Tuesday, September 17, 2013

TẠP CHÍ THẾ KỶ XX * LỜI NÓI ĐẦUMỤC LỤC PHÂN TÍCH
TẠP CHÍ THẾ KỶ XX


 
 
 
 LỜI NÓI ĐẦU
Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch là một nhà văn, đã viết văn, làm thơ và biên khảo với các bút hiệu Hữu Minh, Lân Hồ, Hoàng Tuấn, Trần Hồng Châu. Trước 1945, giáo sư đã viềt các tạp chí Gió Mới, Tiền Phong.(Hà Nội). Về Việt Nam, ngoài dạy học, giáo sư đã tích cực hoạt động văn hóa. Năm 1960, giáo sư, đã cùng giáo sư Nguyễn Cao Hách sáng lập tạp chí Thế Kỷ XX . Rất tiếc tạp chí này chỉ được 6 số.  

Để ghi lại hình bóng của một thời báo chí Miền Nam trong khoảng 1960.  tôi thực hiện Mục lục phân tích các tạp chí Sáng Tạo, Thế Kỷ XX và Hiện Đại là những tạp chí văn nghệ và biên khảo có lẽ rất cần thiết cho việc nghiên cứu văn học của một thời.
 NGUYỄN THIÊN THU
20-3-2013

No comments: