Tuesday, March 17, 2009

TRẦN DẦN

Cải Cách Ruộng Đất - Đấu tố Nguyễn Văn Nga
(Trích trong ghi 1954-1960)

Trần Dần1- Anh Tụng lên
- Mày mất thóc, em mày lấy, mày vu cho tao mày đánh tao.- Nga, mày có đánh anh Tụng không?- Không.Đả đảo...- Mày có đánh không?- CóĐả đảo thái độ ngoan cố...- Mày ngoảnh mặt lên đây. Khoanh tay lại. Bây giờ mày đã nhận mày kể lại đi.- Thưa qúy toà con mất thóc về hỏi, chả nhẽ ở nhà mất còn có ai, anh Tụng...- Anh với mày à?- Ông Tụng, con hỏi ông Tụng, xong có đánh.- Nga! Đánh thế nào? Hỏi! Cho phép mày quay về ông bà nhân dân mà nói về việc đánh anh Tụng. Phải thưa ông bà.


- Thưa ông bà nhân dân, con mất thóc con đánh anh Tụng à ông Tụng. Con trói vào cột.- Mày có treo anh Tụng lên không?- Con có treo ông Tụng lên ạ...Đả đảo...- Nga! Hỏi! Về sau thóc ai lấy?- Con không biết ạ.....Kết luận: - Chúng ta nhân dân thấy bộ mặt ngoan cố tên điạ chủ. Nó đã nhận là thóc con cháu nó lấy mà nó đổ cho anh Tụng, nó đánh.2- Ông Sử
- Mày đánh tao nát cả người cả ngợm ra.- Con chỉ đánh nát người thôi ạ. Không đánh vào ngợm ạ.- Tao đói quá tao đi bẻ mấy bắp ngô. Tao lấy của nhân dân chứ lấy của nhà mày đâu? Sao mày lột quần tao ra, chắp 10 roi đánh!- Mày có đánh ông Sử không?- Có- Mày đánh bằng gì?- Con đánh bằng roi tre ạ. Ông ấy ăn cắp ngô, con đi tuần thì con đánh ông ấy chảy máu đít.3- Em ông Niêm
- Anh tao là Niệm. Anh tao với mày cùng đi buôn. Mày có hiềm với anh tao. Ngày 13-7 mày thủ mưu giết anh tao.- Việc giết anh Niệm và anh Ân thế nào? Nói ra! Kể! Từ đầu chí cuối!Đả đảo...Kiên quyết đánh đổ...- Thưa quý toà, thằng Phồn thằng Nghĩa sai con đi giết anh Niệm.- Nga!- Tao hỏi mày chứ tao hỏi đâu thằng Phồn thằng Nghĩa.- Con cầm đá đập óc ông Niệm...- Còn một việc nữa, trong đêm hôm ấy mày giết anh Ân ra sao?- Con với Khoát, Nghĩa, Tô, Tính, Hậu. Ông Hậu chém..- Chém thế nào?- Chém vào người.- Mày làm gì?- Con lấy gậy đánh.- Đánh thế nào? Kể sao cứ nhát một thế!- Đánh vào người- Xong sao?- Xong vứt xuống sôngKết luận: Ngày 15-7-1950 nó giết 2 ông: anh Niệm và anh Ân.4- Chị Vinh
- Nga! Mày sai chồng tao đi lấy thẻ, mày về mày đánh chồng tao vãi cứt.- Đội giảm tô sắp về, mày sợ mày chỉ định chồng tao đi dân công mày giết chồng tao.- Thưa qúy toà, con có đánh ông ấy đâu?Đả đảo...- Nga! Nhân dân nói vu cho mày à? Mày có đánh không?- Dạ ông bà con nhân dân đã vạch thì con có tội ạ!- Mày có đánh không?- Con ở nhà con...- Không khiến mày nói dài. Có hay không?- Có- Nga!Mày có buôn lậu không? Mày làm gì?- Con đi buôn lậu.- Mày làm gì cơ mà? Mày làm chức vụ gì?- Con buôn lậu.Dẫn chứng:- Mày làm ủy viên hành chính.- Con làm ủy viên hành chính. [...]9- Bà Chính
- 1952 tao khổ sở ở nhà ông Khôi, tối tao rửa chân chưa đi ngủ, mày sang nhà tao nói chuyện một lúc mày đè tao mày hiếp. Mày doạ nói ở đâu mày giết ở đấy. Tao cho mày nói. Mày nói lên.- Mày có hiếp bà Chính không?- Con đi từ 51 cơ mà.- Một người đàn bà ai lại nói vu cho mày?- Có ạ.- Sao mày lại dơ dao ra?- Con có dao đâu?- Sao mày doạ, có không?- Có doạ. [...]


12. Ông Thìn
- Mày lấn ruộng bờ tre.- Cha ông nhà tôi...- Tôi với mày à?Đả đảo thái độ láo xược...- Có chiếm đất không?- Có- Chiếm thế nào?- Tre nó đẻ dần ra lấn sang.- Mày có đào hào không?- Có.- Thế có phải tre đâu?- Con không đo không biết bao nhiêu. [...]17. Ông Dăm
- Thưa ông, ông vạch lại cho con.- Mày có lấy gánh chuối của ông Dăm không?- Không.Dẫn chứng.- Có lấy không?- Có. Lấy ở đâu?- Ở cánh đồng đi sang Hạ Dương.- Chỗ nào?- Ở giữa cánh đồng.- Thằng này láo, chỗ gốc nhãn cơ mà! [...]
Giải điạ chủ Nga ra khỏi đấu trường.

http://www.ddcnd.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=521:ci-cach-rung-t&catid=13:phat-bieu-binh-luan&Itemid=9
=

No comments: