Thursday, March 26, 2009

HÌNH ẢNH CHIẾN TRANH * YOUTUBE 1

1.ĐIỆN BIÊN PHỦ
http://www.youtube.com/v/sGaQD3Yv5U0&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/sGaQD3Yv5U0&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">2.ĐIỆN BIÊN PHỦ


3.

4. ĐIỆN BIÊN PHỦ


5.

6.

No comments: