Tuesday, September 17, 2013

VI. MỤC LỤC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, TIN TỨC THẾ KỶ XX


 VI.  VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, TIN TỨC
THẾ KỶ XX 
(TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ)
ANH OANH

Anh Oanh. Hai cuộc triển lãm.THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.  80-82.
 Anh Oanh.  Triển lãm của Nguyễn Văn Ngôn. số 4, tháng 10/1960.  81.
                ---Triển lãm của họa sĩ NHật Bản. Kazuo Kobayashi.. số 4, tháng 10/1960.81-82.
                ---Triển lãm Trần Văn QuangTHẾ KỶ XX .số 4, tháng 10/1960. 82-83.
                ---Triển lãm Nguyễn TRí Minh, Trương Thị Thịnh.số 4, tháng 10/1960.   83.
Anh Oanh.Cuộc triển lãm nghệ thuật mới của Pháp.THẾ KỶ XX .số 6, tháng 12/1960 75.


CAO ANH
Cao Anh- Nghệ thuật sang Mỹ-THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.   86-87.
Cao Anh. Ba cuộc triển lãm. số 2, tháng 8/1960.82-84.

CUNG TRẦM TƯỞNG

Cung Trầm Tưởng. Đọc hai cánh hoa của Song Hồ.THẾ KỶ XX   số 3, tháng 9/1960 82-84.
Cung Trầm Tưởng.  Những ý nghĩ về quả phụ.THẾ KỶ XX số 4, tháng 10/1960.

DƯƠNG HUY

 Dương Huy. Quốc Hoa Cổ kịch đoàn..THẾ KỶ XX số 2, tháng 8/1960.84-65.

HÀ THÚC CẦN

Hà Thúc Cần. Sống trong ảo mộng.(Phim của Fr. Sinatra)..số 1, tháng 7/1960. 87-89.
Hà Thúc Cần. Gái thời loạn.(The hidden Fortress.  Phim của Akira Kurosawa.
THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960. 77-80.

NGUYỄN HOÀNG

Nguyễn Hoàng..Gìn vàng giữ ngọc của Doãn Quốc Sỹ.THẾ KỶ XX số 2, tháng 8/1960.  81-82.
Nguyễn Hoàng. Đọc Men chiều của Nguyễn Thị Vinh.-Chồng Con tôi của Duy Lam 
          THẾ KỶ XX   -số 3, tháng 9/1960.  84-86.
Nguyễn Tường Nguyên.. Cảm Thông ( Communion).THẾ KỶ XX số 1, tháng 7/1960. 84-85.

NGUYỄN TRUNG
Nguyễn Trung.  Vài ý nghĩa về hội họa.THẾ KỶ XX  số 4, tháng 10/1960.  66.

PHẠM DUY
Phạm Duy. Truyền thống cổ nhạc Nam phần.  THẾ KỶ XX  số 4, tháng 10/1960.      88.
Phạm Duy..  Trên đường cái quan.THẾ KỶ XX số 5, tháng 11/1960.   83-86.

TÔ THÙY YÊN
Tô Thùy Yên. Đọc Kỳ Hoa tử của Nguyễn Mạnh Côn. THẾ KỶ XX - số 1, tháng 7/1960..82-84.

THÁI TUẤN

Thái Tuấn. Nhận xét về môn hội họa Việt Nam hiện đại.THẾ KỶ XX số 1, tháng 7/1960..  29.
 Thái Tuấn. Phê bình nghệ thuậtTHẾ KỶ XX .số 6, tháng 12/1960. 70.

TRẦN DẠ TỪ

Trần Dạ Từ. .Đọc Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc sĩ.THẾ KỶ XX  số 5, tháng 11/1960.    81-83.
   TIN TỨC
HOÀI VĂN 

Hoài Văn -Sinh hoạt nước ngoài.THẾ KỶ XX số 1, tháng 7/1960.  90-9
Hoài Văn.Sinh hoạt ngoài nướcTHẾ KỶ XX số 2, tháng 8/1960.85-88.
Hoài Văn. Sinh hoạt ngoài nước. THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960. 87.
Hoài Văn. Sinh hoạt ngoài nước.THẾ KỶ XX số 4, tháng 10/1960 90.
Hoài Văn.Sinh hoạt ngoài nước.THẾ KỶ XX  số 6, tháng 12/1960.77-79.

 THẾ KỶ
Thế Kỷ XX.Thư trả lời ông Nguyễn Mạnh Côn.  THẾ KỶ XX    số 3, tháng 9/1960.  76-77.

 

No comments: