Thursday, November 27, 2008

GÓP NHẶT CÁT ĐÁ * LỜI GIỚI THIỆU

====

Lời Nói Đầu

Cuốn "101 Zen Stories" ("101 Truyện Thiền") đã được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Đôn, và David McKay Company, Philadelphia. Những truyện và những giai thoại về Thiền này đề cập tới những kinh nghiệm thực chứng của các vị Thiền sư người Trung Hoa và Nhật Bản trải qua một thời gian dài hơn năm thế kỷ.

Tài liệu được chuyển sang tiếng Anh bắt nguồn từ một cuốn sách có tên gọi là Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand: Thạch Sa Tập hay Góp Nhặt Cát Đá), viết vào cuối thế kỷ thứ 13 bởi một vị Thiền sư Nhật Bản có tên là Muju (the "non-dweller": Vô Trú) và gom góp từ những giai thoại khác của các vị Thiền sư, Thiền tăng, đồ đệ dòng Thiền xuất hiện rải rác trong nhiều cuốn sách khác nhau đã được ấn hành tại Nhật Bản vào khoảng thế kỷ 20.

Tập truyện này đã được dic5h ra nhiều lần, truớc tiên có lẽ do ông Đỗ Đ2nh Đồng với tên là " GÓP NHẶT CÁT ĐÁ" gồm một số truyện ngắn. Nay thì nhiều dịch giả đã dịch quyển này.Góp Nhặt Cát Đá - Thiền Sư Muju

CONTENTS


101 Zen Stories

1. A Cup of Tea
2. Finding a Diamond on a Muddy Road
3. Is That So?
4. Obedience
5. If You Love, Love Openly
6. No Loving - Kindness
7. Annoucement
8. Great Waves
9. The Moon Cannot Be Stolen
10. The Last Poem of Hoshin
11. The Story of Shunkai
12. Happy Chinaman
13. A Buddha
14. Muddy Road
15. Shoan and His Mother
16. Not Far From Buddhahood
17. Stingy in Teaching
18. A Parable
19. The First Principle
20. A Mother's Advice
21. The Sound of One Hand
22. My Heart Burns Like Fire
23. Eshun's Departure
24. Reciting Sutras
25. Three Days More
26. Trading Dialogue For Lodging
27. The Voice of Happiness
28. Open Your Own Treasure House
29. No Water, No Moon
30. Calling Card
31. Everything is Best
32. Inch Time Foot Gem
33. Mokusen's Hand
34. A Smile in His Lifetime
35. Every-Minute Zen
36. Flower Shower
37. Publishing the Sutras
38. Gisho's Work
39. Sleeping in the Daytime
40. In Dreamland
41. Joshu's Zen
42. The Dead Man's Answer
43. Zen in a Beggar's Life
44. The Thief Who Became a Disciple
45. Right and Wrong
46. How Grass and Trees Become Enlightened
47. The Stingy Artist
48. Accurate Proportion
49. Black-Nosed Buddha
50. Ryonen's Clear Realization
51. Sour Miso
52. Your Light May Go Out
53. The Giver Should Be Thankful
54. The Last Will and Testament
55. The Tea-Master and The Assassin
56. The True Path
57. The Gates of Paradise
58. Arresting the Stone Buddha
59. Soldiers of Humanity
60. The Tunnel
61. Gudo and the Emperor
62. In the Hands of Destiny
63. Killing
64. Kasan Sweat
65. The Subjugation of a Ghost
66. Children of His Majesty
67. What Are You Doing! What Are You Saying!
68. One Note of Zen
69. Eating the Blame
70. The Most Valuable Thing in the World
71. Learning to Be Silent
72. The Blockhead Lord
73. Ten Successors
74. True Reformation
75. Temper
76. The Stone Mind
77. No Attachment to Dust
78. Real Prosperity
79. Incense Burner
80. The Real Miracle
81. Just Go to Sleep
82. Nothing Exists
83. No Work, No Food
84. True Friends
85. Time to Die
86. The Living Buddha and the Tubmaker
87. Three Kinds of Disciples
88. How to Write a Chinese Poem
89. Zen Dialogue
90. The Last Rap
91. The Taste of Banzo's Sword
92. Fire-Poker Zen
93. Storyteller's Zen
94. Midnight Excursion
95. A Letter to a Dying Man
96. A Drop of Water
97. Teaching the Ultimate
98. Non-Attachment
99. Tosui's Vinegar
100. The Silent Temple
101. Buddha's Zen

Mục LụcMột Tách Trà
Được Viên Kim Cương Trong Con Đường Lầy
Thế À?
Vâng Lời
Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai
Không Có Yêu Thương Tử Tế
Thông Báo
Đại Lãng (Sóng Lớn)
Người Ta Không Thể Ăn Cắp Mặt Trăng
Bài Thơ Cuối Cùng Của Hoshin
Câu Chuyện Shunkai
Người Trung Hoa Hạnh Phúc
Một Ông Phật
Đường Lầy
Shoun Và Mẹ
Không Xa Phật Thánh
Hà Tiện Lời Dạy
Một Ngụ Ngôn
Đệ Nhất Đế
Lời Khuyên Của Mẹ
Âm Thanh Của Một Bàn Tay
Tim Tôi Bừng Cháy Như Lửa
Cái Chết Của Eshun
Tụng Kinh
Ba Ngày Nữa
Cuộc Đối Thoại Mặc Cả Chỗ Ở
Giọng Nói Hạnh Phúc
Hãy Mở Kho Tàng Của Riêng Anh
Không Nước Không Trăng
Danh Thiếp
Mọi Thứ Đều Ngon Nhất
Một Phân Thời Gian Ngàn Phân Ngọc
Bàn Tay Của Mokusen
Nụ Cười Trong Đời Mokugen
Thiền Trong Một Phút
Mưa Hoa
Xuất Bản Kinh
Tác Phẩm Của Gisho
Ngủ Ngày
Trong Cõi Mộng
Thiền Của Joshu
Người Chết Trả Lời
Thiền Trong Cuộc Sống Ăn Mày
Ăn Trộm Trở Thành Đệ Tử
Đúng Và Sai
Cỏ Và Cây Sẽ Giác Ngộ Thế Nào
Nghệ Sĩ Bần Tiện
Sự Cân Xứng Chính Xác
Ông Phật Mũi Đen
Sự Thể Hiện Trong Sáng Của Ryonen
Miso Chua
Ánh Sáng Của Anh Có Thể Tắt
Người Cho Phải Cảm Ơn
Di Ý Và Di Thơ
Trà Sư Và Kẻ Ám Sát
Chánh Đạo
Cửa Thiên Đường
Bắt Ông Phật Đá
Những Người Lính Của Lòng Nhân Từ
Con Đường Hầm
Gudo Và Hoàng Đế
Trong Bàn Tay Định Mệnh
Sát Sanh
Mồ Hôi Kasan
Sự Chinh Phục Của Một Con Ma
Những Đứa Con Của Đức Hoàng Thượng
Ngươi Đang Làm Gì Vậy! Thầy Đang Nói Gì Vậy!
Một Nốt Nhạc Thiền
Ăn Lời Trách Mắng
Vật Có Giá Trị Nhất Trần Gian
Học Im Lặng
Lãnh Chúa Đầu Bò
Mười Người Đắc Đạo
Sự Cải Hóa Chân Thật
Tánh Tình
Cái Tâm Đá
Không Vướng Bụi Trần
Sự Phát Đạt Chân Thật
Đốt Hương
Phép Lạ Chân Thật
Hãy Ngủ Đi
Không Có Gì Hiệu Hữu
Không Làm Không Ăn
Tri Âm
Thời Để Chết
Ông Phật Sống Và Người Đóng Thùng Gỗ
Ba Loại Đệ Tử
Làm Thế Nào Viết Được Một Bài Thơ Tứ Tuyệt
Đối Thoại Thiền
Cái Gõ Cuối Cùng
Mùi Vị Của Lưỡi Kiếm Banzo
Thiền Chiếc Đũa Trui
Thiền Của Người Kể Chuyện
Dạo Mát Nửa Đêm
Lá Thư Cho Người Hấp Hối
Một Giọt Nước
Giáo Lý Tối Thượng
Không Vướng Mắc
Dấm Của Tosui
Ngôi Đền Im Lặng
Thiền Của Phật


====

No comments: