Sunday, March 29, 2009

NGÔ ĐÌNH CẨN * WIKIPEDIA

Ngô Đình Cẩn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_C%E1%BA%A9n

Ngô Đình Cẩn (1912 - 1964[1]) là em trai của Ngô Đình Diệm (tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa). Thân phụ là Ngô Đình Khả và thân mẫu là Phạm Thị Thân, nguyên quán tại làng Đại Phong, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chứng tích khu biệt thự ở ấp Ngũ Tây, Thuỷ An, thành phố Huế

Mặt trước khu biệt thự ở ấp Ngũ Tây, Thuỷ An, thành phố Huế
Ngô Đình Cẩn được giao làm cố vấn Trung phần, phụ trách miền TrungTây Nguyên. Ông có thói quen chân đi guốc gỗ, mặc áo dài, đội khăn xếp, miệng nhai trầu bỏm bẻm nên có hỗn danh là Cố Trầu, hoặc là "Lãnh chúa Miền Trung". Tổng hành dinh của ông đóng gần nhà thờ Phủ Cam, nay thuộc phường Phước Vĩnh, thành phố Huế và một khu biệt thự khác ở ấp Ngũ Tây làng An Cựu, nay thuộc xã Thuỷ An, thành phố Huế, gần khu Chín Hầm nổi tiếng.
Trong thời Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Cẩn cùng với Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện, Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu), nắm hết mọi thực quyền trong tay do đó chế độ Ngô Đình Diệm bị cho là chế độ gia đình trị.
Tháng 11 năm 1963, Quân lực Việt Nam Cộng hoà đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, giết chết Tổng thống và cố vấn Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Cẩn vào ẩn náu trong Dòng Chúa Cứu Thế, sau đó xin tỵ nạn ở tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Huế. Tuy nhiên ông bị tòa lãnh sự Hoa Kỳ chuyển vào Sài Gòn trao lại cho Hội đồng quân nhân đem ra xử. Luật sư bào chữa cho ông là Võ Văn Quan.
Ngô Đình Cẩn bị kết án tử hình ngày 22 tháng 4 và đem ra bắn ngày 10 tháng 5 năm 1964. Ông được chôn tại nghĩa trang sân bay Tân Sơn Nhất, về sau qui tụ về nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) nằm chung với hai anh Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và thân mẫu Phạm Thị Thân.

[sửa] Nhận định
Nhận xét về khả năng của Ngô Đình Cẩn, Phạm Xuân Ẩn đã nói: "Ngô Đình Cẩn là một người rất tài giỏi, nếu anh em Diệm – Nhu nghe lời Cẩn thì chưa chắc chế độ Ngô Đình Diệm đã sụp đổ lúc đó"[2].

[sửa] Chú thích
^ Xem chú thích 23 bài viết Viện Đại Học Đà Lạt Giữa Lòng Dân Tộc Việt Nam 1957-1975, tác giả Đỗ Hữu Nghiêm
^ Nguồn: http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/4/4/64267.tno

[sửa] Xem thêm
Ngô Đình Diệm
Trần Lệ Xuân
Chín hầm
Ngô Đình Luyện
Ngô Đình Nhu
Ngô Đình Thục

Bài này còn sơ khai.

No comments: