Sunday, March 29, 2009

NGUYỄN VĂN LINH *WIKIPEDIA

Nguyễn Văn Linh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Linh

Nguyễn Văn Linh (1 tháng 7 năm 191527 tháng 4 năm 1998) là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 1991. Thời kỳ là Tổng bí thư, ông nổi tiếng với bút danh N.V.L. (sau này ông cho biết đó là "Nói Và Làm") với một loạt những bài báo trong chuyên mục Những việc cần làm ngay trên báo Nhân Dân bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội.
Mục lục[ẩn]
1 Lý lịch
2 Quan điểm
3 Xem thêm
4 Liên kết ngoài
//

[sửa] Lý lịch

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
1929: Tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo.
Ngày 1 tháng 5 năm 1930, bị Pháp bắt, bị kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo. Năm 1936 được trả tự do.
1936 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động ở Hải PhòngHà Nội. Sau đó, ông vào hoạt động tại Sài Gòn và là cấp dưới trực tiếp của Bí thư Sài Gòn thời kì này - bà Nguyễn Thị Minh Khai.
1939, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Sài Gòn, sau đó được Đảng điều ra Trung Kỳ để lập lại Xứ ủy Trung kỳ.
1941, bị bắt ở Vinh, bị kết án 5 năm tù và bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai.
1945, hoạt động ở miền Tây Nam Bộ, sau đó ở Sài Gòn - Chợ Lớn với cương vị Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định.
1947, là Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, đến 1949 là Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ.
Từ 1955 tới 1960 , ông là Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn-Gia Định.
Từ 1957 đến 1960, ông là Quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ.
1960, tại Đại hội Đảng lần thứ III ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Bí thư (1961-1964), rồi Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
1976, làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội Đảng lần thứ IV ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, giữ chức Trưởng ban Cải tạo Xã hội Chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam đến 1980.
1981, làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
1982, tại Đại hội Đảng lần thứ V ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng không được vào Bộ Chính trị.
Tháng 6 năm 1985, quay trở lại Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 6 năm 1986, sau khi Lê Duẩn mất, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư.
Tháng 12 năm 1986: tại Đại hội Đảng lần thứ VI được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, kiêm chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (1987). Từ đây bắt đầu thời kỳ Đổi MớiCởi Mở của Việt Nam. Cũng trong thời gian này ông viết một loạt bài "Những việc phải làm ngay" đăng trên báo Nhân dân, ký tên NVL.[1]
Sau một nhiệm kỳ Tổng bí thư ông cương quyết rút lui không ra ứng cử trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tại các Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 năm 1991) và lần thứ VIII (tháng 6 năm 1996), ông được đề cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương.
Ông là đại biểu Quốc hội khóa VIII.
Ông được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương khác.
Ông qua đời ngày 27 tháng 4 năm 1998, thọ 83 tuổi

[sửa] Quan điểm

Phải đấu tranh chống cái cũ, chống bảo thủ trì trệ, chống giáo điều rập khuôn, chống chủ quan nóng vội, chống tha hóa biến chất, chống những thói quen lỗi thời dai dẳng. Đây là cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ diễn ra trên mọi lĩnh vực và trong bản thân từng người chúng ta[cần dẫn nguồn]

.

[sửa] Xem thêm
Đổi mới

[sửa] Liên kết ngoài

No comments: