Thursday, August 25, 2011

THUYẾT PHÁP PHẬT GIÁO
Xin mở từng clip bên dưới.....

BUỔI THUYẾT PHÁP TỔ CHỨC NGÀY 23 THÁNG 3 TÂN MÃO 2011
TẠI TỊNH THẤT UT TRUNG-ĐỒNG THÁP


Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(1/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=snUsXbw68sM&feature=related
Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(2/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=9u6FGGICVsg&feature=related
Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(3/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=wjs_9KO95o0&feature=mfu_in_order&list=UL
Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(4/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=oKHJGE-Ofjs&feature=related
Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(5/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=dM1cpDFpa6M&feature=related
Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(6/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=qpNBC0zjQwc&feature=related
THUYẾT GIẢNG TRONG NGÀY 16 THÁNG CHẠP CANH DẦN
LÀ NGÀY GIỖ THÂN MẪU ÔNG TƯ EM VĨNH LONGNhu Y 1 _ PHAT GIAO HOA HAO 1

Xem thêm các video này, kể về cô bé hồi nhỏ và vân vân:
http://www.youtube.com/user/truonghop1?blend=21&ob=5#p/u/26/KTrWmL85hl0
Và một vị Thượng Tọa từ Thụy Điển và một số nhà ngoại cảm VN tới thăm cô bé khi 8 tuổi:
http://www.youtube.com/user/truonghop1?blend=21&ob=5#p/u/24/tPigwlVTw00
No comments: