Wednesday, March 25, 2009

GIÓ

http://www.gio-o.com/ToThuyYen.html

Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định, học qua Petrus Ký và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn cấp bậc Thiếu Tá trong quân đội Miền Nam trước 1975. Tô Thùy Yên lập gia đình với vợ chánh là bà Huỳnh Diệu Bích. Còn có thời gian chúng sống và có mấy con với nhà văn nữ Nguyễn Thị Thụy Vũ. Sau 1975 Tô Thùy Yên ở tù gần 13 năm. Cùng bà Hùynh Diệu Bích sang Mỹ theo diện cựu tù nhân chính trị. Hiện đang cư ngụ tại Houston

Tô Thùy Yên, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, cùng với các họa sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng, là những người nòng cốt của nhóm Sáng Tạo. Một nhóm sáng tác đã từng được biết đến với phong trào khai sinh "Thơ Tự Do" trên văn đàn Miền Nam vào thập niên 1960. Cả hai tập thơ Tuyển Tập Thơ Thùy Yên (1995) và Thắp Tạ (2004) đều được xuất bản ở Hoa Kỳ sau khi ông đi tỵ nạn chính trị tại quốc gia này vào năm 1993.Lệ Ba ngâm
thơ Tô Thùy Yên

Trần Diệu Hằng ngâm
"Ta Về" của Tô Thùy Yên
và "Mây Vô Xứ" của
Đào Trung Đạo

Các Tác Giả Khác viết về Thơ Tô Thùy Yên:

Lê Thị Huệ, một mình cầm cự Thi Ca giữa cánh đồng,
đọc thơ "Thắp Tạ" của Tô Thùy Yên

Ngô Nhân Dụng, Nói Chuyện Thơ

Phạm Phú Minh, Đôi điều về tập thơ Thắp Tạ

Phan Nhật Nam, Hãy biểu dương cùng tận

Phương Triều, Kỷ niệm với Tô Thùy Yên

tập thơ thứ hai
của nhà thơ Tô Thùy Yên
Giá 16 Mỹ Kim bao cước phí

Chi phiếu gửi:
Hùynh Diệu Bích
1210 Bluebonnet Pl.Cir. Apt. L
Houston, TX 77019

No comments: