Saturday, March 28, 2009

CHUYỂN LUÂN * NGUYỄN CHÁNH THI

http://www.chuyenluan.net/2007/200706/0706_36.htm

Sơ lược Tiếu sử Nguyễn Chánh Thi (1923-2007)
Sinh ngày 23/2/1923 tại Vỹ-dạ, Huế. Con Nguyễn Chánh Tâm và Tạ Thị Nay. 6/1951: Ðội trưởng đội commando số 1, của TÐ 6 Dù (BCP) (10H 457). Sau chuyển qua Ngự Lâm Quân.
22/3/1954: Ðại úy, Ðại đội trưởng Tiểu đoàn 2 Ngự Lâm Quân. Sau thăng lên chức Tiểu Ðoàn Trưởng. 1955: Ngả theo Ngô Ðình Diệm. 4-5/1955á: Chỉ huy trận đánh Bình Xuyên ở khu vực trường Petrus Ký. 2/1956: Ðược thăng cấp Ðại tá, Tư lệnh Liên Ðoàn Nhảy Dù. Bất mãn vì sự tham nhũng của Giám mục Thục cùng tay chân phe đảng.


11/11/1960: Cùng một số sĩ quan làm đảo chính chế độ Diệm. Thất bại, được Nguyễn Cao Kỳ cho máy bay qua Nam Vang tị nạn, do Thiếu tá Phan Phụng Tiên làm phi công. (Chính Ðạo et al. , Nhìn lại biến cố 11/11/1960; Houston: Văn Hoá, 1997).
5/11/1963: Về nước sau khi Diệm bị lật đổ.
30/1/1964: Chỉnh lý nhóm Dương-Ðôn-Kim. Ðược cử làm Tư lệnh SÐ1 BB. 11/8/1964: Thiếu Tướng. 13/9/1964á: Bẻ gãy kế hoạch ịábiểu dương lực lượngáỂ của Thiếu tướng Dương Văn Ðức và các sĩ quan Ðại Việt. 1964-1965: Thuộc nhóm “Young Turks” của Thiệu-Kỳ.
19/2/1965: Lâm Văn Phát và Phạm Ngọc Thảo làm đảo chính. Có Lực Lượng Bảo Vệ Dân Tộc (Ki-tô Giáo) ủng hộ. Nhưng cuối cùng đồng ý đầu hàng với điều kiện phải loại Khánh.
20/2/1965: Từ Huế vào Sài Gòn chống lại nhóm Thảo. Trung tướng, Tư lệnh Quân đoàn I. Nổi danh là Tư lệnh Quân đoàn trong sạch nhất.
19/6/1965: Từ chối chức Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương.
10/3/1966: Bị Nguyễn Cao Kỳ cách chức Tư lệnh Quân Ðoàn I vì cuộc tranh đấu thứ hai của Phật Giáo. Tuy nhiên, ngoài dư luận, được phép từ chức vì lý do sức khoẻ.
11/3/1966: Lên đường ra Ðà Nẵng bàn giao chức vụ, bị Có bắt giữ.
12/3/1966: Trí Quang vận động Phật tử biểu tình ở Huế và Ðà Nẵng. Sinh viên nhập cuộc, kiểm soát các thị xã ít ngày.
16/3/1966: Kỳ đồng ý cho Thi ra Ðà Nẵng. Tướng Thi ngả theo phe tranh đấu.
27/5/1966: Qua nỗ lực của Ðại sứ Lodge và Tướng Westmoreland, Kỳ gặp Thi để bàn về số phận Thi và Ðính.
31/7/1966: Thi lên đường qua Mỹ chữa bệnh “thối mũi.”
Từ 1966, sống lưu vong ở Mỹ.
6/2007: Qua đời, thọ 84 tuổi.
Hồi Ký:
Nguyễn Chánh Thi, Một Trời Tâm Sự (Los Angeles, CA: Xuân Thu, 1985).Copyright Chuyển Luân 2005
Designed by HT MEDSOFT

No comments: