Saturday, October 24, 2009

NẠN LỤT TẠI VIỆT NAM

II. NẠN LỤT TẠI VIỆT NAM

===
Cuối năm 1999, một trận lụt lớn nhất thế kỷ đã xảy đến cho nhân dân Việt Nam.Đầu tháng 11-1999, cơn mưa lũ đã tràn ngập bảy tỉnh miền Trung Việt Nam từ Bình Định cho đến nam Quảng Bình.Trận lụt này đã gây thiệt hại về nhân mạng và tài sản dân chúng mà nặng nhất là tỉnh Thừa Thiên.


Lượng nước mưa đã lên 2.000mm so với lượng trung bình hằng năm là 1.700mm.Tại Huế nhiều nơi nước lên đến 2m, làm cho 600 người chết, hư hại nhà cửa, trường học,sách vở. Trận lụt này một phần là do thiên tai nhưng cũng một phần do cộng sản gây ra.
Trong kháng chiến,cộng sản đã phá hoại Trường sơn để làm đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập miền Nam:
“Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước “

Trước và sau 1975, cộng sản đã phá hoại rừng để tăng diện tích sản xuất. Thực ra Cộng sản phá rừng lấy gỗ bán cho ngoại quốc để lấy tiền bỏ túi như Nguyễn Văn Trấn đã tố cáo trong “ Viết Cho Mẹ và Quốc Hội”.Chính việc phá rừng đốn gỗ khiến cho bao nhiêu nuớc cứ chảy thẳng về miền xuôi, gây nên lụt lội.
Nguyên nhân thứ hai chính là nạn lấp sông. Nay cộng sản công khai bán đất và nhượng biển cho Trung Quốc, và các nước khác. Tại Sài gòn, trên một vài bờ sông tại Sài Gòn, người ta đã thấy có những tấm bảng đề tên chủ nhân, chắc là các lãnh đạo đảng. Tại Hà Nội, người ta đã đổ rác xuống sông, lấn sống, lấp sông. Họ chỉ chờ một ngày sông cạn là nhảy ra chiếm đất rồi bán cho ngoại quốc lấy tiền. Ngảy nào đây, họ giết địa chủ, tư sản nay từ quan trên cho đến tay công an hạng bét thì họ đã trở thành địa chủ đỏ, tư sản đỏ và băng cướp đỏ.Cổ nhân đã nói:
Làm thầy thuốc sai lầm thì hại một mạng người. Làm chính trị sai lầm thì gây họa bao thế hệ.
Nay thì cộng sản đã gây tai họa cho nhân dân ta!
Chinh vì chủ trương vô sản chuyên chính, vì dụng mưu mánh gian ác mà không dùng đạo đức, dùng súng đạn, mã tấu mà không dùng đạo đức cho nên cuối cùng nên cơ sự như thế này!Trước nạn lụt, cộng sản bèn ra quyết định sửa chửa cống thoát nước. Nhưng mục đícxh lũ chúng là làm cạn s6ng để lấy đất chứ không phải là xây dựng thành đô, tạo an ninh hạnh phúc cho nhân dân, cho nên dù bỏ ra hàng tỷ thì cũng vào tay tham nhũng, mà nạn lụt lội ngày càng thêm tốc độ và cường độ.
Trước nạn lụt, đồng bào trong nước, xót tình ruột thịt, đã quyên tiền bạc cứu trợ. Vì biết cộng sản tham nhũng, không bao giờ thực tâm yêu dân cho nên mỗi khi có nạn lụt, đồng bào nhất là các chị em các chợ, đã tự động quyên góp và đem về tận nơi xảy ra lụt để cứu dân.Họ không bao giờ để tiền bạc lọt vào tay cộng sản. Tuy nhiên, cộng sản có trăm mưu ngàn kế để cướp đoạt hàng cứu trợ và tiền bạc của đồng bào..Hàng hóa di chuyển đã bị mất mát.Hàng gủi vào kho cũng bị lấy sạch. Và bằng nhiều thủ đoạn khác, cộng sản đã cườp miếng cơm, manh áo của dồng bào nạn nhân.Cộng sản đã làm nhiều tội ác.Quần chúng nhân dân đã biết rõ tội ác của chúng và một ngày không xa, nhân dân sẽ bắt chúng đền tội.

.

Trước đây, cộng sản nắm độc quyền cứu trợ để ăn cướp, ăn chận tiền bạc quốc tế và đồng bào hải ngoại. Sau nhờ sự tranh đấu của quốc tế và các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, cộng sản đã lui bước, cho các tổ chức tư nhân nhận tiền cứu trợ. Tuy nhiên, nay cộng sản lại ra thông cáo việc cứu trợ là độc quyền nhà nước cộng sản. Tiền bạc quốc tế và các hội đoàn phải vào tay cộng sản. Nạn lụt cũng là lúc các tay sai cộng sản và bọn lưu manh ở hải ngoại lại giở thủ đoạn lường gạt, kêu gọi cứu trợ để nộp tiền cho công sản và vào túi tham của chúng. Chúng ta nên sáng suốt, dừng mắc mưu cộng sản và bọn gian manh.Chúng ta phải vạch trần tội ác cộng sản trong việc phá rừng, lấp ao hồ phá hoại đất nước và bán nước. Đó là công việc c hính bên cạnh việc đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam.

===

No comments: