Wednesday, November 11, 2009

SƠN TRUNG TRUYỆN KÝ * RAU SAM NGOÀI VƯỞN

***


RAU SAM NGOÀI VƯỜN

GIA HỘI 2005
Copyright © 2005 by GIA HOI Publisher


***


I. RAU SAM NGOÀI VƯỜN 1

II. MỘT THỜI THI NHẠC 13

III. NGƯỜI BỐ LIỆT SĨ 28

IV. NHỮNG HÀNG BIA LIỆT SĨ 38

V. CHUYẾN THĂM HỮU NGHỊ 51

VI. CON XÀ-NIÊNG 59

VII. NGƯỜI BỘ ĐỘI NĂM XƯA 65

VIII. VỀ MIỀN TRUNG 73

IX. BỮA TIỆC TẤT NIÊN 82

X. XUÂN NÀY KHÔNG VỀ 92

XI. PHIÊN TÒA CHUỘT 102

XII. VỊ KHÁCH QUÝ 115

XIII. SINH VIÊN VÕ BA 123

XIV. EM CHỢT ĐẾN 127

XV. THƯ GỬI BẠN 134

XVI. NGƯỜI GHÉT ĂN MÀY 153

XVII. CHÙM KHẾ NGỌT 164

XVIII. TÔI ĐI XE BUS 175

No comments: