Tuesday, November 18, 2008

TÌM MỘ LIỆT SĨ

===


Hội Thảo lần thứ 9 của các nhà ngoại cảm tại VN và bộ môn Cận Tâm Lý - Đầu năm 2006


Đây là link vào trang web mà Hoàng Vân nhắc đến, nói rằng tôn giáo và Cộng Sản không đi đôi với nhau:

http://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1920/abc/11.htm

Quý vị đang nghe Lời Nói Đầu của Hoàng Vân giới thiệu những bài nói chuyện trong trang web này. Nếu chờ lâu mà vẫn không nghe được thì xin bấm (right mouse click) vào ĐÂY để download audio file.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thì sau khi nghe Hoàng Vân nói, thì xin mời quý vị bấm vào những links dưới đây, còn nếu quý vị cảm thấy dị ứng với những người đã từng phục vụ cho chế độ CS thì xin đừng nên nghe tiếp, vì quý vị sẽ có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe được rất nhiều người nói chuyện trong những trang này, gồm có cả Thiếu Tướng, Đại Tá cộng sản, giáo sư đại học, và cả cựu Phó Thủ Tướng Việt Cộng (nay thảy đều đã tin hữu thần).
Chú thích: "cận tâm lý" dịch từ chữ parapsychology, trong đó có nghiên cứu về thần nhãn (clairvoyance), thần nhĩ (clairaudience), chuyển di tư tưởng, hồn ma nhập đồng, hiện hình v..v....

Ngoại cảm: Extra-sensory Perception (linh tính, thần nhãn, thần nhĩ, giác quan thứ 6, trực giác, xuất vía ...)

Các bài nói chuyện:

1. Lời Giới Thiệu Hội Nghị về bộ môn "cận tâm lý" + Đại tá Hàm Thụy Vũ (MC)
2. Nguyễn Chu Phát, Thiếu Tướng VC, Giáo sư hiệu trưởng bộ môn "cận tâm lý"
3. Nguyễn Chu Phát, phần 2
4. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 1)
5. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 2)
6. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 3)
7. Vấn đáp (khán giả và nhà ngoại cảm)
8. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 4)
9. Trần Phương, Giáo sư viện trưởng Đại học Kinh doanh, cựu phó Thủ Tướng VC
10. Trần Văn Hà, Giáo sư + TT Nguyễn Chu Phát + Trần Văn Hà + Hàm Thụy Vũ + GS Đào Ngọc Đức, giám đốc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người + Ông Trần Bá Nha (bố nuôi Bích Hằng)


Các bài đọc thêm:

Gặp người 31 năm đi tìm mộ liệt sĩ
BBC làm phim về các nhà ngoại cảm
Các nhà ngoại cảm và việc gọi hồn để tìm mộ
Những người làm "khoa học kỳ lạ"
Nhà ngoại cảm tài năng của Việt Nam: Phan Bích Hằng

Tìm hài cốt bằng phương pháp ngoại cảm

TÌM HÀI CỐT LIỆT SĨ, MỘT HÀNH TRÌNH ÐẦY BÍ ẨN

( CÁC BÀI NÀY ĐUƠC TRÌNH BÀY BẰNG CD).
====

No comments: