Saturday, March 28, 2009

PHẠM NAM SÁCH

Thơ của Ông Nguyễn Hộ

Phạm Nam Sách

TinParis. Chúng tôi cho đăng bài viết dưới đây của cố G.s Phạm Nam Sách trích từ Nguyệt San Sự Thật số 18 tháng 7.1996 từ trang 11 đến trang 15, bàn về " Thơ của Ông Nguyễn Hộ " tung ra trên Diễn Đàn Hải Ngoại. Tác giả đã phân tích tận tường những thủ đoạn của Đảng Cộng Sản Việt Nam "lưu manh" để bẫy những kẻ gọi là "lãnh tụ trí thức" ngu ngơ, háo danh chỉ chực chờ CSVN tung ra vài khúc xương là "gấu gấu với nhau" tôn sùng tên Nguyễn Hộ nầy lên hàng lãnh tụ.


Tài liệu chứng cớ còn đó, chúng ta không thể nào quên được và cần nhắc lại để các lớp "người mới" có kinh nghiệm. Chúng tôi cho đăng lại để những kẻ đã lợi dụng lòng tin đồng bào tỵ nạn Hải ngoại hảy tự xử, hối cải và đừng mưu lợi cá nhân của mình mà chà đạp vong linh của những người đã nằm xuống trong công cuộc đấu tranh chống Đảng Cộng Sản Việt Nam tàn ác phi nhân.


Hiện nay, CSVN qua nhiều " hệ thống tay sai của chúng "đã tung ngón đòn là" Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại " cần phải kết hợp lại để bầu Người Đại Diện để mai kia :


1- Chánh Phủ Mỹ và CSVN sẽ tạo ra một chế dộ Dân Chủ, dù là hình thức đi nữa, trong đó có Cộng Đồng Hải Ngoại về tham dự và bước đầu tiên là hiện diện trong Mặt Trận Tổ Quốc (giống như đề nghị của Stephen Young trước đây) ;


2- CSVN lúc nầy cần Cộng Đồng VN hải Ngoại để chống lại Trung Cộng (do Bọn Mafia Việt Tân tung ra...). Mỹ rất cần CSVN để " be bờ " Trung Cộng. Điều nầy chỉ đúng với thời kỳ chiến tranh lạnh, nay M ỹcòn sợ gì ai, mà phải nhờ Việt Nam? Đài Loan mà Mỹ còn coi là không cần thiết từ năm 2001, huống chi là Việt
Nam!


3- CSVN lại giải thích là sở dỉ năm 2007, danh sách của một số "chính khách hoạt đầu " do Việt Tân mớm ý kiến, xin về ứng cử Dân Biểu Quốc Hội tại Việt Nam không kết quả được là vì thành phần thân Trung Cộng trong Đảng CSVN rất mạnh; v.v...


Do đó, những kẻ hám danh, và "ngu ngốc" về chánh trị đã bị các đàn anh trổ tài lừa bịp lần nữa. Hiện nay, ta thấy nhiều " hội thảo " rình rang để chứng tỏ là mình có thế lực và " bịp " Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại . Có nhiều vị chủ tịch Đảng (xác chết đang chờ chôn ) từ Mỹ còn bay sang Âu Châu gặp gở kín đáo với đám Thông Luận (Nguyễn Gia Kiểng), Bùi Tín, các tay trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để kết hợp lại xin cộng tác với CSVN. Tội nghiệp cho đám đàn em vì ham chức tước ảo trong Đảng mà đánh mất lập trường và lương tâm của mình từ bấy lâu nay, và chịu cúi đầu cộng tác với Băng Đảng Mafia Việt Tân...


Tiếc thay, "kẻ cắp" gặp "Bà già" vì thật ra mục đích duy nhất của Cộng Sản Việt Nam là tung ra đòn cuối cùng tổng tấn công Cộng Đồng Hải Ngoại như từ đầu năm đến giờ (Báo Người Việt,v;v..). Xin nhắc lại, kể từ khi ra mắt Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc Xây Dựng Dân Chủ của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do Stephen Young chỉ đạo và các tay nội tuyến yểm trợ như LÊ TẤN TRẠNG thì Liên Minh Dân Chủ được gì, còn lại gì ? Phải chăng chỉ là con số KHÔNG to tướng?


Kính thưa quý độc giả, Lập Trường của chúng tôi rất rõ ràng từ trước (Nguyệt San Sự Thật) đến nay (TinParis.net). Lập Trường đó là "3 ĐÁNH" (chúng ta nên ĐÁNH chứ không Chống) nhằm mục tiêu tối hậu là xây dựng một Nuớc Việt Nam Dân Chủ, Nhân Bản và Thịnh Vượng :

1- Đánh Cộng Sản Việt Nam vì chúng bóc lột dân Việt Nam để vinh thân phì gia, và dâng Đất Nước cho Bọn Trung Cộng

2- Đánh Băng Đảng Mafia Việt Tân vì chúng đã lường gạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, làm mất Niềm tin của toàn dân Việt Nam và Hoàng Cơ Minh là Tội Đồ của Dân Tộc. Băng Đảng Mafia là cánh tay dài của CSVN

3- Đánh bọn Việt Gian Hòa Giải Hòa Hợp vì muốn cho CSVN không chế Cộng Đồng Hải Ngoại Người Việt Tỵ nạn chúng ta


Chúng ta đã may mắn sống sót, vượt bao hiểm nguy để đến Đất Nước Tự Do, nay tại sao chúng ta lại đành cam chịu cho " Bọn Vô liêm sĩ nầy " đại diện cho chúng ta để làm chuyện "vô luân" đó? Chúng ta đâu có hèn? Chúng ta phải biết tự trọng!

[Trở về trang trước] [Trang chính]

No comments: