Thursday, August 25, 2011

SAIGON, VIỆT NAM NGÀY XƯA

ẢNH KHỎA THÂN VIÊTNAM NGÀY XƯA
Dưới đây là một số hình ảnh khỏa thân trong bộ sưu tập của Philippe Chaplain.
http://ca.mg6.mail.yahoo.com/dc/launch


VIETNAM 1915
www.flickr.com/photos/...374348279/

No comments: