Sunday, March 29, 2009

BÙI THÊ LÂN * VIỆT BÁO

Tướng Bùi Thế Lân Được Trao Huy Chương Legion of MeritTướng Bùi Thế Lân (Photo NgyThanh/TB)
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=141864

WASHINGTON -- Cựu Tướng Bùi Thế Lân vừa được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huân Chương Legion of Merit (Degree of Commander) qua một văn bản ký bởi Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert M. Gates.Bản văn viết bằng Anh ngữ, ghi là trao tặng huân chương này cho: “Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Do tài lãnh đạo được đặc biệt ca ngợi trong khi thi hành xuất sắc nhiệm vụ từ ngày 30 tháng 3-1972 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972 khi liên tục đảm trách chức vụ Tư Lệnh Phó và kế tiếp là Tư Lệnh TQLC Việt Nam.Thời gian này mang tính cách quyết định cho cuộc chiến đấu mất còn của VNCH, gây ra bởi các cuộc tiến chiếm ồ ạt của nhiều sư đoàn chính quy quân đội Bắc Việt tràn qua khu phi quân sự, Chuẩn Tướng Lân đã giữ vai trò chủ yếu trong những chiến thắng vẻ vang của TQLC/VN mà đỉnh cao là giaả phóng hoàn toàn th5i xã Quảng Trị.Nhờ tài chỉ huy lỗi lạc, kinh nghiệm chiến trường và lòng dũng cảm vượt bậc khi đối đầu với một địch quân thiện chiến, Chuẩn Tướng Lân đã tạo cho toaà thể quân sĩ TQLC thêm những cố gắng quả cảm trong nỗ lực đầy hào hùng và chiến thắng được một kẻ thù kiên cường.Thành tích gương mẫu của ông đã tạo đươc danh tiếng cho cá nhân ông, cũng như cho toàn thể Quân Lực VNCH.Huân chương naỳ đính kèm Biểu Chương Chiến Công Xuất Sắc.Bộ Trưởng Bộ Quốc PhòngRobert M. GatesẤn Ký”

No comments: