Tuesday, September 17, 2013

I. MỤC LỤC CÁC SỐ


 

I. MỤC LỤC CÁC SỐ

THẾ KỶ XX, số  1, tháng 7/1960.
Nguyễn Khắc Hoạch.  Đi vào đoạn đường hôm nay.    1.
Nguyễn Văn Trung. Tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật.      9.
Đinh Hùng.  Hương (thơ).                      16.
Lôi Tam . Trao gửi  (thơ)                        17.
Nguyễn Sĩ Tế. Sơ thảo văn học sử.    18.
Vĩnh Lộc . Góc phố  (truyện).            24.
Thái Tuấn. Nhận xét về môn hội họa Việt Nam hiện đại.  29.
Thanh Tâm Tuyền.  Khuôn mặt (truyện).        33.
Sao Trên Rừng.  Một minh. Một mình   .    Đêm khơi  ( thơ)   .  42.
Trần Dạ Từ .Bài tháng tư- Bài tháng sáu- Bài ru. (thơ). 43.
Dương Nghiểm Mậu.  Kinh Cầu nguyện (truyện)..44-49.
Vương Tân.  Ngày xưa. (thơ).      49.
Nguyên Sa. Năm ngón tay (thơ)   .50.
Trần Lê Nguyễn.  Củi dạt- Cõi trống (thơ).    50-51.-Tỉnh mộng-(thơ) 52-  Thoát hồn (thơ). 53.
Duy Thanh. Khảng cách (truyện).       54.
Tô Thùy Yên.  Những bài thơ viết trên giường bệnh.-Ngoại cuộc-Tội trạng-   Kiếp khác- Tri     ân--Đêm  hè- Thi sĩ-(thơ) 60- 64.
Doãn Quốc Sỹ -Hai chàng thi sĩ-(truyện)  .    65.
Thanh Lãng. Vụ án Kiều.(Khảo luận)            70.
Thao Trường. Qua một cái cầu. Lên một cái dốc ( truyện).  78.

TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ
                                           
Tô Thùy Yên. Đọc Kỳ Hoa tử của Nguyễn Mạnh Côn. -82-84.
Nguyễn Tường Nguyên.. Cảm Thông ( Communion). 84-85.
Cao Anh- Nghệ thuật sang Mỹ-    86-87.
Hà THúc Cần. Sống trong ảo mộng.(Phim của Fr. Sinatra).. 87-89.
Hoài Văn -Sinh hoạt nước ngoài.   90-94

THẾ KỶ XX, số  2, tháng 8/1960.
Doãn Quốc Sỹ. Chiếc nhẫn Saphir. (truyện ngắn).    3.
Nguyễn Sĩ Tế.. Bản chất của văn học sữ.    11.
Quách Thoại.Em (tho). 17.
Trần Hồng Châu.  Paris chiều chia ly (thơ).      19.
Kiêm Minh.  Vấn đề Phượng.  (truyện). 26.
Nguyện.    Khóc (thơ).       33.

Thanh Tâm Tuyền  . Nguyện -Khuôn mặt (truyện).  34.
Thanh Lãng.Vị án  Kiều (thảo luận).   43.
Duy Thanh..    Trái tim (truyện).      51.
Mây Đại Dương. Sao em không sang thăm tôi.(thơ)    60.

Đoàn Ngọc Quỳnh.Giờ cực trọng.  (thơ).     62-63.
Viên Linh.  Viên Linh. Bài số 73.(thơ).    63.
Trần Dạ Từ.  Cuộc chia tay của Tạo (truyện).    64.
Hà Thúc CầnNếu điện ảnh Việt Nam còn trở lại.   77.
 TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ
Nguyễn Hoàng..Gìn vàng giữ ngọc của Doãn Quốc Sỹ.  81-82.
Cao Anh. Ba cuộc triển lãm. 82-84.
Dương Huy. Quốc Hoa Cổ kịch đoàn..84-65.
Hoài Văn.Sinh hoạt ngoài nước. 85-88.
THẾ KỶ XX, s3, tháng 9/1960.\

Nguyễn Văn Trung. Văn chương hiện sinh.   3.
Vương Tân.  Gặp gỡ (thơ)    16.
Vĩnh Lộc Khíc quanh (truyện).    17.
Dương Nghiểm Mậu.   Bên sườn núi đá. (truyện).    25.
Ngọc Dũng. Chiêm bao (thơ).     33.
Trần Lê Nguyễn..  Đêm ba mươi (kịch).         34.
Thao trường.  Trước mặt, sau lưng (truyện)..      46.
Nguyễn Đăng Thục. Sáng tạo văn nghệ......    49.
Doãn Quốc Sỹ..  Về làng (truyện)....   53.
Cung Trầm Tưởng.  (thơ); Mưa tháng tám ; Ngoại ô; Nửa đêm; Tình ca 1; Tình ca 2/69.
Trần Dạ Từ.   .thơ: DẠ khúc 1; Và một chút đời sống-    70.
Viên Linh.  Thơ - Khi nàng chết- Một hồi sau- Kết cuộc.      72-73.
 Bữu Cầm.. Tác giả bài thơ " Bán than" không phải là của Trần Khánh Dư.  74.
Thế Kỷ XX.Thư trả lời ông Nguyễn Mạnh Côn.      76-77.
TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ
Hà Thúc Cần. Gái thời loạn.(The hidden Fortress.  Phim của Akira Kurosawa. 77-80.
Anh Oanh. Hai cuộc triển lãm.   80-82.
Cung Trầm Tưởng. Đọc hai cánh hoa của Song Hồ.   82-84.
Nguyễn Hoàng. Đọc Men chiều của Nguyễn Thị Vinh.-Chồng Con tôi của Duy Lam.  84-86.
Hoài Văn. Sinh hoạt ngoài nước.  87
THẾ KỶ XX, s4, tháng 10/1960.
Lý  Hoàng Phong. Trên đường về thành phố (truyện). 3-10.
Viên Linh.. Chiếc xe đò cũ sơn màu vàng (thơ);  10.
Trần Lê Nguyễn.(thơ).  Saigon xưa. Không thời gian.   12.
Vương Tân.thơ: Người đi biển. Ngoài khơi- Ngọn hải đăng.       15.
Cung Trầm Tưởng.Thơ: Truyện thơ.      16.
Nguyễn Văn Trung. Tìm hiểu tác phẩm văn nghệ-   Luân lý và văn học.       17.
Thao Trường.  Cái hố, (truyện).         28-33.
Trần Dạ Từ.  . Nhã Ca . Thơ:  Dạ khúc hai mươi- Và một chút kỷ niệm .   34.
Trường Duy. Sao khuya (truyện).         35.
Dương Nghiểm Mậu. Niềm đau nhức của khoảng trống (Truyện).         40.
Hoàng Châu Thanh. Tiếng nói của bàn tay.(Triết lý). ......52.
Ngọc Dũng. Cánh tay của biển (Thơ),   65.
Nguyễn Trung.  Vài ý nghĩa về hội họa.    66.
Doãn Quốc Sỹ.. iếng hát tự lòng đất. (Truyện).         72.
 TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ
Anh Oanh.  Triển lãm của Nguyễn Văn Ngôn.   81.
                ---Triển lãm của họa sĩ NHật Bản. Kazuo Kobayashi.. 81-82.
                ---Triển lãm Trần Văn Quang. 82-83.
                ---Triển lãm Nguyễn TRí Minh, Trương Thị Thịnh.   83.
Cung Trầm Tưởng.  Những ý nghĩ về quả phụ.
Phạm Duy. Truyền thống cổ nhạc Nam phần.         88.
Hoài Văn. Sinh hoạt ngoài nước. 90.
THẾ KỶ XX, s5, tháng 11/1960.
Lý Chánh Trung.Văn nghệ và tự do. 1.
Vương Tân.Thơ:  Nụ cười, Cuộc hành trình. 12-14.
Viên Linh.. Thơ: Những lời vĩnh biệt của nàng. Mùa rét trước.   15.
Cung Trầm Tưởng. .
Đêm sinh nhật (thơ).   16.
Nguyễn Sĩ Tế. Thí nghiệm đạo đức của Trần Tế Xương,          17.
Thanh Lãng.Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam.  (1913-1932).      23.
Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm (truyện),     34.
Hoàng Châu Thanh..Thi ca với triết lý trong tư tưởng Holderlin.        44.
Doãn Quốc Sỹ . Tiếng hát tự lòng đất (truyện)...   49.
Quách Thoại. Thơ: Thược dược-Ta úp mặt-  (thơ). 41-62.Những buổi chiều Việt Nam . 63-65.
---Anh hãy hát bài  ca Đông phương màu nhiệm -65-66.. Còn sáng tạo-Ta hãy còn sáng tạo . 66.
----Hợp tấu . (thơ). 67.
Lý  Hoàng Phong.. Trường hợp một người làm thơ.   75..
 Dương Nghiểm Mậu..Người mã phu.   (truyện).    83-86.
TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ
Trần Dạ Từ. .Đọc Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc sĩ.     81-83.
Phạm Duy..  Trên đường cái quan.   83-86.
THẾ KỶ XX, s6, tháng 12/1960.
Nguyễn Văn Trung. Tiểu thuyết mới trong văn chương Pháp ngày nay. 3
Ngọc Dũng. Vết chém (Thơ).            15,
Viên Linh.. Trường canh (thơ).... 16.
Thanh Lãng.Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam.(1913-1932)
Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm (truyện)
 Doãn Quốc Sỹ .Những cụm hoa vàng (truyện)
 Hoàng Châu Thanh. Thiên nhiên trong thi ca Holderlin.    54.
 Trường Duy. Cỏ lá (truyện).    ... 62.
 Thái Tuấn. Phê bình nghệ thuật.

 TRÊN CÁC NGẢ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ
 Anh Oanh.Cuộc triển lãm nghệ thuật mới của Pháp.. 75
 Hoài Văn.Sinh hoạt ngoài nước. 77-79.No comments: