Friday, May 6, 2016

MỤC LỤC BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG

 
 


LỜI NÓI ĐẦU

Tạp chí Bên Kia Bờ Đại Dương  khởi đầu là các Website do Sơn Trung chủ trương. Những biển dâu biến đổi, các Websites đã không tồn tại với kỹ thuật mới. Vì vậy, năm 1999, thu thập các bài viết cũ , chúng tôi lập thành tạp chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG. Năm 2012, chúng tôi đã lập THƯ MỤC I. Đến nay, tạp chí  BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG  đã  xuất    bản  434 số, và chúng tôi lại lập THƯ MỤC II   để tiện việc tra cứu và bảo tồn.
Xin cám ơn các bạn hữu, các cộng tác viên và các độc giả.

Ottawa, tháng 9-2016
Sơn Trung
 

No comments: