Tuesday, September 17, 2013

III. MỤC LỤC THI CA THẾ KỶ XX

M


III. MỤC LỤC THI CA
THẾ KỶ XX

CUNG TRẦM TƯỞNG

Cung Trầm Tưởng.  (thơ); Mưa tháng tám ; Ngoại ô; Nửa đêm; Tình ca 1; Tình ca 2
       ---THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.69.
Cung Trầm Tưởng. Đọc hai cánh hoa của Song Hồ số 3, tháng 9/1960..   82-84.
Cung Trầm Tưởng.Thơ: Truyện thơ.  số 4, tháng 10/1960.    16.
Cung Trầm Tưởng.  Những ý nghĩ về quả phụ.số 4, tháng 10/1960.
 Cung Trầm Tưởng. .Đêm sinh nhật (thơ).  THẾ KỶ XX  số 5, tháng 11/1960.16.


ĐINH HÙNG..  Hương (thơ).  THẾ KỶ XX   số 1, tháng 7/1960.                 16.

ĐOÀN NGỌC QUỲNH. Giờ cực trọng.  (thơ).  số 2, tháng 8/1960.   62-63.

LÔI TAM. Trao gửi  (thơ)   THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.              17.


MÂY ĐẠI DƯƠNG.. Sao em không sang thăm tôi.(thơ)  số 2, tháng 8/1960.  60.

 NGỌC DŨNG

Ngọc Dũng. Chiêm bao (thơ).  THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.   33.
Ngọc Dũng. Cánh tay của biển (Thơ),  số 4, tháng 10/1960. 65.
Ngọc Dũng. Vết chém (Thơ). THẾ KỶ XX      số 6, tháng 12/1960.      15,

NGUYÊN
Nguyện.    Khóc (thơ).  THẾ KỶ XX   số 2, tháng 8/1960.   33.

NGUYÊN SA
Nguyên Sa. Năm ngón tay (thơ) THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960..50.

NGUYỄN KHẮC HOẠCH (TRẦN HỒNG CHÂU)

Trần Hồng Châu.  Paris chiều chia ly (thơ).THẾ KỶ XX  số 2, tháng 8/1960.     19.QUÁCH THOẠI

Quách Thoại.Em   (tho).THẾ KỶ XX  số 2, tháng 8/1960.17.
Quách Thoại. Thơ: Thược dược-Ta úp mặt-  (thơ). 41-62.Những buổi chiều Việt Nam . 63-65.
---Anh hãy hát bài  ca Đông phương màu nhiệm -65-66.. Còn sáng tạo-Ta hãy còn sáng tạo . 66.
----Hợp tấu . (thơ)THẾ KỶ XX .số 5, tháng 11/1960. 67.

SAO TRÊN RỪNG

Sao Trên Rừng.  Một minh. Một mình   .    Đêm khơi  ( thơ)  số 1, tháng 7/1960..  42.

TÔ THÙY YÊN

Tô Thùy Yên.  Những bài thơ viết trên giường bệnh.-Ngoại cuộc-Tội trạng-   Kiếp khác- Tri ân-
--------Đêm hè- Thi sĩ-(thơ). THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960. 60- 64.TRẦN LÊ NGUYỄN

Trần Lê Nguyễn.  Củi dạt- Cõi trống (thơ).    50-51.-Tỉnh mộng-(thơ) 52-  Thoát hồn (thơ).
số 1, tháng 7/1960.53.
TRẦN DẠ TỪ

Trần Dạ Từ .Bài tháng tư- Bài tháng sáu- Bài ru. (thơ)THẾ KỶ XX .số 1, tháng 7/1960.. 43.

Trần Dạ Từ.   .thơ: DẠ khúc 1; Và một chút đời sống-THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.    70.

VIÊN LINH

Viên Linh.  Viên Linh. Bài số 73.(thơ).THẾ KỶ XX   số 2, tháng 8/1960.  63.
Viên Linh.  Thơ - Khi nàng chết- Một hồi sau- Kết cuộc.  số 3, tháng 9/1960.     72-73.
Viên Linh.. Chiếc xe đò cũ sơn màu vàng (thơ);THẾ KỶ XX  số 4, tháng 10/1960. 10.
Viên Linh.. Thơ: Những lời vĩnh biệt của nàng. Mùa rét trước. số 5, tháng 11/1960.  15.
Viên Linh.. Trường canh (thơ).THẾ KỶ XX ...số 6, tháng 12/1960. 16.


VƯƠNG TÂN

Vương Tân.  Ngày xưa. (thơ).  THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.. 43.   49.
Vương Tân.  Gặp gỡ (thơ) THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.   16.
Vương Tân.thơ: Người đi biển. Ngoài khơi- Ngọn hải đăng. số 4, tháng 10/1960.      15.

Vương Tân.Thơ:  Nụ cười, Cuộc hành trình.THẾ KỶ XX số 5, tháng 11/1960. 12-14.


No comments: