Saturday, July 16, 2011

PHỤ LỤC II * CƠ BÚT LIỄU HẠNH & SẤM TRẠNG TRÌNH

PHỤ LỤC II * CƠ BÚT LIỄU HẠNH & SẤM TRẠNG TRÌNH

Năm 1938 tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội, nhà giáo Dương Bá Trạc, với sự chứng kiến của linh mục Lê Quang Óanh, đã cầu cơ để xin Bề Trên chỉ dạy về tương lai Việt Nam. Công Chúa Liễu Hạnh đã về cơ cho bài thi tiên tri về vận nước Việt Nam. Chắc cũng có nhiều vị tu sĩ hay học giả khác đã diễn giải bài này cho các đệ tử mình nghe trong nội bộ. Một vị tu thiền sống tại California có duyên may giữ bài thi đó nhiều năm, nay đem phổ biến. Chúng tôi xin phép đưa bài này trên website. Thông thường thì các bài sấm ký, tiên tri của Bề Trên rất khó giải. Chỉ khi nào sự việc xảy ra thì phàm nhân mới thấy Bề Trên không hề nói sai, vì phàm nhân chưa đủ trí tuệ để giải đoán chính xác. Độc giả cũng có thể tự mình thử giải đoán rồi so sánh với cách đoán giải của các vị khác. Hy vọng lời tiên tri của công chúa Liễu Hạnh sẽ thành sự thực để dân tộc Việt Nam sớm được hưởng cảnh thái bình, tự do, hạnh phúc thực sự .


 1. Thiên cơ chẳng dám nói ra

 2. duyên đã gặp thì ta đãi lòng

 3. Ba mầu đến độ suy vong

 4. Khỉ về gáy, vầng hồng nổi lên

 5. Cúc vàng rót chén rượu tiên

 6. Uống mà xem lũ đảo điên luân thường

 7. Mèo lùi Cáo nắm kỷ cương

 8. Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ

 9. Nhân gian mấy độ hợp ly

 10. Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ tả tơi

 11. Quỉ Ma giao chiến khắp nơi

 12. Quỉ ở trên trời, Ma ở dưới hang

 13. Cỏ cây non nước điêu tàn

 14. Quỉ nọ ra hàng, Ma ấy mới thôi

 15. Vẩy Rồng tạm tách làm đôi

 16. Bóng câu in dấu muôn đời nhuốc nhơ

 17. Kể từ đôi ngũ nằm chờ

 18. Thầy Tu mở nước bấy giờ mới hay

 19. Chẳng qua cũng giống Quỉ Tây

 20. Ma tàn Quỉ hết đến ngày Long-Hoa

 21. Khỉ về gáy oa oa

 22. Khắp nơi lại dấy can qua kinh trời

 23. Quỉ Ma đến lúc đi đời

 24. Phụ Nguyên Trời đã định ngôi sẵn sàng

 25. Chó mừng tân chủ rõ ràng

 26. Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương

 27. Long Hoa muôn thuở biên cương

 28. Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang.

(Tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938.)


Giải thích


Câu 3: Ba mầu là cờ tam tài có 3 màu: xanh trắng đỏ của Pháp.
Câu 4: Khỉ là năm Thân 1945, Gà là năm Dậu 1946;
Vầng hồng là cờ đỏ sao vàng của VM Cộng Sản
Câu 7: Mèo lùi là vua Bảo Đại tuổi Mẹo thoái vị; Cáo là HCM lên nắm quyền.
Câu 11: Quỉ là thực dân Pháp, Ma là Việt Minh Cộng sản (tức chiến tranh Pháp-Việt Minh)
Câu 14: Quỉ nọ ra hàng là Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ.
Câu 15: Vẩy Rồng là nước VN hình chử S, giống như Rồng lượn, bị chia đôi 1954.
Câu 17: Đôi ngũ là 2 con số 5, tức 1955
Câu 19: Mỹ và Pháp đều là người châu Âu.
Câu 20: Ma tàn Quỉ hết: Cộng sản sụp đổ và tham vọng đế quốc ngoại bang cũng chấm dứt. Tiếp theo sự sụp đổ CS, sẽ báo hiệu một biến cố trọng đại là Hội Long Hoa, để chuyển VN và toàn nhân loại sang kỷ nguyên Thánh Đức, tức kỷ nguyên Di Lạc.
Câu 24 và 25: Phụ 阝và Nguyên 元 là 2 bộ của chữ Hán. Phụ 阝và Nguyên 元 ghép lại sẽ thành chữ Nguyễn 阮. Ám chỉ vào năm Tuất (chó) sẽ có một vĩ nhân mang họ NGUYỄN (tân chủ) xuất hiện thể theo Thiên ý sau khi CSVN sụp đổ để lãnh đạo đất nước, mở đầu một thời đại vẻ vang cho dân tộc sau những đêm dài sống trong tủi nhục và nô lệ: Đó là chế độ Đức trị hòa đồng huynh đệ quang minh chính đại tạo an vui hạnh phúc cho toàn dân không còn cảnh bị áp bức bóc lột đàn áp Dân chủ Nhân quyền.
Câu 26: Dân VN bỏ nước ra đi tị nạn CS trên khắp thế giới sẽ lũ lượt hồi hương trở về tổ quốc. Câu 27 và 28: Sau Hội Long Hoa (Cơ Phán Xét Tận Thế) Dân VN, nòi giống Tiên Rồng, sẽ sống thực sự hòa bình hạnh phúc trong một đất nước có kỷ cương. Việt Thường là tên cũ của nước VN.


SẤM TRẠNG TRÌNH
của Bửu Sơn Kỳ Hương

Chừng nào thằng ngốc làm vua,
Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu.
Cuộc đời ai dễ biết đâu,
Yêu tinh đặng thế bóp đầu thằng kiên.
Quan làng ỷ thế, ỷ quyền,
Dầu khôn giả dại mới yên phận mình.
Mặc ai chưa rõ, chưa tin,
Việc làng, việc nước lặng thinh chớ bàn.
Ta tin ta mới đặng an,
Ruộng đò bè bạn đưa đàng chó trâu.
Việc đời thì mặc người âu,
Ta mà giả điếc lắc đầu làm ngơ.
Muốn yên mồm lặng như tờ,
Dân bàn việc nước thì khô xác hình.
Bởi vì quốc thể bù nhìn,
Quan làng tàn bạo sinh linh tơi bời.
Lương dân than thở nơi nơi,
Quốc hồn mờ ám hỡi ôi thế quyền.
Nước nhà nghiêng ngả đảo điên,
Tham quan hại nước lợi riêng một mình.
Biết chi là ám với minh
Sớm ưa trưa liếc nhân tình đổi đi.
Kim tiền, quyền thế tương tri,
Không quyền, không thế chơi thì ngu dân.
Chớ hà hiếp, chớ điên phần,
Đói no duyên Phật thánh thần chẳng an.
Nghèo nàn bỗng chốc giàu sang,
Đứa ngu đội lốt ra đàng gọi khôn.
Bởi đời toàn lũ vô hồn,
Khinh khi nhơn nghĩa trọng tôn bạc tiền...
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/SamTrangTrinh.mp3No comments: