Wednesday, March 25, 2009

TRINH CUNG

http://trinhcungartist.multiply.com/journal/item/29
IM LẶNG THANH TÂM TUYỀN

Kính viếng Thanh Tâm Tuyền
Anh biết không có con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Dù có đi xa trước khi những cột đèn đổ xuống [1]
Bầy sói đang dọn cỗ ở cuối con đường

Anh biết
Không có con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Dù nước mắt đặc đen
Cho những cuộc tình duyên Budapest [2]
“Tiếng thét”[3] nổ ngược vào tim
Cho tự do ngã xuống
Món thịt băm nhân danh

Anh biết
Không có con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Dù còn một lời cầu cuối
buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
tôi xin một chỗ quỳ thầm kín
cho đứa nhỏ linh hồn[4]
Ôi thôi,
Bọn sói cũng đã chia lô

Anh biết
Không còn con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Làm sao thủ tiêu kẻ tội đồ mang hình người
Tôi thèm giết tôi
Loài sát nhân muôn đời [5]
Bằng phấn độc phúc âm
Mà tro bụi linh hồn

Anh biết
Không có con đường nào
Chôn cất nỗi lầm lẫn thảm thương
Ngoài im lặng
Im lặng miền tuyết phủ
Mãi mãi Minnesota
Tuyền-Im-Lặng
Im-Lặng-Thanh-Tâm-Tuyền

CA - SG 4/06

_________________________
[1]Thanh Tâm Tuyền, "Dạ khúc".


[2]Thanh Tâm Tuyền, "Hãy cho anh khóc bằng mắt em, những cuộc tình duyên Budapest".


[3]Tên bức tranh của Edward Munch.


[4]Thanh Tâm Tuyền, "Phục sinh".


[5]Thanh Tâm Tuyền, "Phục sinh".

No comments: