Tuesday, September 17, 2013

VI. VĂN HỌC NGOẠI QUỐC


VĂN HỌC NGOẠI QUỐC

ALBERTO MORAVIA Hai người bạn     ST mới  5 ; 11-1960.  . 75
ALBERT CAMUS Người đàn bà ngoại tình  .ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961.  . 49.

DUY THANH Nói chuyện với Kazuo Kobagashi   ST  bộ mới 4; 10-1960.. 93.

FRANZ KAFKA Trầm tưởng ( Thạch Chương dịch) .ST  bộ mới 4; 10-1960. 69

ANG THÁI LINH Trường hợp Francoise Sagan . ST 22 ; 7- 1958; 33.
HỒ NAM Thơ Nhật Bản  ST 26 ; 11-1958;.44


HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire  .ST 24;  9-1958. 23
HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire  ST 23 ; 8- 1958  .42
HUY OANH Verlaine , nhà thơ tượng trưng  .ST 31 ; 9. 1959 54.
HUY OANH Sáu bài thơ dịch .ST bộmới  5 ; 11-1960..14


MẶC ĐỖ Đọc La Chute của A. Camus ST 2;11 -1956      .      51
NGUYÊN SA Kinh nghiệm Hemingway ST 2;11 -1956 . 52

NGUYỄN ĐÌNH HÒA Thân thế thi sĩ H.W. Longfellow . ST 20;  5-1958. 62.
NGUYỄN SỸ TẾ Chủ thuyết siêu thực ST 19; t4-1958..1.


THẠCH CHƯƠNG Một đóa hồng cho Emily ST 30 ; 5-1959.   . 50

THẠCH CHƯƠNG Trình bay và phê bình hai quan niệm nổi loạn của Albert Camus   ST bộ mới 3; 9-1960;.68.


TRẦN THANH HIỆP Nguồn rung cảm trong văn nghệ Ấn Độ . ST 11; 8-1957 50
 VIÊN LINH Sáu bài thơ lục bát . ST bộ mới 6; 12 - 1960 & 1 -1961,.65.


ĐIỂM SÁCH

HẦU ANH: Con bọ hung vàng, truyện của Edgar Poe  .ST 11; 8-1957.
HỒ NAM (VƯƠNG TÂN) Giải thưởng Nobel văn chương 1958 -ST 26; 11- 1958.78 ;
HỒ NAM: Juan Ramon Zimenez. ST 27; 12-1958.-80.
NGUYỄN ĐĂNG: – Những năm trưởng thành của Van wick Brooxs, bản dịch của Từ An Tùng
ST 16; 1 - 1958. -55-56-No comments: