Tuesday, September 17, 2013

I . MỤC LỤC CÁC SỐ BÁO


 
  
 
  
 
 

Mai Thảo -Doãn Quốc Sỹ -Duy Thanh 
 

Thanh Tâm Tuyèn  - Trần Thanh Hiệp
I. MỤC LỤC CÁC SỐ TẠP CHÍ

 TẠP CHÍ SÁNG TẠO (bộ cũ: 1956-1959; bộ mới: 1959-1960)
Tạp chí Sáng Tạo (bộ cũ): tạp chí văn nghệ xuất bản hàng tháng,
Mai Thảo chủ trương biên tập. SÁNG TẠO số 1 tháng 10 năm 1956
MAI THẢO Sàigòn , thủ đô văn hóa Việt Nam . trang 1
NGUYÊN SA Kiến thức rộng và chuyên môn .           6
 LÊ VĂN SIÊU Quán cháo lú             13.
MẶC ĐỖ Công việc dịch văn;         19
LÊ THƯƠNG Xét qua nguyên-lý âm nhạc trong căn bản ngôn ngữ  25
VŨ KHẮC KHOAN Sân khấu và vấn đề xây dựng con người       32
THÁI TUẤN Một vài nhận xét về nghệ thuật                             36
NGUYỄN SỸ TẾ Một quan niệm nhận thức Nguyễn Du         44-48

SÁNG TẠO số 2 tháng 11 năm 1956

LÊ VĂN SIÊU Thử định nghĩa văn hóa                                    1
VŨ KHẮC KHOAN.             Ba người bạn                              8
TRẦN THANH HIỆP    (thơ) Say những chuyến mùa đi-
Chắp nối-Bài thơ yêu        .   21
DUY THANH Trường hợp Picasso   .       24
QUÁCH THOẠI Xanh   .   28
HOÀNG THÁI LINH Giáo dục: Áp bức hay giải phóng . 29
THANH TÂM TUYỀN Sự tầm thường cần thiết của ngày khai trường  35
TÔ KIỀU NGÂN Mùa xuân nhớ người   .     38
NGUYÊN SA . Tự do              .  41
DOÃN QUỐC SỸ Đi tìm dân tộc tính trong những chuyện cổ tích
Việt Nam .               42
MẶC ĐỖ Đọc La Chute của A. Camus       .      51
NGUYÊN SA Kinh nghiệm Hemingway  . 52


SÁNG TẠO số 3 tháng 12 1956

VĂN SIÊU Thử định nghĩa văn hóa               1
MAI THẢO Những ngón tay bắt được của trời    .  7
QUÁCH THOẠI Cờ dân chủ  .        15
NGUYÊN SA Hồ Xuân Hương người lạ mặt       .17
THƯƠNG Tìm đường sống cho âm nhạc   .    21
DUY THANH Khép cửa       .      28
THANH TÂM TUYỀN Hơi thở ngực tôi  .    38
ĐÀO SỸ CHU Hội họa Trung Hoa   .        40
NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức siêu nhân trong thơ văn Nguyễn Công Trứ 47

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
HÀM THẠCH: Tôi không còn cô độc – thơ Thanh Tâm Tuyền -52;
NGUYÊN SA: | Trang Tử tinh hoa – Khảo luận của Nguyễn Duy Cần - 54;
TRẦNNGUYỄN: Thành Cát Tư Hãn kịch của Vi Huyền Đắc - 53;
TRƯỜNG GIANG: Hội nghị quốc tế về thơ tại Bruxelles - 55-


SÁNG TẠO số 4 tháng 1 năm 1957

NGUYỄN SỸ TẾ Thần trí và hồn tính của dân tộc Việt Nam      1
NGUYÊN SA Tôi sẽ sang thăm em – Nước ngọt – Tiễn biệt       6
TRẦN THANH HIỆP Hai lần nhìn một Calcutta .     9
TÔ THÙY YÊN Tình anh em    .14
TRẦN VĂN HIẾN MINH Vấn đề thống nhất ngôn ngữ            15
THÁI TUẤN Siêu thực và ấn tượng         .    17
THANH TÂM TUYỀN Hãy cho anh khóc bằng mắt em-
Những cuộc tình duyên Budapest     .  23
NGUYÊN SA Cái chết của người thi sĩ   .  24
DOÃN QUỐC SỸ Xây dựng một nền đại học Việt thuần túy       29
THÁI BẠCH Ca dao miền Nam .    35
TRẦN THANH HIỆP Đêm phố Delhi –
Mahatma Mahatma- Gautama Gautama    .  42
TÔ KIỀU NGÂN Khảo về hò Huế      .    43
TẠ TỴ Thu trên đất Lào     . 49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
 DUY THANH: Triển lãm hội họa và sơn mài do Hội văn hóa Việt Nam tổ chức -52-;
 HÀM THẠCH: Sợ Lửa của Doãn Quốc Sỹ -53-;
TRẦNNGUYỄN: Kịch từ nước ngoài đến nước mình -56-;
TRƯỜNG GIANG: Giải thưởng văn chương 1956 -53-;
Hội liên hiệp những nhà văn tự do -54-;

 Giải thưởng nghệ thuật quốc tế tại Venise -55-


SÁNG TẠO số 5 tháng 2 năm 1957. 
SỐ MÙA XUÂN

SÁNG TẠO Lời tòa soạn gửi bạn đọc            1
DOÃN QUỐC SỸ Cánh đồng xanh           2
THANH TÂM TUYỀN Bài ngợi ca tình yêu 16
THANH NAM Người trong tranh              21
ĐINH HÙNG Khi mới nhớn    .  33
NGUYÊN SA Lớp học mùa xuân. 35
DUY THANH Đống rác       .  43
TRẦN THANH HIỆP Himalaya .  51
QUÁCH THOẠI Giấc ngủ đêm xuân  .   53
TÔ KIỀU NGÂN Hội mùa xuân .   55
TRẦNNGUYỄN Các em đi vào mai sau      63
TẠ TỴ Người trước cửa .      65
VŨ HOÀNG CHƯƠNG Bao giờ có nguyệt     73
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Sự bí mật của đời nàng       74
NGUYÊN SA Bài hát Cửu Long    .   82
MẶC ĐỖ Khung cửa mở .     83
HUY QUANG Đất quê hương   .  89SÁNG TẠO số 6 tháng 3 năm 1957

VĂN SIÊU Phong độ văn hóa       1
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Trời xanh con chim nhỏ               6
NGUYÊN SA Hãy đưa tôi ra bờ sông    . 7
TÔ THÙY YÊN Tuyên ngôn   .        8
DOÃN QUỐC SỸ Chiếc chiếu hoa cạp điều   .   9
NGUYỄN SỸ TẾ Khuynh hướng siêu thoát trong văn chương Việt Nam 16
LÝ HOÀNG PHONG Cái nhìn     .    26
NGUYÊN SA Triết học là gì?   .      33
THANH TÂM TUYỀN Thức giấc   .    39
LANGSTON HUGHES Nostalgic Blues (Thanh Tâm Tuyền dịch)  39
QUÁCH THOẠI Tôi quét     .    40
MẶC ĐỖ Nem hiaba haltak meg   .   41
TRẦN THANH HIỆP Để giải quyết mâu thuẫn trong Đoạn trường tân thanh  44

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
 HÀM THẠCH: Tiếu lâm tân thời của Ba Vui - 53-;
TRẦNNGUYỄN: Xem phim Đất lành -54-;
TRƯỜNG GIANG: Các giải thưởng văn nghệ quốc tế -55;
THÁI TUẤN: Vài nhận xét về triển lãm hội họa Tạ Tỵ  -56-


SÁNG TẠO số 7 tháng 4 năm 1957

TRẦN THANH HIỆP Vấn đề định nghĩa triết học            1
THANH TÂM TUYỀN Bao giờ  .      7
QUÁCH THOẠI Đường tự do       8
DUY THANH Hoang                       9
MAI THẢO Cửa hiệu tạp hóa       10
DOÃN QUỐC SỸ Cái chết của một người   16
THANH TÂM TUYỀN Trèon cây bưởi hái hoa   - 21
TẠ TỴ Nửa đêm về sáng      - 25
THÁI TUẤN Hội họa sẽ đi về đâu?  -33
NGUYỄN SỸ TẾ Hệ thống trào phúng của Trần Tế Xương  - 36
NGUYÊN SA Đẹp        .  47
TÔ THÙY YÊN Cánh đồng con ngựa chuyến tàu      48
NGUYỄN PHỤNG Giáo dục âm nhạc   .     49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Vượt Sóng của Phan Minh Hồng -53;
 DUY THANH: Triển lãm của Shungo Sekiguchi -54;
TRƯỜNG GIANG: Triển lãm hội họa và thời đại - 55
– Nổi danh sau khi chết -55-;
MAI THẢO: Phê bình Chữ Tình truyện ngắn của Võ Phiến -55-SÁNG TẠO số 8 tháng 5 năm 1957

NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề phân chia thời đại và khuynh hướng
văn học Việt Nam  .    1
NGUYÊN SA Tôi sẽ bỏ đi rất xa .     8
CUNG TRẦM TƯỞNG Đà Giang   .    9
TÔ THÙY YÊN Tôin tiếng          .  10
NGUYÊN SA Vấn đề triết học căn bản    . 11
LÝ HOÀNG PHONG Con sông |.      17
VĨNH LỘC Mái nhà                           . 25
DUY THANH Nói về hội họa               .30
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Người bỏ quên   - 35
TRẦN THANH HIỆP Vài điểm gợi ý về thơ tự do    - 41
THANH TÂM TUYỀN Bài ngợi ca tình yêu     - 48
TÔ KIỀU NGÂN Về một ánh nắng .  50

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Xác lá rừng thu, thơ Diên Nghị - 53;
TRƯỜNG GIANG: Tranh áp phích và các giải thưởng
 – Chung quanh cuộc đời Van Gogh - 54
; Triển lãm Picasso    -55 ;
THANH NAM: Một ý kiến về U Hoài của Doãn Quốc Sỹ -55
; HẦU ANH: Nhà văn Herve Bazin và một triệu quan
– Đại hội điện ảnh lần thứ 18 tại Venise   -56-


SÁNG TẠO số 9 tháng 6 năm 1957

NGUYÊN SA Con đường triết học     . 1
THẠCH CHƯƠNG Tôi khóc hôm nay  . 7
NGUYỄN SỸ TẾ 1802       9
MAI THẢO Những vị sao thứ nhất          .15
DUY THANH Em đã nghe gì trong bài thơ hôm nay  .23
CUNG TRẦM TƯỞNG Khoác kín        . 24
DOÃN QUỐC SỸ Gìn vàng giữ ngọc.         25
NGUYỄN VĂN MÙI Nguyễn Khuyến thi sĩ của đồng quê nước Việt .38
NGUYỄN PHỤNG Dân ca, một yếu tố nhân loại của việc giáo dục . 44
NGUYÊN SA Có phải em về đêm nay.          .47
THÁI TUẤN Hội họa cổ điển    . 49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
 NGUYỄN ĐĂNG: Giới thiệu sách mới:
Một nhân chứng của Vương Văn Quảng
 – Chiều cuối năm của Đỗ Tấn - 54
 TRƯỜNG GIANG: 9 bức tranh mới của Cézanne
– Một cuộc triển lãm hội họa Á Châu . 55;
 HẦU ANH: Triển lãm tranh kiếng của Văn Huê;
 NGUYỄN ĐĂNG: Thực hiện cuốn phim Tiếng chuông Thiên Mụ -56.SÁNG TẠO số 10 tháng 7 năm 1957

NGUYỄN SỸ TẾ Tinh thần văn học đờiThánh Tôn    .1
NGUYÊN SA Lò luyện người      . 7
THANH TÂM TUYỀN Khai từ của một bản anh hùng ca  .  13
HOÀNG THÁI LINH Văn chương và siêu hình học      . 19
DOÃN QUỐC SỸ Trạng Quỳnh đi sứ     .  25
VĂN SIÊU Chôn sống các tôn thất nhà Lý  . 34
CAO PHAN Sự tiến triển của ngành âm nhạc thiếu nhi   . 44
VĨINH LỘC Mùa thu lá vàng  .50

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Thơ Bàng Bá Lân
– Người đi qua lô cốt, tiểu thuyết của Tô Kiều Ngân -54.
 Đường thi của Trần Trọng San -  55.
 TRƯỜNG GIANG: Qua các cuộc triển lãm ở Saigon - 56.


SÁNG TẠO số 11 tháng 8 năm 1957

DOÃN QUỐC SỸ Nền đại học văn khoa Việt Nam      . 1
NGUYÊN SA Triết học của Kant        .11
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chuyến xe lô     . 17
VŨ KHẮC KHOAN Một khía cạnh tâm sự của Ôn Như Hầu.     25
THANH TÂM TUYỀN Một chỗ trên ôtô buýt       . 30
DUY THANH Bài thư tình số 1   . 30
CUNG TRẦM TƯỞNG Tôi còn yêu , còn yêu , tôi còn yêu   . 32
LÝ HOÀNG PHONG Ngoài hàng dậu       . 33
THÁI TUẤN Nhận xét về hội họa trừu tượng    . 43
TÔ THÙY YÊN Tại sao không? – Tôi       . 44
TRẦN THANH HiỆP Cảm xúc      45
THANH TÂM TUYỀN Sớm mai   . 46
KIÊM MINH Con thuyền giấy   . 48
TRẦN THANH HIỆP Nguồn rung cảm trong văn nghệ Ấn Độ . 50

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
 NGUYỄN ĐĂNG: Xưởng kịch của những người yêu kịch -54
 QUAN SƠN: Thêm một ý kiến về cuốn Văn học Việt Nam thời Lý củaVăn Siêu -54;
 TRƯỜNG GIANG: Khai mạc xưởng họa Tú-Duyên
– Triển lãm tranh thuốc nước và bột mầu của bà Wainright  -55);
HẦU ANH: Con bọ hung vàng, truyện của Edgar Poe
 – Nghệ thuật nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Dân     -56.SÁNG TẠO số 12 tháng 9 năm 1957

TÁM TÁC GIẢ Bảnn tiếng của tám tác giả Việt Nam           . 1
Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo
Mặc Đỗ – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền
Trần Thanh Hiệp – Vũ khắc Khoan
HOÀNG THÁI LINH Thông cảm     .2
NGUYÊN SA Triết học của Kant II    .9
TÔ THÙY YÊN Đám cưới          .13
NGUYÊN SA Bài thơ ngắn       . 15
SAO BĂNG Trắng        . 15
THỦY THỦ Một mình      . 16
DUY THANH Khung cửa – Giòng sông    17
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Người lữ khách trong thành phố chúng ta . 18
DOÃN QUỐC SỸ Trăng sao                . 25
THÁI TUẤN Thái độ cần thiết khi xem tranh.   . 33
VĂN SIÊU Biên kinh trên lá chuối     . 38
THANH NAM Con mèo hoang      . 42

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
 MAI THẢO: Ai có qua cầu, tâm bút của Hoai Dồng Vọng -53;
 HẦU ANH: Tặng phẩm của trùng dương của Anne Morrow Lindbergh -53-;
MẶC ĐỖ: Đọc Nam et Sylvie của Nam Kim -54;
NGUYỄN ĐĂNG: Chống Mác Xít của Nguyễn Kiên Trung   -56-


SÁNG TẠO số 13 tháng 10 năm 1957

MAI THẢO Một vài ý nghĩ gửi bạn đọc      . 1
NGUYÊN SA Tâm sự                           . 9
DOÃN QUỐC SỸ Góp ý kiến xây dựng quốc học.    .10
NGUYÊN SA Triết học và ngôn ngữ      . 15
THANH TÂM TUYỀN Isabelle          . 25
TRẦN THANH HIỆP Điện ảnh quốc tế và Việt Nam  . 35
NGY CAO UYÊN Tự họa        . 39
THẠCH TRÂN Cung thầm      . 39
NGUYỄN THANH GIÁ Cho tôi nói một điều  . 40
VƯƠNG TÂN Chúng mình    . 41
NGUYỄN SỸ TẾ Sự tích Đông phương .42
NGUYỄN PHỤNG Ca khúc bình dân và dân ca    . 47
LÔI TAM Cách biệt     49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
HÀM THẠCH: Bức tranh Cây văn hiến củaVăn Siêu và Tú Duyên - 54;
TRƯỜNG GIANG: Triển lãm của Trần Văn Thọ -54;
NGUYỄN ĐĂNG: Nội cỏ của thiên đường, truyện dịch của Vĩnh Sơn Lang -55-
 Chiếc áo thiên thanh, truyện ngắn chọn lọc của nhà xuất bản Trùng Dương
– Số Phụng Sự, đặc san văn nghệ quân đội – Chiếc áo cưới màu hồng của Nguyễn Vỹ - 56.


SÁNG TẠO số 14 tháng 11 năm 1957

NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam          . 1
THÁI TUẤN Tìm hiểu hội họa mới: Trường biểu hiện  . 8
HÀN SINH Người bạn cũ        - 13
TRẦN THANH HIỆP Những người đi trong tình cờ     - 17
NGUYÊN SA Gọi em     -22
VƯƠNG TÂN Đổi thay    - 23
SAO BĂNG Màu trắng .     23
THẠCH TRÂN Tôi còn sống giữa đời       -24
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn quân xung phong    - 25
NGUYÊN SA Nhận định đại cương về triết học hiện hữu   . 34
MẶC ĐỖ Một buổi họp mặt       . 41
THAO TRƯỜNG Hương gió lướt đi       .46

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Tiếng võng dưa, thơ Bàng Bá Lân
– Tình hương dạ lý của nhà xuất bản Hướng Dương -52.
 Tuyển tập Tình thương của U.B.C.Đ. C.D.T.C. Bộ quốc phòng -53;
 MAI THẢO: Đi tìm một căn bản tư tưởng của Nghiêm Xuân Hồng -54;
HẦU ANH: Triển lãm Thuận Hồ;
TRƯỜNG GIANG: Trưng bày họa phẩm ở hội chợ triển lãm Thị Nghè -55-


SÁNG TẠO số 15 tháng 12 năm 1957

NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam    . 1
THÁI TUẤN Loại tranh mộc bản Việt Nam           . 8
PHẠM NGUYÊN VŨ Nước mắt                       . 13
THÁI BẠCH Thơ trào phúng miền Nam        . 21
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn quân xung phong II   . 25
VĂN SIÊU Trả lời ông Ngô Quân về sách Nếp sống tình cảm của người Việt Nam .. 36
TÔ THÙY YÊN Hú tim – Bọt nước      . 43
DUY THANH Bài thơ Nga .        .43
PHẠM NGUYÊN VŨ Và tiếng nói     . 44
NHỊ Chưa            . 45
NGUYÊN SA Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do. 46

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
TRƯỜNG GIANG: Các cuộc triển lãm hội họa ở Sàigon -54
 – Lập một phòng triển lãm thường trực  -55;
 NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Bốn mươi của Mặc Đỗ
– Người nữ danh ca và Hồng Ngọc của Thanh Nam   -55
 – Đoàn kết luận của Thái Lăng Nghiêm -56-SÁNG TẠO số 16 tháng 1 năm 1958

NGUYÊN SA Vấn đề thượng đế trong văn chương V.N.   . 1
DUY THANH Nói về hội họa                           . 8
THANH TÂM TUYỀN Thoại ơi ! Thoại ơi ! Không biết khóc    . 12
QUÁCH THOẠI Thơ                                                            . 16
LỮ HỒ Thơ, tục: Hồ Xuân Hương                                          . 20
DOÃN QUỐC SỸ Căn nhà hoang                                          . 25
THÁI BẠCH Đỗ Minh Tâm, một nhà thơ trào phúng             . 33
THAO TRƯỜNG Hai thế kỷ                                                  . 38
NGUYỄN ĐÌNH HÒA Phương pháp học và dạy sinh ngữ     . 43

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
QUAN SƠN: Nguồn sáng mới của Trí Siêu Tuệ Quang -51;
Huỳnh Văn Phẩm: Triển lãm thường niên hội họa và sơn mài của Hội văn hóa Việt Nam -51
– Triển lãm Thái Tuấn -53
 – Triển lãm BéKy -54
 NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Người tù của Võ Phiến
– Bão rừng của Nguyễn Văn Xuân
 – Những năm trưởng thành của Van wick Brooxs, bản dịch của Từ An Tùng -55-56-


SÁNG TẠO số 17 tháng 2 năm 1958. 
Số Mùa Xuân Mậu Tuất

NGUYỄN SỸ TẾ Kinh thành ,      5
NGUYÊN SA Người con gái trong truyện Liêu trai .        15
VŨ HOÀNG CHƯƠNG Tuổi xanh                                    . 26
QUÁCH THOẠI Chiều tiễn biệt – Trăng thiếu phụ            . 27
TRẦNNGUYỄN Ngày tháng rời của cửa cuộc đời       . 29
TRẦN THANH HIỆP Tuổi trẻ      . . 36
ĐINH HÙNG Thảo dã xuân tình – Gửi Thạch Lam    41
MAI THẢO Căn nhà vùng nước mặn     . 43
THANH TÂM TUYỀN Ba chị em             . 49
KIÊM MINH Về trường hợp một đôi môi           . 64
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Nhớ biển     .     . 69
DUY THANH Thơ của một người – Những bài thơ chữ một . 75
VĨNH LỘC Ánh trăng trên sông   .     . 77
DOÃN QUỐC SỸ Hồ Thùy Dương  . . 83
VƯƠNG TÂN Làm thi sỹ không tên không tuổi   .2
TÔ THÙY YÊN Ký thác    .113
SAO BĂNG Đôi mắt – Hai mươi lăm   . . 114
DUY THANH Giấc ngủ                         115
THANH NAM Người đóng kịch             .122
PHẠM NGUYÊN VŨ Ngoài vườn xuân.   . 127
TRẦNNGUYỄN Giao duyên    . . 137
HUY QUANG Sau mười năm   . . 139
TÔ KIỀU NGÂN Thư quê hương  .   .143
TRẦN THANH HIỆP Bài chiến ca ánh sáng   . 147
LÝ HOÀNG PHONG Tình ca   ..150
LỮ HỒ Chung quanh một tin vặt      . 157
TÔ THÙY YÊN Sàigòn, ngày …165
TẠ TỴ Cuốn sách tặng         . 172
HỌA PHẨM
Thôn nữ: THÁI TUẤN
Chiều ngoài khuôn của: TẠ TỴ
Thiếu nữ: DUY THANH
Ngoại ô: NGỌC DŨNGSÁNG TẠO số 18 tháng 3 năm 1958

MAI THẢO Về một hiện tượng trưởng thành của nghệ thuật           . 1
VĨNH LỘC Giấc ngủ buổi chiều                                                     . 10
LÝ HOÀNG PHONG Những giờ cuối cùng của Thoại .                   17
NGUYỄN SỸ TẾ Sĩ phu V.N. trước cuộc xâm lăng của người Pháp .24
PHẠM NGUYÊN VŨ Hành khúc |                                             . 32
TẠ TỴ Những viên sỏi                                                                  . 33
THANH TÂM TUYỀN Những bài thơ của tháng chạp đau buồn . 46
LỮ HỒ Bài ca của một cuồng sĩ                                                     .51
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh                                      . 61
THÁI TUẤN Đường nét và màu sắc                                             . 73

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
NGUYỄN ĐĂNG: Đọc Vũ nữ Sàigon của Hoàng Hải Thủy -78
 – Khúc nhạc màu xanh thơ Tuấn Giang -79;
MAI THẢO: Đọc Trên vỉa hè Sàigon của Triều Đẩu  -78
 – Thần Tháp Rùa, truyện ngắn của Vũ Khắc Khoan -79


SÁNG TẠO số 19 tháng 4 năm 1958

NGUYỄN SỸ TẾ Chủ thuyết siêu thực .1
VĂN SIÊU Hà Ô Lôi, tiếng hát giết người  .12
QUÁCH THOẠI Những tiếng giày . 29
TUẤN GIANG Ánh mắt   . 29
THẠCH TRÂN Ngậm ngùi   30
ĐOÀN ĐÌNH QUỲNH Cầu nguyện . 31
SAO BĂNG Yêu  .31
TÔ THÙY YÊN Dù sao . 32
LÔI TAM Phía mặt trời mọc   . 33
THÁI BẠCH Một nữ sĩ miền Nam  . 38
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh  .41
NGUYỄN PHỤNG Hệ thống âm nhạc Nhật Bản   . 60
TẠ TỴ Bài thơ của một người   . 65
MAI THẢO Chiếc xe đạp cũ  . 67
NGUYÊN SA Con người trong triết học hiện đại .  72

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
NGUYỄN ĐĂNG: Xóm nghèo, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Vinh
 – Bốn truyện ngắn Anh Văn chọn lọc, bản dịch của Võ Hà Lang -78
; NGUYỄN TRUNG: Một ý kiến về triển lãm Duy Thanh -79-;
MAI THẢO: Lịch trình diễn tiến của Phong trào quốc gia Việt Nam của Nghiêm Xuân Hồng-80-


SÁNG TẠO số 20 tháng tháng 5 năm 1958

MAI THẢO Vấn đề sân khấu Việt Nam                   .1
NGUYỄN DUY DIỄN Phân tích nghệ thuật  .11
VÕ PHIẾN Kể trong đêm khuya   .   15
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chuyến xe chiều – Nghẹn ngào
Khúc hát một búc tranh   .27
NGỌC DŨNG Đêm  . 27
NGUYÊN SA Ngỏ ý   . 28
LỮ HỒ Vấn đề dạy văn quốc ngữ   -29
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh    . 33
THÁI BẠCH Bạch mai thi xã     . 49
HOÀNG BẢO VIỆT Đi tìm thế giới trẻ con   . 53
TÔ THÙY YÊN Trong vườn địa đàng   . 58
NGUYỄN ĐÌNH HÒA Thân thế thi sĩ H.W. Longfellow . 62
THẠCH TRÂN Trăng đốm đèn   . 67
NGUYÊN SA Sự cô độc thiêt yếu   . 71

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
  TRẦN THANH HIỆP: Ban ca vũ nhạc Huế trình diễn ca vũ nhạc cổ Việt Nam -77.
NGUYỄN TRUNG: Triển lãm hội họa Nguyễn Văn Quế -78.
TRƯỜNG GIANG: Triển lãm Đình Trọng và Huy Tường -79-;
NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Trăng Nước Đồng Nai của Nguyễn Hoạt -80-


SÁNG TẠO số 21 tháng 6 năm 1958
 NGUYỄN SỸ TẾ Bàn về văn học sử Việt Nam     . 1
TRẦN THANH HIỆP Chúng ta hình thành văn nghệ  . 9
QUÁCH THOẠI Đêm    .16
THẠCH CHƯƠNG Đòi sống    . 17
LÔI TAM Tôi cúi đầu đi đêm nay  .18
VÕ PHIẾN Kể trong đêm khuya.  19
THÁI BẠCH Khái luận về đặc tính của văn nghệ miền Nam   . 33
DUY THANH Thằng Khởi . 38
CAO PHAN Sáng tác nhạc thiếu nhi  . 44
PHẠM NGUYÊN VŨ Tình bằng hữu chiến đấu  . 49
TIÊU HÀ Hải đăng .52
TÔ THÙY YÊN Tội nghiệp – Cảm giác   .52
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh . 53
NGUYÊN SA Kinh nghiệm thi ca  .65
VƯƠNG TÂN Bản hành ca số một  . 73

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
MẠC SƠN: Đọc sách: Những vấn đề của Đông Nam Á của Tạ Văn Nho -75
 NGUYỄN TRUNG: Triển lãm Hà Hồng Liên -77
 THÁI TUẤN: Xem triển lãm hội họa Phi Luật Tân -78;
TRƯỜNG GIANG: Triển lãm Stephane Magnard -79;
 NGUYỄN ĐĂNG: Đọc sách Nhận định của Nguyễn Văn Trung
 – Triển lãm hội họa của Nghi Cao Uyên tại Phi Luật Tân -80


SÁNG TẠO số 22 tháng 7 năm 1958

NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề xác định một thời hiện đại
trong văn học Việt Nam . 1
NGUYÊN SA | trang – Đêm mưa   . 8
THANH TÂM TUYỀN Dạ khúc   .17
TRẦN THANH HIỆP Tôi còn gì nữa      . 17
TÔ THÙY YÊN Bi hành khúc – Bài học về vạn vật   . 19
NGUYỄN DUY DIỄN Xây dựng     . 20
NGUYỄN THIỆU LÂU Một thành tích của một quân nhân Việt Nam     .22
DUY THANH Cầu thang        . 25
HÒNG THÁI LINH Trường hợp Francoise Sagan . 33
MAI TRUNG TĨNH Hạnh phúc . 46
VƯƠNG TÂN Chiều   . 47
THÁI TUẤN Hình thể trong hội họa   . 48
DOÃN QUỐC SỸ Sách ước   .52
NGUYỄN DUY DIỄN Cao Bá Quát , một chiến sĩ cách mạng     .71

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
 MẠC SƠN: Đọc sách: Đem tâm tình viết lịch sử của Nguyễn Kiên Trung -76;
 THÁI TUẤN: Triển lãm hội họa của các em học sinh -77;
 HẦU ANH: Triển lãm Phạm Huy Tường – Triển lãm Văn Đen -78
 – Giải thưởng văn chương văn hóa vụ 1957 -78;
MAI THẢO: Đọc sách: Những thiên đường lỡ của Triều Đẩu -79.

SÁNG TẠO số 23 tháng 8 năm 1958

MƯỜI TÁC GIẢ Chúng tôi thành lập ban kịch: Đêm Hà Nội . 1
THAO TRƯỜNG Đàn ông     . 4
PHAN VĂN DẬT Bài thơ khóc Thị Bằng không phải của
vua Nguyễn dực Tông   . 8
HOÀNG BẢO VIỆT Thầm hiểu   .17
MAI TRUNG TĨNH Khi anh đến   . 18
DUY THANH Điệu buồn      .19
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Quyển sách    .20
THÁI BẠCH Nữ sĩ Trần Kim Phụng   . 27
THANH TÂM TUYỀN Tư |  . 33
HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire    .42
TRẦNNGUYỄN Phương 2        . 54
VƯƠNG TÂN Cô liêu      .  55
TRẦN THANH HIỆP Sân khấu   .56
QUÁCH THOẠI Hương Giang dạ nguyệt .  57
LỮ HỒ Định mệnh văn học   . 58
DOÃN QUỐC SỸ Khu vườn bên cửa sổ  . 65

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ:
 Bá cáo của Viện Đại Học Huế .76;
 MAI THẢO: Tìm về sinh lộ, truyện dài của Kỳ Văn Nguyên -76;
 THÁI TUẤN: Triển lãm của Thuận Hồ
– Triển lãm Trần đình Thụy -77;
 VỊ XUYÊN: Xây dựng một ban kịch tuyên truyền của Nguyễn Hoài Văn -79.


SÁNG TẠO số 24 tháng 9 năm 1958

THANH TÂM TUYỀN Những người đã chết đều có thực  . 1
TÔ THÙY YÊN Nhân nói về một danh từ    . 10
DUY THANH Câu hỏi – Thu    . 10
MAI TRUNG TĨNH Bao giờ – Buổi sáng   . 11
NGUYỄN DUY DIỄN Sáng thế kỷ  . 13
TUẤN HUY Hành trình ngày mai  . 14
NGƯỜi SÔNG THƯƠNG Con đường  . 15
HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire  . 23
DOÃN QUỐC SỸ Khu vườn bên cửa sổ | trang 33
VƯƠNG TÂN Mênh mang – Vời vợi    . 44
TRẦNNGUYỄN Anh  .45
VŨ NGUYÊN Mùa xuân xa   . 47
TÔ THÙY YÊN Những ý nghĩ vào buổi chiều . 48
VIỆT TỬ Cao bá Quát    .49
LỮ HỒ Có chăng một bà Hồ Xuân Hương   . 67

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ
: THÁI TUẤN: Triển lãm Nguyễn văn Phương -75
 –Triển lãm sơn dầu của họa sỹ Bon Nguyên -76-;
THANH NAM: Hoa bên vườn cũ của Trần Phương Như -76-;
DUY THANH: Triển lãm Phạm kim Khải
 – Triển lãm Võ Minh Nghiêm -78 ;
 HỒ NAM: Thuyền thơ – thi tập của Đông Xuyên -79-


SÁNG TẠO số 25 tháng 10 năm 1958. 
Kỷ niệm đệ nhị chu niên – số đặc biệt Hà Nội

SÁNG TẠO Gửi bạn đọc  . 1
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chị tôi .    2
TRẦN THANH HIỆP Bài ca của những người – Tiếng nói  . 4
THANH TÂM TUYỀN Thành phố – Tên người yêu dấu   .6
NGỌC DŨNG Ngoại ô      9
TRẦN THANH HIỆP Ý nghĩa.  10
MAI THẢO Quê hương trong trí nhớ   . 19
TRƯỜNG DZI Tuổi trẻ      .26
DOÃN QUỐC SỸ Tiền kiếp    .33
VƯƠNG TÂN Về cái chết của một người bạn   . 43
DUY THANH Bài thơ trong phố vắng    . 48
MAI TRUNG TĨNH Lịch sử      . 49
TRẦNNGUYỄN Nguyện ước . 50
VƯƠNG TÂN Tâm sự      . 51
TÔ THÙY YÊN Thủ đô     .53
THANH NAM Quyên    . 56
TÔ KIỀU NGÂN Phố Hàng Khay | trang 62
THANH TÂM TUYỀN Cuối đường   . 65
VĨNH LỘC Mưa lúc hoàng hôn     . 72
DUY THANH Tím     . 80
Những lá thư Hà Nội     .82
PHẠM NGUYÊN VŨ Tiếng động dưới cỏ   . 90
TÔ THÙY YÊN Vẻ buồn của tình yêu – Và hội họa    . 100
HUY TRÂM Điệp khúc    . 101
HOÀNG BẢO VIỆT Nước trôi về nguồn   . 102
MAI TRUNG TĨNH Trước ngàyn đường   . 110
ĐINH HÙNG Bao giờ em lấy chồng   . 116
DUY NĂNG Nguồn     .118
Đ. MINH Bài ca hai mươi   . 120
NGUYỄN SỸ TẾ Mái đầu những Hà Nội   .122


SÁNG TẠO số 26 tháng 11 năm 1958

MAI THẢO Họp mặt ngày giỗ bạn.  1
TRẦN THANH HIỆP Thế giới Quách Thoại . 9
VƯƠNG TÂN Ở lại  . 16
NGỌC DŨNG Bài thơ hoang   . 17
HOÀNG BẢO VIỆT Tìm em . 17
NGUYỄN SỸ TẾ Tạp luận . 21
DUY THANH Sợi giây |. 25
THANH TÂM TUYỀN Nhân nghĩ về hội họa . 33
TÔ THÙY YÊN Thân phận thi sĩ. 39
TRẦN DẠ TỪ Có ai – Mộng đầu – Bước đi . 41
DUY THANH Thời gian – Đêm . 43
HỒ NAM Thơ Nhật Bản  .44
NGUYỄN THIỆU LÂU Một công tác kiến thiết . 47
THAO TRƯỜNG Đò dọc . 50
THÁI BẠCH Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa . 56
HUY QUANG Người Hà Nội .  62
THỦY THỦ Nỗi buồn trên đất liền  . 66
LỮ HỒ Truyện Kiều hấp hối . 69
HOÀNG KHANH Hà Nội còn nữa   . 75
DUY NĂNG Tâm hồn | trang 75
VƯƠNG TÂN Hiu quạnh    .76

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
NGUYỄN THỤY: Giàn nhạc đại hòa tấu của V.N.N.H.  -(77
MẠC SƠN: Duy thức học thông luận của Thạc Đức -77.
 VƯƠNG TÂN: Giải thưởng Nobel văn chương 1958 -78 ;
 NGUYỄN ĐĂNG: Tiếng bên trời của Hà Liên Tử -79
 – Gõ đầu trẻ truyện ngắn của Nguyên Sa  -80-


SÁNG TẠO số 27 tháng 12 năm 1958

NGUYỄN SỸ TẾ Triết lý đoạn trường . 1
HỒ NAM Khái luận về thi ca Việt Nam  .  9
VÕ PHIẾN . Dừng chân – Tâm sự  . 14
NHẬT HƯƠNG Gục đầu . 15
NGỌC DŨNG Số hai .   16
NGUYỄN THIẾU LĂNG Hờn lưu lạc  .  16
VƯƠNG TÂN Tĩnh vật – Ngoài phố    .17
THẾ HOÀI Mầu mắt người yêu   19
LỮ HỒ Nghĩ về Nguyễn Công Trứ .   27
DOÃN QUỐC SỸ Bão vũ trụ .  33
NGUYỄN QUANG ĐÀM Vài ý kiến về trường đại học .  39
THÁI BẠCH Bộ mặt Đồng Tháp    . 45
CAO THIÊN LƯƠNG Mây đầu núi    .51
TRẦN DẠ TỪ Một bài thơ – Và chủ nhật – Mỏi   .55
MAI TRUNG TĨNH Nửa đêm   .57
VĨNH LỘC Những chiều mưa  . 58
TRẦN PHONG Đôi mắt  .   60
TÔ THÙY YÊN Để phục hồi hội họa       .68
NGỌC BÍCH Câu truyện khiếm đề    . 72

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
THÁI TUẤN: Triển lãm sơn dầu và sơn mài của Văn Thịnh vàThy -77.
 – Phòng tranh của bà Hồ thị Linh -78;
THANH MỴ: Triển lãm H. Hưu -78
–Triển lãm Phạm Tòng  -79;
HỒ NAM: Juan Ramon Zimenez -80.


SÁNG TẠO số 28 – 29 tháng 1 – 2 năm 1959.
Giai phẩm mùa xuân Kỷ Hợi

SÁNG TẠO Gửi bạn đọc    .1
THANH TÂM TUYỀN Đêm  . 2
LỮ HỒ Hoa muộn    . 11
NGUYỄN SỸ TẾ Nghĩ thầm . 17
TRẦN THANH HIỆP Ngày cũ   .24
DOÃN QUỐC SỸ Hương nhân loại  . 30
HOÀNG ANH TUẤN Điệu nhạc tắt đèn   . 39
THÁI TUẤN Sáng tạo  . 42
QUANG NINH Khái niệm về chủ nghĩa hiện sinh  . 43
LAN ĐÌNH Thương nhau thì về    .  49
HOÀNG BẢO VIỆT Tình yêu , thình bạn , mùa xuân .  59
NGUYÊN SA Đằng sau  . 66
MAI TRUNG TĨNH Những hạt ba dăng của Niêm   . 71
TRẦN DẠ TỪ Bài kỷ niệm    .80
VƯƠNG TÂN 30 tháng chạp – Ngày đầu năm – Đi trốn   . 84
THÁI BẠCH Lân Sài goong     .87
THAO TRƯỜNG Xác chết | trang 92
VƯƠNG TÂN Mùa xuân căn gác đầy người  . 97
PHẠM NGUYÊN VŨ Thơ cho Helena Okavitch  . 103
THẠCH CHƯƠNG Đối thoại   .105
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Rươu , chưa đủ   . 109
NGUYÊN SA Tương tư – Mời    .119
DUY THANH Xuân – Một mình – Giản đơn    . 121
MAI THẢO Những ngày tháng mới  . 122


SÁNG TẠO số 30 tháng 5 năm 1959

THẠCH CHƯƠNG Sonnet    . 1
THANH TÂM TUYỀN Barbara (dịch thơ Jacques Prevert) . 1
DIÊN NGHỊ Thương nhớ   . 3
HOÀNG BẢO VIỆT Hy vọng    . 4
SAO BĂNG Người ở đâu    . 7
NGUYỄN SỸ TẾ Chờ sáng     .  15
SONG LINH Bức tranh    . 19
MAI TRUNG TĨNH Ao ước    . 27
LAN ĐÌNH Hàng xóm     . 28
PHẠM NGUYÊN VŨ Dạ khúc   . 29
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn người hóa khỉ  . 33
VIỆT TƯ Nguyễn công Trứ   . 43
THẠCH CHƯƠNG Một đóa hồng cho Emily    . 50
LÔI TAM Cơn mưa      .59
NGUYỄN THIỆU LẬU Tìm hiể non nước nhà    . 65
THAO TRƯƠNG Riêng tư   . 70

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: 
 NGUYỄN SỸ TẾ: Việt Nam văn học toàn thư của Hoàng Trọng Miên .76;
TRẦN THANH HIỆP: Để hiểu Đạo Phật của Phương Bối -77;
THANH TÂM TUYỀN: Trí thức làm dáng -78-
 HỒ NAM: Giòng thơ sang mùa của Hà Phương – Kịch Buôn M”Rong -80.


SÁNG TẠO số 31 tháng 9 năm 1959

THANH TÂM TUYỀN Nỗi buồn trong thơ hôm nay   . 1
NGUYÊN SA 20 – Tháng sáu trời mưa  . 7
TRẦNNGUYỄN Đôi mắt     . 10
TÔ THÙY YÊN Trời mưa đêm xa nhà   . 11
CUNG TRẦM TƯỞNG Nghĩa địa – Ngủ      .12
THAO TRƯỜNG Làm quen     . 13
CUNG THƯ Nhân những vấn đề về chủ âm tính trong
âm nhạc Tây phương    . 22
TRẦNNGUYỄN Nhật ký     . 35
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Tiếng nói   . 41
TẠ TỴ Nếu một ngày nào | trang 51
HUY OANH Verlaine , nhà thơ tượng trưng   . 54
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn người hóa khỉ    . 72
Tạp chí Sáng Tạo (bộ mới, 7 số)
Diễn đàn văn học nghệ thuật hôm nay. 
Tạp chí xuất bản ngày mùng 1 mỗi tháng, 
Chủ nhiệm: MAI THẢO, Quản lý: ĐẶNGKIM
BAN BIÊN TẬP: Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn – Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp


SÁNG TẠO bộ mới số 1 tháng 7 năm 1960

Bộ biên tập Lời nói đầu              .1
Tám tác giả Thảo luận: NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT
Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo
Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Trần
Thanh Hiệp – Tô Thùy Yên – Thái Tuấn    . 1
THANH TÂM TUYỀN Mặt trời tìm thấy   .  19
DUY THANH Chiếc lá        . 26
DOÃN QUỐC SỸ Đại học xá    . 33
THẠCH CHƯƠNG Sự chán chường trong việc phê bình văn nghệ  . 52
TÔ THÙY YÊN Niềm bí ẩn trong cái chết của một thanh niên   . 61
HUY OANH Giòng sông     .77
MAI THẢO Sau tám tháng im lặng    . 87
TRẦN THANH HIỆP Để chúng ta được thấy mặt nhau   . 100
NGUYỄN SỸ TẾ Giữa hai giấc ngủ   . 107


SÁNG TẠO bộ mới số 2 tháng 8 năm 1960

Mười tác giả NÓI CHUYỆN VỀ THƠ BÂY GIỜ
Cung Trầm Tưởng – Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh
Mai Thảo –Huy Oanh – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh
Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp    . 1
THANH TÂM TUYỀN Buổi sáng ngoài bãi biển     .18
TÔ THÙY YÊN Ba dấu chân trên một quãng sầu | . 31
THÁI TUẤN Đứng trước giá vẽ hôm nay    . 36
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ |   . 41
MAI THẢO Về chuyến viễn du bí mật cuối cùng    .  52
THẠCH CHƯƠNG Thơ – Thơ dịch     . 68
SAO TRÊN RỪNG Ngàn khơi    . 75
DUY THANH Lớp gió        . 81
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Tiếng động trên da thú     . 90
THANH TÂM TUYỀN Thơ      .100
TRẦN THANH HIỆP Sự thưởng ngoạn nghệ thuật bây giờ   . 103


SÁNG TẠO bộ mới số 3 tháng 9 năm 1960
Chín tác giả Nói chuyện: NGÔN NGỮ MỚI TRONG HỘI HỌA
Duy Thanh – Huỳnh Văn Phẩm – Mai Thảo
Ngọc Dũng – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn
Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp     . 1
NGUYỄN SỸ TẾn đèn                . 22
TRẦN THANH HIỆP Độc thoại     . 31
THANH TÂM TUYỀN Nghệ thuật đen    . 35
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ   . 49
HUY OANH Miếu âm hồn     .58
NGỌC DŨNG Biên giới của người điên   . 66
THẠCH CHƯƠNG Trình bay và phê bình hai quan niệm nổi loạn
của Albert Camus   .68
DUY THANH Bài thơ sầu tám khúc  .  89
TÔ THÙY YÊN Người đánh bạc     .93
MAI THẢO Những cái đích phóng về trước mặt   . 100

SÁNG TẠO bộ mới số 4 tháng 10 năm 1960

Tám tác giả Nói chuyện:
NHÌN LẠI VĂN NGHỆ TIỀN CHIẾN Ở VIỆT NAM
Duy Thanh – Mai Thảo – Ngọc Dũng
Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Thái Tuấn
Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp       . 1
THANH TÂM TUYỀN Nguyên     . 17
DUY THANH Chân dung     . 21
THẠCH CHƯƠNG Tinh cầu   . 23
NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức nghệ thuật   . 32
THAO TRƯỜNG Mầu và sắc     .42
VIÊN LINH Đời rút xuống   . 47
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ   . 49
HUY OANH Mưa trên thành phố   . 59
FRANZ KAFKA Trầm tưởng ( Thạch Chương dịch) . 69
THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù  . 72
DUY THANH Nói chuyện với Kazuo Kobagashi   . 93
TRẦN THANH HIỆP Giưa hai người    .98
CUNG TRẦM TƯỞNG Thoát sác   .100
MAI THẢO Người línhdương   . 102


SÁNG TẠO bộ mới số 5 tháng 11 năm 1960

Bảy tác giả KỶ NIỆM QUÁCH THOẠI
Thanh Tâm Tuyền – Trần Thanh Hiệp
Duy Thanh – Hồ Man – Ngọc Dũng
Lý Hoàng Phong – Mai Thảo     . 1
HUY OANH Sáu bài thơ dịch  .14
THÁI TUẤN Bồng lai    . 21
QUÁCH THOẠI Những bài thơ tình đầu tiên    . 33
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 39
VIÊN LINH Trong giấc mộng tàn .  56
THANH TÂM TUYÊN Thềm sương mù .  59
ALBERTO MORAVIA Hai người bạn       . 75
CUNG TRẦM TƯỞNG Tật nguyền     . 80
VĨNH LỘC Khoảng lộ trình cũ   . 82
THẠCH CHƯƠNG Giới thiệu một nhận thức siêu thực về nghệ thuật   . 97
NGUYỄN SỸ TẾ Chết trong tâm hồn    .103


SÁNG TẠO bộ mới số 6 tháng 12 năm 1960 và tháng 1 năm 1961

MAI THẢO Con đường trở thành và tiến tới
của nghệ thuật hôm nay    . 1
SAO TRÊN RỪNG Nỗi mệt mỏi của kiếp người    . 16
DOÃN QUỐC SỸ Người ôm mùa xuân nguyên vẹn    . 25
HUY OANH Hồi chuông báo tử    .41
ALBERT CAMUS Người đàn bà ngoại tình     . 49
VIÊN LINH Sáu bài thơ lục bát    .65
THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 69
TRẦN DẠ TỪ Buổi trưa về Thị Nghè    . 86
VĨNH LỘC | trang 4      . 88
TRẦNNGUYỄN Màu đen     . 95
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Làm thân con gái       . 99


SÁNG TẠO bộ mới số 7 tháng 9 năm 1961

MAI THẢO Nghệ thuật , sự báo đông khẩn thiết
và thường trực của ý thức            . 1
TRẦN THY NHÃ CA Rồi đôi chân của núi     . 17
NGUYỄN ĐĂNG Đời sống trong biệt thự  . 21
LAN ĐÌNH Hai mùa xuân hai cuộc đời   . 32
VĨNH LỘC Chặp tối     . 49
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Buồn vàng | trang 59
VIÊN LINH Còn gì | trang 65
SAO TRÊN RỪNG Những ngày xuân hoang vu    . 70
THẠCH CHƯƠNG Mắt nhọn           .78
THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù   . 81
TRẦN DẠ TỪ Khúc dĩ vãng    .96
VƯƠNG TÂN Hai mươi    . 100
TRƯỜNG DUY Những ngày ở biển    . 102


Tạp chí Sáng Tạo số 7 bộ mới tháng 9 năm 1961
Đây là số báo cuối cùng. Hết bảng mục lục của tạp chí Sáng Tạo: 31 + 7 = 38 số

 

No comments: