Saturday, January 30, 2010

SƠN TRUNG VĂN TẬP * CHÍNH TRỊ

BẢN CHẤT GIAN MANH CỦA CỘNG SẢN

Tại Việt Nam ngày nay, dân chúng và các nhà tranh đấu càng ngày càng tập họp được một lực lương đông dảo, mạnh mẽ và công khai chống đối bè lũ cộng sản. Chưa bao giờ khí thế tranh đấu dâng cao đến thế. Công cuộc tranh đấu không phải một vài ngày,một vài tháng mà đã liên tục bao thập niên. Khởi đầu là công cuộc tranh đấu của những văn nghệ sĩ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm năm 1955-1956. Tiếp theo là cuộc nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu.

`Sau 1975, cuộc tranh đấu của dân chúng lục tỉnh kéo lên Sài gòn. Sau đó là cuộc tranh đấu nhân dân miền Bắc chống cộng sản cướp dất nhân dân bán cho tư bản lấy tiền bỏ túi.Và càng ngày các đảng viên cao cấp rời hàng ngũ cộng sản đứng về phía nhân dân như ông Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, thiếu tướngTrần Độ, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. . .


Công cuộc tranh đấu càng ngày càng phát triển vì sau 1975, công sản càng tham nhũng và gian dối. Cuộc mở cửa cho ngoại quốc đầu tư là một mối lợi lớn, nuôi sống dảng cộng sản và tư bản đỏ. Bao nhiều nguồn lợi đầu tư ngoại quốc, bao hàng hóa xuất khẩu, bao tài sản quốc gia đều vào tay cộng sản trong khi đa số nhân dân khốn khổ. Cộng sản khoe khoang ngày nay đã kiến thiết nhiều thành phố nhưng đây là do đồng đô la của Việt kiều, của tư bản chứ không do tài năng và thực lực của cộng sản. Cộng sản luôn miệng thành thị hóa nông thôn nhưng sự thực bao giờ nông thôn cũng đói nghèo và thiếu phương tiện sống. Ngay bọn tư sản đỏ cũng chỉ xây dựng nhà cửa, mở cơ sở kinh doanh tại các thành phố lớn, còn những nơi xa xôi thì muôn năm vẫn như cũ. Đây cũng là lúc cộng sản lộ rõ bộ mặt gian ác. Để giữ vững quyến lợi,họ đã thẳng tay khủng bố nhân dân, đàn áp những nhà đối lập.Hơn nữa, họ công khai cướp tài sản nhân dân, bán đất đai cho ngoại quốc lấy tiền bỏ túi. Bản thân họ là những tên sậu mọt mà con cái của họ cũng là những tên cướp, tên buôn lậu trong vương quốc cộng sản. Cả một hệ thống độc tài cộng sản cũng là một hệ thống Mafia tàn ác.Một lý do khác nữa khiến cho dân chúng bất mãn là bọn cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc. Chúng đã cắt biên giới và biển đông dâng cho quan thầy Trung hoa. Trước đây, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã dâng biên giới và các hải đảo chung Trung Cộng, ngày nay bọn Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh cũng đã dâng thệm đất đai của Tổ quốc cho Cộng sản. Trước sự phản kháng kịch liệt của nhân dân ta, cộng sản càng sợ hãi. Một mặt cộng sản gia tăng khủng bố nhân dân và một mặt chúng tiếp tục xuống nước trước những đòi hỏi của Trung Quốc. Mặt khác, chúng cũng sợ Mỹ cho nên hết phái đoàn này đến phái đoàn khác đua nhau sang Mỹ. Tháng 6 này, Phan Văn Khải sang Mỹ làm gì?Cộng sản cũng như bọn Iran, Iraq trước đây cậy thế có Liên Xô nên hống hách. Iraq đã tàn sát các dân tộc thiểu số, xâm chiếm Kuweit, còn Iran bắt giam nhân viên tòa đại sứ Mỹ, và cả hai đều tích cực chống Mỹ. Trước đây, cộng sản Việt Nam cũng cậy thế Liên Xô, Trung quốc mà chống Mỹ, nay thì họ cầu cạnh Mỹ. Trước cuộc tranh đấu của nhân dân quốc nôi và quốc ngoại, và trước sức ép của Trung quốc và Mỹ, cộng sản Việt Nam áp dụng chiến thuật đu dây. MỘt mặt họ đàn áp nhân dân, một mặt xuống nước thỏa mãn mọi yêu cầu của Mỹ và Trung quốc. Trước đây, cộng sản đã thành công với những quỷ kế này. Khi Trung quốc và Liên Xô xung đột, họ đi cả hai bên, thân thiện cả hai bên để lấy viện trợ cả hai bên. Trong khi đo tại miền Bắc,ù họ tiêu diệt nhóm thân Nga vì sợ nhóm này theo đường lối xét lại. Khi Trung quốc cắt viện trợ và dạy cho bài học thứ nhất, họ chống Trung quốc và chạy theo Liên Xô.Nhờ vũ khí Liên Xô,trong khi MỸ cắt viện trợ cho miền Nam, cộng sản Bắc Việt đã xâm chiếm miền Nam một cách dễ dàng.

Trước đậy, cậy thế Liên Xô, Cộng Sản Việt Nam đã chống lại Trung Quốc.Trung Quốc coi Việt cộng là một kẻ ăn cháo đá bát, một kẻ phản bội. Trước đây, nhờ Trung quốc giúp đỡ người, của cải và vũ khi mà Việt cộng thắng các trận tại biên giới Hoa Việt và Điện Biên Phủ để có được nửa nước Việt Nam. Trước kia họ coi Việt cộng là anh em, nay thì họ coi Việt cộng là kẻ thù không đội trời chung. Một kẻ đệ tử phản bội thầy thì phải bị phanh thây hoặc bị tước võ nghệ, cắt chân cắt tay cho thành tàn tật. Truyền thống đó nay vẫn được áp dụng. Tâm lý bọn tiểu nhân hạ tiện thường tìm một nơi che chở bảo vệ. Trước đây, họ có Liên Xô nay Liên Xô tan vỡ. Họ đành phải quay trở lại lạy lục Trung quốc. Lẽ dĩ nhiên Trung quốc không dễ dãi và ngu dại như lần trước. Lần này,họ phải đòi giá cắt cổ, và để bảo vệ quyền lợi của nhóm cộng sản gộc, chúng đã cúi đầu chấp nhận mọi điều kiện. Họ chỉ thấy lợi trước mắt bất kể liêm sỉ. Đó cũng là trường hợp ông Hồ sang Pháp năm 1946 ký hiệp định bán nước để rảnh tay tiêu diệt các đảng phái quốc gia và các tôn giáo. Ngày nay, Phan Văn Khải cũng thế.Họ muốn mua chuộc Mỹ để công cuộc giao thương Mỹ Viêt làm giàu cho túi tiền của họ.Họ cũng yêu cầu Mỹ đừng nhúng tay vào nội bộ Việt Nam để chúng thẳng tay tàn sát nhân dân ta.Nếu Mỹ có đòi hỏi gì thì họ cũng nhắm mắt gật đầu cho qua chuyện, sau đó sẽ tính lại.

Đồng bào quốc nội và quốc ngoại hãy sáng suốt. Chúng ta càng đấu tranh mạnh mẽ thì cộng sản mới thực sự đầu hàng. Chùng ta đừng dừng bườc cũng như đừng nghe theo những lời phỉnh phở của cộng sản.

No comments: