Tuesday, September 17, 2013

II. MỤC LỤC TÁC GIẢ THẾ KỶ XX


 

II. MỤC LỤC TÁC GI
THẾ KỶ XX


BỬU CẦM
Bửu Cầm.. Tác giả bài thơ " Bán than" không phải là của Trần Khánh Dư. số 3, tháng 9/1960.  74.


CAO ANH

Cao Anh- Nghệ thuật sang Mỹ-THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.   86-87.
Cao Anh. Ba cuộc triển lãm.số 2, tháng 8/1960. 82-84.

CUNG TRẦM TƯỞNG

Cung Trầm Tưởng.  (thơ); Mưa tháng tám ; Ngoại ô; Nửa đêm; Tình ca 1; Tình ca 2
       --- THẾ KỶ XX . 3, tháng 9/1960.69.
Cung Trầm Tưởng. Đọc hai cánh hoa của Song Hồ số 3, tháng 9/1960..   82-84.
Cung Trầm Tưởng.Thơ: Truyện thơ.  số 4, tháng 10/1960.    16.
Cung Trầm Tưởng.  Những ý nghĩ về quả phụ.số 4, tháng 10/1960.
 Cung Trầm Tưởng. .Đêm sinh nhật (thơ).  THẾ KỶ XX  5, tháng 11/1960.16.

 DOÃN QUỐC SỸ


Doãn Quốc Sỹ -Hai chàng thi sĩ-(truyện). THẾ KỶ XX  1, tháng 7/1960.   65.
Doãn Quốc Sỹ. Chiếc nhẫn Saphir. (truyện ngắn).  số 2, tháng 8/1960.  3.
Doãn Quốc Sỹ..  Về làng (truyện)..THẾ KỶ XX .. 3, tháng 9/1960.   53.
Doãn Quốc Sỹ..Tiếng hát tự lòng đất. (Truyện). THẾ KỶ XX     số 4, tháng 10/1960.    72.
Doãn Quốc Sỹ . Tiếng hát tự lòng đất (truyện).THẾ KỶ XX . 5, tháng 11/1960.   49.
Doãn Quốc Sỹ .Những cụm hoa vàng (truyện)  . THẾ KỶ XX 6, tháng 12/1960.44.

DUY THANH
Duy Thanh. Khảng cách (truyện). THẾ KỶ XX  1, tháng 7/1960.    54.
Duy Thanh..    Trái tim (truyện).  THẾ KỶ XX  2, tháng 8/1960.   51.

DƯƠNG HUY
 Dương Huy. Quốc Hoa Cổ kịch đoàn..số 2, tháng 8/1960.84-65.


ĐINH HÙNG
 Đinh Hùng.  Hương (thơ).   THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.                 16.

ĐOÀN NGỌC QUỲNH
Đoàn Ngọc Quỳnh.Giờ cực trọng.  (thơ).THẾ KỶ XX   số 2, tháng 8/1960.   62-63.

HÀ THÚC CẦN

Hà Thúc Cần. Sống trong ảo mộng.(Phim của Fr. Sinatra).số 1, tháng 7/1960.. 87-89.
Hà Thúc Cần  .  Nếu điện ảnh Việt Nam còn trở lại. số 2, tháng 8/1960.  77.
Hà Thúc Cần. Gái thời loạn.(The hidden Fortress.  Phim của Akira Kurosawa.
     THẾ KỶ XX   -số 3, tháng 9/1960.77-80.

HOÀI VĂN 

Hoài Văn -Sinh hoạt nước ngoàiTHẾ KỶ XX .số 1, tháng 7/1960.  90-9
Hoài Văn.Sinh hoạt ngoài nước.số 2, tháng 8/1960.85-88.
Hoài Văn. Sinh hoạt ngoài nước.  số 3, tháng 9/1960. 87.
Hoài Văn. Sinh hoạt ngoài nước.số 4, tháng 10/1960 90.
Hoài Văn.Sinh hoạt ngoài nước.THẾ KỶ XX  số 6, tháng 12/1960.77-79.

 HOÀNG CHÂU THANH 

Hoàng Châu Thanh. Tiếng nói của bàn tay.(Triết lý).số 4, tháng 10/1960.  52.
Hoàng Châu Thanh..Thi ca với triết lý trong tư tưởng Holderlin. số 5, tháng 11/1960.      44.
Hoàng Châu Thanh. Thiên nhiên trong thi ca Holderlin.   số 6, tháng 12/1960. 54.

KIÊM MINH
 Kiêm Minh.  Vấn đề Phượng.  (truyện). THẾ KỶ XX số 2, tháng 8/1960.26.

LÔI TAM

Lôi Tam . Trao gửi  (thơ)  THẾ KỶ XX   số 1, tháng 7/1960.              17.

LÝ HOÀNG PHONG

Lý  Hoàng Phong. Trên đường về thành phố (truyện),  số 4, tháng 10/1960.. 3-10.
Lý  Hoàng Phong.. Trường hợp một người làm thơ.  số 5, tháng 11/1960. 75..


 LÝ CHÁNH TRUNG

Lý Chánh Trung.Văn nghệ và tự do.THẾ KỶ XX số 5, tháng 11/1960. 1.

MÂY ĐẠI DƯƠNG
Mây Đại Dương. Sao em không sang thăm tôi.(thơ)  số 2, tháng 8/1960.  60.

 NGỌC DŨNG

Ngọc Dũng. Chiêm bao (thơ).  THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.   33.
Ngọc Dũng. Cánh tay của biển (Thơ),  số 4, tháng 10/1960. 65.
Ngọc Dũng. Vết chém (Thơ).      số 6, tháng 12/1960.      15,

NGUYÊN
Nguyện.    Khóc (thơ).  THẾ KỶ XX   số 2, tháng 8/1960.   33.

NGUYÊN SA
Nguyên Sa. Năm ngón tay (thơ) THẾ KỶ XX số 1, tháng 7/1960..50.

NGUYỄN KHẮC HOẠCH (TRẦN HỒNG CHÂU)

Nguyễn Khắc Hoạch.  Đi vào đoạn đường hôm nay.THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960. 1.
Trần Hồng Châu.  Paris chiều chia ly (thơ). số 2, tháng 8/1960.     19.

NGUYỄN HOÀNG

 Nguyễn Hoàng..Gìn vàng giữ ngọc của Doãn Quốc Sỹsố 2, tháng 8/1960..  81-82.
Nguyễn Hoàng. Đọc Men chiều của Nguyễn Thị Vinh.-Chồng Con tôi của Duy Lam.
---- THẾ KỶ XX số 3, tháng 9/1960. 84-86.

NGUYỄN TƯỜNG NGUYÊN
Nguyễn Tường Nguyên.. Cảm Thông ( Communion).số 1, tháng 7/1960.84-85.

NGUYỄN SĨ TẾ

Nguyễn Sĩ Tế. Sơ thảo văn học sử.THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.  18.
Nguyễn Sĩ Tế.. Bản chất của văn học sữ. số 2, tháng 8/1960.   11.
Nguyễn Sĩ Tế. Thí nghiệm đạo đức của Trần Tế Xương,  số 5, tháng 11/1960.        17.

 NGUYỄN ĐĂNG THỤC
Nguyễn Đăng Thục. Sáng tạo văn nghệ... THẾ KỶ XX số 3, tháng 9/1960....    49.

 NGUYỄN TRUNG
Nguyễn Trung.  Vài ý nghĩa về hội họa.THẾ KỶ XX  số 4, tháng 10/1960.  66.


 NGUYỄN VĂN TRUNG
Nguyễn Văn Trung. Tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật. số 1, tháng 7/1960.  9.
Nguyễn Văn Trung. Văn chương hiện sinh số 3, tháng 9/1960.  3.
Nguyễn Văn Trung. Tìm hiểu tác phẩm văn nghệ-   Luân lý và văn học. số 4, tháng 10/1960.      17.
Nguyễn Văn Trung. Tiểu thuyết mới trong văn chương Pháp ngày nay.số 6, tháng 12/1960. 3.

  PHẠM DUY
Phạm Duy. Truyền thống cổ nhạc Nam phần. THẾ KỶ XX   số 4, tháng 10/1960.      88.

QUÁCH THOẠI

Quách Thoại.Em   (tho). THẾ KỶ XX số 2, tháng 8/1960.17.
Quách Thoại. Thơ: Thược dược-Ta úp mặt-  (thơ). 41-62.Những buổi chiều Việt Nam . 63-65.
---Anh hãy hát bài  ca Đông phương màu nhiệm -65-66.. Còn sáng tạo-Ta hãy còn sáng tạo . 66.
----Hợp tấu . (thơ).số 5, tháng 11/1960. 67.

SAO TRÊN RỪNG

Sao Trên Rừng.  Một minh. Một mình   .    Đêm khơi  ( thơ)  số 1, tháng 7/1960..  42.

TÔ THÙY YÊN

Tô Thùy Yên.  Những bài thơ viết trên giường bệnh.-Ngoại cuộc-Tội trạng-   Kiếp khác- Tri ân-
--------Đêm hè- Thi sĩ-(thơ).  số 1, tháng 7/1960. 60- 64.
Tô Thùy Yên. Đọc Kỳ Hoa tử của Nguyễn Mạnh Côn. -số 1, tháng 7/1960.82-84.

THÁI TUẤN

Thái Tuấn. Nhận xét về môn hội họa Việt Nam hiện đại.số 1, tháng 7/1960..  29.
 Thái Tuấn. Phê bình nghệ thuật.THẾ KỶ XX số 6, tháng 12/1960. 70.


THANH LÃNG

Thanh Lãng.Vị án  Kiều (thảo luận).THẾ KỶ XX  số 2, tháng 8/1960.  43.
Thanh Lãng. Vụ án Kiều.(Khảo luận) THẾ KỶ XX   .số 1, tháng 7/1960.         70.
Thanh Tâm Tuyền.  Khuôn mặt (truyện).  số 1, tháng 7/1960. số 1, tháng 7/1960.  33.
Thanh Tâm Tuyền  . Nguyện -Khuôn mặt (truyện).số 2, tháng 8/1960.  34.
Thanh Lãng.Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam.  (1913-1932).   số 5, tháng 11/1960.   23.
Thanh Lãng.Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam.(1913-1932); số 6, tháng 12/1960.17.

THẢO TRƯỜNG

Thao Trường. Qua một cái cầu. Lên một cái dốc ( truyện).số 1, tháng 7/1960.  78.
Thao trường.  Trước mặt, sau lưng (truyện)..  số 3, tháng 9/1960.     46.
Thao Trường.  Cái hố, (truyện).  THẾ KỶ XX   số 4, tháng 10/1960.     28-33.

 THẾ KỶ
Thế Kỷ XX.Thư trả lời ông Nguyễn Mạnh Côn. THẾ KỶ XX     số 3, tháng 9/1960.  76-77.

TRẦN LÊ NGUYỄN

Trần Lê Nguyễn.  Củi dạt- Cõi trống (thơ).    50-51.-Tỉnh mộng-(thơ) 52-  Thoát hồn (thơ).
số 1, tháng 7/1960.53.
Trần Lê Nguyễn.. Đêm ba mươi (kịch). THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960. 34.
Trần Lê Nguyễn.(thơ).  Saigon xưa. Không thời gian. số 4, tháng 10/1960.  12.

TRẦN DẠ TỪ

Trần Dạ Từ .Bài tháng tư- Bài tháng sáu- Bài ru. (thơ).số 1, tháng 7/1960.. 43.
Trần Dạ Từ.  Cuộc chia tay của Tạo (truyện).   số 2, tháng 8/1960. 64.
Trần Dạ Từ.   .thơ: DẠ khúc 1; Và một chút đời sống- số 3, tháng 9/1960.    70.
Trần Dạ Từ. .Đọc Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc sĩ.  số 5, tháng 11/1960.   81-83.

PHẠM DUY
 Phạm Duy..  Trên đường cái quan. số 5, tháng 11/1960.  83-86.

TRƯỜNG DUY 
 
Trường Duy. Sao khuya (truyện).   số 4, tháng 10/1960.      35.
Trường Duy. Cỏ lá (truyện).  số 6, tháng 12/1960.  ... 62.

VIÊN LINH


Viên Linh.  Viên Linh. Bài số 73.(thơ).  số 2, tháng 8/1960.  63.
Viên Linh.  Thơ - Khi nàng chết- Một hồi sau- Kết cuộc.  số 3, tháng 9/1960.     72-73.
Viên Linh.. Chiếc xe đò cũ sơn màu vàng (thơ); số 4, tháng 10/1960. 10.
Viên Linh.. Thơ: Những lời vĩnh biệt của nàng. Mùa rét trước. số 5, tháng 11/1960.  15.
Viên Linh.. Trường canh (thơ)....số 6, tháng 12/1960. 16.

VĨNH LỘC

Vĩnh Lộc . Góc phố  (truyện).  .số 1, tháng 7/1960.           24.
Vĩnh Lộc Khíc quanh (truyện) số 3, tháng 9/1960.   17.

VÕ PHIẾN

Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm (truyện), THẾ KỶ XX   số 5, tháng 11/1960.  34.
Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm (truyện)  THẾ KỶ XX .số 6, tháng 12/1960. 35.


VƯƠNG TÂN

Vương Tân.  Ngày xưa. (thơ).THẾ KỶ XX    số 1, tháng 7/1960.. 43.   49.
Vương Tân.  Gặp gỡ (thơ) THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.   16.
Vương Tân.thơ: Người đi biển. Ngoài khơi- Ngọn hải đăng. số 4, tháng 10/1960.      15.

Vương Tân.Thơ:  Nụ cười, Cuộc hành trình.THẾ KỶ XX số 5, tháng 11/1960. 12-14.

No comments: