Tuesday, November 18, 2008

HOÀNG SĨ NGUYÊN

===

Tóm tắt luận án "Thơ mới 1932 - 1945 nhìn từ sự vận động thể loại" của NCS Hoàng Sĩ Nguyên
Cập nhật, Thứ sáu, 29/06/2007, 00:00 GMT+7
Mã số : 62.22.34.01; Chuyên ngành : Văn học Việt Nam
Họ và tên NCS : Hoàng Sĩ Nguyên
Người hướng dẫn khoa học 1: PGS .TS . Phan Trọng Thưởng
Người hướng dẫn khoa học 2: PGS .TS . Vũ Văn Sĩ
Cơ sở đào tạo : Viện Văn học
“Thơ mới 1932 - 1945 nhìn từ sự vận động thể loại” là công trình đầu tiên đi sâu vào thể loại để tìm hiểu sự vận động của nó một cách hệ thống.
- Trong tiến trình văn học, cái tôi trữ tình Thơ mới mang nhiều màu sắc thẩm mỹ khác nhau. ở cấp độ lớn hơn, kiểu nhà thơ hay kiểu tác giả trữ tình Thơ mới có những đặc trưng riêng và quan niệm mới về thơ. Kiểu nhà Thơ mới ra đời là sự khẳng định tiếng nói cá nhân của thời đại chữ “tôi”, là nhân danh một cách nhìn, một quan điểm mới về đời sống để nói với mọi người.
- Sự hình thành kiểu nhà Thơ mới đã làm thay đổi loại hình thơ trữ tình từ trung đại sang hiện đại. Các nhà Thơ mới đã vừa tiếp thu, cải tạo các thể thơ cũ, vừa mạnh dạn thử nghiệm các thể thơ mới. Giai đoạn đầu, các nhà Thơ mới mạnh dạn sử dụng các thể thơ ảnh hưởng từ phương Tây. Giai đoạn giữa, các thể thơ phù hợp, đạt tính nghệ thuật cao dần dần ổn định, vận động đến độ “hoàn hảo”. Giai đoạn cuối, ngoài việc tiếp tục sử dụng các thể thơ ổn định, các nhà Thơ mới làm cuộc thử nghiệm với một số dạng thơ đặc biệt.
- Nhãn quan mới, giọng điệu mới đã làm thay đổi ngôn ngữ thơ. Giai đoạn đầu, những câu thơ định nghĩa, câu thơ giải bày với những hô ngữ, thán từ, cách nói bằng các con số và sự xâm lăng của văn xuôi được sử dụng. Giai đoạn giữa, giá trị biểu đạt, sự tinh tế ngày càng được tăng cường. Vừa tiếp thu phương Tây, vừa trở về "hòa giải tỉnh táo" với truyền thống, ngôn ngữ thơ giai đoạn này có sự trở về với ngôn ngữ thơ cổ nhưng mang tình ý mới. Giai đoạn cuối, ngôn ngữ thơ hướng về phía bên trong để phân tích các cảm giác, trình bày các trạng thái tình cảm phức tạp của con người cá nhân thời hiện đại. Con đường kiếm tìm đó đã phân hoá ngôn ngữ thơ theo nhiều hướng, đẩy thơ bước vào địa hạt tượng trưng, siêu thực, mang màu sắc chủ nghĩa hiện đại.
Nhìn trong thế vận động, tương tác giữa các yếu tố thể loại, luận án cung cấp cái nhìn khách quan về con đường nảy sinh, phát triển và thành tựu của Thơ mới, vị trí của Thơ mới trong văn mạch dân tộc. Luận án là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên và những người nghiên cứu, giảng dạy văn học Việt Nam.
CÁC BÀI VIếT KHÁC

Tóm tắt luận án "Thi pháp tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945-1975" NCS Phạm Ngọc Hiền (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "Nghiên cứu cân bằng nước ngầm trong phun trào bazan của vùng Gia Lai và phương hướng khai thác sử dụng hợp lí chúng" của NCS Hồ Minh Thọ (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH" của NCS LÊ THỊ PHƯƠNG NGỌC (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội - Thực trạng và giải pháp" của NCS Nguyễn Văn Hùng (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "ĐẶC ĐIỂM VỀ CẤU TẠO TỪ VÀ VỀ VĂN HOÁ BRŨ VÀ VIỆT" của NCS Lý Tùng Hiếu (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "Hoàn thiện mô hình vận tải liner cho đội tàu container Việt Nam" của NCS Nguyễn Hữu Hùng (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình ở Việt Nam" của NCS Trần Viết Tuấn (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "Động thái nước dưới đất trong trầm tích kainozoi vùng đồng bằng Nam Bộ" của NCS Nguyễn Tiếp Tân (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "Nghiên cứu đồng bộ hóa thiết bị cơ giới hóa trạm chuyển tải trong công nghệ vận tải liên hợp trên mỏ lộ thiên và mặt bằng công nghiệp mỏ Việt Nam" của NCS Đặng Trần Việt (29/06/2007 )


Tóm tắt luận án "ứng dụng tin học đánh giá các tham số cân bằng axit - bazơ trong dung dịch từ dữ liệu pH" của NCS Vương Thị Minh Châu (29/06/2007 )

Web
HED• Tra cứu điểm thi
• Đề thi và đáp án


Lượt truy cập thứ 923336
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Tra cứu

=====

No comments: