Tuesday, September 17, 2013

V. VĂN HỌC
 NGHIÊN CỨU VĂN HỌCDUY THANH Em đã nghe gì trong bài thơ hôm nay ST 9 ; 6 -1957..23

HOÀNG BẢO VIỆT Đi tìm thế giới trẻ con  ST 20;  5-1958; . 53.

HỒ NAM Khái luận về thi ca Việt Nam .ST 27; 12-1958.9


LỮ HỒ Thơ, tục: Hồ Xuân Hương   .         ST 16; 1 -1958.     . 20
LỮ HỒ Vấn đề dạy văn quốc ngữ   -ST 20;  5-1958;29
LỮ HỒ Định mệnh văn học   . ST 23 ; 8- 1958; 58.
LỮ HỒ Có chăng một bà Hồ Xuân Hương   ST 24;  9-1958.. 67

LỮ HỒ Truyện Kiều hấp hối .ST 26 ; 11-1958;69

LỮ HỒ Nghĩ về Nguyễn Công Trứ . ST 27; 12-1958. 27.

MAI THẢO Về một hiện tượng trưởng thành của nghệ thuật  ST 18; 3- 1958.         . 1.
MAI THẢO Vấn đề sân khấu Việt Nam              ST 20;  5-1958;     .1


NGUYÊN SA Hồ Xuân Hương người lạ mặt  ST 3; 12- 1956;  17.
NGUYÊN SA Cái chết của người thi sĩ   ST 4; 1-1957. .   24..

NGUYÊN SA Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do.ST 15; 12- 1957 46.

NGUYỄN DUY DIỄN Phân tích nghệ thuật  .ST 20;  5-1958;11.
NGUYỄN DUY DIỄN Cao Bá Quát , một chiến sĩ cách mạng ST 22 ; 7- 1958     .71

NGUYỄN QUANG ĐÀM Vài ý kiến về trường đại học .ST 27; 12-1958.  39.


NGUYỄN THIỆU LÂU Một công tác kiến thiết .ST 26 ; 11-1958; 47.


NGUYỄN VĂN MÙI Nguyễn Khuyến thi sĩ của đồng quê nước Việt..ST 9 ; 6 -1957..38

NGUYỄN SỸ TẾ Một quan niệm nhận thức Nguyễn Du .   ST 1 ; 10- 1956.     44-48.
NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức siêu nhân trong thơ văn Nguyễn Công Trứ ST 3; 12- 1956;47
NGUYỄN SỸ TẾ Thần trí và hồn tính của dân tộc Việt Nam  ST 4; 1-1957.    1.
NGUYỄN SỸ TẾ Khuynh hướng siêu thoát trong văn chương Việt Nam .  ST 6, 3 . 1957.   1 . 16
NGUYỄN SỸ TẾ Hệ thống trào phúng của Trần Tế Xương  - ST 7; 4- 1957. 36
NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề phân chia thời đại và khuynh hướngvăn học Việt Nam  .  ST 8; 5 -195
NGUYỄN SỸ TẾ Tinh thần văn học đờiThánh Tôn .ST 10;  7 -1957.   .1
NGUYỄN SỸ TẾ 1802  .    ST 9 ; 6 -1957. 9.
NGUYỄN SỸ TẾ Sự tích Đông phương .ST 13 ; 10-195742
NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam     ST 14 ; 11-1957.     . 1

NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam   ST 15; 12- 1957 . 1
NGUYỄN SỸ TẾ Bàn về văn học sử Việt Nam    ST 21; 6- 1958 . 1

NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề xác định một thời hiện đại trong văn học Việt Nam . ST 22 ; 7- 1958.1
NGUYỄN SỸ TẾ Tạp luận . ST 26 ; 11-1958;21.
NGUYỄN SỸ TẾ Triết lý đoạn trường.ST 27; 12-1958.. 1


PHAN VĂN DẬT Bài thơ khóc Thị Bằng không phải của vua Nguyễn dực Tông   ST 23 ; 8- 1958. 8


TÔ KIỀU NGÂN Khảo về hò Huế   ST 4; 1-1957.    43.

THÁI BẠCH Ca dao miền Nam .   ST 4; 1-1957.    35
THÁI BẠCH Thơ trào phúng miền Nam     ST 15; 12- 1957   . 21
THÁI BẠCH Đỗ Minh Tâm, một nhà thơ trào phúng     ST 16; 1 -1958.   . 33
THÁI BẠCH Một nữ sĩ miền Nam  .ST 19; t4-1958.38  .
THÁI BẠCH Bạch mai thi xã     . ST 20;  5-1958;49
THÁI BẠCH Khái luận về đặc tính của văn nghệ miền Nam   ST. số 21. 6 . 1958. . 33

THÁI BẠCH Nữ sĩ Trần Kim Phụng  ST 23 ; 8- 1958 . 27.
THÁI BẠCH Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa .ST 26 ; 11-1958; 56.

THÁI BẠCH Bộ mặt Đồng Tháp    .ST 27; 12-1958.45.
THÁI BẠCH Lân Sài goong     ST 28 – 29, 1 – 2  .1959..87.


THANH TÂM TUYỀN Nỗi buồn trong thơ hôm nay   .ST 31; 9-1959; 1


THẠCH CHƯƠNG Thơ – Thơ dịch       ST bộ mới  3; 9- 1960. . 68
THẠCH CHƯƠNG Sự chán chường trong việc phê bình văn nghệ . ST bộ mới 1; 7 -1960;. 52
TRẦN THANH HIỆP Để giải quyết mâu thuẫn trong Đoạn trường tân thanh ST 6, 3 . 1957. 44
TRẦN THANH HIỆP Vài điểm gợi ý về thơ tự do    -ST 8; 5 -1957. 41
TRẦN THANH HIỆP Chúng ta hình thành văn nghệ  .ST 21; 6- 1958 9
TRẦN THANH HIỆP Sự thưởng ngoạn nghệ thuật bây giờ  ST bộ mới  2; 8 năm 1960. . 103.

VIỆT TỬ Cao bá Quát    ST 24;  9-1958..49.
VIỆT TƯ Nguyễn công Trứ   . ST 30 ; 5-1959.43
VŨ KHẮC KHOAN Một khía cạnh tâm sự của Ôn Như Hầu. .ST 11; 8-1957,    25. 
ĐIỂM SÁCH -PHÊ BÌNH VĂN HỌC

HÀM THẠCH: Sợ Lửa của Doãn Quốc Sỹ -ST 4; 1-1957.53
HÀM THẠCH: Tôi không còn cô độc – thơ Thanh Tâm Tuyền - ST 3; 12 1956.52;
HÀM THẠCH: Tiếu lâm tân thời của Ba Vui - ST 5; 2-1957. 53-;

HẦU ANH – Giải thưởng văn chương văn hóa vụ 1957 ST 22; 7- 1958.-78;
HỒ NAM: Thuyền thơ – thi tập của Đông Xuyên - ST 24; 9- 1958.79-80.

HỒ NAM: Giòng thơ sang mùa của Hà Phương – Kịch Buôn M”Rong -ST 30; 5 -1959.. 80.

VĂN SIÊU Trả lời ông Ngô Quân về sách Nếp sống tình cảm của người Việt Nam ..ST 15; 12- 1957 36.

MAI THẢO: Đọc sách: Những thiên đường lỡ của Triều Đẩu -ST 22; 7- 1958.79..
 Bá cáo của Viện Đại Học Huế .ST 23;8 -1958.76;
MAI THẢO: Tìm về sinh lộ, truyện dài của Kỳ Văn Nguyên -ST 23;8 -1958.76;
MAI THẢO: Ai có qua cầu, tâm bút của Hoai Dồng Vọng -ST. 12; 9.1957.53;
MAI THẢO: Phê bình Chữ Tình truyện ngắn của Võ Phiến -ST 7; 4-1957.55-
MAI THẢO: Đi tìm một căn bản tư tưởng của Nghiêm Xuân Hồng -ST 14; 11- 1957.54;
MAI THẢO: Đọc Trên vỉa hè Sàigon của Triều Đẩu  -ST 18 tháng 3 năm 1958, 78.
 – Thần Tháp Rùa, truyện ngắn của Vũ Khắc Khoan -ST 18 tháng 3 năm 1958, 79.
MAI THẢO: Lịch trình diễn tiến của Phong trào quốc gia Việt Nam của Nghiêm Xuân Hồng. ST 19; 4 -1958.-80-

MẠC SƠN: Đọc sách: Những vấn đề của Đông Nam Á của Tạ Văn Nho -ST 21; 6- 1958.75
MẠC SƠN: Đọc sách: Đem tâm tình viết lịch sử của Nguyễn Kiên Trung -ST 22; 7- 1958.76;
MẠC SƠN: Duy thức học thông luận của Thạc Đức -ST 26; 11- 1958.77.
MẶC ĐỖ: Đọc Nam et Sylvie của Nam Kim -ST. 12; 9.1957.54;


NGUYÊN SA: | Trang Tử tinh hoa – Khảo luận của Nguyễn Duy Cần -ST 3; 12 1956.54;


NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Vượt Sóng của Phan Minh Hồng -ST 7; 4-1957.53;
NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Xác lá rừng thu, thơ Diên Nghị -ST 8;5-1957 53;
NGUYỄN ĐĂNG: Giới thiệu sách mới:Một nhân chứng của Vương Văn QuảngST 9; 6 -9-57, 54.
 – Chiều cuối năm của Đỗ Tấn -ST 9; 6 -957 54
 NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Thơ Bàng Bá LânST 10; 7-1957.
– Người đi qua lô cốt, tiểu thuyết của Tô Kiều Ngân ST 10; 7-1957.-54.
Đường thi của Trần Trọng San - ST 10; 7-1957. 55.

NGUYỄN ĐĂNG: Chống Mác Xít của Nguyễn Kiên Trung   -5, ST. 12; 9.1957. 6-
NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Tiếng võng dưa, thơ Bàng Bá Lân; ST 14; 11- 1957.
– Tình hương dạ lý của nhà xuất bản Hướng Dương -ST 14; 11- 1957.52..
 Tuyển tập Tình thương của U.B.C.Đ. C.D.T.C. Bộ quốc phòng -ST 14; 11- 1957.53;
NGUYỄN ĐĂNG: Nội cỏ của thiên đường, truyện dịch của Vĩnh Sơn Lang -ST 13; 10-195755-
 Chiếc áo thiên thanh, truyện ngắn chọn lọc của nhà xuất bản Trùng DươngST 13; 10-1957
– Số Phụng Sự, đặc san văn nghệ quân đội  ST 13; 10-1957, 56.
– Chiếc áo cưới màu hồng của Nguyễn Vỹ - ST 13; 10-1957, 56.
 NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Bốn mươi của Mặc Đỗ; ST 15; 12-1957.
– Người nữ danh ca và Hồng Ngọc của Thanh Nam   -ST 15; 12-1957.55
 – Đoàn kết luận của Thái Lăng Nghiêm -ST 15; 12-1957.56-
 NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Người tù của Võ Phiến; ST 16; 1 - 1958.
– Bão rừng của Nguyễn Văn Xuân;   ST 16; 1 - 1958.

NGUYỄN ĐĂNG: Đọc Vũ nữ Sàigon của Hoàng Hải Thủy -ST 18 tháng 3 năm 1958; 78.
 – Khúc nhạc màu xanh thơ Tuấn Giang -ST 18 tháng 3 năm 1958; 79;
NGUYỄN ĐĂNG: Xóm nghèo, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Vinh, ST 19; 4 -1958.
 – Bốn truyện ngắn Anh Văn chọn lọc, bản dịch của Võ Hà Lang -ST 19; 4 -1958.78
NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Trăng Nước Đồng Nai của Nguyễn Hoạt -ST 20; 5-1958.80-
NGUYỄN ĐĂNG: Đọc sách Nhận định của NguyễnVăn Trung


 QUAN SƠN: Thêm một ý kiến về cuốn Văn học Việt Nam thời Lý củaVăn Siêu -ST 11; 8-1957.54;
 QUAN SƠN: Nguồn sáng mới của Trí Siêu Tuệ Quang -ST 16; 1 - 1958.51;


THANH NAM: Hoa bên vườn cũ của Trần Phương Như -ST 24 ;9 -1958.76-;
THANH NAM: Một ý kiến về U Hoài của Doãn Quốc Sỹ -ST 8;5-1957, 55


THANH TÂM TUYỀN: Trí thức làm dáng -ST 30; 5 -1959.78-

 VỊ XUYÊN: Xây dựng một ban kịch tuyên truyền của Nguyễn Hoài Văn -ST 23;8 -1958.79.

No comments: