Monday, March 30, 2009

ĐẠI VIỆT ĐẢNG

Đại Việt Quốc dân đảng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87

Đảng kỳ đảng Đại Việt
Đại Việt Quốc dân đảng (chữ Hán: 大越國民黨) còn gọi tắt là đảng Đại Việt là một tổ chức chính trị do Trương Tử Anh (1914 - 1946) sáng lập vào năm 1939 lấy Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng lý thuyết. Đảng ca của đảng Đại Việt là bài Việt Nam minh châu trời đông.
Năm 1944, Đại Việt Quốc Dân Đảng kết hợp với Đại Việt Quốc Xã của Nguyễn Xuân Tiếu và Đại Việt Duy Dân của Lý Đông A và Đại Việt Dân Chính của Nguyễn Tường Tam thành lập một mặt trận chung với tên gọi là Đại Việt Quốc Gia Liên Minh.
Tháng 9 năm 1945, Đại Việt Quốc Dân Đảng đưa ra kế hoạch bốn điểm nhằm chống lại Việt Minh trong việc bầu cử Quốc Hội và thành lập Chính Phủ Liên Hiệp:
1. Phát động phong trào toàn dân bất hợp tác với Việt Minh.
2. Tách rời cựu hoàng Bảo Đại ra khỏi Việt Minh và vô hiệu hóa Quốc hội Việt Minh.
3. Thành lập một Trung Tâm Chính Trị Hải Ngoại.
4. Củng cố các chiến khu, tăng cường khối Quốc Dân Quân, mở rộng địa bàn hoạt động.
Ngày 15 tháng 12 năm 1945 Đại Việt Quốc dân đảng cùng với Việt Nam Quốc dân đảng (lãnh tụ là Vũ Hồng Khanh) và Đại Việt Dân Chính đảng (lãnh tụ là Nguyễn Tường Tam) thành Mặt trận Quốc dân đảng Việt Nam . Trương Tử Anh làm Chủ tịch, Vũ Hồng Khanh làm Bí thư trưởng và Nguyễn Tường Tam làm Tổng thư ký.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, sau khi Pháp tái chiếm Đông Dương, thì đảng trưởng Trương Tử Anh đột ngột mất tích.

[sửa] Xem thêm
Danh sách các đảng phái chính trị của Việt Nam

[sửa] Liên kết ngoài
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A3ng
Thể loại: Chiến tranh Đông Dương Tổ chức chính trị Việt Nam
Xem
Bài viết
Thảo luận
Sửa đổi
Lịch sử
Công cụ cá nhân
Đăng nhập / Mở tài khoản

if (window.isMSIE55) fixalpha();
Xem nhanh
Trang Chính
Cộng đồng
Thời sự
Thay đổi gần đây
Bài viết ngẫu nhiên
Trợ giúp
Quyên góp
Tìm kiếm

Gõ tiếng Việt
Tự động [F9] Telex (?) VNI (?) VIQR (?) VIQR* Tắt [F12]
Bỏ dấu kiểu cũ [F7] Đúng chính tả [F8]
Công cụ
Các liên kết đến đây
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt
Bản để in ra
Liên kết thường trực
Chú thích trang này


Sửa đổi lần cuối lúc 03:37, ngày 20 tháng 10 năm 2008.
Tất cả nội dung được phép sử dụng theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (xem Quyền tác giả để biết thêm chi tiết).Wikipedia® là nhãn hiệu đăng ký bởi Tổ chức Quỹ Hỗ trợ Wikimedia.

No comments: