Saturday, January 30, 2010

CHÍNH SÁCH CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO

*

CHÍNH SÁCH CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO


Sơn TrungMục tiêu của cộng sản là độc chiếm quốc gia và bá chủ toàn cầu. Trước đây Liên Xô và nay là Trung Cộng đang vùng dậy tiêu diệt các nước , mà cụ thể và trước tiên là các nước lân cận. Tây Tạng, Bắc Hàn, Mông Cổ, Việt Miên Lào và châu Phi đã và đang nằm trong miệng con cọp đói Trung Quốc. Có thể Trung Cộng, Bắc Hàn, Liên Xô và các nước Trung Đông cực đoan đang chuẩn bị cuộc thế chiến tấn công Âu Mỹ. Cuộc tấn công về quân sự chưa biết bùng nổ lúc nào, nhưng cuộc chiến tranh kinh tế đang khởi đầu.Đề tài hôm nay là nói về mục tiêu gần của cộng sản độc chiếm quốc gia. Trong một quốc gia, ngoài đảng cộng sản, không một thế lực tôn giáo, chính trị nào được tồn tại. Nếu có thỏa hiệp chỉ là tạm thời, là khi cộng sản còn yếu. Khi đã có thế lực, cộng sản sẽ giết hết những ai mà chúng nghi ngờ, dù những người này theo chúng, hoặc không có tội tình gi. Cải cách ruộng đất ,Cải tạo công thương nghiệp, Chỉnh đốn đảng một là cướp tài sản của nhân dân, hai là giết những ai chúng muốn giết để đem lại độc quyền cho độc đảng. Các lãnh tụ tôn giáo, các lãnh tụ chính trị, các trí thức đều phải quy hàng cộng sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt Quốc Dân đảng, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên chúa giáo, Tin Lành từ trước đến nay đều bị bách hại là vì tham vọng độc chiếm của cộng sản. Để thực hiện âm mưu độc quyền toàn trị, cộng sản đã thực hiện nhiều chính sách như chính sách khủng bố, chính sách lợi dụng và chính sách phá hoại. Chính sách này thông suốt từ Liên Xô, Trung Quốc và Việt
Nam.I. CHÍNH SÁCH KHỦNG BỐ


Ngay từ tháng 8-1945, đức Huỳnh giáo chủ và các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài, và các đảng viên cộng sản theo Trotsky đều bị Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn trong Nam tàn sát, còn các đảng Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt Quốc Dân đảng đều bị Võ Nguyên Giáp tiêu diệt trong vụ Ôn Như Hầu (Hà Nội).Các ngài Thiện Minh, Quảng Độ, Huyền Quang, Không Tánh, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi. . . lớp bị giết, lớp ngồi tù sau 1975.Tại Tây Tạng, các nhà sư bị đánh đập, bỏ tù và giết hại.

( Trung cộng đánh các sư Tây Tạng)
(Công an theo dõi sinh hoạt các sư Tây Tạng và tra tấn thành viên Pháp Luân công tại Trung Quốc)
(Công an giả sư tại Tây Tạng)


II.CHÍNH SÁCH LỢI DỤNG.Mậc dầu tôn giáo bị thù ghét, cộng sản vẫn nhận thấy cần lợi dụng tôn giáo vì lợi ích của họ.1.
Ẩn náu. Chúng khoác áo tu hành hay làm nhân viên phục vụ tại các cơ sở tôn giáo để che mắt nhà cầm quyền.

2.
Lợi dụng: Họ cậy nhờ các nhà tu hành đưa vào các cơ quan nhà nước như các gián điệp cộng sản tại dinh Độc lập suốt thời Ông Diệm cho đến 1975.


3.
Tuyên truyền: họ dùng bọn tay sai hoặc công an giả sư để lừa dối đồng bào và quốc tế.


4.
Kinh tài. Ông Phạm Minh Mẫn, Thanh Từ và Trí Dũng già 80-90 vẫn ra hải ngoại đem tiền về dâng cộng sản dưới chiêu bài từ thiện và xây cất cơ sở tôn giáo.Ngày nay, cộng sản xây chùa chiền, tu sửa đền miếu, nhà thờ cũng do mục đich kinh doanh du lịch và xin tiền Unesco mà bỏ túi.III. CHÍNH SÁCH PHÁ HOẠI


Trước 1975, chúng triệt hạ các chùa chiền nhà thờ, lấy các nơi thờ tự làm ủy ban nhân dân, nhà kho Hợp Tác xã, hoặc giở làm cầu đường, hầm trú ẩn.


Chúng bắt người tu hành vào quân đôi hay lao công chiến trường hay lao động trong các nông trường. Chúng khủng bố, phê bình những ai theo tôn giáo, chúng cấm họ theo đại học. Chúng đối xử bất công với những ai có tín ngưỡng.
Chúng dùng bọn quốc doanh trong đường lối triệt hạ tôn giáo. Ngoài ra chúng dùng công an giả sư để kìm kẹp chư tăng, và phá hoại hình tượng thiêng liêng của Phật giáo.

(Công an Trung Cộng giả sư tại Trung Quốc)http://z15.invisionfree.com/qghcoz/index.php?showtopic=751


Chúng còn mở đại học và Cao đẳng Phật giáo, cho hàng ngàn thanh niên trong đó có công an để làm sư giả, đóng chốt trong các chùa chiền quốc nội và hải ngoại. Chúng cho các công an này vận tăng bào nhưng làm những hành vi phản tăng quy như đi chơi với gái, ăn mặn, uống rưọu công khai, xem đá bóng, đón tiếp các nữ giai nhân. . . Mục đích của chúng là làm cho quần chúng hiểu lầm họ là sư mà không nghĩ đó là cộng sản giả sư, rồi sinh ra chán ghét Phật giáo, xa lánh lánh Phật giáo.


Trước và sau 1975, chúng ẩn nấp trong các nơi tu hành để gây tiếng xấu cho Phật giáo. Tại Tây Tạng cũng như Việt Nam quốc nội và hải ngoại dùng đã chiếm đóng các chùa chiền, hãm hại các vị tu hành không theo chúng. Các vị sư và cư sĩ không theo chúng như Huyền Quang, Quảng Độ, Không Tánh, Chánh Lạc, Viên Lý, Võ Văn Ái. . . trong thực tế đã và đang trải qua những cơn khủng bố, vu khống và phá hoại của bọn cộng sản và tay sai như nhóm Già Lam, Liên Châu, Về Nguồn. . ..


Tuy cộng sản phá hoại là vậy, Phật giáo Thống Nhất vẫn tồn tại. Tại Trung Quốc dân chúng đêm đêm vẫn đọc chú Đại Bi, và ngày ngày luyện Pháp Luân công.


Một ngày không xa, Phật giáo sẽ cùng các tôn giáo bạn lật đổ bạo quyền cộng sản để giành lại độc lập và tự do cho tôn giáo và dân tộc.

No comments: