Friday, March 20, 2009

CA NHAC

1.LỜI NGƯỜI RA ĐI= HƯƠNG LAN.2. LỆ THU. NƯỚC MẮT CHO SAIGON.

3. HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO


4. KHÁNH LY SAIGON


5. KHÁNH HÀ - SAIGON ƠI VĨNH BIỆT= NAM LỘC

6. KHÁNH LY- SAIGON VĨNH BIỆT TÌNH TA


7. CHÚT QUA CHO QUÊ HƯƠNG =VIỆT DŨNG

8.NGƯỜI DI TẢN BUỒN= KHÁNH LY= NAM LỘC.
9.KHÁNH LY=SAI GON NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN


10.SAIGON VĨNH BIỆT TÌNH TA. KHÁNH LY

11.VINH BIỆT SAIGON.


12. HƯƠNG LAN =ĐÊM NHỚ VỀ SAIGON.


13. NGỌC LAN= MƯA CALI, MƯA SAQIGON.


14.MƯA SAIGON, MUA HÀ NỘI =KHÁNH HÀ


15. MƯA SAIGON CÒN BUỒN KHÔNG EM. NGUYỆT ÁNH.16. KHÁNH LY =ĐÊM NHỚ VỀ SAIGON=


17. VŨ KHÁNH . ĐÊM NHYỚ TRĂNG SAIGON.

18. NHƯ QUỲNH- ĐÊM CHÔN DẦU VƯỢT BIỂN.

No comments: