Tuesday, September 17, 2013

III.MỤC LỤC THI CA

1. Anh  ,   TRẦNNGUYỄN  .ST 24;  9-1958. 45
Ánh mắt  . TUẤN GIANG. ST 19; 4- 1958. 29
Ao ước    .MAI TRUNG TĨNH , ST 30; 5-1959.  27

Ba dấu chân trên một quãng sầu , TÔ THÙY YÊN ST bộ mới  2; 8 -1960.    . 31  .
5. 30 tháng chạp, VƯƠNG TÂN, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. 84.
Bài ca hai mươi  Đ. MINH, . ST 25 ;10 -1958 ,120
Bài chiến ca ánh sáng .  TRẦN THANH HIỆP     .ST 17;  2-1958.. 147.
Bài ngợi ca tình yêu   THANH TÂM TUYỀN .ST 8, 5 -1957.- 48.
Bài thơ yêu .   TRẦN THANH HIỆP  .ST 2 ; 11-1956,     21.
10. Bài thơ Nga .  DUY THANH .ST 15; 12 - 1957.  .43.
Bài thơ của một người   . TẠ TỴ. ST 19; 4- 1958. 65
Bài đơn ca. TRẦN THY NHÃ CA,ST bộ mới  7; 9-1961. 17-18.

Bài thư tình số 1  DUY THANH .ST  11; 8 -1957. 30
Bài học lớp nhất..TRẦN DẠ TỪST bộ mới  7; 9-1961. 96.
15. Bài hát Cửu Long    NGUYÊN SA. ,ST 5 ; 2. 1957.  82.
Bài học về vạn vật   . TÔ THÙY YÊN, ST 22; 7-1958. 19.
Bài thơ ngắn . NGUYÊN SA  ST 12; 9- 1957.   . 15.
Bài ca của những người .TRẦN THANH HIỆP,  ST 25 ;10 -1958.  4
Bài thơ trong phố vắng    . DUY THANH.   ST 25 ;10 -1958. 48
20. Bài thơ hoang  NGỌC DŨNG.ST 26; 11-1958,.  . 17..
Bài thơ vui.THANH TÂM TUYỀN,ST bộ mới  2; 8 -1960.100.
Bài thơ sầu tám khúc  DUY THANH,.ST bộ mới 3; 9 - 1960, 89.
Bài kỷ niệm    TRẦN DẠ TỪ,  .ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.80.
Bao giờ  .   THANH TÂM TUYỀN,  ST 7; 4-1957. 7
25. Bao giờ em lấy chồng  .  ĐINH HÙNG   . 1 ST 25 ;10 -1958, 16
Bao giờ có nguyệt.  VŨ HOÀNG CHƯƠNG.   ST 5 ; 2. 1957.    .   73
Bao giờ ,  MAI TRUNG TĨNH,ST 24;  9-1958.  11.
Bản hành ca số một  VƯƠNG TÂN..ST 21 ;6 -1958.73
Barbara (dịch thơ Jacques Prevert) THANH TÂM TUYỀN.ST 30; 5-1959. 1
30. Buổi sáng   . MAI TRUNG TĨNH,  ST 24;  9-1958.11
Bi hành khúc TÔ THÙY YÊN, ST 22; 7-1958. 19.
Biên giới của người điên  , NGỌC DŨNGST bộ mới 3; 9 - 1960,. 66
Bọt nước   TÔ THÙY YÊN . ST 15; 12 - 1957.. 43.
Buổi trưa về Thị Nghè .  TRẦN DẠ TỪ,  ST  bộ mới  6;  12-1960 & 1. 1961   . 86..
35. Bước đi .TRẦN DẠ TỪ, ST 26; 11-1958,  41.

Các em đi vào mai sau .TRẦNNGUYỄN   . ST 5 ; 2. 1957.      63.

Cái chết của A. Hitler,  VIÊN LINH .ST bộ mới  7; 9-1961. 65.
Cảm giác  TÔ THÙY YÊN .ST 21 ;6 -1958.52
Cảm xúc     TRẦN THANH HiỆP, ST 11; 8 -1957.45
40. Cánh đồng con ngựa chuyến tàu , TÔ THÙY YÊN ST 7; 4-1957.    48
Câu hỏi.   DUY THANH, ST 24;  9-1958.10.
Cầu nguyện . ĐOÀN ĐÌNH QUỲNH ST 19; 4- 1958. 1.

Có ai.TRẦN DẠ TỪ, ST 26; 11-1958,  41
Có phải em về đêm nay.    NGUYÊN SA .  ST9;6-1957   .47

45. Con thuyền giấy   .KIÊM MINH ST 11; 8 -1957.48
Còn gì ; VIÊN LINH.   ST bộ mới  7; 9-1961. . 65

Cờ dân chủ  .     QUÁCH THOẠI, ST3; 12- 1956.  15.
Cô liêu .   VƯƠNG TÂN   .ST 23;  8-1958.55..
Cô đơn. .CUNG TRẦM TƯỞNG .ST bộ mới 4 ;10-1960.  100

50. Cung thầm .  THẠCH TRÂN   .ST 13; 10- 1957 39
Chắp nối-  TRẦN THANH HIỆP  .ST 2 ; 11-1956,     21.

Chị tôi .  NGƯỜI SÔNG THƯƠNG, ST 25 ;10 -1958.   2
Chiều phố.. TRẦN DẠ TỪ, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.  . 82-83.

Chiều tận thế.. QUÁCH THOẠI    .ST 16; 1-1958. 12;

55. Chiều   .VƯƠNG TÂN, ST 22;7-1958 47
Chiều tiễn biệt –QUÁCH THOẠI. ST 17;  2-1958. .27.

Cho tôi nói một điều,  NGUYỄN THANH GIÁ ST 13; 10- 1957. 40.
Chúng mình , VƯƠNG TÂN  ST 13; 10- 1957  . 41.
Chuyến xe chiều.NGƯỜI SÔNG THƯƠNG.ST 20; 5 -1958. 27.
60. Chưa .      NHỊ  .ST 15; 12 - 1957.   . 45.


Dạ khúc ba.TRẦN DẠ TỪ,  ST  bộ mới  6;  12-1960 & 1. 1961   . 86.
Dạ khúc   PHẠM NGUYÊN VŨ.ST 30; 5-1959. 29
Dạ khúc THANH TÂM TUYỀN, ST, 22;7-1958. .17.
Dù sao . TÔ THÙY YÊN..ST 19; 4- 1958, 32.
65. Dừng chân  .VÕ PHIẾN ..ST 27; 12-1958. 14.
Đà Giang   CUNG TRẦM TƯỞNG .ST 8, 5 -1957.   9;
Đá và người.  VIÊN LINHST bộ mới 5; 11.1960. 56
Đam mê.  CUNG TRẦM TƯỞNG,ST bộ mới 5; 11.1960.80
Đẹp .     NGUYÊN SA ,ST 7; 4-1957. .  47..
70. Đêm   . QUÁCH THOẠI, ST 21 ;6 -1958..16.
Đêm .DUY THANH , ST 26; 11-1958 , 43.
Đêm mưa   .NGUYÊN SA; ST 22, 7-1958.  8
Đêm  .THANH TÂM TUYỀN , ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. 2.
Đêm  NGỌC DŨNG, ,.ST 20; 5 -1958.. 27.
75. Đi tìm thế giới trẻ con HOÀNG BẢO VIỆT  ,.ST 20; 5 -1958,. 53.
Đi trốn   . VƯƠNG TÂN, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.   85-86.

Điệp khúc . HUY TRÂM    ST 25 ;10 -1958 . 101.

Điệp khúc.   NGỌC DŨNG  , ST bộ mới 3; 9 - 1960,   66.

Điệu buồn ,  DUY THANH   .ST 23;  8-1958. 19.
80. Điệu nhạc tắt đèn.   HOÀNG ANH TUẤN ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.. 39.
Đoản khúc viết cho em.  THANH TÂM TUYỀN,ST bộ mới  2; 8 -1960.100..
Đòi sống.  THẠCH CHƯƠNG. ST 21 ;6 -1958. . 17
Đời rút xuống   .VIÊN LINH,  ST bộ mới 4 ;10-1960.    . 47

Độc thoại ,TRẦN THANH HIỆP , ST bộ mới 3; 9 - 196031.
85. Đôi mắt     . TRẦNNGUYỄN,   ST 31; 9- 1959.   10.
Đôi mắt –  SAO BĂNG ST 17;  2-1958. . . . 114
Đổi thay . VƯƠNG TÂN   ST 14 ; 11.1957.- 23

Đường tự do  , QUÁCH THOẠI,  ST 7; 4-1957.    8.Gọi em     -NGUYÊN SA.ST 14 ; 11.1957.  22.
90. Gục đầu .NHẬT HƯƠNG, ST 27; 12-1958.   15
Gửi Thạch Lam  ĐINH HÙNG  ST 17;  2-1958. .41

Giao duyên . TRẦNNGUYỄN   . ST 17;  2-1958. .. 137
Giản đơn  . DUY THANH  .ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. 121

Giấc ngủ đêm xuân  .  QUÁCH THOẠI . ST 5 ; 2. 1957.  53.
95. Giấc mộng.  VƯƠNG TÂN . ST bộ mới  7; 9-1961.100.

Giưa hai người  TRẦN THANH HIỆP ,ST bộ mới 4 ;10-1960.  .98
Hà Nội còn nữa   .HOÀNG KHANH, ST 26; 11-1958,75

Hai mươi   VƯƠNG TÂN . ST bộ mới  7; 9-1961.100.

Hai mươi lăm .SAO BĂNG . ST 17;  2-1958. . . . 114.
100. 20 –NGUYÊN SA.ST 31; 9- 1959. 7.
Hải đăng .TIÊU HÀ . ST 21 ;6 -1958.52
Hàng xóm    LAN ĐÌNH, . ST 30; 5-1959.28.
Hạnh phúc .MAI TRUNG TĨNH.ST 22;7-1958  46

Hành khúc .   PHẠM NGUYÊN VŨ.  ST 18 ; 3- 1958.         . 32.
105. Hành trình ngày mai ,  TUẤN HUY., ST 24;  9-1958.14.
Hành trình..DUY THANH,  ST 25 ;10 -1958. 80

Hãy đưa tôi ra bờ sông  NGUYÊN SA , ST 6 ;3-1957. . 7

Himalaya . TRẦN THANH HIỆP,  ST 5 ; 2. 1957.  51..

Hiu quạnh    VƯƠNG TÂN.ST 26; 11-1958,76.
110. Hoang   .   DUY THANH,     ST 7; 4-1957.   9..
Hơi thở ngực tôi  THANH TÂM TUYỀN. ST 3; 12- 1956.  38.
Hội mùa xuân .TÔ KIỀU NGÂN  ST 5 ; 2. 1957.   55.
Hồi chuông. NGỌC DŨNG  , ST bộ mới 3; 9 - 1960, 66..

Hờn lưu lạc  .  NGUYỄN THIẾU LĂNG;   ST 27; 12-1958., 16.
115. Hú tim –   TÔ THÙY YÊN .ST 15; 12 - 1957.  . 43

Hương Giang dạ nguyệt .QUÁCH THOẠI, ST 23;  8-1958.  57
Hy vọng    . HOÀNG BẢO VIỆT ,ST 30; 5-1959. 4


Ký thác .  TÔ THÙY YÊN ST 17;  2-1958. . .113
Khai từ của một bản anh hùng ca  .THANH TÂM TUYỀN ,ST10;7-1957  13.
120. Khi anh đến   .MAI TRUNG TĨNH, ST 23;  8-1958.18
Khi mới nhớn   ĐINH HÙNG .ST 5 ; 2. 1957.   33.
Khoác kín        .CUNG TRẦM TƯỞNG, . ST9;6-195724
Khoảng cách.DUY THANH,  ST 25 ;10 -1958. 80

Khúc dĩ vãng    TRẦN DẠ TỪ; ST bộ mới  7; 9-1961..96

125. Khúc dĩ vãng    TRẦN DẠ TỪ; ST bộ mới  7; 9-1961..96.
Khúc hát một búc tranh  . NGƯỜI SÔNG THƯƠNG  ,.ST 20; 5 -1958.27.

Khung cửa – Giòng sông .  DUY THANH.  ST 12; 9- 1957. 17


Làm thi sỹ không tên không tuổi..VƯƠNG TÂN    ST 17;  2-1958. .   .2
Lịch sử     MAI TRUNG TĨNH, .  ST 25 ;10 -1958. 49.
130. Ly nước trong,THANH TÂM TUYỀN,ST bộ mới  2; 8 -1960.100.
Lớp học mùa xuân. NGUYÊN SA.  ST 5 ; 2. 1957. 35.

 

Màu đen  . TRẦNNGUYỄN ST  bộ mới  6;  12-1960 & 1. 1961 . 95

Màu trắng . SAO BĂNG ST 14 ; 11.1957.    23..
Mắt nhọn       THẠCH CHƯƠNG . ST bộ mới  7; 9-1961.    .78.
135. Mặt trời tìm thấy   . THANH TÂM TUYỀN, 19

Mênh mang . VƯƠNG TÂN,ST 24;  9-1958. 44.
Mỏi   TRẦN DẠ TỪ, ST 27; 12-1958.55.
Mời  NGUYÊN SA – ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. .119.
Mộng đầu .TRẦN DẠ TỪ, ST 26; 11-1958,  41.

140. Một cuộc tình. VIÊN LINH . ST bộ mới  7; 9-1961.65

Một mình em.THANH TÂM TUYỀN,ST bộ mới  2; 8 -1960.100.

Một chỗ trên ôtô buýt    THANH TÂM TUYỀN   .ST11; 8 -1957.   . 30.
Một mình  . THỦY THỦ    ST 12; 9- 1957.. 16.
Một bài thơ .TRẦN DẠ TỪ,ST 27; 12-1958.55,
145. Một mình . DUY THANH ,   ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. , 121. .

Mùa xuân xa  . VŨ NGUYÊN ,     ST 24;  9-1958. . 47
Mùa đông.TRẦN THY NHÃ CA,ST bộ mới  7; 9-1961.18-19Nếu một ngày nào . TẠ TỴ  .ST 31; 9- 1959. 51.

Nostalgic Blues .  LANGSTON HUGHES. (Thanh Tâm Tuyền dịch)ST 6 ;3-1957.  39.

150. Nocturne;TRẦN DẠ TỪ  . ST bộ mới  7; 9-1961. 97-98.

Nước biển.  TRẦNNGUYỄN  . ST  bộ mới  6;  12-1960 & 1. 1961.  95
Nước ngọt . NGUYÊN SA.   ST4;1 -1957,  6,.

Ngậm ngùi  THẠCH TRÂN ST 19; 4- 1958. 30
Ngày đầu năm , VƯƠNG TÂN, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.84-85.
155.  Nghẹn ngào . NGƯỜI SÔNG THƯƠNG. ,.ST 20; 5 -1958,   27.
Nghĩa địa . CUNG TRẦM TƯỞNG .ST 31; 9- 1959. 12.
 Ngỏ ý   . NGUYÊN SA, ,.ST 20; 5 -1958.  28

Ngoài phố  .  VƯƠNG TÂN; ST 27; 12-1958.17
Ngoại ô     . NGỌC DŨNG .  ST 25 ;10 -1958.  9.
160.  Ngủ .  CUNG TRẦM TƯỞNG  .ST 31; 9- 1959.    .12.
Nguồn .  DUY NĂNG  . ST 25 ;10 -1958,  118.

Nguyên  ,  THANH TÂM TUYỀN. ST bộ mới 4 ;10-1960. . 17.
Nguyện ước . TRẦNNGUYỄN,  ST 25 ;10 -1958 50.

Ngự trị,  TRẦN DẠ TỪ,   ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. 80-81,
165. Người trước cửa .   TẠ TỴ.  ST 5 ; 2. 1957.    65.
Nhân nói về một danh từ  .  TÔ THÙY YÊN  ST 24;  9-1958.  . 10
Những bài thơ chữ một.   DUY THANH.   ST 17;  2-1958. .. 75
Những bài thơ của tháng chạp đau buồn .THANH TÂM TUYỀN.  ST 18 ; 3- 1958. 46
Những tiếng giày . QUÁCH THOẠI. ST 19; 4- 1958  29
170. Những bài thơ tình đầu tiên.  QUÁCH THOẠI. ST bộ mới 5; 11.1960.  33

Những ý nghĩ vào buổi chiều . TÔ THÙY YÊN,  ST 24;  9-1958. 48.Ở lại  VƯƠNG TÂN.ST 26; 11-1958,   . 16.                          
Phương ,     TRẦNNGUYỄN , ST 23;  8-1958.. 54.
Quên.  PHẠM NGUYÊN VŨ,  ST 21 ;6 -1958. 18-19

175. Rồi đôi chân của núi    TRẦN THY NHÃ CA. ST bộ mới  7; 9-1961. . 17

Sáng tạo  .THÁI TUẤN. ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. 42.
Sáng thế kỷ  . NGUYỄN DUY DIỄN,ST 24;  9-1958.  13
Sáu bài thơ lục bát . VIÊN LINH    ST  bộ mới  6;  12-1960 & 1. 1961,    .65

Sáu bài thơ dịch .    HUY OANH ST bộ mới 5; 11.1960..14
180. Sau đó. VIÊN LINH ST bộ mới 5; 11.1960.56.
Say những chuyến mùa đi-.TRẦN THANH HIỆP  .ST 2 ; 11-1956,    8

Sân khấu .  TRẦN THANH HIỆP; .ST 23;  8-1958. 56
Sonnet   THẠCH CHƯƠNG,  .ST 30; 5-1959. 1
Sớm mai   .THANH TÂM TUYỀN ST 11; 8 -1957.46.
185.  Số hai .   NGỌC DŨNG; ST 27; 12-1958.   16
Sương. DUY THANH,  ST 25 ;10 -1958. 80Ta úp mặt.  QUÁCH THOẠI    ST 16; 1-1958. 12;
Tại sao không? TÔ THÙY YÊN   ST 11; 8 -1957. . 44

Tâm sự    NGUYÊN SA; ST 13; 10- 1957      . 9.
 190. Tâm sự .     VƯƠNG TÂN    ST 25 ;10 -1958. 51.
Tâm hồn.  DUY NĂNG,ST 26; 11-1958, 75 .
Tâm sự  . ST 27; 12-1958. 14.
Tật nguyền   CUNG TRẦM TƯỞNG ST bộ mới 5; 11.1960.  . 80

Tên hề .THANH TÂM TUYỀN .ST bộ mới 4 ;10-1960. 17
195. Tên người yêu dấu  THANH TÂM TUYỀN ,ST 25 ;10 -1958.  .6.
Tiếng nói  . TRẦN THANH HIỆP, .ST 25 ;10 -1958.  4.
Tiễn biệt    NGUYÊN SA .  ST4;1 -1957,  6.
Tím   . DUY THANH,  ST 25 ;10 -1958. 80.


Tìm em .HOÀNG BẢO VIỆT, ST 26; 11-1958  . 17.
200. Tình bằng hữu chiến đấu  .PHẠM NGUYÊN VŨ, ST 21 ;6 -1958.. 49
Tình anh em.  TÔ THÙY YÊN .  ST4;1 -1957 .14.
Tình yêu , tình bạn , mùa xuân .  HOÀNG BẢO VIỆT, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.59.
Tĩnh vật , VƯƠNG TÂNST 27; 12-1958.,  17. ;
Tôi    TÔ THÙY YÊN   ST 11; 8 -1957. . 44
205. Tôi còn gì nữa  . TRẦN THANH HIỆP   . 17.
 Tôi còn yêu , còn yêu , tôi còn yêu  CUNG TRẦM TƯỞNG . ST 11; 8 -1957.32

 Tôi còn sống giữa đời .ST 14 ; 11.1957. THẠCH TRÂN      -24

Tôi cúi đầu đi đêm nay.  LÔI TAM  .  ST 21 ;6 -1958..18.
Tôin tiếng  ,   TÔ THÙY YÊN     ,ST 8, 5 -1957..  10.

210. Tôi sẽ bỏ đi rất xa .  NGUYÊN SA, ST 8, 5 -1957.  8;
Tôi sẽ sang thăm em.  NGUYÊN SA .  ST4;1 -1957,  6.
Tôi quét     .QUÁCH THOẠI,   ST 6 ;3-1957. 40.

Tôi khóc hôm nay  . THẠCH CHƯƠNG , ST9;6-1957.7
Tôi khóc. .QUÁCH THOẠI    ST 16; 1-1958. 12;
215.  Tội nghiệp .  TÔ THÙY YÊN ST 21 ;6 -1958..52


Tuổi xanh  .VŨ HOÀNG CHƯƠNG   . ST 17;  2-1958. . . 26
 Tuyên ngôn   .  TÔ THÙY YÊN .   ST 6 ;3-1957.   8
Tương tư  . NGUYÊN SA . ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.  .119
Tự họa  ;  NGY CAO UYÊN ST 13; 10- 1957   . 39

220. Thảo dã xuân tình.  ĐINH HÙNG  , ST 17;  2-1958. .41..
Thảo mộc. PHẠM NGUYÊN VŨ.ST 21 ;6 -1958.17-18.
Thành phố .THANH TÂM TUYỀN, ST 25 ;10 -1958. 6.

Tháng sáu trời mưa  .NGUYÊN SA  ..ST 31; 9- 1959. 7.

Tháng chín sáu mươi  .TRẦN DẠ TỪ,  ST  bộ mới  6;  12-1960 & 1. 1961   . 86.
225.  Thầm hiểu   .HOÀNG BẢO VIỆT.ST 23;  8-1958.     17

Thân phận thi sĩ. TÔ THÙY YÊN.ST 26; 11-1958, 39.
Thời gian ,DUY THANH,   ,ST 26; 11-1958, 43.
Thoại ơi ! Thoại ơi ! Không biết khóc .THANH TÂM TUYỀN .ST 16; 1-1958. 12;

Thuở làm thơ yêu em..TRẦN DẠ TỪ, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.81-82.
230. Thuộc về em.  TRẦN THANH HIỆP , ST bộ mới 3; 9 - 1960  . 31
Thoát xác  .CUNG TRẦM TƯỞNG .ST bộ mới 4 ;10-1960., 100.
Thơ Nhật Bản  .HỒ NAM,  ST 26; 11-1958, 44.
Thơ – Thơ dịch    THẠCH CHƯƠNG,ST bộ mới  2; 8 -1960. . 68
Thơ cho Helena Okavitch  PHẠM NGUYÊN VŨ.ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959. 103.
235. Thơ của một người .DUY THANH,ST 17;  2-1958. .  . 75.
Thu    .DUY THANHST 24;  9-1958. 10.

Thư gửi Elisa. THANH TÂM TUYỀN .ST bộ mới 4 ;10-1960. 17.

Thức giấc   .   THANH TÂM TUYỀN.,ST 6 ;3-1957. 39.
Thược dược    .    QUÁCH THOẠI .   ST 16; 1-1958   .. 16.
240. Thương nhớ.    DIÊN NGHỊ. ST 30; 5-1959.3.

Trăng thiếu phụ    .  QUÁCH THOẠI  ST 17;  2-1958. .    . 27.
Trắng       SAO BĂNG, ST 12; 9- 1957.. 15.

Trong giấc mộng tàn . VIÊN LINH ST bộ mới 5; 11.1960.56.
Trong chuyến xe đò ban đêm.TRẦN DẠ TỪST bộ mới  7; 9-1961. 96-97.
245. Trong chuyến xe đò ban đêm.TRẦN DẠ TỪST bộ mới  7; 9-1961. 96-97.

Trời mưa đêm xa nhà   .  TÔ THÙY YÊN   .ST 31; 9- 1959.   . 11.
Trời xanh con chim nhỏ  ;NGƯỜI SÔNG THƯƠNG  ,   ST 6 ;3-1957.        6
Trước ngàyn đường  .  MAI TRUNG TĨNH  . ST 25 ;10 -1958 , 110

Và tiếng nói .  PHẠM NGUYÊN VŨ  .ST 15; 12 - 1957.. 44.
250. Và chủ nhật TRẦN DẠ TỪ,ST 27; 12-1958.55.
Và hội họa  TÔ THÙY YÊN ,  ST 25 ;10 -1958. 100
Vẻ buồn của tình yêu. TÔ THÙY YÊN ST 25 ;10 -1958,100.

 Vời vợi ,    VƯƠNG TÂN. ST 24;  9-1958.44
Và tên một người riêng. TRẦN DẠ TỪ,ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.    ,83- 84.
255. Xanh   .QUÁCH THOẠI. ST 2 ; 11-1956, 28
Xuân. DUY THANH, ST 28 – 29 ; 1 & 2 - 1959.121,
Ý nghĩa..TRẦN THANH HIỆP     .  ST 25 ;10 -1958. 10
258. Yêu  .SAO BĂNG. ST 19; 4- 1958   31.

  Ngày 15-3-2013
 

No comments: