abilities, clarifies its mind, forges its will.

  VLADIMIR LENIN, lecture on the 1905 revolution, 1917  Human knowledge is not (or does not follow) a straight line, but a curve, which endlessly approximates a series of circles, a spiral. Any fragment, segment, section of this curve can be transformed (transformed one-sidedly) into an independent, complete, straight line, which then (if one does not see the wood for the trees) leads into the quagmire, into clerical obscurantism (where it is anchored by the class interests of the ruling classes).

  VLADIMIR LENIN, Summary of Dialectics

  - A newspaper is not only a collective propagandist and a collective agitator, it is also a collective organiser.

  VLADIMIR LENIN, "The Plan For an All-Russia Political Newspaper", What Is To Be Done


  A lie told often enough becomes the truth.

  VLADIMIR LENIN, attributed, The Words of Pow


  The Bolshevik slogans and ideas on the whole have been confirmed by history; but concretely things have worked out differently; they are more original, more peculiar, more varied than anyone could have expected.

  VLADIMIR LENIN, Letters on Tactics


  The art of any propagandist and agitator consists in his ability to find the best means of influencing any given audience, by presenting a definite truth, in such a way as to make it most convincing, most easy to digest, most graphic, and most strongly impressive.

  VLADIMIR LENIN, The Slogans and Organisation of Social-Democratic Work


  One must not count in thousands, like the propagandist belonging to a small group that has not yet given leadership to the masses; in these circumstances one must count in millions and tens of millions.

  VLADIMIR LENIN, Left-Wing Communism: An Infantile Disorder
  Every cook must learn to rule the State.

  VLADIMIR LENIN, attributed, "Woman's Place", New International, August 1935


  Everyone is free to write and say whatever he likes, without any restrictions."Party Organisation and Party Literature", Novaya Zhizn (Marxists) (12).
  - Disarmament is the ideal of socialism."The “Disarmament” Slogan" (October 1916); Collected Works, Vol. 23, p. 94-104
  - The war is relentless: it puts the alternative in a ruthless relief: either to perish, or to catch up with the advanced countries and outdistance them, too, in economic matters.The Impending Catastrophe and How to Fight It (1917).
   When we say "the state," the state is We, it is we, it is the proletariat, it is the advanced guard of the working class.Speech (27 May 1922)
  - It is necessary — secretly and urgently to prepare the terror. And on Tuesday we will decide whether it will be through SNK or otherwise.Memorandum to Nikolay Nikolayevich Krestinsky (3 or 4 September 1918) while recovering from an assassination attempt by Socialist-Revolutionary Fanni Kaplan on 30 August 1918; published in The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West (1999) Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, p. 34
  - Marx said that the revolutionary dictatorship of the proletariat lies between capitalism and communism. The more the proletariat presses the bourgeoisie, the more furiously they will resist. We know what vengeance was wreaked on the workers in France in 1848. And when people charge us with harshness we wonder how they can forget the rudiments of Marxism.Speech to the All-Russia Extraordinary Commission Staff (7 November 1918); Collected Works, Vol. 28, pp. 169-70
  - We must pursue the removal of church property by any means necessary in order to secure for ourselves a fund of several hundred million gold rubles.Letter to Comrade Molotov for the Politburo (19 March 1922
   
   
  We want to achieve a new and better order of society: in this new and better society there must be neither rich nor poor; all will have to work. Not a handful of rich people, but all the working people must enjoy the fruits of their common labour. Machines and other improvements must serve to ease the work of all and not to enable a few to grow rich at the expense of millions and tens of millions of people. This new and better society is called socialist society. The teachings about this society are called socialism.
  Disarmament is the ideal of socialism."The “Disarmament” Slogan" (October 1916); Collected Works, Vol. 23, p. 94-104.
  We shall not bind ourselves by treaties. We shall not allow ourselves to be entangled by treaties. We reject all clauses on plunder and violence, but we shall welcome all clauses containing provisions for good-neighbourly relations and all economic agreements; we cannot reject these.
  Ban đầu, các ông Cộng sản  tỏ ra lúng túng trước hai chữ dân chủ tự do. Dường như họ khinh bỉ hai chữ tự do, dân chủ.

  Engels viết: “Tự do chính trị là tự do ảo, là một dạng nô lệ thấp kém nhất; nó chỉ có vẻ tự do và vì vậy mà trên thực tế là nô lệ (1) ”.

  Marx cũng coi các quyền tự do và quyền công dân là sự lừa mị vì chúng làm cho con người trở thành nô lệ của phúc lợi vật chất; tự do chân chính sẽ giải phóng con người khỏi tình trạng nô dịch như thế (2). George Lukacs, một lí thuyết gia Mac-xít giải thích điều đó như sau:
  Tự do” của những người đang sống hiện nay là tự do của các cá nhân, bị phân tán bởi sở hữu… Đấy là tự do của những cá nhân vis-à-vis (so với) những người khác. Tự do của một kẻ ích kỉ; tự do của một người tự tách mình khỏi những người khác.” (3).

  Georg Lukacs nói: "trong xã hội tư sản hiện đại tự do cá nhân chỉ có thể là tham nhũng và hư hỏng bởi vì nó là một trường hợp đặc quyền đơn phương dựa trên sự tự do của người khác (4)

  Lenin mơ mộng thế giới cộng sản là một thế giới hoàn toàn tự do, không có chính phủ, không luật lệ, không tòa án, không nhà tù, không công an, không vua quan, còn thế giới tự do có chính phủ, có vua quan, có quân đội thì chẳng có tự do.Ông viết:"Đã có nhà nước thì không thể có tự do, mà khi có tự do thì sẽ không có nhà nước."(5)
  Lenin cho rằng " tự do của xã hội tư bản giống như thời Cổ Hy Lạp là tự do của chủ nô" (6)

  Về sau, họ lại chộp lấy hai từ tự do và dân chủ cho chủ nghĩa cộng sản. Karl Marx luận rằng các chính phủ nên là đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị, và vì vậy cuối cùng thì các quốc gia trong thời đại của ông trong tương lai sẽ bị thống trị bởi giai cấp vô sản (Marxism, Paris Commune.)

  Lenin nói:" Dân chủ là cần thiết cho xã hội chủ nghĩa (7)
  Karl Marx nói:"Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội"(8)

  Nói như vậy, phe cộng sản cho rằng cái gì của tư sản đều xấu, chỉ có cộng sản là đẹp!
  Trong quyển Hệ Tư Tưởng Đức (1845), Marx đã mơ mộng:
  Trong xã hội cộng sản, nơi không có ai bị giới hạn lĩnh vực hoạt động nhất định… xã hội điều tiết toàn bộ quá trình sản xuất và vì vậy sẽ tạo điều kiện cho tôi hôm nay làm việc này, ngày mai làm việc khác, sáng đi săn, giữa trưa đi câu cá, chiều chăn gia súc, sau bữa ăn tối thì làm phê bình - tuỳ thích – và không vì thế mà biến tôi thành thợ săn, ngư dân, người chăn nuôi hay nhà phê bình.” (CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN I , 5, [9]

  Lenin nói:"
  Chế độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân chủ hơn gấp triệu lần; chính quyền xô-viết so với nước cộng hoà tư sản dân chủ nhất thì cũng dân chủ hơn gấp triệu lần. (Lenin, Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky, sđd., tr. 39)(10)

  Sống trong xã hội Cộng sản, nhất là trong các HTX nông nghiệp, hay nông trường, công trường, con người trở thành nô lệ, bị cưỡng bách lao động ,bị trừng phạt nếu lười biếng, chậm chạp, đi đâu cũng phải xin phép. Thực tế cho thấy tại Liên Xô, công nhân không được vắng mặt, và kể từ năm 1930, một hệ thống "giấy phép đi đường" được áp dụng theo đó không một người dân một tỉnh này được phép đi qua tỉnh khác nếu không có giấy phép di chuyển của công an. Trong tình trạng này, làm sao công nhân Marx có thể bỏ việc mà đi câu cá? Theo Wikipedia,các đạo luật lao động dưới thời Stalin đặt ra kỷ luật lao động nghiêm khắc: năm 1928, Luật lao động cho phép đuổi việc (đồng nghĩa mất tem phiếu và kể cả mất chỗ ở tại nhà máy) nếu công nhân vắng mặt không xin phép quá 3 ngày trong 1 tháng, đến năm 1932 con số này rút xuống còn 1 ngày, và về sau hình sự hóa sự vi phạm kỉ luật lao động (phạt tù từ 2 tới 4 tháng nếu trốn việc).

  (1).K. Marx, F. Engels, Toàn tập, tập 1, Moskva 1955, trang 526
  (2).Richard Pipes. Chủ Nghĩa cộng sản.
  (3). George Lukacs, History and Class Consciousness. Cambridge, Mass, 1971, p. 32
  (4).Georg Lukacs. MIT Press, 1968, p. 315.)“in contemporary bourgeois society individual freedom can only be corrupt and corrupting because it is a case of unilateral privilege based on the unfreedom of others. (History and Class Consciousness. MIT Press, 1968, p. 315.)
  (5). " While the State exists there can be no freedom; when there is freedom there will be no State. (Quotation by Vladimir Lenin .
  (6). Freedom in capitalist society always remains about the same as it was in ancient Greek republics: Freedom for slave owners. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/v/vladimir_lenin_2.html
  (7). Democracy is indispensable to socialism. Vladimir Lenin. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/v/vladimir_lenin.htm
  (8).Democracy is the road to socialism. Karl Marx
  http://www.brainyquote.com/quotes/authors/k/karl_marx_2.html
  (9). ."In communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, herdsman or critic."28 C.W.5, 47.German Ideology.

  (10). Soviet power took thousands upon thousands of these best buildings from the exploiters at one stroke, and in this way made the right of assembly;without which democracy is a fraud;a million times more democratic for the people. Indirect elections to non-local Soviets make it easier to hold congresses of Soviets, they make the entire apparatus less costly, more flexible, more accessible to the workers and peasants at a time when life is seething and it is necessary to be able very quickly to recall one’s local deputy or to delegate him to a general congress of Soviets.Proletarian democracy is a million times more democratic than any bourgeois democracy; Soviet power is a million times more democratic than the most democratic bourgeois republic. (Vladimir Lenin The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky.http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/democracy.htm.
  Only struggle educates the exploited class. Only struggle discloses to it the magnitude of its own power, widens its horizon, enhances its abilities, clarifies its mind, forges its will.


  VLADIMIR LENIN, lecture on the 1905 revolution, 1917