Wednesday, October 11, 2017

NHỮNG HỒI KÝ CẦN ĐỌC


NHỮNG HỒI KÝ CẦN ĐỌC


NAPALM STRIKE
NHỮNG TẬP HỒI KÝ  CỦA CÁC TÁC GIẢ  VIẾT LẠI THÂN PHẬN NỔI TRÔI LÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN THEO BIẾN CỐ LỊCH SỬ ĐAU THƯƠNG CỦA DÂN TỘC, VỚI NHIỀU KHUYNH HƯỚNG KHÁC NHAU, TỪ HAI MIỀN NAM BẮC …
Hoamunich post bài của thân hữu, và 12 Videos cuộc chiến Việt Nam từ Điện Biên Phủ…., với mục đích chúng ta cùng tham khảo tài liệu và để rộng đường dư luận. 
4745909_orig
Hồi ký Viết cho Mẹ và Quốc Hội của NGUYỄN VĂN TRẤN (Cán bộ tập kết)
Viet_Cho_Me__va_Quoc_Hoi_-_Nguyen_Van_TranMerken
Hồi ký TRẦN VĂN GIÀU (Cán bộ tập kết)
HOI_KY_TRAN_VAN_GIAU
HỒI KÝ CỦA TRẦN ĐĨNH: ĐÈN CÙ 1
1       2       3       4       5       6       7       8
ĐÈN CÙ 2    DEN_CU_II  hấp dẫn giai đoạn từ 1975
HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH
1     2     3         5     6     7     8     9     10     11     12     13     14   
  15     16
10 NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11       12      CUỐI
VỤ TẬP KÍCH SƠN TÂY CỦA ĐẶC NHIỆM HOA KỲ GIẢI CỨU CÁC PHI CÔNG BỊ CỘNG SẢN BẮC VIỆT GIAM GIỮ
1    2    3    4    5    6    7    8

NHÂN VĂN GIAI PHẨM – THỤY KHUÊ
1     2      3           5      6      7      8       9
   10       11       12       13       14       15      16       17
HỒ CHÍ MINH VÀ CÁI CHẾT OAN NGHIỆT CỦA CÔ VỢ BÉ NÔNG THỊ XUÂN
TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN – HOÀNG VĂN CHÍ
1      2      3      4      5     6     
TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC – HOÀNG VĂN CHÍ
1      2      3      4      5     6      7
HỒI KÝ BAO NỖI TANG THƯƠNG
1    2    3    4    5    6   7
HỒI KÝ NHỮNG NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG CỦA PHẠM GIA ĐẠI62030_125062897643831_1379754625_n
1      2      3      4      5      6      7
 HỒI KÝ NHẤT LINH CHA TÔI CỦA NGUYỄN TƯỜNG THIẾT
 1      2      3      4   
 HỒI KÝ QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ – CỦA ALEKSANDR SOLZHENITSYN
1      2      3      4     5      6      7
HỒI KÝ VƯỢT BIÊN ĐƯỜNG BỘ
1      2      3      4      5     6      7
BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG
1  2  3  4  5  6
HỒI KÝ 26 NĂM LƯU ĐÀY CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH
1      2      3      4
HỒI KÝ CỦA BÀ TÙNG LONG
1      2      3      4
HỒI KÝ GIỮA ĐÊM TRƯỜNG CỦA NGUYỄN THỤY LONGk1
1       2      3      
HỒI KÝ TÙ BINH VÀ HÒA BÌNH CỦA PHAN NHẬT NAM
1      2      3      4      
HỒI KÝ ĐẠI HỌC MÁU CỦA HÀ THÚC SINH
1      2      3      4      5      6      7      8      9       10      11      12      13      14
HỒI KÝ KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG CỦA NGUYỄN MẠNH TƯỜNG- KỲ 1
1      2     3      4      5      6
HỒI KÝ DẤU BINH LỬA CỦA PHAN NHẬT NAM
1      2      3      4
HỒ CHÍ MINH, CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CON NGỰA HOANG CỦA WILLIAM DUIKER
1     2      3      4      5      6      
HỒI KÝ NHỮNG NĂM THÁNG LƯU ĐÀY TRONG NGỤC TÙ CỘNG SẢN CỦA DUYÊN ANH
1      2           4      5      6      7     8
HỒI KÝ HOA XUYÊN TUYẾT CỦA BÙI TÍN (cựu Đại tá Quân đội Nhân dân)
1      2      3      4     
HỒI KÝ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: “BA NGƯỜI KHÁC” CỦA TÔ HOÀI
1      2           4      
HỒI KÝ CÁT BỤI CHÂN AI CỦA TÔ HOÀIk3
1      2      3
HỒI KÝ GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ CỦA NHÃ CA
1      2      3           5     
HỒI KÝ MỘT CƠN GIÓ BỤI CỦA TRẦN TRỌNG KIM
1      2      3
HỒI KÝ BA PHÚT SỰ THẬT CỦA PHÙNG QUÁN
1      2     3      4
HỒI KÝ CHIỀU CHIỀU CỦA TÔ HOÀI
1           3      4      5      6      7      8
HỒI KÝ KHÔNG TÊN CỦA LÝ QUÝ CHUNG
     2      3      4      5      6
HỒI KÝ THÁNG BA GÃY SÚNG CỦA CAO XUÂN HUY
     2 
NHỮNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11
KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8
Video:  TRUNG CỘNG: TỘI ÁC MỔ ĐÁNH CẮP NỘI TẠNG NGƯỜI
12 Videos: CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM 1954-1975: CUỘC CHIẾN TRANH KHÔNG TUYÊN BỐ
HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH
1      2      3      4      KỲ CUỐI
HỒI KÝ CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI
images
1      2      3     4     5     6     7     8
CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG
1      2
HỒI KÝ NGUYỄN HỘ (CÁN BỘ TẶP KẾT)
HỒI KÝ TRẦN ĐỘ (Cố TRUNG TƯỚNG Quân đội Nhân dân)
1      2      3     4      5
HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC CỦA XUÂN VŨ
1      2      3      4
HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
1      2      3
HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG CỦA XUÂN VŨ267px-Forsythia_suspensa
1      2      3      4      5  
HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
1      2      3      4      5
HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:
1      2       3       4      5      6      Kỳ Cuối
NHẠC SỸ TÔ HẢI – HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN
1           3     4          Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN: 

BÊN GIÒNG LICH SỬ
   2.3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.
 HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ (cựu Cán bộ cao cấp của CSVN)
– KỲ 12.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI
HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ:
1.0   KỲ 1 ĐẾN KỲ 20    2.0  KỲ 21 ĐẾN KỲ 40      3.0 KỲ 41 ĐẾN KỲ 60
4.0 KỲ 61 ĐẾN KỲ 80   5.0 KỲ 81 ĐẾN KỲ 95   6.0 KỲ 96 ĐẾN HẾT
 HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ
 .KỲ  1 ĐẾN KỲ 10   2. KỲ  11 ĐẾN KỲ 20    3.  KỲ  21 ĐẾN KỲ 30
KỲ  31 ĐẾN KỲ 405. KỲ  41 ĐẾN KỲ Hết
PHẢN HỒI CỦA DƯƠNG VĂN ĐỨC  (cố trung tướng quân đội VNCH)
Audio Book: THIÊN HỒI KÝ TRẠI KIÊN GIAM CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆP
Audio Book:  THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH
HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG – LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ
PHẦN 1 VÀ 2   2.   PHẦN 3 VÀ 4   3.   PHẦN 5 VÀ 6   
 1. 4.   PHẦN 7 VÀ 85.   PHẦN 9 VÀ 10  6.   PHẦN 11 VÀ 12  7.   PHẦN 13 VÀ 148.   PHẦN 15 VÀ 169.   PHẦN 17 VÀ 18  10. PHẦN19 VÀ 2011. PHẦN 21VÀ 22  12. PHẦN 23VÀ 2413. PHẦN 25 VÀ 26  14. PHẦN 27 VÀ 2815. PHẦN 29 VÀ 30  16. PHẦN 31VÀ 3217. PHẦN 33 VÀ 34  18.   PHẦN 35 VÀ 3619.  PHẦN 37 VÀ 38    20.  PHẦN 39VÀ 40

  21.  PHẦN 41VÀ 42  22. PHẦN 43 VÀ 44   


  23. PHẦN 45 VÀ 46   24. PHẦN 47VÀ 48    


  25. PHẦN 49 VÀ 50   26.   PHẦN TỘI ÁC CỦA BÙI ĐÌNH THI
HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY – VŨ THƯ HIÊN
 1. CHƯƠNG 1        2.  CHƯƠNG 2     3.  CHƯƠNG 3  4.  CHƯƠNG 
CHƯƠNG 5     6.  CHƯƠNG 6       7.  CHƯƠNG 7    8.  CHƯƠNG 8 esin
CHƯƠNG 9    10.  CHƯƠNG 10  11.  CHƯƠNG 11  12. CHƯƠNG 12
 1. CHƯƠNG 13   14.  CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15 16. CHƯƠNG 1617. CHƯƠNG 17 18. CHƯƠNG 18
 1. CHƯƠNG 1920. CHƯƠNG 20 21. CHƯƠNG 21 22. CHƯƠNG 22
 2. CHƯƠNG 2324. CHƯƠNG 24 25. CHƯƠNG 25 26. CHƯƠNG 26
 3. CHƯƠNG 2728. CHƯƠNG 28 29. CHƯƠNG 29 30. CHƯƠNG 30
 4. CHƯƠNG 3132. CHƯƠNG 32 33. CHƯƠNG 33 34. CHƯƠNG 34
 5. CHƯƠNG 3536. CHƯƠNG 36 37. CHƯƠNG 37 38. CHƯƠNG 38
 6. CHƯƠNG 3940. CHƯƠNG 40 41. CHƯƠNG 41 42. CHƯƠNG KẾT
BÊN THẮNG CUỘC
Phần I:
1.  CHƯƠNG I   2. CHƯƠNG 2 A   3. CHƯƠNG 2 B   4.  CHƯƠNG 3   5. CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5. 6 CHƯƠNG 6   8. CHƯƠNG 7   9. CHƯƠNG 8   10. CHƯƠNG 9CHƯƠNG 1012. CHƯƠNG 11
Phần II
CHƯƠNG 1214. CHƯƠNG 13   15. CHƯƠNG 14   16. CHƯƠNG 15   17. CHƯƠNG 16
 1. CHƯƠNG 17 19. CHƯƠNG 18   20. CHƯƠNG 19   21. CHƯƠNG 20   22. CHƯƠNG 21
 2. CHƯƠNG 22 24. QUYỀN BÍNH
  CHƯƠNG KẾT
LINK MEDIAFIRE ( NGÀN GIỌT LỆ RƠI ).-
– Tập 01: http://www.mediafire.com/download/lcemm … GLR+01.mp3
– Tập 02:
http://www.mediafire.com/download/v88du … GLR+02.mp3
– Tập 03:
http://www.mediafire.com/download/2vm6c … GLR+03.mp3
– Tập 04:
http://www.mediafire.com/download/7e19b … GLR+04.mp3
– Tập 05:
http://www.mediafire.com/download/zlofg … GLR+05.mp3
– Tập 06:
http://www.mediafire.com/download/cduxu … GLR+06.mp3
– Tập 07:
http://www.mediafire.com/download/asvou … GLR+07.mp3
– Tập 08:
http://www.mediafire.com/download/t1b3y … GLR+08.mp3
– Tập 09:
http://www.mediafire.com/download/jzfie … GLR+09.mp3
– Tập 10:
http://www.mediafire.com/download/1v0ax … GLR+10.mp3
– Tập 11:
http://www.mediafire.com/download/7d9x7 … GLR+11.mp3
– Tập 12:
http://www.mediafire.com/download/see00 … GLR+12.mp3
– Tập 13:
http://www.mediafire.com/download/vq2er … GLR+13.mp3
– Tập 14:
http://www.mediafire.com/download/xw5zl … GLR+14.mp3
– Tập 15:
http://www.mediafire.com/download/3t3ot … GLR+15.mp3
– Tập 16:
http://www.mediafire.com/download/9bzo2 … GLR+16.mp3
– Tập 17:
http://www.mediafire.com/download/wa9iy … GLR+17.mp3
– Tập 18:
http://www.mediafire.com/download/rqb20 … GLR+18.mp3
– Tập 19:
http://www.mediafire.com/download/cuxcm … GLR+19.mp3
– Tập 20:
http://www.mediafire.com/download/m6gku … GLR+20.mp3
– Tập 21:
http://www.mediafire.com/download/ipoc6 … GLR+21.mp3
– Tập 22:
http://www.mediafire.com/download/unwc7 … GLR+22.mp3
– Tập 23:
http://www.mediafire.com/download/7jzcs … GLR+23.mp3
– Tập 24:
http://www.mediafire.com/download/v77dv … GLR+24.mp3
– Tập 25:
http://www.mediafire.com/download/rs6tc … GLR+25.mp3
– Tập 26:
http://www.mediafire.com/download/48188 … GLR+26.mp3
– Tập 27:
http://www.mediafire.com/download/h41ma … GLR+27.mp3
– Tập 28:
http://www.mediafire.com/download/hxao8 … GLR+28.mp3
– Tập 29:
http://www.mediafire.com/download/latj5 … GLR+29.mp3
– Tập 30:
http://www.mediafire.com/download/7rcxb … GLR+30.mp3
– Tập 31:
http://www.mediafire.com/download/q0gcc … GLR+31.mp3
– Tập 32:
http://www.mediafire.com/download/774ae … GLR+32.mp3
– Tập 33:
http://www.mediafire.com/download/o0ebs … GLR+33.mp3
– Tập 34:
http://www.mediafire.com/download/abakq … GLR+34.mp3
– Tập 35:
http://www.mediafire.com/download/bsn0v … GLR+35.mp3
– Tập 36:
http://www.mediafire.com/download/3a2p8 … GLR+36.mp3
– Tập 37:
http://www.mediafire.com/download/qtclz … GLR+37.mp3
– Tập 38end:
http://www.mediafire.com/download/aemm8 … +38end.mp3

d1

Friday, October 6, 2017

HUỲNH CHIẾU ĐẲNG * SÁCH CŨ

 
DOÃN QUỐC SỸ
 
VÀO THIỀN
 

TRẦN TRUNG VIÊN

CỔ NHÂN  ĐÀM LUẬNJ.F.M. GÉNIBREL

DICTIONAIRE ANNAMITE FRANCAISJEAN BONET

DICTIONAIRE ANNAMITE FRANCAISLỤC TỈNH TÂN VĂN
Luc Tinh Tan Van so 521 ngay 28-02-1918.pdf  5603NGOC CAM NGỌC KHỔ
 
Q01_HV_001-006_T001.pdf Nam Phong Tap Chi Han Van   31626
 
 
 
 
NAM HOA TỰ ĐIỂN
 

 
ABEL DES MICHEL
CHUYỆN ĐỜI XƯA
CONTES PLAISANTS ANNAMITES
Chuyện Đới XưaABEL DES MICHEL

CHESTOMATHIE COCHINCHINOISE
Chuyện Chơi Văn ChươngNGUYỄN TÙNG BÁ -  ĐINH THÁI SƠN
 
BÀI CA MỚI
 
THẤT TÀI TỬ
Cổ Nhạc: Bài Ca Mới
 
 
TOAN ÁNH
 
CẦM CA VIỆT NAM
 

 
THÁI VĂN KIỂM
 
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM
 
 
 
SƠN NAM
 
TÌM HIỂU ĐẤT HẬU GIANG
Đất Hậu GiangTHƯỢNG TỌA THICH MẬT THỂ

VIỆT NAM  PHẬT GIÁO SỬ LƯỢC
Phật giáo sử lượcNHỮNG NGƯỜI BẠN CỐ ĐÔ HUẾ


Những người bạn cố đô Huế 1933


Bulletin des amies du Vieux Hue 1933 (1)
Bulletin des amies du Vieux Hue 1933 (2)
Bulletin des amies du Vieux Hue 1933 (3Đồng Quê Phi Vân


 
Việc Từng Ngày 1968

 

Click ngay bất cứ tấm ảnh nào cũng download hay đọc được sách
 
 
PHỔ THÔNG
 

Pho Thong 09.pdf       16743
Pho Thong 18.pdf       16451
Pho Thong 21.pdf       29159
Pho Thong 22.pdf       28064
Pho Thong 24.pdf       103253
Pho Thong 25.pdf       36681
Pho Thong 26.pdf       17323
Pho Thong 29.pdf       16245
Pho Thong 30.pdf       16879
Pho Thong 31.pdf       17177
Pho Thong 32.pdf       16817
Pho Thong 33.pdf       14083
Pho Thong 34.pdf       16543
Pho Thong 42.pdf       24303
Pho Thong 43.pdf       88303
 
 
 

Van Hoa Ngay Nay 1.pdf         24207
Van Hoa Ngay Nay 2.pdf         20419
Van Hoa Ngay Nay 3.pdf         19677
Tập 3 đã chỉnh xong.
Van Hoa Ngay Nay 4.pdf         19182
Van Hoa Ngay Nay 5.pdf         28084
Van Hoa Ngay Nay 6.pdf         19668
Van Hoa Ngay Nay 7.pdf         19494
Van Hoa Ngay Nay 8.pdf         28491
Van Hoa Ngay Nay 9.pdf         20436
Van Hoa Ngay Nay 10.pdf        17491
Van Hoa Ngay Nay 11.pdf        18754Việt Hoa Thông Sử 
 Quí khách click tấm ảnh để download
Hà Huong Phong Nguyệt (click hình trên)